.

.

Δός μας,

Τίμιε Πρόδρομε, φωνή συ που υπήρξες η φωνή του Λόγου. Δος μας την αυγή εσύ που είσαι το λυχνάρι του θεϊκού φωτός. Βάλε σήμερα τα λόγια μας σε σωστό δρόμο, εσύ που υπήρξες ο Πρόδρομος του Θεού Λόγου. Δεν θέλουμε να σε εγκωμιάσουμε με τα δικά μας λόγια, επειδή τα λόγια μας δεν έχουν μεγαλοπρέπεια και τιμή. Όσοι θα θελήσουν να σε στεφανώσουν με τα εγκώμιά τους, ασφαλώς θα πετύχουν κάτι πολύ πιό μικρό από την αξία σου. Λοιπόν να σιγήσω και να μη προσπαθήσω να διακηρύξω την ευγνωμοσύνη μου και τον θαυμασμό μου, επειδή υπάρχει ο κίνδυνος να μη πετύχω ένα εγκώμιο, άξιο του προσώπου σου;

Εκείνος όμως που θα σιωπήσει, πηγαίνει με τη μερίδα των αχαρίστων, γιατί δεν προσπαθεί με όλη του τη δύναμη να εγκωμιάσει τον ευεργέτη του. Γι’ αυτό, όλο και πιό πολύ σου ζητάμε να συμμαχήσεις μαζί μας και σε παρακαλούμε να ελευθερώσεις τη γλώσσα μας από την αδυναμία, που την κρατάει δεμένη, όπως και τότε κατάργησες, με τη σύλληψη και γέννησή σου, τη σιωπή του πατέρα σου του Ζαχαρία.

Άγιος Σωφρόνιος Ιεροσολύμων

Νέα Ἅγια εὐωδιάζοντα λείψανα ὁμολογητῶν στὸ Ἅγιον Ὅρος


Φωτό: «Ῥωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ»

Γράφει ὁ Γέρων Νεκτάριος Μοναχὸς Ἁγιορείτης

Ἡ πολὺ δύσκολη μετακίνησή μου (λόγω βλάβης τῆς ὑγείας μου), τὸ Σάββατο 21 – 11 – 2015 ἀπὸ Θεσσαλονίκη πρὸς Ἅγιον Ὅρος καὶ ἡ πολὺ δυσκολότερη καὶ κοπιαστικὴ ἐπιστροφή μου στὴ Θεσσαλονίκη, τὴν Τρίτη 24 – 11 – 2015, ἀμείφθηκαν πνευματικὰ καὶ πῆρα καὶ ρέστα.

Σᾶς καταθέτω τὴν ἐμπειρία μου ἀμέσως, γιὰ νὰ δοξάσουμε τὸ Θεὸ μας ὅλοι μαζί.

Τὸ Σάββατο τὸ μεσημέρι, ἐγκαταστάθηκα πρὸς φιλοξενία στὸ Ἱερὸ κελὶ τῶν Καρυῶν τοῦ Ἁγίου Νικολάου τοῦ Ψαρά. Ἐκεῖ Γέροντας εἶναι ὁ σεβαστὸς σὲ ὅλους μας πνευματικός, παπα – Ἀρτέμιος.

ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΛΑΚΚΩΝ ΚΙ ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΑΓΙΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ
Μὲ δέος ὁ Γέροντας Ἀρτέμιος μοῦ εἶπε: «Ξέρετε, πάτερ, ἐδῶ καὶ καιρό, τὰ συνεργεῖα διανοίγουν μεγάλους λάκκους περιφερειακά τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Πρωτάτου, γιὰ νὰ στηρίξουν τὸν Ἱερὸ Ναὸ μὲ τσιμέντο καὶ χοντρὰ σίδερα. Στὴ διαδικασία διάνοιξης αὐτῶν τῶν λάκκων, οἱ ἐργάτες φέρουν στὴν ἐπιφάνεια νέους τάφους ἁγίων λειψάνων ποὺ εὐωδιάζουν. Εἶναι ἅγια λείψανα...
μαρτύρων ὁμολογητῶν τῆς Ὀρθοδόξου ἠμῶν Πίστεως τῶν μαρτυρησάντων μαζὶ μὲ τὸν Ἅγιο Κοσμᾶ τὸν Πρῶτο ἐπὶ τοῦ λατινόφρονος Πατριάρχου Βέκκου τὸ 1204 καὶ Μιχαὴλ Παλαιολόγου Αὐτοκράτορος».

Τὴν ἑπομένη ἡμέρα, Κυριακή 22 – 11- 2015, λειτουργήθηκα στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Πρωτάτου, μὲ τὴν παρουσία τοῦ Ἁγίου Πρώτου, Ὀσιοτάτου Λαυριωτάτου Μοναχοῦ, Κυροῦ Παύλου. Ὁ Ἅγιος Πρῶτος, μὲ δέος κι αὐτός, ἐπιβεβαίωσε ὅλα τὰ προλεχθέντα. Ὁ καιρὸς ποὺ διάλεξε ὁ Πάνσοφος Θεός μας, νὰ μᾶς γνωρίσει τὰ νέα παλληκάρια του, εἶναι σημαδιακός. Τώρα, ποὺ πολλοὶ Ἑλληνόφωνες ψευτορθόδοξοι τρέχουν μαζὶ μὲ τὸν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο πρὸς τὸν Πάπα, τὴν Πανθρησκεία καὶ τὸν Οἰκουμενισμό, ὁ Θεός μας, γιὰ νὰ μᾶς στηρίξει στὴν Πίστη, μᾶς ἀποδεικνύει ὅτι τὸ μεγαλεῖο τῆς ἀμώμου ἠμῶν Πίστεως, βρίσκεται στὴν ὁμολογία τῆς Ὀρθοδόξου ἠμῶν Πίστεως.

Δὲ μισοῦμε κανέναν ἀπ’ αὐτοὺς ποὺ τρέχουν πρὸς τὸν Πάπα. Εὐχόμεθα νὰ μετανοήσουν καὶ νὰ ἐπιστρέψουν. Ἀμήν! Γένοιτο! Δόξα Τῷ Θεῷ ἠμῶν!


Ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς καὶ ἡ Ὑπεραγία Μητέρα Του 
ἡ ἐπονομαζομένη Παναγία Ἀρβανίτισσα νὰ σᾶς εὐλογοῦν.

Γέρων Νεκτάριος Μοναχές Ἁγιορείτης