.

.

Δός μας,

Τίμιε Πρόδρομε, φωνή συ που υπήρξες η φωνή του Λόγου. Δος μας την αυγή εσύ που είσαι το λυχνάρι του θεϊκού φωτός. Βάλε σήμερα τα λόγια μας σε σωστό δρόμο, εσύ που υπήρξες ο Πρόδρομος του Θεού Λόγου. Δεν θέλουμε να σε εγκωμιάσουμε με τα δικά μας λόγια, επειδή τα λόγια μας δεν έχουν μεγαλοπρέπεια και τιμή. Όσοι θα θελήσουν να σε στεφανώσουν με τα εγκώμιά τους, ασφαλώς θα πετύχουν κάτι πολύ πιό μικρό από την αξία σου. Λοιπόν να σιγήσω και να μη προσπαθήσω να διακηρύξω την ευγνωμοσύνη μου και τον θαυμασμό μου, επειδή υπάρχει ο κίνδυνος να μη πετύχω ένα εγκώμιο, άξιο του προσώπου σου;

Εκείνος όμως που θα σιωπήσει, πηγαίνει με τη μερίδα των αχαρίστων, γιατί δεν προσπαθεί με όλη του τη δύναμη να εγκωμιάσει τον ευεργέτη του. Γι’ αυτό, όλο και πιό πολύ σου ζητάμε να συμμαχήσεις μαζί μας και σε παρακαλούμε να ελευθερώσεις τη γλώσσα μας από την αδυναμία, που την κρατάει δεμένη, όπως και τότε κατάργησες, με τη σύλληψη και γέννησή σου, τη σιωπή του πατέρα σου του Ζαχαρία.

Άγιος Σωφρόνιος Ιεροσολύμων

Ρήγμα ή Σχίσμα στην Κρήτη;

-Παππούλη παραιτήθηκε και ο Μητροπολίτης κ.κ Σεραφείμ του Πειραιά από την συμμετοχή του στην εκπροσώπηση τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στήν συγκληθησομένη Ἁγία καί Μεγάλἦ Σύνοδο που πρόκειται να γίνει στην Κρήτη τον Ιούνιο.

Ευτυχώς πρόλαβα τον Γέροντα μετά το Απόδειπνο γιατί ύστερα δύσκολα σηκώνει το κινητό τηλέφωνο, το μόνο που έχει σαν επικοινωνία πάνω στον Αιγαιοπελαγίτικο βράχο. 
-αναμενόμενο παιδάκι μου, μέχρι τότε πιθανώς να παραιτηθούν και άλλοι και πολλοί που θα πάνε, θα πάνε με βαριά καρδία; 
-για να δούμε ποιοι θα καθίσουν στον πνευματικό πάγκο του αγώνα και τι θα πούνε ; 
-μπορείς να μου διαβάσεις σε παρακαλώ τους λόγους παραίτησης του Μητροπολίτη Σεραφείμ; 
– Γέροντα θα σας πω εν τάχει κάποια αποσπάσματα γιατί ο τελευταίος λογαριασμός ήρθε λογικά φουσκωμένος καθότι είμαστε σε διαφορετικά προγράμματα κινητής τηλεφωνίας . 
¨Ἐάν πράγματι έπεδιώκετο ἡ Πανορθόδοξος αὐτή Σύνοδος νά εἶναι Ἁγία καί Μεγάλη καί νά ἀποτελεῖ Ἱερά συνέχεια τῶν Ἁγίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων στόν 21ο αἰώνα καί ἐπέκεινα, διακηρύσσουσα ὅτι «ἔδοξε τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι καί ἡμῖν», ὤφειλε στοιχοῦσα στό πνεῦμα καί τό γράμμα τῶν Ἁγίων καί Θεοφόρων Πατέρων νά ἀποφασίσῃ τά ἀκόλουθα : 
α) Νά ἀναγνωρίσει τίς θεωρούμενες ἀπὸ ὅλους τοὺς Ὀρθοδόξους δύο Συνόδους τοῦ ἐνάτου καὶ δεκάτου τετάρτου αἰῶνος ὡς Οἰκουμενικές… 
β) Νά ἐκλέξει, νά χειροτονήσει καί νά ἐνθρονίσει στό πάλαι ποτέ περίπυστο Πατριαρχεῖο τῆς Ρώμης καί τῆς Δύσεως νέο Ὀρθόδοξο Πάπα Ρώμης, καί Ὀρθόδοξη Ἱεραρχία μή ἀναγνωρίζουσα τόν σημερινό καταληψία τοῦ Πατριαρχείου τῆς Δύσεως… 
γ) Νά ἀνιδρύσει Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες στήν Εὐρώπη, Ἀμερική, Καναδᾶ καί Αὐστραλία, λύουσα ὁριστικῶς τό θέμα τῆς Διασπορᾶς,… 
δ) Νά ἀκολουθήσει τήν Πατερική ὁδό μαχίμου ἐπανευαγγελισμοῦ τῆς Οἰκουμένης, ὡς προείπομεν, μέ τήν δημιουργία δορυφορικῆς πλατφόρμας γιά τήν Ὀρθόδοξη μαρτυρία σέ 100 γλῶσσες… 
ε) Νά λύση τό ἡμερολογιακό καί ἑορτολογικό μεῖζον θέμα, πού διασπᾶ ἀναποδράστως τή λειτουργική ἑνότητα τῆς ὈρθοδόξουΚαθολικῆς Ἐκκλησίας καί πού κατά τρόπον ἀντικανονικόν θεσμοθέτηθηκε στήν Ἐκκλησία αὐτή ἡ 
ἀπαράδεκτη λειτουργική διάσπασις, μέ τό γνωστό Συνέδριον τοῦ 1923,ἐπί Μακαριστοῦ Πατριάρχου Κων/πόλεως κυροῦ Μελετίου Μεταξάκη….. 
Διερωτῶμαι μέ ποία λογική συμμετέχει ἡ Ὀρθόδοξος Καθολική Ἐκκλησία σ’ ἕνα Σῶμα πού ἀπαρτίζεται ἀπό τούς Μονοφυσίτας Ἀντιχαλκηδονίους καί τήν πανσπερμίαν τῶν προτεσταντικῶν Παραφυάδων; Δέν εἶναι ἡ πίστις ὅλων αὐτῶν κατεγνωσμένηὡς αἵρεσις ἀπό τίς Οἰκουμενικές Συνόδους;… 
Συνεπῶς πῶς σέ ἕνα αἰώνιο Πανορθόδοξο κείμενο παρεισφρύουν σχέσεις μέ κατεγνωσμένους ἀπό τήν Ἐκκλησία αἱρετικούς; … 
Τό κείμενο αὐτό δυστυχῶς ἀκυρώνει τά αἵματα, τίς θυσίες καί τά ἀνήκουστα μαρτύρια καί τά πολυώδυνα βάσανα τῶν Ἁγίων καί Ἡρώων τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν Πίστεως πού κατακρεουργήθησαν καί ἐκάησαν ζῶντες ἀπό τούς Λατίνους καί Λατινόφρονες (Ἰωάννη Βέκκο, Μιχαήλ Παλαιολόγο) καί ἐγκληματικῶς ἀμνηστεύει τήν στρέβλωσι τοῦ Εὐαγγελικοῦ κηρύγματος ἀπό τούς ἐκπεσόντας «χριστιανούς» τοῦ Παπισμοῦ…. 
Ἐνδεικτικό τοῦ «κρυπτοκρατικοῦ» πνεύματος τοῦ κειμένου εἶναι ἡ ἀπόκρυψις στήν παρ. 8 τῆς ἀληθοῦς εὐχῆς τοῦ Κυρίου, ὁ ὁποίος δέν ηὐχήθη ἁπλῶς «ἵνα πάντες ἕν ὧσιν»(Ἰωάννου 17,21) ἀλλά συνέχισε «καθώς σύ πάτερ ἐν ἐμοί κἀγώ ἐν σύ, ἵνα καί αὐτοί ἐν ἡμῖν ἕν ὧσιν» πού σημαίνει ὅτι ἡ Ἀλήθεια, ἡ Ἁγιότης καί ἡ Δικαιοσύνη εἶναι προϋποθέσεις τῆς ἑνότητος…. 
Ὡς ὁ ἁμαρτωλότερος λοιπόν πάντων, συντάσσομαι μέ τόν Θεό πού διετήρησε ἀδιάφθορο, ἀδιαλώβητο καί εὐωδιάζον τό σκήνωμα τοῦ Ἁγίου Του μέσα στό βόθρο καί ὄχι μέ ἐκείνους πού τό ἔρριψαν μέσα. Ἑπομένως δέν θά συμμετάσχω στό «ἀνόσιο παίγνιο» τῆς λεγομένης Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου.¨ 
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ † ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ indobserver.blogspot.gr 
Από την άλλη άκρη της γραμμής ούτε φωνή, ούτε ακρόαση . 
Μάλλον ο Γέροντας είχε αφεθεί στην καρδιακή προσευχή 
-έλα Γέροντα με ακούτε; 
-ναι παιδάκι μου σε ακούω 
-άγνωστο, ανεξερεύνητο, αχαρτογράφητο το εκκλησιαστικό και πολιτικό μέλλον της πατρίδας. 
-και βλέπεις όλα πάνε μαζί στο ίδιο πακέτο διαπαιδαγώγησης μας από την ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ του ΑΓΙΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ. 
-ΓΈΡΟΝΤΑ τελικά φαίνεται Ρήγμα ή Σχίσμα στην Κρήτη, τον ρώτησα; 
-ΤΙΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ, καμία καταστροφολογία… 
-η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ έχει συνέχεια και το σκάφος της θα διαπλεύσει σε αυτές τις κρίσιμες μέρες τα πνευματικά μήκη και πλάτη της οικουμένης δίνοντας όπως πάντα την μόνη και αυθεντική ΑΛΗΘΕΙΑ. 
-άφησε τι εμπεριέχουν οι ανθρώπινοι λογισμοί, έστι δίκης οφθαλμός, ος τα πάνθ’ ορά. 
-σχίσματα και ρήγματα θα υποστούν ισχυρά κράτη και οικονομίες. 
-αυτή η Σύνοδος που πρόκειται να γίνει στην Κρήτη θα φέρει και άλλη Σύνοδο, τότε όμως στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ με συμμετοχή πολλών άλλων πνευματοφόρων Πατέρων που θα είναι μπαρουτοκαπνισμένοι από τις στάχτες του πολυποίκιλου κακού που έρχεται στον πλανήτη μας. 
-στην Κωνσταντινούπολη θα ολοκληρωθεί η 8η και τελευταία Οικουμενική Σύνοδος. 
Η συνομιλία διακόπηκε αιφνίδια , φαίνεται γιατί κούρασα τον Γέροντα που ήθελε να προχωρήσει προς το μεσονυκτικό. 
Έβαλα στην μηχανή αναζήτησης το τελευταίο που μου είπε: 
¨ η 8η και τελευταία Οικουμενική Σύνοδος.¨ 
¨Μετά τα χρόνια των αντιπαραθέσεων και των πολέμων θα γίνει η 8η και τελευταία Οικουμενική Σύνοδος, όπως έχει προφητεύσει ο Άγιος Νείλος. Δεν πρόκειται να γίνει πριν παύσουν οι ταραχές και οι πόλεμοι, είχε πει. Στην μέση του 8ου αιώνος από γεννήσεως Αδάμ. Σύμφωνα με τους πατέρες το 7500 έτος, ήταν το 1992, από γεννήσεως Αδάμ. Άρα από εκεί και πέρα μετράει ο χρόνος αντίστροφα σύμφωνα με τον Άγιο Νείλο. 
Απαραίτητη προϋπόθεση θα είναι να φύγει η σημερινή πολιτική ηγεσία, για να μπορέσουν να παρθούν, χωρίς κοσμικές πιέσεις, οι σωστές αποφάσεις από την Ορθόδοξη Σύνοδο εν’όψει των τελικών γεγονότων. 
Ο Άγιος Ιωάννης Κροστάνδης είδε σε όραμα το 1901 ένα χρυσό αυτοκρατορικό στέμμα πάνω στο οποίο ήταν γραμμένο με χρυσά γράμματα: «Για σύντομο χρονικό διάστημα». Αυτό κατά μια ερμηνεία δείχνει την ευσεβή πολιτική και εκκλησιαστική ηγεσία, που θα υπάρχει μετά τα γεγονότα και κατά την εποχή της 8ης Οικουμενικής Συνόδου. 
Μετά λοιπόν τον γενικό πόλεμο, όπου «θα ξεχωρίσει η Ήρα απ’το σιτάρι» (Αγ.Κοσμάς ο Αιτωλός) θα γίνει και η 8η και τελευταία Οικουμενική Σύνοδος, βάσει των όσων αναφέραμε.¨ 

Στοιχεία του άρθρου από Μοναχό Λεόντιο. https://simeiakairwn.wordpress.com/ 5 MAIOY 2015 

Με πνευματική ευθύνη και συνείδηση
Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας