.

.

Δός μας,

Τίμιε Πρόδρομε, φωνή συ που υπήρξες η φωνή του Λόγου. Δος μας την αυγή εσύ που είσαι το λυχνάρι του θεϊκού φωτός. Βάλε σήμερα τα λόγια μας σε σωστό δρόμο, εσύ που υπήρξες ο Πρόδρομος του Θεού Λόγου. Δεν θέλουμε να σε εγκωμιάσουμε με τα δικά μας λόγια, επειδή τα λόγια μας δεν έχουν μεγαλοπρέπεια και τιμή. Όσοι θα θελήσουν να σε στεφανώσουν με τα εγκώμιά τους, ασφαλώς θα πετύχουν κάτι πολύ πιό μικρό από την αξία σου. Λοιπόν να σιγήσω και να μη προσπαθήσω να διακηρύξω την ευγνωμοσύνη μου και τον θαυμασμό μου, επειδή υπάρχει ο κίνδυνος να μη πετύχω ένα εγκώμιο, άξιο του προσώπου σου;

Εκείνος όμως που θα σιωπήσει, πηγαίνει με τη μερίδα των αχαρίστων, γιατί δεν προσπαθεί με όλη του τη δύναμη να εγκωμιάσει τον ευεργέτη του. Γι’ αυτό, όλο και πιό πολύ σου ζητάμε να συμμαχήσεις μαζί μας και σε παρακαλούμε να ελευθερώσεις τη γλώσσα μας από την αδυναμία, που την κρατάει δεμένη, όπως και τότε κατάργησες, με τη σύλληψη και γέννησή σου, τη σιωπή του πατέρα σου του Ζαχαρία.

Άγιος Σωφρόνιος Ιεροσολύμων

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου ὑπέγραψε ἀντὶ τῶν Μητροπολιτῶν Λεμεσοῦ καὶ Μόρφου, χωρὶς τὴν συγκατάθεσή τους!Εἰκόνα τοῦ «Ῥωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ»

Δεῖτε τί συνέβη μὲ τὶς περίφημες 
ὑπογρφὲς στὴν Πανορθόδοξη. 
Σημαντικὲς ἀποκαλύψεις…

Λίγο μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς «Ἁγίας καὶ μεγάλη Συνόδου», δημοσιεύθηκαν διάφορα σχόλια σχετικὰ μὲ τὴν στάση ποὺ τήρησε ὁ Μητροπολίτης Λεμεσοῦ ὡς πρὸς τὸ κείμενο τῆς συνόδου γιὰ τὶς σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου ἐκκλησίας πρὸς τὸν Χριστιανικὸ κόσμο.
Ὁ Μητροπολίτης Λεμεσοῦ ἀναγκάστηκε νὰ προβεῖ σὲ δηλώσεις μετὰ ἀπὸ αὐτὰ τὰ σχόλια καὶ ἔτσι ἐπιβεβαίωσε ὅτι δὲν ὑπέγραψε αὐτὸ τὸ κείμενο.

Στὴ δήλωσή του λοιπὸν τόνισε:

«Ἐπειδὴ παρατηρήθηκε σύγχυση στὴν πληροφόρηση τῶν πιστῶν χριστιανῶν γιὰ τὸ ἐὰν ὑπέγραψα τελικὰ τὸ κείμενο τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου σχετικὰ μὲ τὸ θέμα "Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρὸς τὸν λοιπὸν χριστιανικὸν κόσμον", ἐπιθυμῶ νὰ ἐνημερώσω τοὺς ἐνδιαφερομένους ὅτι γιὰ λόγους συνειδήσεως, ἐπειδὴ διαφωνῶ μὲ τὸ κείμενο αὐτὸ ὅπως...

τελικὰ διαμορφώθηκε, δὲν τὸ ὑπέγραψα».

Κι ἐνῶ διευκρίνισε ὅτι δὲν ὑπέγραψε τὸ κείμενο αὐτὸ, ἔρχεται στὸ φῶς τῆς δημοσιότητας τὸ ἔγγραφο, ἀπόσπασμα τοῦ ὁποίου θὰ σᾶς παραθέσουμε παρακάτω ποὺ δείχνει ὅτι ὄντως δὲν ὑπέγραψε ὁ Μητροπολίτης Λεμεσοῦ τὸ ἔγγραφο ἀλλὰ στὴ θέση του ὑπέγραψε ὁ ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος χρησιμοποιώντας τὴν φράση «ἀντ΄ αὐτοῦ».

Τὸ γεγονὸς προκαλεῖ πολλὰ ἐρωτηματικὰ καὶ σκέψεις γιὰ τὸ πῶς ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου ὑπογράφει στὴ θέση τοῦ Μητροπολίτη Λεμεσοῦ ἀλλά καὶ τοῦ Μητροπολίτη Μόρφου τὴν στιγμὴ ποὺ οἱ ἴδιοι δὲν τὸ ἔκαναν.

Τί κρύβεται πίσω ἀπὸ αὐτὴν τὴν πράξη καὶ πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ παίρνει τέτοια πρωτοβουλία ἕνας ἱεράρχης καταπατώντας τὴν ἀπόφαση καὶ τὴν δήλωση ἄλλου ἱεράρχη ποὺ μάλιστα δηλώνει ἄρνηση καὶ διαφωνία σὲ ἕνα πολὺ σοβαρὸ κείμενο ποὺ ἀφορᾶ μία διφορούμενη Σύνοδο ποὺ «ἔκοψε σὲ κομμάτια» τὴν ἐκκλησία.

Δεῖτε ἐδῶ τὶς ἀποκαλυπτικὲς ὑπογραφὲς:


ΥΓ: Ἐδῶ θὰ πρέπει νὰ σημειώσουμε, ὅτι ὅσον ἀφορᾶ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ἀπὸ ὅλη τὴν ἀντιπροσωπεία της, μόνο ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ἰερόθεος εἶχε τὸ ὁμολογιακὸ καὶ πατερικὸ σθένος νὰ μὴν ὑπογράψει τὰ ἐπαίσχυντα κείμενα γιὰ τὶς σχέσεις μὲ τὸν Χριστιανικὸν κόσμον καθώς κ.ἂ., κάτι ποὺ τὸ ἐπιβεβαίωσε ὁ ἴδιος μὲ κείμενό του.
Τί στάση τήρησε ἄραγε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος σχετικὰ μὲ τὴν ὑπογραφὴ τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου; Ἀνάλογη μὲ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου ἢ ὄχι; 

Ἐπιπροσθέτως, τὸ Ὀρθόδοξο ποίμνιο ἐπιθυμεῖ νὰ γνωρίζει σχετικὰ μὲ τοὺς Μητροπολίτες Ἀμαθοῦντος Νικόλαο, Νεαπόλεως Πορφύριο καὶ Λήδρας Ἐπιφάνιο, γιὰ τοὺς ὁποίους εἶχαν διαδοθεῖ πληροφορίες ὅτι οὔτε αὐτοὶ δὲν ὑπέγραψαν τὸ κείμενο, ἐὰν τελικὰ τὸ ὑπέγραψαν ἢ ὄχι. 

Πάντως τὸ μόνο ποὺ ἐνδιέφερε τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο, ἦταν οἱ Μητροπόλεις τῶν Νέων Χωρῶν καὶ τίποτε ἄλλο. Αὐτὸ δήλωσε σὲ ἐκπομπὴ τῆς ΕΡΤ μετὰ τὴν διεξαγωγὴ τῆς «Συνόδου», μόνο… «εὐχαριστίες» πρὸς τὸν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο ποὺ δὲν τοῦ τὶς «πῆρε»…

Δηλαδή, δὲν βλέπουμε νὰ ἐνδιαφέρονται οἱ ἐπίσκοποί μας γιὰ τὰ φλέγοντα δογματικὰ θέματα, γιὰ τὰ ὁποία θὰ δώσουμε λόγο ἐὰν τὰ κρατήσαμε ὅπως μᾶς τὰ παρέδωσαν οἱ Θεοφόροι Πατέρες μας.

Στῶμεν καλῶς!