.

.

Δός μας,

Τίμιε Πρόδρομε, φωνή συ που υπήρξες η φωνή του Λόγου. Δος μας την αυγή εσύ που είσαι το λυχνάρι του θεϊκού φωτός. Βάλε σήμερα τα λόγια μας σε σωστό δρόμο, εσύ που υπήρξες ο Πρόδρομος του Θεού Λόγου. Δεν θέλουμε να σε εγκωμιάσουμε με τα δικά μας λόγια, επειδή τα λόγια μας δεν έχουν μεγαλοπρέπεια και τιμή. Όσοι θα θελήσουν να σε στεφανώσουν με τα εγκώμιά τους, ασφαλώς θα πετύχουν κάτι πολύ πιό μικρό από την αξία σου. Λοιπόν να σιγήσω και να μη προσπαθήσω να διακηρύξω την ευγνωμοσύνη μου και τον θαυμασμό μου, επειδή υπάρχει ο κίνδυνος να μη πετύχω ένα εγκώμιο, άξιο του προσώπου σου;

Εκείνος όμως που θα σιωπήσει, πηγαίνει με τη μερίδα των αχαρίστων, γιατί δεν προσπαθεί με όλη του τη δύναμη να εγκωμιάσει τον ευεργέτη του. Γι’ αυτό, όλο και πιό πολύ σου ζητάμε να συμμαχήσεις μαζί μας και σε παρακαλούμε να ελευθερώσεις τη γλώσσα μας από την αδυναμία, που την κρατάει δεμένη, όπως και τότε κατάργησες, με τη σύλληψη και γέννησή σου, τη σιωπή του πατέρα σου του Ζαχαρία.

Άγιος Σωφρόνιος Ιεροσολύμων

Διώκτες και θεομάχοι Δεσποτάδες!

ΘΕΟΜΑΧΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΔΕΣΠΟΤΑΔΕΣ!

Θὰ περίμενε κανεὶς ἀπὸ ἐνεργητικοὺς Οἰκουμενιστὲς Ἐπισκόπους διώξεις κατὰ τῶν Ὀρθοδόξων ἱερωμένων καὶ πιστῶν ποὺ ἀγωνίζονται κατὰ τῆς κακοδοξίας. Ὅμως μὲ ἔκπληξη παρατηροῦμε ὅτι μεταξὺ τῶν πρώτων διωκτῶν Ἐπισκόπων, εἶναι Ἐπίσκοποι ποὺ ἐθεωροῦντο εὐσεβεῖς ἢ συντηρητικοί. Ἔτσι τὶς τελευταῖες ἡμέρες βλέπουμε,


α) τὸν μὲν «Σωτηρικὸ» μητροπολίτη Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας Κοσμᾶ νὰ διώκει τὸν μοναχὸ Νεκτάριο (ἐδῶ), ἐπειδὴ ἀποτειχίστηκε ἀπὸ τὸν Δεσπότη, ποὺ ἀποδέχτηκε τὴν κακόδοξη καὶ ληστρικὴ ψευδοσύνοδο τοῦ Κολυμπαρίου,


β) τὸν δὲ μητροπολίτη Ἠλείας Γερμανὸ νὰ ἐκφοβίζει δύο μοναχὲς μὲ ἀστυνομία καὶ σεκιουριτάδες καὶ τελικὰ νὰ τὶς ἐκδιώκει ἀπὸ τὸ σπίτι τους, τὴν Ἱ. Μονή Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, νὰ τὶς πετᾶ δηλαδὴ στὸ δρόμο, ἐπειδὴ ἀρνήθηκαν νὰ δεχθοῦν (ὅπως ὁ Δέσποτας), τὴν κακόδοξη Σύνοδο καὶ ἀποφάσισαν διωκόμενες, νὰ βαδίσουν τὴν ἁγιοπατερικὴ ὁδὸ τῆς ἀποτειχίσεως!
Μάλιστα χθὲς μᾶς ἐστάλη μὲ e-mail ἀπὸ τὸν ὑπεύθυνο τοῦΓραφείου Τύπου τῆς Μητροπόλεως Ἠλείας (ἐδῶ), ἕνα ἄσχετο μὲ τὴν ὑπόθεση, προπέρσινο δημοσίευμα τοῦ μητροπολίτη Ἠλείας κ. Γερμανοῦ, μὲ τὸ ὁποῖο σπιλώνει τὴν προσωπικότητα τῆς ἀνυπεράσπιστης μοναχῆς (τὴν κατηγορεῖ 10 φορὲς -ὡς Δεσπότης Κριτής- γιὰ ἐγωπάθεια καὶ ἴδιον θέλημα), δὲν ἀναφέρει δὲ …οὔτε λέξη γιὰ τὸ πρόβλημα τῆς κακόδοξης ΚολυμπάριαςΣυνόδου καὶ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, αἰτία τῆς ἀποτειχίσεώς της!(Βλέπετε μεθοδεύσεις! Τρέμουν νὰ πάρουν δημόσια-ἐπίσημα θέση ὑπὲρ τῆς Κολυμπαρίου Συνόδου, γιατί φοβοῦνται τὸ Λαό, ὁ ὁποῖος δὲν ἔχει συνειδητοποιήσει τὴν δύναμή του, τὰ δικαιώματά του καὶ τὴν δειλία τους· καλύπτονται δὲ λέγοντες ὅτι ἔτσι ἀποφάσισε ἡ Ἐκκλησία, ἀποκρύπτοντας ὅτι ἔτσι ἀποφάσισαν οἱ Οἰκουμενιστές, καὶ ἂν αὐτοὶ καταδίκαζαν τοὺς Οἰκουμενιστές, ἡ Σύνοδος θὰ κατέρρεε σὰν χάρτινος πύργος! Ἔτσι τώρα, μὲ τὴ στάση τους γίνονται συνένοχοι τῶν Παναιρετικῶν Οἰκουμενιστῶν).


γ) Τέλος, ὁ μητροπολίτης Φλωρίνης Θεόκλητος (ὁ διάδοχος τοῦ φλογεροῦ ἀντιπαπικοῦ καὶ ἀντιοικουμενιστῆ Καντιώτη) ἔγινε ὁ πρῶτος «Θεομάχος Ἐπίσκοπος, ὅπως χαρακτηριστικὰ γράφει τὸ ἱστολόγιο «Κατάνυξις» (ἐδῶ):
«Ο πρώτος Θεομάχος Δεσπότης;

Σχόλιο αναγνώστη που μας απεστάλη με email:
“Ντροπή στον Φλωρίνης που έκοψε παράνομα τον μισθό στον π. Παϊσιο πριν ακόμη καταδικασθεί τελεσίδικα και καθαιρεθεί (με τα δικά τους τα μέτρα) και γίνεται έτσι ο πρώτος θεομάχος. Βγήκε μπροστά και από τον Θεσσαλονίκης. Ντροπή!”».

Ἀλήθεια, κ. Κοσμᾶ, κ. Γερμανέ, κ. Θεόκλητε. Ἡ Πατερικὴ Παράδοση καὶ οἱ Ἱεροὶ Κανόνες δίδουν τὸ δικαίωμα (γιὰ ἕνα πιστὸ εἶναι ὑποχρέωση) τῆς Διακοπῆς Μνημοσύνου τοῦ Ἐπισκόπου, γιὰ λόγους Πίστεως. Ποιός Ἱερὸς Κανόνας δίδει τὸ δικαίωμα στὸν Ἐπίσκοπο νὰ καταφεύγει σὲ διώξεις, νὰδιακόπτει τὸν μισθὸ κάποιου Ἱερωμένου ποὺ ἐπικαλεῖται λόγους Πίστεως, χωρὶς μάλιστα νὰ γίνει δίκη καὶ νὰ ἀποδειχθεῖ, ἂν δικαίως ἢ ἀδίκως ἐφάρμοσε τὸν ἐν λόγῳ Ἱερὸ Κανόνα, ἂνἰσχύουν οἱ λόγοι Πίστεως ποὺ ἐπικαλεῖται;