.

.

Δός μας,

Τίμιε Πρόδρομε, φωνή συ που υπήρξες η φωνή του Λόγου. Δος μας την αυγή εσύ που είσαι το λυχνάρι του θεϊκού φωτός. Βάλε σήμερα τα λόγια μας σε σωστό δρόμο, εσύ που υπήρξες ο Πρόδρομος του Θεού Λόγου. Δεν θέλουμε να σε εγκωμιάσουμε με τα δικά μας λόγια, επειδή τα λόγια μας δεν έχουν μεγαλοπρέπεια και τιμή. Όσοι θα θελήσουν να σε στεφανώσουν με τα εγκώμιά τους, ασφαλώς θα πετύχουν κάτι πολύ πιό μικρό από την αξία σου. Λοιπόν να σιγήσω και να μη προσπαθήσω να διακηρύξω την ευγνωμοσύνη μου και τον θαυμασμό μου, επειδή υπάρχει ο κίνδυνος να μη πετύχω ένα εγκώμιο, άξιο του προσώπου σου;

Εκείνος όμως που θα σιωπήσει, πηγαίνει με τη μερίδα των αχαρίστων, γιατί δεν προσπαθεί με όλη του τη δύναμη να εγκωμιάσει τον ευεργέτη του. Γι’ αυτό, όλο και πιό πολύ σου ζητάμε να συμμαχήσεις μαζί μας και σε παρακαλούμε να ελευθερώσεις τη γλώσσα μας από την αδυναμία, που την κρατάει δεμένη, όπως και τότε κατάργησες, με τη σύλληψη και γέννησή σου, τη σιωπή του πατέρα σου του Ζαχαρία.

Άγιος Σωφρόνιος Ιεροσολύμων

Θλίψη καὶ ὀργὴ ἀπὸ τὴν ἀπόφαση τῆς Δ.Ι.Σ

Ἄς ξεκινήσω διακωμωδῶντας τὴν δεύτερη παράγραφο τῶν γελοίων ἀποφάσεων τῆς Δ.Ι.Σ. γιὰ τὸ ἐπίκαιρο θέμα τοῦ κορωναϊοῦ, διότι μόνο γιὰ διακωμώδηση εἶναι...

Μάθαμε καὶ κάτι ποὺ δὲν γνωρίζαμε!!

Ὁ κορωναϊὸς ἀπὸ 7:00 π.μ. ἔως 8 π.μ., θὰ ξεκουράζεται καὶ δὲν ὑπάρχη κίνδυνος κανεὶς νὰ κολλήση...

Γιὰ αὐτὸ καὶ ἡ Δ.Ι.Σ. μὲ αἴσθημα «ποιμαντικῆς εὐθύνης», τὸ ἴδιο μὲ αὐτὸ ποὺ ἀναγνωρίζοντας τὴν αὐτοκεφαλία τῆς Οὐκρανίας καὶ τὸν ψευδεπίσκοπο Ἐπιφάνιο καὶ τὸν ὁποῖο συμπεριέλαβαν στὰ ἱερὰ δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας μας, φέρνοντας τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἐλλάδος καὶ τοὺς πιστοὺς στὴν σημερινὴ δεινὴ κατάσταση, μᾶς ὑποδεικνύει τώρα τὴν λιτὴ τέλεση τῆς Θεῖας Λειτουργίας κατὰ τὴν προτεινόμενη ὧρα.

Μὲ τὸ ἴδιο αἴσθημα «ποιμαντικῆς εὐθύνης», εἶναι ἕτοιμη σὲ ὁποιαδήποτε ἔκτακτα μέτρα ποὺ τυχὸν ληφθοῦν ἀπὸ τὴν Πολιτεία, νὰ «ὑποκύψει» γιὰ τὸ καλὸ τοῦ λαοῦ... ἀφοῦ ἠ Δ.Ι.Σ., ὅπως μᾶς λέει. ἐκτιμᾶ τὴν διακριτικότητα, μὲ τὴν ὁποία ἡ Πολιτεία ἐκφράζει τὸν σεβασμό της πρὸς τὸ θρησκευτικὸ συναίσθημα τῶν πιστῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ὦ τῆς ὐποκρισίας καὶ τοῦ Φαρισαϊσμοῦ!!
Αὐτοὶ οἱ χριστιανομάχοι, οἱ ἀπάτριδες, οἱ προδότες Πίστεως καὶ Πατρίδος, οἱ συνεχιστὲς τῶν προηγουμένων προδοτῶν, κατὰ τὴν ἐκτίμηση τῆς Δ.Ι.Σ., ἐκφράζουν τὸν σεβασμό τους πρὸς ἐμᾶς, κλείνοντας τοὺς ναοὺς μας καὶ ἀποκόπτοντάς μας ἀπὸ τὴν Κοινωνία μὲ τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ!

Ὁ ἀνάξιος τῶν περιστάσεων Ἀρχιεπίσκοπος καὶ οἱ προσκυνημένοι Δεσπότες στὰ κελεύσματα τῶν ἐντολέων τους, κλείνουν τοὺς ναοὺς μας ἐν ὄψει Σαρακοστῆς, μᾶς ἀπαγορεύουν νὰ πᾶμε νὰ τιμήσουμε τὴν Παναγία μας μὲ τοὺς Χαιρετισμοὺς καὶ τὸν Ἀκάθιστο ὕμνο, ἀπαγορεύουν τὴν τέλεση τῶν ἱερῶν καθημερινῶν ἀκολουθιῶν ποὺ ὅπως φαίνεται, τὸ ἴδιο θὰ ἰσχύσει καὶ τὴν Μεγάλη Ἑβδομάδα καὶ τὸ Σάββατο τῆς Ἀναστάσεως, ἀφοῦ παρ᾿ ὅλα τὰ μέτρα ποὺ παίρνουν, ἔχουν προεξοφλήσει ὅτι ἡ κατάσταση θὰ χειροτερέψει τὶς ἐπόμενες ἠμέρες καὶ κυρίως μέσα στὸν Ἀπρίλιο.

Κατανοητόν, ἐὰν δὲν χειροτερέψει ἡ κατάστασις, πῶς θὰ προχωρήσουν στὰ ἐπόμενα μέτρα ποὺ θέλουν νὰ πάρουν γιὰ τὸ καλό μας... πῶς θὰ προχωρήσουν στὴν ἐπόμενη φάση τοῦ παγκόσμιου αὐτοῦ κοινωνικοῦ πειράματος;

Καὶ βέβαια γιὰ νὰ μᾶς χρυσώσουν τὸ «χάπι», μᾶς κάνουν τὴν χάρη, ἀφήνοντας τοὺς ναοὺς ἀνοικτοὺς γιὰ προσωπικὴ προσευχή... μᾶς προτρέπουν νὰ προσευχόμαστε κάθε βράδυ, ἐνῷ στὰ μοναστήρια μας, ἤχησαν οἱ «σειρῆνες συναγερμοῦ» γιὰ ἀδιάλειπτη προσευχή... μόνο ποὺ γιὰ ἐμᾶς τοὺς Χριστιανοὺς ἤχησαν ἄλλες σειρῆνες...

Σειρῆνες συναγερμοῦ γιὰ ἀδιάλειπτη προσευχή, νὰ ἀπομακρύνει ὁ καλὸς Θεός μας τὸ συντομώτερο ὅλους αὐτοὺς τοὺς ἀνάξιους καὶ προδότες Πίστεως καὶ Πατρίδος, ἀρχιερεῖς καὶ πολιτικοὺς, ὅλα αὐτὰ τὰ πολιτικὰ σκύβαλα τῆς προηγούμενης καὶ τῆς σημερινῆς κυβερνήσεως, ποὺ έφεραν τὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν Πατρίδα μας σὲ αὐτὴ τὴν κατάντια.

Σειρῆνες συναγερμοῦ γιὰ προσευχὴ καὶ μετάνοια γιὰ τὶς ἁμαρτίες μας καὶ τὴν ἀποστασία μας, τὰ ὁποία εἶναι ἠ αἰτία τῶν δεινῶν ποὺ μᾶς ἔχουν βρεῖ.

Νὰ παρακαλέσουμε τὸν Κύριο νὰ μᾶς λυπηθῆ καὶ νὰ λιγοστέψει τὰ χειρότερα ποὺ ἔρχονται, ὕστερα καὶ άπὸ αὐτὴ τὴν μεγάλη βλασφημία ποὺ συντελεῖται ἐκ μέρους τῆς Ἱεραρχίας ἀλλὰ καὶ τοῦ λαοῦ, μὲ τὸ νὰ συναινοῦν στὸ κλείσιμο τῶν ναῶν καὶ κυρίως στὴν παροῦσα περίοδο τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.

Συμπεριλαμβάνω καὶ τὸν λαὸ, διότι θὰ ἔπρεπε νὰ εἶχε ξεσηκωθῆ ὅλη ἡ Ἑλλάδα μὲ αὐτὴ τὴν κατἀπτυστη καὶ βλάσφημη ἀπόφαση τῆς Ἱεραρχίας καὶ τῆς Πολιτείας.

Κάποτε ἔκαναν ἀγρυπνίες, λιτανεῖες, Θεῖες Λειτουργίες, παρακλήσεις στὴν Παναγία μας γιὰ νὰ σταματήσουν ἐπιδημίες καὶ θανατικὰ, μὲ ἄμεσα ἀποτελέσματα!

Σήμερα ἔβαλαν στὴν ἄκρη τὸν Χριστό, τὴν Παναγία μας, τὴν μεσίτριά μας, τοὺς Ἁγίους μας.

Εἶναι ξεπερασμένα πράγματα αὐτά βλέπεις... ἡ Ἐκκλησία προχωρᾶ μπροστὰ, ἐκσυγχρονίζεται...

Γι᾿ αὐτὸ καὶ πήραν στὰ χέρια τους, γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ τὴν λύση τοῦ προβλήματος,παραγκωνίζοντας στὴν ἄκρη Πατέρες καὶ Ἀγίους, γιὰ νὰ τὰ καταφέρουν τόσο καλὰ, ὅπως τὰ ἔχουν καταφέρει νὰ φέρουν στὴν σημερινὴ κατάντια τὴν Ἐκκλησία μας.

Πρὸς ἀποφυγὴν παρεξηγήσεων, δὲν ἀμφισβητοῦμε τὴν ἐπιδημία τοῦ κορωναϊοῦ, οὔτε εἶναι στὴν διάθεσή μας νὰ ἀμφισβητήσουμε τὸ ἦθος καὶ τὴν ἐπιστημονικὴ κατάρτιση τοῦ καθηγητοῦ λοιμωξιολογίας καὶ ἐκπροσώπου τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας!

Ἀμφισβητοῦμε γιὰ τὸ μέγεθος τῆς καταστἀσεως καὶ τὴν τρομοκρατία ποὺ ἔχουν σπείρει σὲ ὅλο τὸν κόσμο.

Ἔχουμε κάθε δικαίωμα καὶ δίκιο, νὰ ὐποψιαζόμαστε κάτω ἁπὸ ποιὲς πιέσεις, μπορεῖ νὰ ἀναγκάζονται νὰ μᾶς ἀνακοινώνουν ὅσα μᾶς ἀνακοινώνουν τρομοκρατώντας τὸν κόσμο, λαμβάνοντας ὑπ᾿ ὄψιν τί ἔκαναν σὲ παρόμοιες καταστάσεις τὰ προηγούμενα χρόνια καὶ πόσο ἐξυπηρετοῦνται τὰ σχέδια τῆς Ν.Τ.Π. μὲ τελικὸ σκοπὸ τὴν παγκόσμια διακυβέρνηση.

Τὸ διαδίκτυο βρίθει μὲ ἐκατοντᾶδες ἀναρτήσεις γιὰ τὴν μεγάλη ἀπάτη τοῦ κορωναϊοῦ καὶ τοὺς ὐπαίτιους τοῦ σημερινοῦ πανικοῦ ποὺ ἔχουν σπείρει σὲ ὅλο τὸν κόσμο.

Γι᾿ αὐτὸ, ἄς κλείσουμε τὰ αὐτιά μας σὲ ὅλους αὐτοὺς τοὺς προσκυνημένους Ἱερᾶρχες καὶ πολιτικοὺς στὶς ἐντολὲς τῶν ἀφεντικῶν τους καὶ ἄς ἀκούσωμεν τὴν φωνὴ τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ μας, τὴν φωνὴ τῆς Παναγίας μας καὶ τῶν Ἀγίων μας ποὺ μὲ τόσους τρόπους, τόσο καιρὸ μᾶς καλοὺν νὰ ἐπιστρέψουμε σὲ Ἐκεῖνον, τὸν μόνον Σωτήρα καὶ θεραπευτῆ τῆς ψυχῆς καὶ τοὺ σώματός μας.

Ἕνα κάλεσμα εἶναι καὶ αὐτὸ γιὰ μετάνοια καὶ Σωτηρία, ποὺ ὁ καλὸς Θεός μας «πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν»!

Ὁ Θεὸς ἐπέτρεψε νὰ ξεγυμνωθοῦν ὅλοι αὐτοὶ ποὺ μάχονται ἐναντίον του, γιὰ νὰ «ξεχωρίση ἡ ἦρα ἀπ᾿ τὸ σιτάρι» καὶ νὰ ἀνοίξουμε τοὺς ὀφθαλμούς μας, νὰ ἀλλάξουμε πορεία, ἡ ὁποία μέχρι τώρα, μόνο σὲ γκρεμοὺς καὶ βράχια μᾶς ὀδήγησε.
Καλὴ μετάνοια σὲ ὅλους μας!

Πᾶνος ἀπὸ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΣ