.

.

Δός μας,

Τίμιε Πρόδρομε, φωνή συ που υπήρξες η φωνή του Λόγου. Δος μας την αυγή εσύ που είσαι το λυχνάρι του θεϊκού φωτός. Βάλε σήμερα τα λόγια μας σε σωστό δρόμο, εσύ που υπήρξες ο Πρόδρομος του Θεού Λόγου. Δεν θέλουμε να σε εγκωμιάσουμε με τα δικά μας λόγια, επειδή τα λόγια μας δεν έχουν μεγαλοπρέπεια και τιμή. Όσοι θα θελήσουν να σε στεφανώσουν με τα εγκώμιά τους, ασφαλώς θα πετύχουν κάτι πολύ πιό μικρό από την αξία σου. Λοιπόν να σιγήσω και να μη προσπαθήσω να διακηρύξω την ευγνωμοσύνη μου και τον θαυμασμό μου, επειδή υπάρχει ο κίνδυνος να μη πετύχω ένα εγκώμιο, άξιο του προσώπου σου;

Εκείνος όμως που θα σιωπήσει, πηγαίνει με τη μερίδα των αχαρίστων, γιατί δεν προσπαθεί με όλη του τη δύναμη να εγκωμιάσει τον ευεργέτη του. Γι’ αυτό, όλο και πιό πολύ σου ζητάμε να συμμαχήσεις μαζί μας και σε παρακαλούμε να ελευθερώσεις τη γλώσσα μας από την αδυναμία, που την κρατάει δεμένη, όπως και τότε κατάργησες, με τη σύλληψη και γέννησή σου, τη σιωπή του πατέρα σου του Ζαχαρία.

Άγιος Σωφρόνιος Ιεροσολύμων

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ομολογία. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ομολογία. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Γέροντας Σάββας λαυριώτης κατα του Οικουμενισμού

ΑΝΟΙΚΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ «ΙΕΡΑΝ» ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΝ ΑΘΗΝΩΝ 
ΚΑΙ ΤΑΣ «ΙΕΡΑΣ» ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ .!

«Περὶ τῶν ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ τῆς Ἑλλάδος Ἱεροπραξιῶν Κληρικῶν ἐξ’ ἑτέρου ἐκκλησιαστικοῦ κλίματος» 

«Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι ἀποδεκατοῦτε τὸ ἡδύοσμον καὶ τὸ ἄνηθον καὶ τὸ κύμινον, καὶ ἀφήκατε τὰ βαρύτερα τοῦ νόμου, τὴν κρίσιν καὶ τὸν ἔλεον καὶ τὴν πίστιν· ταῦτα δὲ ἔδει ποιῆσαι κἀκεῖνα μὴ ἀφιέναι. Ὁδηγοὶ τυφλοί, οἱ διυλίζοντες τὸν κώνωπα, τὴν δὲ κάμηλον καταπίνοντες!» (Ματθ. ΚΓ, 23-24)


Γιὰ τὴν ἀποτροπὴ τῆς ἐνημέρωσης-ἀφύπνισης τοῦ πιστοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, ὅσον ἀφορᾶ τὴν ψευδοσύνοδο τῆς Κρήτης καὶ λόγῳ τῆς συμπόρευσης τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας μὲ τὴν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ τὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν (αἱρέσεων), ἡ Δ.Ι.Σ. μὲ ἐγκύκλιον σημείωμα, συνοδικῇ ἀποφάσει, ἀπαγόρευσε κάθε ὁμιλία, ἄν ὁ ὁμιλῶν δὲν ἔχει τὴν ἄδεια ἀπὸ τὴν Ἱερά Σύνοδο αὐτῆς. Μάλιστα, γιὰ νὰ δικαιολογήσει αὐτὴν τὴν στάση της, ἐπικαλεῖται τὸν λόγο τοῦ Κυρίου «ὅστις ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα καὶ φραγμὸν περιέθηκε», δηλαδὴ πὼς ὄντως εἶναι φρουρὸς καὶ ὑπερασπιστὴς τῶν πατρῷων δογμάτων καὶ παραδόσεων καὶ δὲν μπορεῖ νὰ ἀφήνει τὸν κάθε ἕνα νὰ παρασύρει τὸ ποίμνιο, ὅπου ὁ Κύριος τοὺς ἔχει ἐμπιστευθεῖ, ἐκτός φυσικὰ τῶν ἱεχωβάδων, τῶν γιόγκηδων, τῶν μωαμεθανῶν, τῶν παραθρησκειῶν καὶ κάθε λογῆς ἀντίχριστης σέκτας!! Ὣ τῆς ὑποκρισίας!! 

Κάθε ἐχέφρων ἀντιλαμβάνεται πὼς αὐτὴ ἡ ἐγκύκλιος ἀναφέρεται εἰς τοὺς Ἁγιορεῖτες ποὺ δὲν συμφωνοῦν μὲ τὴν ψευδοσύνοδο τῆς Κρήτης καὶ ἔχουν διακόψει καθηκόντως τὴν ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία μὲ αὐτούς, καθότι εἶναι γνωστόν τοῖς πάσι πὼς ἕνας Ἡγούμενος ἤ Γέρων Ἁγιορειτικοῦ Μοναστηρίου διὰ νὰ ὁμιλήσῃ ἤ νὰ ἱεροπρακτήσῃ σέ οἱανδήποτε Μητρόπολη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, πρέπει νὰ ἔχει ἐπίσημη πρόσκληση ἀπὸ τὸν οἰκεῖο Μητροπολίτη καὶ χωρὶς τὴν ἄδεια αὐτοῦ «οὐ δύναται ποιῆσαι οὐδέν». 

Πρὸς ἐνημέρωση λοιπὸν τοῦ Χριστεπωνύμου πληρώματος, ἀλλὰ καὶ τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ μάλιστα τῶν πλέον Οἰκουμενιστικῶν, ὅπως Ἀργολίδος, Βόλου, Ἠλείας καὶ ἄλλων πολλῶν, ἀνακοινώνουμε πὼς θὰ συνεχίσουμε τὶς ὁμιλίες μας πρὸς ἐνημέρωση τοῦ πιστοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, γιὰ τὰ ὅσα συμβαίνουν εἰς τὴν Ἐκκλησία μας καὶ ἰδιαιτέρως γιὰ τὴν προδοσία τῶν Ἀρχιερέων, τῶν ἱερέων καί τῶν ἡγουμένων, ὅσον ἀφορᾶ τὴν ἀμώμητον Πίστη μας. Ἂν νομίζουν ὅτι πρόκειται νὰ μᾶς πτοήσουν, ἢ νὰ μᾶς φοβήσουν ἀπειλὲς, ἢ καθαιρέσεις, ἢ καὶ ἀφορισμοί, ἔχουν πλανηθεῖ. Ἀφιερωθήκαμε εἰς τὸν Χριστὸ μας καὶ ὡς στρατιῶται Αὐτοῦ, καλούμαστε νὰ ἀποδείξουμε τὴν ἀγάπη μας καὶ τὴν ἀφοσίωσή μας σὲ Αὐτόν. «Ἰδοὺ νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος, ἰδοὺ νῦν ἡμέραν σωτηρίας». 

Μὲ τὴν χάρη τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὄχι μόνον δὲν πρόκειται νὰ σιωπήσουμε, ἀλλὰ τώρα ἀρχίζουμε. Θὰ μᾶς ἔχουν μπροστὰ τους συνεχῶς. Μόνον ἂν μᾶς βγάλουν ἀπὸ τὴν μέση θὰ ἡσυχάσουν μὲ ἐμᾶς. Ἡ συνέχεια λοιπὸν ἔπεται. 


Μετὰ τιμῆς,

Γέρων Σάββας Λαυριώτης, 
ἄνευ ἀδείας λόγῳ ἐκκοπῆς μνημοσύνου.

Μια μικρή παρουσίαση του βιβλίου: "ΑΠΑΝΘΙΣΜΑ ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΝ" του Αδαμαντίου Τσακίρογλου


Ἐπιτέλους κάποιος τόλμησε! Ὁ κ. Τσακίρογλου, μὲ πόνο ψυχῆς ἀντιμετωπίζει τὰ τελευταῖα χρόνια τὴν Παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, πρῶτα στὴ Γερμανία ὅπου διαμένει καὶ ταυτόχρονα στὴν Ἑλλάδα μὲ τὴν δημοσίευση ἐποικοδομητικῶν καὶ ἀντιαιρετικῶν ἄρθρων. Μ’ αὐτὴ τὴν ἔννοια καὶ στὴν προσπάθειά του νὰ ἀντιληφθοῦν καὶ ἄλλοι ἀδελφοί μας τὴν φθοροποιὸ δράση τῆς «ἐσχάτης αἱρέσεως τῆς ἱστορίας», ποὺ ἀποσυντονίζει καὶ διαλύει τὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, προχώρησε στὴν θεραπεία μιᾶς μεγάλης ἐλλείψεως: Εἶδε ὅτι ὑπάρχει ἀνάγκη ἑνὸς βιβλίου-βοηθήματος, ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ τὸ χρησιμοποιήσει κάθε πιστὸς ποὺ ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴν ὑπεράσπιση τῆς ἀκεραιότητος τῆς Πίστεως, ἀλλὰ τὴν δική του προστασία ἀπὸ τὴν Παναίρεση.
Γιατὶ εἶναι γεγονὸς ὅτι δὲν ἔχουν ὅλοι πρόσβαση στὸ Ἴντερνετ, ἀλλὰ καὶ ὅσοι ἔχουν, οἱ φροντίδες τῆς ζωῆς δὲν δίνουν τὴν εὐκαιρία γιὰ μιὰ πιὸ οὐσιαστικὴ μελέτη. 
Ἔτσι, μιὰ ἐφήμερη καὶ φευγαλέα ἐνημέρωση ἀπὸ τὰ ἱστολόγια, δὲν ἐπιτρέπει μιὰ βαθύτερη κατανόηση τῆς ἱστορίας, τῆς φύσεως, τοῦ κινδύνου ἐκ τῆς Παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ κυρίως τὴν προσέγγιση τῆς διδασκαλίας τῶν Ἁγίων Πατέρων ὡς πρὸς τὴν ἀντιμετώπισή της. Καὶ τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι διανθισμένο καὶ διαποτισμένο ἀπὸ τὸ ἁγιοπνευματικὴ πατερικὴ διδασκαλία.
Ἔτσι, ὁ κ. Τσακίρογλου ἐργάστηκε γιὰ ἕνα μεγάλο διάστημα καὶ μὲ πολὺ κόπο συγκέντρωσε, φυσικὰ ὄχι ὅλα, ἀλλὰ πολλὰ σημαντικὰ κείμενα ποὺ καταδεικνύουν τὴν ἐπικινδυνότητατῆς Παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ποὺ καταγγέλουν τὴν ἐπισημοποίηση τῆς Παναιρέσεως στὴν Κολυμπάριο Σύνοδο καὶ ποὺ ἐπισημαίνουν αὐτὸ ποὺ εἶναι σήμερα τὸ ζητούμενο καὶ στὸ ὁποῖο ὑπάρχει τεράστια σύγχυση: 
ὁ ἁγιοπατερικὸς τρόπος ἀντιμετωπίσεως τῶν αἱρέσεων μέσα στὴν δισχιλιόχρονη ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας, τὸν ὁποῖο καλούμαστε νὰ μιμηθοῦμε καὶ νὰ ἐφαρμόσουμε κι ἐμεῖς στὴ σύγχρονη Παναίρεση.
Τὸ βιβλίο μὲ τίτλο «Ἀπάνθισμα Ἀντιαιρετικόν, Συλλογὴ ἀντιαιρετικῆς ἀρθρογραφίας μὲ στόχο τὴν ἀντιμετώπιση τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ», ἐκδόθηκε καὶ κυκλοφορεῖ δωρεάν, χάρη στὴν εὐγενικὴ προσφορὰ τῆς «Σύναξης Ὀρθοδόξων Κρητῶν». (Δεῖτε ἐδῶ). 

Ἡ ἀναγκαιότητα αὐτοῦ τοῦ βιβλίου ἀποδεικνύεται ἀπὸ τὴν ἐνθουσιώδη ὑποδοχὴ ποὺ τοῦ ἐπεφύλαξαν οἱ πιστοί (τὸ διαπίστωσαν ἐκεῖνοι ποὺ φροντίζουν γιὰ τὴν διανομὴ τοῦ βιβλίου), ποὺ βλέπουν ἄφωνοι τὴν αἵρεση νὰ προχωρεῖ καὶ να ἑδραιώνεται καὶ οἱ Ἐπίσκοποι, τὸ Ἅγιον Ὄρος, οἱ Ἀδελφότητες καὶ οἱ χιλιάδες ἱερεῖς-Ποιμένες νὰ σιωποῦν, νὰ κοιμοῦνται τὸν ὕπνο τοῦ δικαίου, προδίδοντες οὐσιαστικὰ τὸ ρόλο τοῦ «καλοῦ ποιμένος» ποὺ ἔχουν ἐπωμισθεῖ καὶ φερόμενοι ὡς «μισθωτοί»! 

Κι ὄχι μόνο δὲν ἀντιμετωπίζουν τὴν αἵρεση, ἀλλὰ συμβουλεύουν ἀντιπατερικῶς τὸ ποίμνιο νὰ κάνει τὸ ἴδιο καὶ κατηγοροῦν ἢ ἀκόμα καὶ καταδικάζουν ὅλους, ὅσους ἀποφάσισαν νὰ ἀκολουθήσουν τὴν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ νὰ ὁμολογήσουν τὴν ὀρθόδοξη πίστη τους.

Ἤδη, δύο βδομάδες μετὰ τὴν κυκλοφορία τοῦ βιβλίου, τὰ ἀντίτυπα τῆς Α΄ Ἐκδόσεως διανέμονται μὲ μεγάλη ταχύτητα· πολλοὶ μάλιστα πιστοὶ ποὺ τὸ ἀναζητοῦν, τηλεφωνώντας στοὺς ὑπεύθυνους ποὺ ἔχουν ἀναλάβει τὴν δωρεὰν ἀποστολή, διαπιστώνουν ὅτι τὰ ἀποθέματα ἔχουν ἢδη σχεδὸν ἐξαντληθεῖ.

Ἡ ἔκδοση τοῦ βιβλίου πραγματοποιήθηκε χάρη στὴν εὐγενικὴ χρηματικὴ ἐνίσχυση ἀπὸ τὴν «Σύναξη Ὀρθοδόξων Κρητῶν», ἡ ὁποία μόλις ἔμαθε, ὅτι ὁ κ. Τσακίρογλου ἑτοιμάζει ἕνα τέτοιο εἴδους πόνημα, προσφέρθηκε εὐγενικὰ νὰ πραγματοποιήσει τὴν ἔκδοσή του, θεωρώντας παράλληλα καλό, λόγῳ τῆς πρωτοτυπίας τοῦ πονήματος, ἡ Α΄ Ἔκδοση νὰ εἶναι πολυτελής καὶ νὰ ἀποτελεῖ ἕνα συλλεκτικό τόμο γιὰ τὴν βιβλιοθήκη τοῦ κάθε πιστοῦ.

Γιὰ τὴν δεύτερη ἔκδοση τοῦ βιβλίου, ἡ ὁποία θὰ εἶναι ἁπλή καὶ θὰ συμπληρωθεῖ καὶ μὲ καινούργια σημαντικὰ ἄρθρα ποὺ ἐμφανίστηκαν, ὁ κ. Τσακίρογλου (ὅπως μάθαμε) βρίσκεται σὲ ἀναζήτηση μιᾶς λύσης ὡς πρὸς τὴν ἔκδοση καὶ τὴν χρηματοδότησή της, ὥστε καὶ νὰ μὴν ἐπιβαρυνθοῦν γιὰ δεύτερη φορὰ οἱ ἴδιοι ἄνθρωποι καὶ νὰ μὴν ἐπιβαρυνθεῖ γιὰ τὴν ἀγορά του τὸ ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ κρίση δοκιμαζόμενο ποίμνιο. 
Εὐχόμαστε νὰ τοὺς βρεῖ, ὥστε πιὸ πολλοὶ πιστοί -ὅσο τοῦτο εἶναι δυνατόν- νὰ ἐνημερωθοῦν γιὰ αὐτὰ ποὺ οἱ ποιμένες τους τοὺς ἀφήνουν ἀνενημέρωτους.

Τὸ βιβλίο χωρίζεται σὲ 12 ἑνότητες. Οἱ ἑνότητες εἶναι γραμμένες σὲ μία μορφὴ κλίμακος, ἡ ὁποία ἀρχίζει μὲ τὴν φύση τῆς αἵρεσης τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ κορυφώνεται μὲ τὴν ἁγιοπατερικὴ διδαχὴ ἀντιμετώπισής της καὶ διάφορα παραδείγματα κακοδοξιῶν ποὺ μαστίζουν τὴν Ἐκκλησία μας καὶ θολώνουν τὴν κρίση μας. Αὐτὸ βοηθάει τὸν πιστὸ νὰ ἐνημερωθεῖ σταδιακὰ καὶ ἐμπεριστατωμένα γιὰ αὐτὴν τὴν ὀλέθρια αἵρεση. 
Τὰ κείμενα (ἄρθρα καὶ μελέτες) βρίθουν πατερικῶν πηγῶν, ὥστε ὁ πιστὸς νὰ διαθέτει πραγματικά, ὅπως ἀναφέρεται στὸν πρόλογο τοῦ βιβλίου, ἕνα πνευματικὸ ὁπλοστάσιο, ποὺ θὰ τὸν προφυλάξει ἀπὸ τὶς κακὲς ἐπιρροὲς καὶ τὴν σύγχυση ποὺ ἐπικρατεῖ στὴν ἐποχή μας.

Ὁ διαφορετικὸς χαρακτῆρας τῶν κειμένων συμπεριλαμβανομένης καὶ τῆς ἐνεργῆς στάσης τοῦ ἑκάστοτε συγγραφέα ἀπέναντι στὴν αἵρεση κάνει σαφές, ὅτι ὁ κ. Τσακίρογλου ἄφησε, χωρὶς ἐμπάθεια καὶ χωρὶς διάθεση ἄσκησης ἐπιρροῆς, στὴν ἐλεύθερη κρίση τοῦ ἀναγνώστη νὰ καταλάβει, ποιός συγγραφέας προσπαθεῖ πραγματικὰ νὰ ἐφαρμόσει τὴν διδασκαλία τῶν Ἁγίων Πατέρων καὶ ποιός χαρακτηρίζεται ἀπὸ συνέπεια λόγων καὶ ἔργων, καὶ ἔτσι νὰ βγάλει τὰ συμπεράσματά του.

Παρουσιάζουμε τὸν τίτλο τῶν κεφαλαίων:

Α. Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ
Β. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ
Γ. Η ΨΕΥΤΟΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙΟΥ
Δ. ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ
Ε. ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ, ΠΑΠΙΣΜΟΣ, ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΣΜΟΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΡΗΤΙΣΜΟΣ
ΣΤ. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ
Ζ. ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Η. ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
Θ. ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΑΝ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ
Ι. Η ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΕΝ ΚΑΙΡΩ ΑΙΡΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΩΓΜΟΥ
ΙΑ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΑΚΟΔΟΞΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΚΩΝ ΛΑΘΩΝ

"Πατερικὴ Παράδοση"

Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί Γονείς ζητούν απαλλαγή των παιδιών τους από τα νέα Θρησκευτικά! --Οι θεολόγοι τί κάνουν; Θα τα διδάξουν;

Κόλαφος! Χριστιανοί γονείς ζητούν απαλλαγή 
των παιδιών τους από τα νέα Θρησκευτικά
– «Δεν θα διδαχθούμε Κοράνι και Ιουδαϊσμό»


Απόλυτη σύγχυση μετά τα πειράματα της διοικούσης Εκκλησίας και του υπουργείου Παιδείας με το πολύπαθο μάθημα των Θρησκευτικών.
Δεν μας έφταναν οι συνήθεις-ύποπτοι αυτοαποκαλούμενοι άθεοι, οι οποίοι κάθε τέτοια περίοδο πραγματοποιούν εκστρατεία ενημέρωσης για το πως μπορεί ένας γονέας να πάρει απαλλαγή για το παιδί του από το μάθημα των Θρησκευτικών τώρα φτάσαμε στο σημείο να ζητούν απαλλαγή και Χριστιανοί γονείς!
Μπορεί οι υπεύθυνοι της Επιτροπής της Ελλαδικής Εκκλησίας να υποστηρίζουν πως η «Εκκλησία συναποφασίζει για τα Θρησκευτικά»-άσχετα αν το υπουργείο επισήμως τους διαψεύδει- θεωρώντας πως το μάθημα ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του πιστού λαού αλλά και παράλληλα της εποχής, ωστόσο γονείς στην Μυτιλήνη ζητούν με έγγραφο τους την απαλλαγή των παιδιών τους από την διδασκαλία συγκεκριμένων κεφαλαίων από το μάθημα που υπενθυμίζεται φέτος θα έχει την μορφή φακέλων μαθητή.

Συγκεκριμένα, λοιπόν, γονέας σε Δημοτικό Σχολείο της Μυτιλήνης ζητάει να μην διδαχθεί το παιδί του ό,τι έχει να κάνει με το Κοράνι και τον Ιουδαϊσμό φέτος γιατί όπως λέει τα συγκεκριμένα 5 κεφάλαια «δεν συνάδουν με τα πιστεύω και τις θρησκευτικές πεποιθήσεις της οικογένειας»
Δείτε το φωτογραφικό στιγμιότυπο της αίτησης:


Αντιστεκόμαστε στην θρησκευτική υποδούλωση των παιδιών μας…



Αγαπητοί γονείς, αντισταθείτε στην θρησκευτική υποδούλωση των παιδιών σας στην αντίχριστη νέα τάξη πράγματων, υποβάλλοντας στα σχολεία των παιδιών σας αιτήσεις για απαλλαγή από το νέο μάθημα των θρησκευτικών, το οποίο δεν είναι μάθημα ορθόδοξο, αλλά κατηχητικό στη δια-θρησκειακή και παν-θρησκειακή πνευματικότητα (δηλ. Στην απόκτηση όχι μόνο γνώσεων για τις άλλες θρησκείες, αλλά και θρησκευτικών εμπειριών των ορθοδόξων παιδιών από τις άλλες θρησκείες), και επομένως κατηχητικό στην πράσινη παγκόσμια θρησκεία του σατανά.
-
Μπορείτε να κατεβάσετε το σχέδιο της αίτησης απαλλαγής, καθώς και τη μελέτη του καθηγητή Κυριάκου Κυριαζόπουλου που περιλαμβάνει τη νομική επιχειρηματολογία για την απαλλαγή και η οποία πρέπει να συνοδεύσει την αίτηση απαλλαγής

Σχέδιο αίτησης απαλλαγής 

Μελέτη που περιλαμβάνει

Ένας ακόμη ιερέας αποτειχίζεται



Ένας ακόμη ιερέας αποτειχίζεται (στην Ρουμανία): ΑΞΙΟΣ αδερφέ!
Σχόλιο για την πορεία του αντιοικουμενιστικού αγώνα.
Την είδηση καταγράφει ο αποτειχισμένος ιερέας Κλαούδιου Μπουζα από επαρχία της νότιας Ρουμανίας.

«Άξιος, αδελφέ Λίβιου!

Την Κυριακή προ της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού ο απόφοιτος θεολογίας Λίβιου Ιονέσκου, ψάλτης στην Εκκλησία του Οσίου Γερμανού της Κονστάντσα, κήρυξεστους πιστούς, με πνευματική παρρησία, θάρρος και με αγάπη για την Αλήθεια, εναντίον του οικουμενισμού και της ψευδοσυνόδου της Κρήτης.

Μου ομολόγησε τηλεφωνικώς ότι στη διάρκεια του κηρύγματος ένιωθε την Χάρη του Θεού να τον ενισχύει και αισθάνθηκε μεγάλη χαρά άμεσος μετά και τις συζητήσεις με τους ενορίτες, κατάσταση η οποία διακατέχει ακόμα τόσο τον ίδιον όσο και την σύζυγό του Ντανιέλα.
Στο τέλος του ομολογιακού του κηρύγματος ο αδελφός Λίβιουανακοίνωσε την παραίτηση του από την θέση του ψάλτη.



Ιερέας Κλαούδιου Μπούζα»
Πηγή (στα ρουμανικά)

Σχόλιο:

Ευχαριστούμε και πάλι την αναγνώστρια μας για την αποστολή της μετάφρασης. 
Με την αφορμή αυτή, καταθέτουμε λίγες σκέψεις:

Εμείς δεν διαθέτουμε οργανωμένα επιτελεία μητροπολιτικών γραφείων, πατριαρχικών "μονών" και "ιδρυμάτων", θεολογικές σχολές με δεκάδες καθηγητές στρατευμένους στον Οικουμενισμό. 
Εμάς δεν μας προβάλουν τα εκκλησιαστικά πρακτορεία ειδήσεων, γιατί πολύ απλά δεν διαθέτουμε χρήματα (ευτυχώς αυξάνονται τα ορθόδοξα ομολογιακά ιστολόγια αλλά και προβάλλονται οι ειδήσεις μας όλο και περισσότερο χάρη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στις μη ελεγχόμενες πατριωτικές φωνές). 

Εμείς δεν μπορούμε να υποσχεθούμε διορισμούς, αποσπάσεις, διευκολύνσεις, 
δεν μπορούμε να υποσχεθούμε "καριέρα" .. με ράσο ή χωρίς (δεν είναι τυχαίο που δεν έχει απομείνει σχεδόν κανείς καθηγητής με ορθόδοξο φρόνημα και με διάθεση ομολογίας στις θεολογικές μας σχολές .. οπότε όποιος φοιτητής θέλει να "προχωρήσει", ξέρει με ποιους πρέπει θα συνταχθεί ..., έχουμε την εντύπωση ότι ένα σωρό τιποτένιοι φόρεσαν "ράσο", για να ξεχωρίσουν επαγγελματικά και να αναδειχθούν).

Εμείς δεν έχουμε πρόσβαση στην κρατική εξουσία, σε υπουργούς, σε δημάρχους, σε δικαστές, σε αστυνομία για να μας χρηματοδοτούν, για να "εξαφανίζουν" τις βρωμιές μας ή και να "καταδιώκουν" ορθόδοξους ομολογητές. 


Όμως ένα σωρό απλοί πιστοί από τα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδος προσφέρονται στον αγώνα, έρχονται σε επικοινωνία μαζί μας αναζητώντας κάποιο στήριγμα στην ευρύτερη περιοχή τους στηρίζουν ΧΩΡΙΣ απολύτως καμία οργανωτική δομή 
και φυσικά δεν έχουν απολύτως τίποτε "να πάρουν" αλλά μόνονπροσφέρουν.


Όσοι συμμετέχουμε διαπιστώνουμε καθημερινά -το ζούμε- ότι η διακοπή μνημόνευσης είναι ένας μαρτυρικός αγώνας που γίνεται κυριολεκτικά μόνον με την ευλογία και τη χάρη του Θεού, γεμάτος με απίστευτα αναπάντεχες χαρές που αποδεικνύουν την στήριξη του Κυρίου μας! 
Και αυτό είναι που μας γεμίζει χαρά και βεβαιότητα για την ορθή πορεία που επιλέξαμε.


Αυτόνομες προσπάθειες, αυτόνομες φωνές, που καλούν τους αιρετικούς σε μετάνοια 
και τους πιστούς σε εγρήγορση, χτίζουν τοίχος (αποτείχιση), για να προστατεύσουν το ορθόδοξο ποίμνιο από την αίρεση του Οικουμενισμού.

Έχουμε την ευλογία να συνταχθούμε με πραγματικά άξιους και ευλογημένους πατέρες, με ασκητικές μορφές, που θυσιάζουν κάθε επίγεια εξασφάλιση με το βλέμμα στον Σταυρό του Κυρίου μας.

ΥΓ. Πριν ένα μήνα, προβάλαμε ιερωμένο, από την Ρωσία, που επίσης -αν και υπερπολύτεκνος- "πέταξε" τα "αργύρια" και ομολόγησε την ορθόδοξη Αλήθεια. Το θυμίζουμε εδώ.

Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός"

Διλήμματα περί κατακρίσεως...

Διευκρίνιση για τα διλήμματα και την πλανεμένη διδασκαλία περί κατακρίσεως που προσπαθούν να μας επιβάλλουν οι πάσης φύσεως Οικουμενιστές


Κάποιοι από εσάς είτε σχολιάζετε σε αναρτήσεις είτε σε προσωπικά μνήματα λέτε, ότι κατακρίνουμε ιερείς και επισκόπους, ο τρόπος που λέτε, δείχνει παχυλή άγνοια και πνευματική αγραμματοσύνη… Λίγα λόγια από φωτισμένους πατέρες μας για όσους καλοπροαίρετους θέλουν να βαδίζουν στα χνάρια των αγίων μας.

ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

...Σέ αυτούς πού λένε πώς πρέπει να κάνουμε αδιάκριτη υπακοή, ένας άγιος μακαριστός γέροντας αγιορείτης έλεγε:
Αυτοί είναι ευλαβείς βλαμμένοι!

Ό Μέγας Αθανάσιος, ό στύλος της ορθοδοξίας, λέει στα συγγράμματά του:
«Εάν ό επίσκοπος ή ό πρεσβύτερος, οι όντες οφθαλμοί της Εκκλησίας, κακώς άναστρέφωνται και σκανδαλίζωσι τον λαόν, χρή αυτούς έκβάλλεσθαι, Συμφέρον γάρ άνευ αυτών συναθροίζεσθαι εις εύκτήριον οίκον ή μετ’ αυτών έμβληθήναι ώς μετά Άννα και Καϊάφα εις την γέενναν του πυρός» (Ρ.0.35,33-ΒΕΠΕΣ 33,199).

Εκεί θα πάμε με τον Άννα και τον Καϊάφα στην γέεννα του πυρός, αν άκολουθήσουμε τούς Δεσποτάδες μας, πού λένε ότι ο Πάπας είναι Εκκλησία και έχει Μυστήρια και πρέπει να ενωθούμε.

Αν ένας, Πατριάρχες είναι αυτός, Αρχιεπίσκοπος είναι, Επίσκοπος, ότι και να είναι δεν σέβεται τούς Αποστολικούς Κανόνες, δεν σέβεται τούς Κανόνες τών Οικουμενικών και Τοπικών συνόδων, δεν τηρεί αυτά πού δίδαξαν οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας αυτός δεν είναι ποιμένας. Τί είναι;
Μάς το λέει ένας μεγάλος Πατέρας της Εκκλησίας μας του 1ου αιώνος.
«Πας ό λέγων παρά τά διατεταγμένα ή πράσσων, καν άξιόπιστος η, καν νηστεύη, καν παρθενεύη, καν σημεία ποιη, λύκος σοι φαινεσθω εν προβάτου δορα φθοράν προβάτου κατεργαζόμενος» ("Άγιος Ιγνάτιος ό Θεοφόρος Ρ.0.5,912).
Αυτός ό Πατριάρχης, ό Αρχιεπίσκοπος, ό Επίσκοπος, όποιος και να είναι, πού λέει πράγματα πού δεν συμφωνούν με την Εκκλησία, με αυτά πού δίδαξαν οι Άγιοι Απόστολοι και οι Πατέρες της Εκκλησίας, δεν είναι ποιμένας, είναι λυκοποιμένας και εχθρός τού Θεού και της Παναγίας...

...Άρα ό Πατριάρχης πού έφερε στη θρονική γιορτή το 2006 τον Πάπα τον έβαλε μέσα στην θεια λειτουργία επέτρεψε να πει το ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ σύμφωνα με τον 45ο Αποστολικό κανόνα είναι αφορισμένος και καθηρημένος δυνάμει. Ενεργεία πρέπει να γίνει μια σύνοδος να τον βγάλει.

...Ό Απόστολος Παύλος λέει σέ μία επιστολή του (Εβρ. 11, 32-33)· «επιλείψει γάρ με διηγούμενον ο χρόνος περί Γεδεών, Βαράκ τε και Σαμψών και Ιεφθάε, Δαυίδ τε και Σαμουήλ και των προφητών, οι διά πίστεως κατηγωνίσαντο βασιλείας, ειργάσαντο δικαιοσύνην, επέτυχον επαγγελιών».

Ο Σαμψών είχε πέσει σέ σαρκική αμαρτία με τη Δαλιδά, μία ειδωλολάτρισσα. 
Και όμως ο Απόστολος Παύλος τον κατατάσσει μεταξύ των σεσωσμένων, γιατί δεν αρνήθηκε «την πίστη του.
Ο Θεός θα κρίνει με επιείκεια τούς χριστιανούς πού έχουμε αδυναμίες και αγωνιζόμαστε και μετανοούμε.

Στα θέματα όμως της πίστεως θα είναι πολύ αυστηρός. Δεν θα σωθεί κανένας που θα αρνηθεί την πίστη του. Έστω και το παραμικρό να κάνει, την παραμικρή παραχώρηση.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ

«ΕΚΕΙΝΟΣ ΠΟΥ ΕΠΙΜΕΝΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΚΑΤΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΒΟΛΟΝ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΙΝ ΚΑΙ ΣΤΕΝΗΝ ΓΝΩΡΙΜΙΑΝ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΒΟΛΟΝ» (Α’Ιωανν. Γ’8)

«Μακαριότατος και αγιότατος ο πάπας της Ρώμης Φραγκίσκος και πολλά τα έτη αυτού…» 

Κύριε… Ελέησον!!! Δαιμονιστήκατε εντελώς!!

Το ακούσατε εσείς που μνημονεύετε το όργανο του διαβόλου, που μνημονεύει τον έναν ΑΝΤΙ-χριστο;

Ιερώνυμε…., ο πάπας είναι αγιότατος ή αιρετικός;

Είναι ή δεν είναι ο ένας ΑΝΤΙ-χριστος; Ποιος είναι τώρα άγιος; Ο Ισαπόστολος Εθνομάρτυρας και Ιερομάρτυρας Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός που είπε: «Τον πάπα να καταράσθε …γιατί αυτός θα είναι η αιτία!» και τον χαρακτήρισε ως τον έναν ΑΝΤΙ-χριστο, ή ο πάπας είναι Αγιότατος;

Ποιος λέει ψέματα ….ο Άγιος Πατρο-κοσμάς ή η «αφεντιά» σας;

Εάν δεν απαντήσετε στο Χριστεπώνυμο πλήρωμα, είσαστε χειρότεροι από τον πάπα, διότι αυτός ξεκάθαρα έχει δηλώσει την προετοιμασία του ερχομού του ΑΝΤΙ-χρίστου, ενώ εσείς με καταχθόνιο τρόπο, σπρώχνετε δια της βίας, τα τέκνα του φωτός… στην απώλεια!

Εάν εσείς και τα όργανά σας θέλετε να πάτε στον διάβολο (πράγμα που απεύχομαι), δεν μπορεί να σας εμποδίσει κανείς. Οι ΟρθόδοξοιΠιστοί Χριστιανοί ΔΕΝ θα σας ακολουθήσουν,όμως!

Αδελφοί μου ,τα φωνάζουμε εδώ και χρόνια… Μην ακολουθείτε αυτούς που σας οδηγούν στον ΑΝΤΙ-χριστο, στην ΠΑΝ-θρησκεία, γιατί μετά θα είναι αργά. Τώρα μπορείτε να τους φτύσετε τρεις φορές λέγοντας: «οπίσω μου ύπαγε σατανά»!!

Ιεραρχικά αυτοί είναι η φατρία που σας οδηγεί στην ΠΑΝ-θρησκεία του ΑΝΤΙ-χρίστου.

Και έπεται η συνέχεια «των αδύναμων και άβουλων του …Καϊάφα!»

Καταλάβετέ το…!!! ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΩΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ !!! 


Απομακρυνθείτε όσο είναι ακόμα νωρίς και μην «καταπίνετε την καραμέλα» ότι δήθεν κάνετε εσείς το ΣΧΙΣΜΑ στην Εκκλησία!

Το ΣΧΙΣΜΑ το έκαναν ήδη τα τέκνα του διαβόλου. Εμείς έχουμε ιερή υποχρέωση απέναντι στον Θεό, στους Αγίους και στην πολυβασανισμένη Ελλάδα μας να κρατήσουμε τις πνευματικές Θερμοπύλες και να διατηρήσουμε το προζύμι. 

Ούτε μία κεραία ,ούτε ένα κόμμα ΔΕΝ ΘΑ ΑΛΛΟΙΩΣΟΥΜΕ!

ΑΙΩΝΙΑ ΖΩΗ Ή ΑΙΩΝΙΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ;

Για μια ...μόνο λέξη!!
ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΚΟΛΑΣΜΕΝΟΣ ΑΙΩΝΙΩΣ;

ΔΕΝ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΖΗΣΕΙΣ ΑΙΩΝΙΩΣ;

Κατανόησε λοιπόν αυτήν τη λέξη!

Αχ! Αυτή η λέξη που «κόλαγε» στο Σά…,ο Σά… και δεν του έβγαινε να πει .. «Ο Σαμαρείτης»!

Ποιος είναι ο Καλός Σαμαρείτης, αδελφοί μου, ο οποίος και στον Σταυρό καταματωμένος καρφώθηκε για να σώσει όλους εμάς και που πολλοί συνεχίζουν να Τον… βλασφημούν;

Πόση αξία έχει μία λέξη; Θυμηθείτε πως προέρχεται από την λογική, δηλαδή από τον ηγεμόνα ΝΟΥ και ΔΙΑΝΟΙΑ, τις δύο πρώτες αισθήσεις της ψυχής.

Εάν η λέξη, ο λόγος περιέχει ψεύδος… , ε… τότε αλλοίμονο στην ψυχή που έχει γεμίσει από κακίες και το ξεχείλισμα αυτής εκ του στόματος ως λόγος ή λέξη είναι ψευδής, ομοιάζοντας του «αντίλογου»!

Οι δε συνέπειες… εξακριβωμένα …η καταστροφή, αφού προηγουμένως έγιναν «κεφάλαιο συμφοράς» (Ιερ.Χρυσοστ.)

Μία λέξη : «θυσιάζω» ή δεν «θυσιάζω» στα είδωλα, πόση δύναμη έχει;

Ακούστε: 

*«ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, αν ΔΕΝ θυσιάσεις στα είδωλα εντός της εβδομάδος, θα σε κάψω ζωντα.. » και η Αγία :

*«Βασιλέα, αυτό που είναι να κάνεις σε μία εβδομάδα κάντο ΤΩΡΑ γιατί εγώ ΠΙΣΤΕΥΩ στον Ιησού Χριστό και στα είδωλα ΔΕΝ ΘΥΣΙΑΖΩ!!»

Πριν τελειώσει ο βασιλιάς τον λόγο του, η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ είχε εννοήσει και είχε ήδη αποφασίσει!

Ο Λόγος αβίαστα εξήλθε από την ψυχή της, αληθής και πλήρης χάριτος!!

Ναι…μαρτύριο! Για την Πίστη, για Αυτόν που έκανε το ίδιο για εκείνη και για την αναξιότητά μου που αδυνατεί να κατανοήσει «πώς υποτάσσει ο Υιός τον Πατέρα» (Αγ.Νικοδ.αγιορείτης).

Δημόσια εγένοντο και τότε οι διωγμοί και τα μαρτύρια, για να φοβηθεί ο κόσμος και να καμφθεί η αγωνιστικότητα, κατά την εωσφορική λογική των σκοτεινών δυνάμεων.

Δημόσια όμως θέλει και ο Πατέρας την αυταπάρνηση, την ομολογία, τον διωγμό και το μαρτύριο και όχι εις το κρυπτόν και τούτο διότι πρέπει όλοι να βλέπουν και να ακούν, ώστε αναπολόγητοι να είναι εκείνη την ημέρα.

«Τιμή Αγίου, μίμησις αγίου…»

«Τιμή Πατρός ,μίμησις εσταυρωμένου» εάν το θελήσει ο υιός, κατά παραχώρηση, εκουσίως μάλιστα και όχι μόνο, αλλά και με χαρά μας παραγγέλλει!

Η δύναμη μίας και μόνο λέξης, όταν το περιεχόμενό της έχει μόνο ΑΛΗΘΕΙΑ ,δηλαδή ΘΕΟ;

Η συνέχεια γνωστή, η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ έγινε η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και αυτό ένα από τα εκατομμύρια παραδείγματα.

Το αποτέλεσμα δε, της δύναμης της λέξης ή του Λόγου που έχει ΑΛΗΘΕΙΑ είναι ότι ο βασιλιάς βαπτίστηκε Χριστιανός και εντός ολίγου χρόνου τέσσερα βασίλεια βαπτίστηκαν Χριστιανοί, σαν να λέμε τέσσερεις πόλεις σημερινές και άλλα πολλά που δεν κατανοούνται με τη λογική και τη σοφία των ανθρώπων…..

Ούτε να ψάχνουμε για το «πώς» και το «γιατί», διότι είναι κρίματα του Θεού. Δικό μας μέλημα είναι η τήρηση του Λόγου που είναι και ΝΟΜΟΣ.

Η δύναμη της μιας λέξης όρια δεν έχει, γιατί η λέξη είναι Λόγος και ο Λόγος είναι Θεός και ο Θεός είναι Αλήθεια και η Αλήθεια είναι Λόγος και τότε θαυματουργεί μία και μόνο λέξη ,ένας και μόνο Λόγος, όταν ως ξεχείλισμα εξέρχεται από την ψυχή αληθινός περιλουόμενος Αγίου Πνεύματος. Γι’αυτό και η ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ θα επιβεβαιωθεί με ακρίβεια ,ενώ ο ουρανός και η γη και ό,τι υπάρχει σε αυτά μεταβάλλονται και θα παρέρθουν «ωρισμένως».

Ετοιμασμένη η θριαμβεύουσα Εκκλησία, περιμένει την στρατευομένη που μάχεται τους δαίμονες ,τους προδρόμους του ΑΝΤΙ-χριστου και τα όργανά τους και που θα σωθούν ενωμένοι μαζί της, «όσοι υπομείνουν μέχρι τέλους ακέραιοι, δια της ακριβούς τήρησης των εντολών». « Όσοι δε δειλιάσουν στον κατά του θηρίου αγώνα» και τέλος όσοι αποδείξουν έμπρακτα πως είναι γνήσια τέκνα Θεού και όχι διαβόλου.

Οι Άγιοι από ταπείνωση στην αφάνεια, ήθελαν να είναι! Ούτε να διανοηθεί κανείς να τους αποκαλέσει Αγίους όπως κάποιοι σήμερα που αυτό-αποκαλούνται «αγιότατοι και παναγιότατοι».

Ο Θεός τους υπέδειξε τι να κάνουν και ως Πιστοί δούλοι έπραξαν για να ευαρεστήσουν τον Θεό, για να σωθούν οι ίδιοι και να βοηθηθώ εγώ ερευνώντας, ο αμαθής και ανάξιος, μήπως και καταλάβω κάτι!

«Χώμα είμαι» έλεγαν «χώμα… και τίποτε άλλο»!!

Ας ακούσει η… «αγία και μεγάλη σύνοδος» που για πρώτη φορά στην Εκκλησιαστική μας ιστορία οι πρόδρομοι του ΑΝΤΙ-χριστου την ονόμασαν «αγία και μεγάλη», ενώ είναι με αποδείξεις: 

1ον)ΣΥΝΑΓΩΓΗ διότι είχε πράκτορες της CIA,άθεους-σατανιστές και παρατηρητές ,παπικούς, αιρετικούς ,προδρόμους του ΑΝΤΙ-χρίστου.

2ον)ΛΗΣΤΡΙΚΗ διότι κάθε Ορθόδοξο Λόγο άλλον τον «λήστεψαν», άλλον τον διέβαλαν και άλλον τον αγνόησαν.

3ον)ΨΕΥΔΟΣΥΝΟΔΟΣ (για πολλούς λόγους) και μόνο από το ότι ακύρωσαν τους κανόνες –«πηδάλιο», ως προς τη συνοδικότητα και μεταξύ τους ως φατρία άλλαξαν όλη τη διδασκαλία του Θεού.

Πώς να κατανοηθούν αυτά όταν απουσιάζει η ΟΡΘΗ ΠΙΣΤΗ;

Όταν νομίζουν πολλοί ότι μόνο οι πέντε αισθήσεις του σώματος υπάρχουν και τις ικανοποιούν αλόγιστα χωρίς κορεσμό;

Σε όλους όμως είναι γνωστό πως αυτές θα χαθούν με το λιώσιμο της σάρκας.

Αγνοούμε όμως τις άλλες πέντε πιο θαυμαστές αισθήσεις της ψυχής που θα μείνουν αναλλοίωτες, μαζί με την ψυχή ,γιατί είναι μέρος αναπόσπαστο αυτής και όλες μαζί συγκροτούν τον άνθρωπο, ο οποίος πλάστηκε για την αιωνιότητα και πρέπει τώρα να επιστρέψει στην ΠΡΟ-πτωτική του κατάσταση με αγώνες!

Πως λοιπόν τολμάς, άνθρωπε, όχι έναν λόγο ή μία λέξη ή μία διδαχή να αλλοιώσεις, να καταργήσεις, προσβάλλοντας και βλασφημώντας την, αλλά όλον τον Λόγο, όλη τη Διδαχή, όλο τον Νόμο να καταλύεις ως ψεύτης και πλάνος καταντώντας αιρετικός; Πιστεύοντας μάλιστα, ότι σε διακατέχει η Θεία Χάρις;

Είναι δυνατόν η Χάρις του Θεού να είναι μαζί σου όταν πολεμάς τον ίδιο τον Χριστό, την ίδια τη Χάρη; Ταλαίπωρε άνθρωπε…. τολμάς να έχεις το όνομα του Χριστιανού; Καταλαβαίνεις τι κάνεις; 

Αν ήσουν άθεος, μικρότερο το κακό και αν πίστευες σε άλλους Θεούς, πάλι θα ήσουν κρύος και ο Θεός ξέρει το πως και το αν θα σε σώσει!!

Φοράς μαύρα !!Πενθείς;; Τι πενθείς;; Σου τα έχουν πει χιλιάδες φορές, γιατί δεν λες ότι δεν τα χωράει το μυαλό μου, δεν τα καταλαβαίνω, συγχωρέστε με… κατά λάθος βρέθηκα στη «γιορτή του γάμου», αλλά λες ότι τα ξέρεις καλά και τίποτα δεν κάνεις από αυτά που έχεις εντολή;;

ΥΠΟΚΡΙΤΗ,ΠΟΝΗΡΕ ΔΟΥΛΕ μου θυμίζεις αυτόν που είπε ότι θα πάει στην εργασία της αμπέλου αλλά ΔΕΝ πήγε!! Είπε ΨΕΜΑΤΑ, κορόιδεψε!!

Ποιόν ενέπαιξε, άνθρωπε; Καταλαβαίνεις; Τον Κύριό Του ενέπαιξε ή τον εαυτό του κατέστρεψε;

Για μία λέξη: ΕΥΛΟΓΗΣΟΝ, μέσα από το κέντρο της καρδιάς και όλα αλλάζουν. Μία λέξη: ΗΜΑΡΤΟΝ ΘΕΕ ΜΟΥ!

ΑΦΟΥ Ο ΦΩΤΕΙΝΟΤΕΡΟΣ ΣΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ «ΕΠΕΣΕ»,ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΑΛΛΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ,ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥ,ΤΟ ΑΥΤΕΞΟΥΣΙΟ ΤΟΥ,ΠΟΣΟ ΜΑΛΛΟΝ ΕΓΩ ΠΟΥ ΕΚΤΟΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΤΟΝ ΤΡΙΣΑΘΛΙΟ (αφού είμαι μετα-πτωτικός), ΕΧΩ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΤΙΔΙΚΟ ΝΑ ΜΟΥ ΒΑΖΕΙ ΑΠΕΙΡΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ ΑΠΟ ΜΙΣΟΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΓΛΙΤΩΣΩ!

ΕΧΩ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΕΚ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΡΩΣΤΑ ΚΑΛΟ,ΓΙΑΤΙ ΕΜΠΝΕΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΚΟΥΕΙ ΤΟΝ ΜΙΣΑΝΘΡΩΠΟ-ΔΙΑΒΟΛΟ.

Πώς να γλιτώσω, ΘΕΕ ΜΟΥ; Σώσε με γλυκέ μου Πατέρα! Μου είπες ΘΕΕ ΜΟΥ «Άνευ εμού ου δύνασθε ποιείν ουδέν» αλλά δεν καταλαβαίνω τα νοήματα και απαντά πάραυτα στους υποκριτές:

«Πονηρέ δούλε, τα βαθιά νοήματα δεν τα κατανοείς! Ούτε ΜΙΑ ΛΕΞΗ δεν μπορείς να κατανοήσεις, τόσο απλή; Τότε γιατί παίρνεις αποφάσεις για θέματα άγνωστα σε εσένα; 

ΠΟΝΗΡΕ και ΚΑΚΕ ΔΟΥΛΕ δεν λέω ότι εσύ προσωπικά διώκεις τους αδελφούς σου, αλλά δεν βλέπεις ,δεν ακούς ότι όποιος ΔΕΝ μνημονεύει τους οικουμενιστές /ΠΑΝ –αιρετικούς ΠΡΟΔΡΟΜΟΥΣ του ΑΝΤΙ-χρίστου διώκεται;

Σκέφτηκες ΠΟΝΗΡΕ ΔΟΥΛΕ, που θα κοιμηθεί το βράδυ ο αδελφός σου;;;

Αδιαφορείς για τις ΕΝΤΟΛΕΣ του Κυρίου σου, κοροϊδεύεις και τον εαυτό σου λέγοντας πως είσαι Χριστιανός! 

Διαρρηγνύεις μάλιστα τα ιμάτιά σου για την δήθεν αγάπη προς τους ξένους ,αλλά τους δικούς σου… τους μισείς!!

Άκου όμως παρακάτω πως αυτό-αποκαλύπτεσαι άθελά σου, ως άφρων και γνωστοποιείς σε όλους σε ποια παράταξη ανήκεις.

Εάν ένα μέλος της οικογένειάς σου (ο κατά σάρκα αδελφός σου, ή ο υιός σου ,ή ο πατέρας σου) καταδιώκονταν, θα έβγαινες έξω και θα ξεσήκωνες τον κόσμο όλον…

Τώρα που καταδιώκονται (χωρίς αιτία και λόγο) οι πνευματικοί αδελφοί σου επειδή ΟΡΘΟΤΟΜΟΥΝ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ,ΕΣΥΑ Δ Ι Α Φ Ο Ρ Ε Ι Σ; Σ Ι Ω Π Α Σ;;

Ο Μέγας Βασίλειος λέει : «Ο σιωπών δοκεί συναινείν».

Συνεπώς, αποδέχεσαι τους ΔΙΩΓΜΟΥΣ των δούλων του Κυρίου!!

Άρα ΔΕΝ σε ενδιαφέρει ο Ορθόδοξος πλησίον σου, διότι δεν τον θεωρείς αδελφό σου ,γι’αυτό και δεν παίρνεις θέση. Γελάς κιόλας!!

Γέλα τώρα που μπορείς γιατί… σε λίγο καιρό θα το στερηθείς ΔΙΑ ΠΑΝΤΟΣ!

Ο ίδιος αυτό-προσδιορίζεις την οικογένειά σου, δηλαδή την «παράταξη» στην οποία ανήκεις!!!

Ένα «ΗΜΑΡΤΟΝ» θέλω μόνο από εσένα, για να σε κατονομάσω δικό μου παιδί και όχι ξένο και δικαίως να πω στον αντίδικο: Τώρα ποιανού τη βοήθεια ,ζητάει; Ποιανού παιδί είναι; Ποιόν επικαλείται; Ποιόν ακούει; Κάνε πέρα τώρα διάβολε, από το αγαπημένο μου τέκνο ,αρκετά το βασάνισες. Με το αυτεξούσιό του, συνειδητά τώρα εμένα καλεί!»

Έτσι ,ούτε στον πονηρό δίνει δικαίωμα, ότι επεμβαίνει χωρίς να τον επικαλούνται, σεβόμενος το αυτεξούσιο και την ταλαίπωρη ψυχή αρπάζει από τον καρπό του χεριού ασφαλίζοντας τη σωτηρία της, όπως έκανε στον έμπειρο θαλασσόλυκο που φοβήθηκε το κυματάκι.

Λέει ο Κύριος: Δεν σας είπα ότι «Ό,τι ζητήσετε προς όφελος της ψυχής σας με Πίστη, δια της προσευχής θα σας δοθεί;»

Γιατί λοιπόν ακολουθείτε αυτόν τον πλάνο, αγύρτη, ψεύτη και λωποδύτη ο οποίος θα σας αφανίσει όπως θα αφανιστεί και ο ίδιος;

Μόνοι σας καταστρέφεστε και δεν σας φταίνε οι αδελφοί που ενδιαφέρονται για το καλό σας και σας τα υπενθυμίζουν ανιδιοτελώς!

Για μία λέξη:

ΜΕΤΑΝΟΩ Πατέρα Μου! Τον ακάθαρτο παλαιό νου μου στα σκουπίδια τον πετώ…. Μα τι λέω; Τα σκουπίδια έχουν κάποια αξία!!

Ο διεστραμμένος όμως νους, όχι μόνο δεν έχει καμία αξία αλλά και λίαν επικίνδυνος είναι. Άρα …γλυκέ μου Πατέρα… «ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ κατά το μέγα έλεος Σου και κατά το πλήθος των οικτιρμών Σου ΕΞΑΛΕΙΨΟΝ» τον παλαιό και διεφθαρμένο νου μου, αφάνισέ τον!!

Ο δε καινούργιος νους μου, ας σκέπτεται όπως επιθυμείς ΕΣΥ ,για να υπάρχει η συνέχεια και ποτέ να μη διαταραχθεί από αυτόν που του αρέσει να διαβάλλει την θεάρεστη σχέση Πατρός και Υιού.

Τίποτα περισσότερο δεν κατακαίει τον διάβολο από την ΜΕΤΑΝΟΙΑ!

Σε έχει δικό του… με την μετάνοια …σε χάνει!

Φέρνει αναβολές στην ψυχή, που είναι έτοιμη μάλιστα να εξομολογηθεί «εφ’ όλης της ύλης». Εκεί να δεις …πάλη, σώμα με σώμα! Εκεί να δεις τεχνάσματα και δικαιολογίες που προτάσσει!

«Όχι αυτό, αυτό είναι μεταξύ μας, είναι πολύ κακό, πες όλα τα άλλα εκτός από αυτό! Να πες πως ήσουν νέος… και έκανες λάθη …και αρκεί! Μην πεις όμως τι λάθη έκανες… για να την «πατήσουν» και άλλοι!»

Αχ, αυτή η λέξη «ΜΕΤΑΝΟΙΑ».. σε αναγεννά, σου φοράει ρούχα καινούργια, αδιαπέραστα από τα βέλη του εχθρού.

Σου βάζει «υποδήματα» καινούργια, γιατί εάν ο Μωϋσής έπρεπε να βγάλει τα υποδήματά του, στον χώρο που δεν γνώριζε ότι ήταν ΙΕΡΟΣ και αν οι μαθητές Του, έπρεπε να τινάξουν και τη σκόνη των υποδημάτων τους όπου δεν τους δέχονταν, πόσο μάλλον προσεκτικός πρέπει να είναι αυτός που αποφάσισε να περπατεί εφ’ εξής ,μόνο τον δρόμο του ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ;

Ακόμα περισσότερο αυτός που τελεί καθημερινά τη ΘΥΣΙΑ ΤΟΥ ΑΜΝΟΥ ,σε χώρο που «πατά» και γνωρίζει πολύ καλά την ΙΕΡΟΤΗΤΑ του;

Σου βάζει και δακτυλίδιον ,για να σε «διακρίνει», τοποθετώντας σε παρά του ΒΑΣΙΛΕΩΣ!

Σύμβολα τιμητικά, Θεϊκά, τα εντελώς αντίθετα από τα εωσφορικά σύμβολα (βιτρώ,…) της ΠΑΝ-θρησκείας, που για να εισέλθεις στην «ΣΥΝΑΓΩΓΗ της ΛΗΣΤΡΙΚΗΣ ΨΕΥΔΟ-ΣΥΝΟΔΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» έπρεπε πρώτα να τα ασπαστείς και να τα αποδεχθείς. Ήξερες ,συνεπώς, ταλαίπωρε που πήγαινες και σε τι αποσκοπούσε η παρουσία σου εκεί. 

Τους αδελφούς σου, ναι…. μπορείς να τους κοροϊδέψεις …είσαι όμως άφρων και αχάριστος αν νομίζεις ότι θα κοροϊδέψεις και ΑΥΤΟΝ που σου έπλασε τους πνεύμονες, δίνοντάς σου την αναπνοή και …χάρη σου κάνει που ζεις…. οικονομώντας σου ΧΡΟΝΟ για ΜΕΤΑΝΟΙΑ!!!

Δεν κατανοούμε ότι το υπόλοιπο της ζωής μας είναι πολύ σύντομο και δεν μας περισσεύει καθόλου χρόνος; Ούτε στο τέλος του 3ου τετάρτου του 8ου αιώνα, αξίζει να την επιδιώξουμε (την μετάνοια) για να εξασφαλίσουμε τη ζωή την αιώνια;

«Και επί την αύριον εξελθών, εκβαλών ΔΥΟ ΔΗΝΑΡΙΑ έδωκε το πανδοχεί και είπεν αυτώ. Επιμελήθητι αυτού, και ότι αν προσδαπανήσεις, εγώ εν τω επανέρχεσθαί με αποδώσωσοι»(Λουκ.Ι’35).

Μην φαντασθείτε πως τα δύο δηνάρια σχετίζονται με χρήματα ,διότι ουδόλως μας ενδιαφέρει πόσο πλήρωσε τον πανδοχέα ο Καλός Σαμαρείτης που περιφρονώντας τα χρήματα είχε πει «αποδώσατε τα του Καίσαρος τω Καίσαρι».

Ούτε στο αρχαίο κείμενο του Ευαγγελίου υπάρχει λέξη περιττή ή στερούμενη βαθέων νοημάτων. Ας ερευνούμε τις γραφές γιατί εκεί βρίσκεται η ΑΛΗΘΕΙΑ που θα μας ελευθερώσει από τα πάθη και θα φωτίσει το νου μας, να μην πλανηθούμε!!

Η μετάνοια μας δε, να είναι ειλικρινής και καθημερινή.

Να «σβήνουν …τα χρωστούμενα»!

«Ας είναι και αμμούδα, γιατί και αυτή συμπυκνώνεται και πέτρα μπορεί να γίνει…» είπε ο αββάς.

Το δε «άφες αυτοίς»,ως οικονομία χρόνου για την μετάνοιά μας δεν ισχύει δια παντός, αλλά μέχρι τον θάνατο του καθενός και μέχρι το «εν τω επανέρχεσθαί με», για όσους αξιωθούν την ευλογημένη αυτή ώρα. Γι’ αυτό μας είπε ότι δεν ήρθε να κρίνει την πρώτη φορά, αλλά να διδάξει και να διακονήσει!

Είθε ο Θεός να ελεήσει όλον τον κόσμο ,μα περισσότερο αυτούς που είδαν, άκουσαν, διδάχθηκαν και δίδαξαν, αλλά πρόδωσαν τον Χριστό και κατάντησαν αιρετικοί –εχθροί Του, γιατί αυτούς τους περιμένει μεγαλύτερη τιμωρία από την παραβίαση του Νόμου.

Ο Θεός δεν είναι τιμωρός ,είναι ΑΓΑΠΗ και έθεσε τους Νόμους διότι μόνο τηρώντας τους μπορούμε να σωθούμε. Ούτε ο Νόμος είναι τιμωρός και σκληρός. Εμείς που παραβαίνουμε τον Νόμο φταίμε και δικαίως αυτό-τιμωρούμαστε.

Δεν φταίει ο δήμαρχος που έβαλε …φανάρια ,ούτε τα φανάρια ευθύνονται. Εμείς φταίμε που τα παραβιάζουμε και σκοτωνόμαστε, μόνοι μας διαλέγουμε τον ..θάνατο από τη ζωή!

Στο χέρι μας είναι να ζήσουμε αιώνια ή να πεθάνουμε αιώνια, αλλιώς το αυτεξούσιο αχρείαστο θα ήταν….

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

Αγαπητοί μου αδελφοί ,στο προηγούμενο άρθρο : «ΓΕΝΕΑ ΠΟΝΗΡΑ ΚΑΙ ΜΟΙΧΑΛΙΣ…» με αγάπη η ελαχιστότητά μου απευθύνθηκε στον σεβαστό και αγαπητό γέροντα Σάββα αγιορείτη υπενθυμίζοντάς του ότι αιρετικός είναι καθένας που αλλάζει το ελάχιστο του Ευαγγελίου. Τώρα έχουμε πλήρη κατάλυση του Ευαγγελίου και αλλαγή θρησκείας,από τους νέους ιούδες!!

Εύχομαι να το εννοήσει και να πράξει ΘΕΑΡΕΣΤΑ!

Οι οικουμενιστές ΠΑΝ-αιρετικοί, ΑΝΤΙ-χριστοι μόνο με θαύμα θα επανέλθουν ,διότι έχουν…. εκτεθεί (και όχι μόνο από τον μαμωνά) ανεπανόρθωτα.

Συνεπώς τους αιρετικούς έχουμε ΕΝΤΟΛΗ να τους απομακρύνουμε ή να απομακρυνθούμε από αυτούς και φυσικά… αφού ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΙΔΙΑ ΠΙΣΤΗ επιβάλλεται πρωτίστως η ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ!

Ο εν λόγω αγιορείτης θέλω να σας διευκρινίσω ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ο επίσης σεβαστός και αγαπητός ΣΑΒΒΑΣ ΛΑΥΡΙΩΤΗΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ που και αυτός είναι αγιορείτης ,ο οποίος πολύ πριν την ΨΕΥΔΟ-σύνοδο αγωνιζόταν και αγωνίζεται για τη ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΗΣ ΜΑΣ και την επαναφορά όσων παρέκλιναν των ΘΕΙΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ αδιαφορώντας για τους κανόνες της Εκκλησίας μας(Πηδάλιο).

Ας έχουμε την αγωνιστικότητα τού αγαπητού ΣΑΒΒΑ ΛΑΥΡΙΩΤΗ του ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ και με ανδρείο φρόνημα ας αγωνιστούμε, κατά τας εντολάς, εναντίων των προδρόμων του ΑΝΤΙ-χρίστου!

Αδελφοί μου ,ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟΝ ΑΝΕΜΟ να πηγαίνουμε κόντρα στον άνεμο των παθών, των αιρέσεων και της Ν.Τ.Π.


Δόξα Σοι τῷ δείξαντι τὸ φῶς.
Με εν ΧΡΙΣΤΩ αγάπη και ενδιαφέρον 

Γεώργιος Φλώρος

ΣΥΝΑΞΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΡΗΤΩΝ

ΚΑΚΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΠΟΥ ΑΘΕΤΟΥΝ ΤΙΣ ΘΕΙΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ

ΑΛΛΟΙΜΟΝΟΝ ΕΙΣ ΣΑΣ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟ - ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥΣ…
Η χάρις του Θεού φανερώνει την αναλλοίωτη και γνήσια πίστη δια της ΜΙΑΣ, ΑΓΙΑΣ, ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ που δεν είναι απλά ΘΡΗΣΚΕΙΑ αλλά ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ!

-Τι κι αν ο όφις δάγκωσε και συνεχίζει να δαγκώνει;… Ο Κύριος τον έδεσε!

-Τι κι αν το δηλητήριό του θανατώνει;… Ο Kύριος μας είπε: κι αν άθελά σας, σας δαγκώσει ,αν στο Σταυρό πιστέψετε (όπως στο χάλκινο φίδι που ύψωσε ο Μωϋσής στην έρημο) το δηλητήριό του ΔΕΝ θα σας θανατώσει!

Ουαί… και αλλοίμονό σας… όμως, αν δικαίωμα δώσετε και το δεμένο φίδι πλησιάσετε και φίλο σας το κάνετε και εμένα με ξεχάσετε!

Η «μαγιά» δουλεύει και υπάρχει πολλή σας διαβεβαιώνω,

«που… δεν δειλιάζει εις τον κατά του θηρίου αγώνα» και …

*δεν είναι μόνο αυτοί που γράφουν και μιλούν!

*Είναι και αυτοί που σιωπούν αλλά η προσευχή τους ανεβαίνει κάθετα στον ουρανό!

*Είναι και αυτοί που αναπαύονται, επικοινωνώντας με την θριαμβεύουσα!

*Είναι και αυτοί που έχουν λάβει εξουσίες!

*Είναι και πολλοί που «αποκοιμήθηκαν» και κάποια στιγμή θα «ξυπνήσουν» (που από καρδιάς εύχομαι να είναι οι περισσότεροι.)

*Τέλος, είναι και αυτοί που είπαν ότι: «δεν θα πάνε στην εργασία της αμπέλου, αλλά πήγαν!» Και ευαρεστούν τον Κύριο. 

ΑΛΛΟΙΜΟΝΟ όμως σε αυτούς που είπαν ότι: «θα πάνε και ΔΕΝ πήγαν»!

ΑΛΛΟΙΜΟΝΟ σε όλους αυτούς που θέλουν να οικειοποιηθούν την ΑΜΠΕΛΟΝ και φονεύουν τον ΥΙΟΝ ΤΟΥ και δεν φιλοτιμούνται, ούτε ντρέπονται, αλλά ούτε φοβούνται τον Θεό!

ΑΛΛΟΙΜΟΝΟ «και σε εκείνον, που δεν μαζεύει με εμέ τα πνευματικά πρόβατά Μου, ούτος σαν άλλος ΛΥΚΟΣ ΤΑ ΣΚΟΡΠΙΖΕΙ»! (Λουκ.ΙΑ’23)

Να είναι σίγουροι ότι: «όταν έρθει, θα διατάξει να τους φέρουν έμπροσθεν Του και να τους κατασφάξουν», καθώς και όλους «όσους δεν δέχθηκαν την Βασιλείαν Του επ’αυτών».

Στο μεταξύ θα έχει προηγηθεί η ανάλογη ΠΡΟΓΕΥΣΗ!

Με εν Χριστώ αγάπη 

Γεώργιος Φλώρος


ΣΥΝΑΞΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΡΗΤΩΝ

“Αποδείξτε ότι δεν είστε ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ”…

ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΣΟΚ…

Σφοδρή επίθεση στους Μητροπολίτες από τον Μοναχό Μωυσή εκ Πρεβέζης...

“Αποδείξτε ότι δεν είστε ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ”…
Ανήκετε σε μασονικές στοές…..


Γράφει ο Βαφειάδης Αναστάσιος

Ο γνωστός μοναχός Μωυσής εκ Πρεβέζης, που υπέστη διωγμούς, ύβρεις, λάσπη, ταλαιπωρία, εξευτελισμό, δυσφήμηση, επειδή βοηθάει τους πιστούς και διαδίδει τα λόγια και τις πράξεις του Κυρίου…, εξαπολύει σφοδρή επίθεση στους Μητροπολίτες, και τους καλεί να αποδείξουν με πράξεις, ότι δεν είναι αιρετικοί.
Μάλλον δύσκολο αυτό. Να αποδείξουν τι οι Μητροπολίτες; Αφού όποιος λαϊκός γνωρίζει 5 πράματα, όχι παραπάνω, μπορεί να αντιληφθεί από μόνος του ότι το σχίσμα στην εκκλησία δεν δημιουργείται από όσους δεν μνημονεύουν τον ΑΙΡΕΣΙΑΡΧΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ, τον Βαρθολομαίο, όπως λέει και ο Πατέρας, Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Παρασκευής Μηλοχωρίου Πτολεμαϊδας…!!!!
Ο Χρυσόστομος Μεσσηνίας παρέδωσε Ορθόδοξο Ναό της Επισκοπής του, σε καθηρημένο παπικό Ιερέα;;;;;;;;
Αναρωτιέται ο Μοναχός, εφόσον είστε Ορθόδοξοι, γιατί διώχνεται Ορθόδοξους;;;; Αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει, βγαίνει από το όρια της Πνευματικής αγάπης..
Και συνεχίζει την επίθεση ο Μοναχός, ότι δεν είναι απλά αιρετικοί, αλλά ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ……
Όλα αυτά που γράφει και αποκαλύπτει ο Μοναχός Μωυσής, δεν πρέπει να περάσουν απαρατήρητα από κανέναν πιστό, αλλά αντιθέτως πρέπει να σας βάλει σε σκέψεις και να αναζητήσετε μόνοισας πλέον, ο καθένας ξεχωριστά, να μάθετε την αλήθεια για όσους απολαμβάνουν ανέσεις κοσμικές, με παχυλούς μισθούς, υπό την κάλυψη των ράσων, ενώ οδηγούν στις ράγες τους πιστούς προς την αίρεση. Ο Κύριος είπε, ερευνάτε τας γραφάς…. Και όχι όπως έχει γίνει ευρέως γνωστό το “πίστευε και μη ερεύνα”… Αυτό είναι μια απάτη, μια πλάνη, και μια εφεύρεση, που μοναδικό σκοπό έχει την αποχαύνωση των λαϊκών…. 

Διαβάστε παρακάτω τα συγκλονιστικά λόγια του Μοναχού Μωυσή εκ Πρεβέζης…

ΠΡΟΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΔΕΣΠΟΤΑΔΕΣ
& ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

ΜΩΥΣΗΣ ΜΟΝΑΧΟΣ ΕΚ ΠΡΕΒΕΖΗΣ

Το παρόν κείμενο στάλθηκε σε όλες τις Μητροπόλεις.
Σήμερα η διοικούσα Εκκλησία, έχει καταργήσει την Θεοδώρητη ελευθερία και το αυτεξούσιο. Απαιτεί αδιάκριτη υπακοή, σε πρόσωπα, ανεξαιρέτως εάν αυτά συνοδοιπορούν με την αλήθεια του Ευαγγελίου των Αγίων Πατέρων ή την αίρεση.
Χρησιμοποιούν ως δούρειο ίππο την αρετή της υπακοής, στο ποίμνιο τους και τους μοναχούς ούτως ώστε να περάσουν δυσδιάκριτα την Νεοπατερική Θεολογία-Οικουμενισμό ομολογώντας μισές αλήθειες και μισά ψεύδη.
Επιχειρείται η δια της βίας ψευδοσυνοδική κατοχύρωση αιρετικής εκκλησιολογίας και επιβολή αποφάσεων δέκα «προκαθημένων επισκόπων», με την συνεργία μυστικών υπηρεσιών των Η.Π.Α. Καθώς και οι διώξεις σε Ορθοδόξους προασπιστές της αληθούς πίστεως για το αυτοδίκαιο δικαίωμά μας της διακοπής μνημοσύνου αιρετίζοντος ή αιρετικού επισκόπου.
Το σχίσμα που μας επισυνάπτετε ότι δημιουργούμε στην Εκκλησία με την -κατά τους Ιερούς Κανόνες 31ο των Αγίων Αποστόλων και 15ο της Πρωτοδευτέρας Συνόδου- αποτείχιση που ακολουθούμε κατά την περπατημένη οδό των Αγίων μας και αποφάσεων από Συνόδους των Αγίων μας, το έχετε κάνει εσείς, συνεργεία των μασονικών στοών προεξάρχοντος του Αρχιαιρεσιάρχη Βαρθολομαίου.
Είπε ο Κύριος: Συμβιβασμούς με την παράταξη του διαβόλου δεν δέχομαι… εκείνος που δεν είναι εξ΄ όλης της ψυχής μαζί μου, είναι εναντίον μου. Και εκείνος που δεν μαζεύει με εμένα τα πνευματικά πρόβατα μου, αυτός σαν άλλος λύκος τα σκορπίζει. (Λουκ. 11,23).
Ατράνταχτη απόδειξη γι αυτό είναι οι διωγμοί που μας έχετε εξαπολύσει.
«Εξαιτίας όμως των φαρισαίων δεν ομολογούσαν φανερά την πίστη τους, για να μην αφοριστούν και διωχθούν από τη συναγωγή». (Ιωανν.12,42). Έτσι και εσείς, φοβάστε, μην σας καθαιρέσει ο πατριάρχης και χάσετε το βόλεμά σας.
Τότε που θα βρεθούν Ορθόδοξοι να κάνουν σύνοδο να καταδικάσει την αίρεση, όταν όλοι σας παραμένετε μέσα σ΄ αυτήν με την αποδοχή της, μνημονεύοντας; Γιατί έτσι λέτε, ότι δεν μπορούμε να σταματήσουμε την μνημόνευση έως ότου να γίνει Οικουμενική Σύνοδος να καταδικάσει τον πατριάρχη ως αιρετικό. ΨΕΥΔΕΣΘΕ !!
Οι συχνές συναναστροφές και διάλογοι με τους παπικούς μόλυναν τα πρώην Ορθόδοξα φρονήματά σας. Καθώς και οι παχυλοί μισθοί και τυχερά σας, όπως επίσης και το γεγονός, ότι εκεί που σπουδάσατε Θεολογία και μόνο Θεός δεν υπάρχει, μάθατε όχι Ορθόδοξη Θεολογία αλλά Οικουμενιστική.
Όταν η Θεολογικές γνώσεις δεν συμπορεύονται με την Ορθοδοξία και Ορθοπραξία και την βιωματική μετάνοια, στο τέλος μπορεί να καταντήσουν από μόνες τους, αυτούς που τις κατέχουν άριστα, Θεομάχους.
Πως είναι δυνατόν ένας Ορθόδοξος να διώχνει ένα άλλο Ορθόδοξο; 
Αυτό σημαίνει ότι κάποιος δεν είναι Ορθόδοξος. Και σύμφωνα με το λόγιο του Κυρίου: 
«Ει εμέ εδίωξαν και υμάς διώξουσιν», αλλά και από το Αγιολόγιο των Ομολογητών, Ορθόδοξοι ήταν πάντα οι διωκόμενοι. Το αυτό δείχνει και ο λόγος του Κυρίου: «Από αυτό θα σας καταλάβουν ότι είστε μαθητές μου, εάν έχετε αγάπη μεταξύ σας». Και η αγάπη, ποτέ δεν καταδιώκει, δεν συκοφαντεί, δεν ψεύδεται, δεν υποκρίνεται. Και συνεχίζει ο Κύριος και λέει: «αλλά ταύτα πάντα ποιήσουσιν υμίν δια το όνομά μου, ότι ούκ οίδασι τον πέμψαντά με. (Ιωάνν. 15, 20-21).
Δεν αποδεχόμαστε τις αποφάσεις της Ψευτοσύνοδου της Κρήτης ως Ορθόδοξες, αλλά τις καταγγέλλουμε δημόσια ως αιρετικές. Οι 13 λόγοι που μας το επιβάλουν αυτό υπάρχουν στην επί αιρέσεως μήνυση που έχει καταθέσει η Ι. Μονή της Αγίας Παρασκευή Μηλοχωρίου, στις αυτοκέφαλες Εκκλησίες που δεν πήραν μέρος στην ληστρική Σύνοδο της Κρήτης.
Επειδή με Σύνοδο της Ιεραρχίας αποδεχθήκατε τις αποφάσεις της ψευτοσυνόδου της Κρήτης, είστε εκτός Εκκλησίας, αφού αποσχιστήκατε αιρετικά από την Εκκλησία των Αποστόλων ως Σώμα Χριστού, και δεν έχετε το δικαίωμα να με καλείτε σε απολογία (Μητρόπολη Μεσσηνίας) για ανύπαρκτα παραπτώματα και να μου απαγορεύετε να κηρύττω το λόγο του Θεού στο λαό.
Κάθε κατηγορία εναντίον μου είναι ψευδής και συκοφαντική. Αδιαφορείτε για την αλήθεια και το όφελος του λαού, θέλετε να κλείσει το στόμα μου, γιατί αποκαλύπτεστε και επίσης γιατί βοηθιέται ο λαός.
Οι ακατανόμαστες εκφράσεις που χρησιμοποιείτε για κάθε εργάτη του Ευαγγελίου, πρώτον δείχνει το ποιόν σας και δεύτερο σηκώνει αγωγή και μήνυση από μέρους μας.
Εσείς που μας διώκετε, είσαστε Ορθόδοξοι (στα χαρτιά πλέον) χάρι στους διωγμούς που υπέστησαν οι Άγιοι μας από ομοϊδεάτες σας αιρετικούς. 
Και οι απόγονοί μας θα είναι Ορθόδοξοι χάρι στους διωγμούς που υφιστάμεθα εμείς σήμερα από εσάς τους Οικουμενιστές-αιρετικούς. Σας ευχαριστούμε εγκαρδίως που μας βάλατε στο δρόμο των μακαρισμών του Κυρίου.
Καταγγέλλω στους Ορθόδοξους πιστούς την διοίκηση της λεγόμενης «Εκκλησίας της Ελλάδος», ως, όχι μόνο αιρετική, αλλά και Αντίχριστη, σε μια άνευ προηγουμένου προδοσία. Για τον εξής λόγο:
Ο Κύριος είπε: «δεν μπορείτε να είστε δούλοι σε δύο Κυρίους». Ο Σιωνισμός μέσω της μασονίας έχει διεισδύσει σε πλείστα από τα ανώτατα κλιμάκια της Ιεραρχίας, των Μονών, ακόμα και στο Άγιον Όρος. Δεν μπορεί να είναι κάποιοι και μασόνοι και Ποιμένες του Χριστού.
Έκδηλο παράδειγμα οικουμενιστικού φρονήματος και πράξης ο Μεσσηνίας Χρυσόστομος. Πως είναι δυνατόν να παραδίδει Ορθόδοξο ναό της Επισκοπής του, σε πρώην καθηρημένο Ορθόδοξο Ιερέα και νυν παπικό τον κ. Γεώργιο Ντάγκα και να μην θέλει να δεχτεί ένα Ορθόδοξο μοναχό στην επισκοπή του να βοηθήσει το λαό με το Λόγο του Θεού, όπου ο ίδιος ο λαός μου το ζητάει. Κανείς σας δεν ενδιαφέρετε να μάθει τι κηρύττω, αλλά μόνο να μην κηρύττω; 
Καταντήσατε στην ελεεινή κατάσταση, να απαγορεύετε σε πιστούς να με δεχτούν στα σπίτια τους να ακούσουν λόγο μετανοίας και να τους απειλείται ότι θα τους αφήσετε ακοινώνητους! Αθεόφοβοι, μήπως έχετε και τα κλειδιά του παραδείσου;
Ποιος καθιέρωσε νόμους και δεοντολογίες για ευλογίες από τους μητροπολίτες, σε μας τους Ορθοδόξους, ενώ για τους αιρετικούς δεν υπάρχουν αυτοί, οι νόμοι; Από ποιους παίρνουν ευλογία οι Ιεχωβάδες, οι Πεντηκοστιανοί, οι δωδεκαθεϊστές, οι σατανιστές, οι μουσουλμάνοι να κηρύττουν τις πλάνες τους; Και ποιος τους εμποδίζει όταν αυτοί παρασέρνουν απροκάλυπτα τόσο κόσμο στην αίρεση και επομένως στην κόλαση;
Παραδέχεστε κάποιοι από εσάς ότι ο οικουμενισμός είναι αίρεση, αλλά τους μοναχούς και Ιερείς που θέλουν να τηρήσουν ακρίβεια στο θέμα της μνημόνευσης σας, τους διώχνετε.
Πως μας διώχνετε από τα μοναστήρια μας, που δώσαμε υπόσχεση υπακοής και ισοβίου εγκαταβιώσεως, εργαζόμενοι χρόνια πολλά, όπου εσείς ποτέ δεν πατήσατε ως υποτίθεται μοναχοί;
Χρησιμοποιείτε χωρία της Γραφής προς ίδιον όφελος και επιτέλεση των σκοπών σας. Παρερμηνεύετε, διγλωσσείτε, υποκρίνεστε!
Το λόγιο του Κυρίου: «Ο ακούων υμών εμού ακούει», ειπώθηκε στους Αποστόλους. 
Εσείς δεν είστε πλέον εις τύπον των Αποστόλων και διάδοχοι εις τα έργα, και φρονήματα τους, αλλά μόνο εις τα την διαδοχή της Ιεροσύνης την οποία και αυτή θα την χάσετε σε μία μελλοντική Πανορθόδοξη ή Οικουμενική Σύνοδο εάν δεν μετανοήσετε τώρα.
Αυτό που παπαγαλίζετέ στον ακατήχητο λαό όπου επίσκοπος εκεί και Εκκλησία είναι παπικό. Όπου υπάρχει αλήθεια εκεί είναι η Εκκλησία, έστω και εάν μείνουν μόνο τρεις πιστοί ακόμη και αν όλοι οι επίσκοποι είναι αιρετικοί, κατά τον Άγιο Θεόδωρο τον Στουδίτη.
Αν ήταν απροϋπόθετο: το «Πείθεσθε τις ηγουμένοις υμών και υπείκετε» του Αποστόλου Παύλου, Εβρ.13,17, τότε πως στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας έχουμε Ομολογητές, όπου χάρη στην αγία ανυπακοή τους σε Πατριάρχες και Επισκόπους, εμείς σήμερα είμαστε Ορθόδοξοι;
Δεν υπακούμε λοιπόν σε αποφάσεις και εντολές σας, ενόσω αποδέχεσθε τις αιρετικές αποφάσεις της Ψευδοσυνόδου της Κρήτης και μνημονεύετε τις αιρετικές προϊσταμένες σας αρχές. Και αυτός ο Ιωάννης της Κλίμακος που υμνεί τόσο την υπακοή, προτάσσει την αντιλογία και ανυπακοή για θέματα πίστεως. (περί ταπεινοφροσύνης -9-). Το ίδιο και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Β΄ επιστολή του, στιχ. 9-11. Ο καιρός που θα εκπληρωθεί ο λόγος του Προφήτη Δαυίδ για λόγου σας: «Και οι Ιερείς αυτών εν ρομφαία έπεσον» Ψ 77, 63, είναι κοντά.
Γιατί λέτε ότι δεν ζητάω ευλογία, αφού δεν πρόκειται να μου την δώσετε ποτέ να βοηθήσω τον λαό, που εσείς τον έχετε εγκαταλείψει; Μήπως δεν ζήτησα στο μοναστήρι του Προφήτη Ηλία στην Πρέβεζα, από τον Ηγούμενο και από τον Μητροπολίτη Νικοπόλεως Χρυσόστομο; Φυσικά μου το αρνήθηκαν. Κανένας σας δεν θα μου έδινε. Κάνετε απόλυτη υπακοή, σε προϊσταμένους και δεν κάνετε στο θέλημα του Θεού που είναι στην παρούσα φάση, η Ορθόδοξη συμπαράσταση στο λαό και η κήρυξη μετανοίας.
«Επί της Μωσέως καθέδρας εκάθισαν οι γραμματείς και Φαρισαίοι (σήμερα εσείς οι δεσποτάδες)…..πάντα δε τα έργα αυτών ποιούσι προς το θεαθήναι τοις ανθρώποις. Πλατύνουσι γαρ τα φυλακτήρια αυτών και μεγαλύνουσι τα κράσπεδα των ιματίων αυτών, φιλούσι δεν την πρωτοκλισίαν εν τοις δείπνοις και πρωτοκαθεδρίας εν ταις συναγωγαίς και τους ασπασμούς εν ταις αγοραίς και καλείσθαι υπό των ανθρώπων ραββί ραββί...», έτσι και εσείς τώρα. Μόνοι σας επιλέγετε τους εαυτούς σας ως μητροπολίτες ή για να πώ την μαύρη αλήθεια, οι στοές. Μόνοι σας συνεδριάζετε, μόνοι σας αποφασίζετε.
Δεν θα έπρεπε να έχει και ο λαός λόγο, πρωτίστως αυτός για το ποιος θα είναι ο Επίσκοπός του; Δεν θα έπρεπε να γνωρίζει και να συμμετέχει και ο λαός σε αποφάσεις τόσο σοβαρές όπως στην Κρήτη; Καταργήσατε το συνοδικό σύστημα!! 
Ή μήπως τελικά Εκκλησία είστε μόνο εσείς;
Το καθήκον σας κατά το λόγιο του Κυρίου: «ο ηγούμενος ως ο διακονών», έχει αντικατασταθεί με ένα σύγχρονο πολιτικής φύσεως κατεστημένο, καταδυνάστευσης και περιφρόνησης του ποιμνίου. Καθώς μόνο απαιτείτε, (όπως για το παγκάρι, δοξολογίες, τραπεζώματα, αδιάκριτη υπακοή κ.α.) και δεν διακονείτε.
Για την πολύτιμη Ορθόδοξη πίστη μας, που είναι ένα κομμάτι της ψυχής μας, έχουμε όλοι λόγο για κάθε απόφαση που θα παρθεί.
Ερήμην του λαού, των μοναχών, ακόμα και των Ιερέων, πήρατε αποφάσεις, για να καθυποτάξετε την Ορθοδοξία μας στον πρόδρομο του Αντιχρίστου, πάπα. Δηλαδή εμμέσως πλην σαφώς οδηγείται την Ορθοδοξία, μέσω του Οικουμενισμού, στην Πανθρησκεία, που είναι το άρμα για να αναδειχθεί ο αντίχριστος.
Ο λαός είναι εντελώς ακατήχητος, από δική σας αδιαφορία και σκοπιμότητα.
Καλό είναι να μάθει ο Ελληνικός λαός, που άρχισε έστω και αργά κάτι να καταλαβαίνει, ότι εμείς οι μοναχοί που διωκόμαστε από σας τους αιρετικούς, είμαστε άμισθοι και ανασφάλιστοι κάποιοι. Ενώ εσείς πληρώνεστε με παχυλούς μισθούς από το αντίχριστο κράτος που δεν το ελέγχετε για τις παρανομίες του εις βάρος του ελληνικού λαού και της Ορθοδοξίας.
Σας καθυπόταξαν με τους μισθούς στα θελήματά τους. Κάποιοι από εσάς έχετε βίλλες – εξοχικά, όπως ο πατριάρχης και ο αρχιεπίσκοπος, λιμουζίνες, πισίνες, οδηγούς, υπηρέτες, φίλους, φιληνάδες, ακόμα και την πολιτική εξουσία στα χέρια σας, αφού πολλάκις έχετε στείλει την αστυνομία και εισαγγελείς για να πετάξετε μοναχούς και μοναχές από τα μοναστήρια τους, εκεί που έδωσαν υπόσχεση αφιέρωσης αληθινής στο Χριστό. Όχι σαν και εσάς. Τα έργα σας δείχνουν ότι δεν αγαπάτε τον Θεό, κάποιοι μάλιστα δεν πιστεύετε καν. Θα έλεγα ότι λειτουργείτε εντελώς αυταρχικά.
Τα 8 ΟΥΑΙ του Κυρίου βρίσκουν πλήρη εφαρμογή πάνω σας.
Σας ταιριάζει η πιο βαριά κουβέντα του Κυρίου μας προς στους Γραμματοφαρισαίους «γεννήματα εχιδνών». Όπως η έχιδνα τρώει την κοιλιά τής μάνα της, για να βγεί στη ζωή και την θανατώνει, έτσι και εσείς σκοτώνετε το λαό που σας προσκυνά, ως είς τύπον Χριστού, που δεν είστε, με την ψευδή, υποκριτική και Οικουμενιστική διδασκαλία σας.
Και μόνο για τη βλάσφημη δήλωση που έκανε στην Γενεύη ο Πατριάρχης το 1995, ότι «Όλες οι θρησκείες σώζουν», παραβαίνοντας το λόγιο του Κυρίου που είπε, «Εγώ είμαι η Οδός, η αλήθεια και η ζωή» και αλλού «Εγώ είμαι η θύρα των προβάτων», είναι αναθεματισμένος Γαλ. 1, 8 και Α΄ Κορινθ. 16, 22. Και εσείς συνεχίζετε να βλασφημείτε το Άγιο Πνεύμα στο Ιερό θυσιαστήριο, κοινωνώντας μαζί του και μνημονεύοντάς τον ωσάν να ορθοτομεί το Λόγο της Αληθείας. Αν δεν είστε Οικουμενιστές όπως διακηρύττετε κάποιοι από εσάς, δείξτε το στην πράξη, πρωτίστως με την διακοπή της μνημόνευσης του η οποία επιβάλλεται προ συνοδικής διαγνώμης και μη διαστρεβλώνετε την αλήθεια, σύμφωνα με το 15 κανόνα της πρωτοδευτέρας του Μ. Φωτίου και…..
Ο πατριάρχης πιστεύει και κηρύττει, σε αντίθεση με δεκάδες Συνόδους και εκατοντάδες Αγίους, ότι η παπική «εκκλησία» είναι κανονική και ο πάπας Ρώμης, επίσκοπος. Το 1991 στο Μπαλαμάντ του Λιβάνου αποδέχτηκε την θεία χάρη των μυστηρίων των παπικών καθώς και την Ουνία!!
Αλλάξατε το σύμβολο της πίστεως. Δηδαδή: «το πιστεύω εις μίαν, αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν». Και το «ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών».
Κατά την Θεία Λειτουργία, ζητούμε από το Θεό, την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Δεν ζητούμε την ενότητα και κοινωνία του Επισκόπου, διότι τότε θα δημιουργούσαμε ανθρώπινο σχήμα, ανθρώπινο σώμα με ανθρώπινη κεφαλή, το οποίο είναι η καρδιά και η όλη δομή του Παπισμού, είναι νεοαρειανισμός. Η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι Χριστοκεντρική και όχι ανθρωποκεντρική.
Κατά τον Άγιο Θεόδωρο, ο ελαττωματικός Επίσκοπος κατά την πίστη και τη ζωή, είναι, αυτός ο οποίος έχει κάνει σχίσμα στην Εκκλησία. Όσοι τον ακολουθούν τυφλά και αόριστα οδηγούνται και αυτοί δια μέσου αυτής της ανθρώπινης ενσωματώσεως, εκτός Εκκλησίας και φυσικά, εκτός σωτηρίας.
Ένας φονιάς, μπορεί να μετανοήσει και αυτόν-ούς που θα σκοτώσει, μπορεί η πανσωστική πρόνοια του Θεού να τους σώσει. Εσείς οι επίσκοποι που απαρνηθήκατε την Ορθοδοξία αποδεχόμενοι τις αιρετικές αποφάσεις της Ψευδοσυνόδου της Κρήτης, γίνεστε φονιάδες ψυχών, γιατί με την λανθασμένη και αιρετική καθοδήγηση ψυχών, τις κάνετε δυό φορές για την κόλαση.
Η αίρεσις δεν είναι τίποτε άλλο από την εισαγωγή και επικράτηση της ανθρώπινης λογικής, έστω και σε ένα μικρό θέμα, η οποία τίθεται σε αντικατάσταση του Λόγου του Θεού.
Ο Οικουμενισμός ή Θρησκευτικός Συγκρητισμός ή Γνωστικισμός περικλείει αιρέσεις οι οποίες ήδη έχουν καταδικασθεί από τους Αποστόλους, τις Οικουμενικές Συνόδους και τους Αγίους Πατέρες και προσφάτως είναι αίρεση κατεγνωσμένη και από τον νέο Πατέρα της Εκκλησίας, τον Άγιο Ιουστίνο Πόποβιτς.
Η μνημόνευση του επισκόπου κατά την Θεία Λειτουργία δηλώνει την ταυτότητα πίστεως επισκόπου και λαού, άρα σε καιρό αιρέσεως δηλώνει συμμετοχή στην αίρεση.
Οι λαϊκοί, όταν κινδυνεύει η πίστη, πρέπει να φεύγουν από τους Ιερείς που μνημονεύουν αιρετικό επίσκοπο, ή επίσκοπο που μνημονεύει τον αιρετικό πατριάρχη και να αγωνίζονται για την Ορθοδοξία, ομολογώντας τις αλήθειες τις πίστεως μας.
Αυτή η απομάκρυνση από εσάς τους αιρετικούς, που έχετε αποδεχθεί τις αιρετικές αποφάσεις της Ψευδοσυνόδου της Κρήτης, ονομάζεται αποτείχιση, δηλαδή χωρισμός από κάθε τι, επιβλαβές, νόθο και ξένο προς την Ορθοδοξία, και έτσι εξασφαλίζεται η παραμονή στην Εκκλησία των Αποστόλων ως Σώμα Χριστού.
Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης έγραφε: «Όταν οι Αρχιερείς δεν ορθοδοξούν, τότε τον λόγο να τον έχουν οι μοναχοί». Όπως και ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης έλεγε ότι: «Έργο του μοναχού είναι να αγρυπνεί και να μην ανέχεται να γίνεται κάποια καινοτομία στο Ευαγγέλιο».
Σε όλες τις Οικουμενικές Συνόδους, προεξήρχαν και αποφάσιζαν προς αποκατάσταση της Πίστεως μας, πρώην διωγμένοι και τραυματισμένοι σωματικά ομολογητές, όλοι προερχόμενοι από το τάγμα των μοναχών.
Θα ΄ρθει ο καιρός που θα αλλάξουν οι ρόλοι μας. Θα είστε εσείς οι υπόλογοι και οι καταδικαστέοι. Ευχόμαστε να μετανοήσετε το γρηγορότερο, γιατί, κατά την Θεολογία της Ιστορίας που περιέχεται στην Παλαιά Διαθήκη, όταν προδίδετε η Ορθόδοξη πίστη, δηλαδή όταν εκδηλώνεται αποστασία από τον Άγιο Τριαδικό Θεό, να ξεσπάνε εθνικές συμφορές. Και μέσα στα δεινά που καταφθάνουν, πολλοί από εσάς δυστυχώς θα χαθείτε!!
Σημειωτέον ότι δεν απαντήθηκαν επιστολές μου στον μητροπολίτη Νικοπόλεως και Πρεβέζης, όπου παραβρέθηκε και υπόγραψε στην Ψευδοσύνοδο της Κρήτης, καθώς και στους 19 Ηγουμένους του Αγίου Όρους όπου με γραπτή επιστολή, τους είχα ελέγξει για την ύπουλη σιωπή τους, συνεπώς και συγκατάθεσή τους στις αιρετικές αποφάσεις της Κρήτης (Σεπτέμβρης 2016).
Σας προσκαλούμε όλοι οι αποτειχισμένοι, εντός της Εκκλησίας των Αποστόλων ως Σώμα Χριστού, Ορθόδοξοι μοναχοί, παρουσία και του λαού να μας αποδείξετε ότι δεν είστε αιρετικοί, σύμφωνα με την Γραφή, τους Αγίους Πατέρες και τους Ιερούς Κανόνες.
Εις από τους διωγμένους, αλλά και κανονικώς και νομίμως εγκαταβιών στην Ι.Μ. Αγίας Παρασκευής Μηλοχωρίου. Και τρίτη φορά διωχθείς από εσάς τους «Ορθοδόξους».
Μωυσής Μοναχός εκ Πρεβέζης

Σημείωση: Την Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου στις 18:00 ο μοναχός Μωυσής θα μιλήσει κατά Κύριον λόγον για την αναγκαιότητα της μετάνοιας και πως ενεργείται αυτή. Στην περιοχή Μελισσίων, 17 Νοέμβρη & Αγίου Γεωργίου, έναντι του ναού του Αγίου Γεωργίου.2ος όροφος.

Είναι εντολή Κυρίου νά μή σιωπούμε όταν κινδυνεύη η πίστης...



"Εντολή γάρ Κυρίου μή σιωπάν εν καιρώ κινδυνευούσης πίστεως. Ώστε, ότε περί πίστεως ο λόγος, ούκ εστιν ειπείν, εγώ τίς ειμί; Ιερεύς, άρχων, στρατιώτης, γεωργός, πένης; Ουδείς μοι λόγος και φροντίς περί του προκειμένου. Ουά οί λίθοι κεκράξουσι καί σύ σιωπηλός και άφροντις;»

Δηλαδή "Είναι εντολή Κυρίου νά μή σιωπούμε όταν κινδυνεύη η πίστης. Συνεπώς, όταν πρόκειται γιά τήν πίστιν, δέν πρέπει νά είπη κανείς: ποιός είμαι εγώ; Ιερεύς, άρχων, στρατιώτης, γεωργός, πτωχός; 
Δέν μου πέφτει εμένα λόγος καί φροντίς. 
Τι λέγεις, οί πέτρες θά φωνάξουν, καί σύ θα μείνεις σιωπηλός καί άπραγος;"

Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου

Οι αντιδράσεις φουντώνουν! Είναι πλέον ολοφάνερο ότι οι Οικουμενιστές έχουν πάρει δρόμο χωρίς επιστροφή!

Δήλωση κατά συνείδηση



ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Κ. ΣΑΡΑΝΤΙΔΗ

Με την πλήρη επίγνωση κατά ορθόδοξη συνείδηση ότι υπακοή σε θέματα πίστεως και ηθικής σε αντίθετη νουθεσία δεν γίνεται, εν αναμονή των αποτελεσμάτων της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος του Οκτωβρίου τρέχοντος έτους, θα περιμένω και έως το τέλος του έτους. Έκτοτε, θα απομακρύνομαι εντελώς από χώρους όπου θα παραβρίσκονται επίσκοποι οι οποίοι δεν έχουν δημόσια τοποθετηθεί αρνητικά ή καταδικάσει, ή έχουν προσυπογράψει τη σύνοδο προκαθημένων και αυτοαποκαλούμενη ως αγία και μεγάλη του Κολυμπαρίου Κρήτης, από όπου αντιληφθώ ότι γίνεται συμπροσευχή με αλλόθρησκους και αιρετικούς αλλά και από ιερείς που συμφωνούν με τις αποφάσεις της. Επιπρόσθετα, σε επισκοπές που ο ιεράρχης τους διώκει ορθοδόξους κληρικούς ή λαϊκούς επειδή αντιδρούν λόγω ή έργω στην παναίρεση του Οικουμενισμού όπως αυτή είναι κατεγνωσμένη από τους αγίους, οσίους και ομολογητές της Μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, κυρίως δε, από τον Άγιο Ιουστίνο Πόποβιτς, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη τις έως τώρα μελέτες και δημοσιεύσεις επιφανών ορθοδόξων επιστημόνων, τις αντιδράσεις πλήθους πιστών για το θέμα αυτό και τους Ιερούς Κανόνες προς αποφυγή σχισμάτων, μετά πόνου ψυχής, προσευχής, πνεύματος αγωνιστικού και εντός της Εκκλησίας, ουδεμία εκκλησιαστική κοινωνία θα έχω και με τους ιερείς -πλην των διωκομένων- που θα εξακολουθούν να παραμένουν σε κοινωνία με τον αιρετικό διώκτη επίσκοπο.
Απόστολος Κανδιανού Σαραντίδης

https://sarandides.blogspot.com
Καβάλα, 8 Σεπτεμβρίου 2016.

Σχόλιο: Panagiotis Panagiotou
Και εγώ,παρόλο που δεν έχω (ακόμα) αποτειχιστεί,αρνούμαι να παρευρεθώ σε οποιαδήποτε ακολουθία ιερουργεί επίσκοπος της Εκκλησίας της Ελλάδος ή ιερέας που γνωρίζω πως είναι οικουμενιστής.