.

.

Δός μας,

Τίμιε Πρόδρομε, φωνή συ που υπήρξες η φωνή του Λόγου. Δος μας την αυγή εσύ που είσαι το λυχνάρι του θεϊκού φωτός. Βάλε σήμερα τα λόγια μας σε σωστό δρόμο, εσύ που υπήρξες ο Πρόδρομος του Θεού Λόγου. Δεν θέλουμε να σε εγκωμιάσουμε με τα δικά μας λόγια, επειδή τα λόγια μας δεν έχουν μεγαλοπρέπεια και τιμή. Όσοι θα θελήσουν να σε στεφανώσουν με τα εγκώμιά τους, ασφαλώς θα πετύχουν κάτι πολύ πιό μικρό από την αξία σου. Λοιπόν να σιγήσω και να μη προσπαθήσω να διακηρύξω την ευγνωμοσύνη μου και τον θαυμασμό μου, επειδή υπάρχει ο κίνδυνος να μη πετύχω ένα εγκώμιο, άξιο του προσώπου σου;

Εκείνος όμως που θα σιωπήσει, πηγαίνει με τη μερίδα των αχαρίστων, γιατί δεν προσπαθεί με όλη του τη δύναμη να εγκωμιάσει τον ευεργέτη του. Γι’ αυτό, όλο και πιό πολύ σου ζητάμε να συμμαχήσεις μαζί μας και σε παρακαλούμε να ελευθερώσεις τη γλώσσα μας από την αδυναμία, που την κρατάει δεμένη, όπως και τότε κατάργησες, με τη σύλληψη και γέννησή σου, τη σιωπή του πατέρα σου του Ζαχαρία.

Άγιος Σωφρόνιος Ιεροσολύμων

Περί αντιχρίστου

Οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι ο αντίχριστος πρέπει να έλθει. Καθένας βέβαια που δεν παραδέχεται ότι ο Υιός του Θεού, και Θεός ο ίδιος, δεν έχει σαρκωθεί, ότι δεν είναι τέλειος Θεός και δεν έγινε τέλειος άνθρωπος παραμένοντας Θεός, αυτός είναι αντίχριστος.
Όμως ιδιαίτερα και ξεχωριστά Αντίχριστος ονομάζεται αυτός που θα έλθει στα τέλη των αιώνων. Πρώτα, δηλαδή, πρέπει το ευαγγέλιο να κηρυχθεί σε όλα τα έθνη, όπως είπε ο Κύριος, και τότε (ο Αντίχριστος) θα έλθει για να ελέγξει την ασέβεια των Ιουδαίων. Διότι ο Κύριος τους είπε: «Εγώ ήλθα απεσταλμένος από τον Πατέρα μου, και δεν με δέχεσθε· θα έλθει όμως άλλος από δική του πρωτοβουλία, και εκείνον θα τον δεχθείτε»...
Και ο απόστολος (λέει): «Επειδή δεν δέχθηκαν την αγάπη και την αλήθεια (δηλαδή το Χριστό), για να σωθούν, γι’ αυτό και ο Θεός θα τους στείλει μια πλάνη, για να πιστέψουν στο ψέμα, και έτσι να καταδικασθούν όλοι όσοι δεν πίστεψαν στην αλήθεια, αλλά τους άρεσε η αδικία». Οι Ιουδαίοι, λοιπόν, αν και ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός είναι Υιός του Θεού και Θεός ο ίδιος, δεν τον δέχθηκαν, ενώ θα δεχθούν τον απατεώνα που θα διαδίδει ότι δήθεν είναι Θεός.
Και πως θα τολμήσει να καλέσει τον εαυτό του Θεό, το πληροφορεί ο άγγελος στο Δανιήλ με τα εξής λόγια: «Δεν θα φροντίζει τους θεούς των πατέρων του». Το λέει και ο απόστολος: «Κανείς με κανένα τρόπο να μην σας εξαπατήσει· διότι (δε θα έρθει η ημέρα εκείνη της κρίσεως), εάν δεν έλθει πρώτα η αποστασία και δεν φανερωθεί ο άνθρωπος της αδικίας, ο γιός της απώλειας, αυτός που αντιτάσσεται και υψώνει τον ενάντια σε καθέναν που λέγεται θεός ή σέβασμα, ώστε αυτός να καθίσει σαν θεός στο ναό του Θεού, για να δείχνει τον εαυτό του ότι είναι θεός».
Εννοεί, βέβαια, όχι το δικό μας ναό του Θεού, αλλά τον παλαιό, τον Ιουδαϊκό. Διότι δεν θα έλθει σε μας, αλλά στους Ιουδαίους· δεν θα έλθει για το Χριστό, αλλά εναντίον του Χριστού και των χριστιανών, γι’ αυτό και ονομάζεται Αντίχριστος. Πρέπει, λοιπόν, πρώτα να κηρυχθεί το ευαγγέλιο σε όλα τα έθνη. «Και τότε θα φανερωθεί ο άνομος, του οποίου η παρουσία θα είναι σύμφωνα με την ενέργεια του σατανά με πολλή δύναμη, με σημεία και τέρατα ψεύδους, με κάθε απάτη αδικίας σ’ αυτούς που χάνονται· αυτόν ο Κύριος Ιησούς θα εξολοθρεύσει με την πνοή του στόματός του και θα τον καταργήσει με την επιφάνεια της παρουσίας του».
Ο Διάβολος βέβαια δεν γίνεται άνθρωπος, όπως ο Κύριος έγινε άνθρωπος –αλίμονό μας–, αλλά γεννιέται πρώτα ένας άνθρωπος με τρόπο πορνικό και δέχεται μετά όλη την ενέργεια του Σατανά. Επειδή, δηλαδή, ο Θεός προγνωρίζει τη διαστροφή της μελλοντικής προαιρέσεως (αυτού του ανθρώπου), επιτρέπει ( ο Θεός) να μπει μέσα του ο Διάβολος.
Γεννιέται, λοιπόν, (ο Αντίχριστος) όπως είπαμε, με πορνεία, και ανατρέφεται κρυφά· και ξαφνικά επαναστατεί, ανταρτεύει και κυριαρχεί ως βασιλιάς. Και στην αρχή της βασιλείας του –ή καλύτερα της τυραννίας του–, προσποιείται αγιότητα· όταν όμως στερωθεί καλά στην εξουσία, τότε καταδιώκει την Εκκλησία του Θεού και εκδηλώνει όλη την πονηριά του. Και θα έλθει «με σημεία και τέρατα ψεύτικα», πλαστά και όχι αληθινά· θα εξαπατήσει και θα απομακρύνει από το ζωντανό Θεό όλους αυτούς που έχουν ετοιμόρροπη και χωρίς θεμέλιο τη βάση της διάνοιάς τους, με αποτέλεσμα να σκανδαλισθούν «και οι εκλεκτοί, αν είναι δυνατόν». Τότε θα αποσταλεί ο Ενώχ και ο Ηλίας ο Θεσβίτης και θα επιστρέψουν οι καρδιές των πατέρων κοντά στα παιδιά τους· θα επιστρέψει, δηλαδή, η συναγωγή κοντά στον Κύριό μας Ιησού Χριστό και στο κήρυγμα των αποστόλων, και τότε (ο Αντίχριστος) θα τους φονεύσει.
Και αμέσως ο Κύριος θα έλθει από τον ουρανό, όπως ακριβώς οι άγιοι απόστολοι τον είδαν ν’ ανεβαίνει στον ουρανό, με δόξα και δύναμη, δηλαδή ως τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, και θα εκμηδενίσει με την πνοή του στόματός του τον άνθρωπο της αδικίας και γιό της απωλείας (τον Αντίχριστο). Κανείς, λοιπόν, ας μην περιμένει ο Κύριος να έλθει από τη γη, αλλά από τον ουρανό, όπως ο ίδιος μας το βεβαίωσε.

Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός

paterikakeimena.blogspot.com

Προς την Υπεραγίαν Θεοτόκον...."Πανάμωμε Κόρη και Δέσποινα, προς Σε καταφεύγομεν οι αμαρτωλοί δούλοι σου· κλίνομεν το γόνυ της ψυχής και του σώματος και θερμώς Σε παρακαλούμεν να επιβλέψης διά τον λαόν Σου, όπου τώρα αγωνίζεται διά να κρατήση τις παραδόσεις της αμώμου Ορθοδόξου πίστεώς μας.

Εσύ, Υπεραγία Θεοτόκε, ως καθαρωτέρα και αυτών των Αγγελικών Δυνάμεων, εγνώρισες και αγάπησες τον Υιόν και Θεόν Σου περισσότερον από κάθε άλλην λογικήν ύπαρξιν, διά τούτο και όλη η ζωή Σου ήταν μια προσευχή. Και τώρα δέεσαι συνεχώς διά τα παιδιά Σου και δι’ όλον το ανθρώπινον γένος. Χωρίς τις ιδικές Σου πρεσβείες δεν θα μπορούσε να κρατηθή αυτός ο κόσμος που ζούμε σήμερα. Πανάχραντε Κόρη, εσένα είδε ο Ιωάννης εις την Αποκάλυψιν, ως γυναίκα περιβεβλημένην τον ήλιον. Και Σου εδόθησαν δύο πτερά του αετού του Μεγάλου, του Χριστού, διά να πετάς πάντα ελεύθερη.

Εσύ είσαι η ωραία και αγαπημένη Νύμφη του Χριστού και δεν έχεις κανένα ψεγάδι επάνω Σου. Διά τούτο λέγει προς Σε ο Νυμφίος Χριστός: «Ὅλη καλή εἶ, πλησίον μου, καί μῶμος οὐκ ἔστιν ἐν σοί» (Άσμα δ’ 7). Αυτόν τον έπαινον Σου απευθύνει ο Νυμφίος Σου και συνεχίζει: «ὀσμή ἱματίων σου ὑπέρ πάντα τά ἀρώματα» (Άσμα δ’ 10).

Μοσχοβολάς με την ποικιλία των αρετών και η ζωή Σου εφάνηκε εις τον Χριστόν ως ευωδία, που ξεπερνά όλα τα αρώματα. Παναγία Μητέρα μας, ο Θεός και Πατέρας μας Σε ετίμησε με μεγαλύτερα χαρίσματα από όλους τους ανθρώπους, ούτως ώστε να ζης με αυτόν τον τρόπον της ζωής. Έζησες αυτήν την θαυμαστήν ζωήν, χρησιμοποιώντας όλα τα όπλα που έδωσε ο Θεός εις όλους τους ανθρώπους.

Εσύ, καθαρωτάτη Νύμφη του Χριστού, κατενίκησες την αμαρτίαν, διά να συμβάλης στο να απαλλαγή το ανθρώπινο γένος από την αμαρτίαν. Διετήρησες όλο το κάλλος που εδόθηκε εις την ανθρωπίνην φύσιν και έγινες πρότυπο εις όλους τους ανθρώπους.

Βοήθησέ μας, να διατηρούμε το σώμα μας καθαρό από σαρκικές αμαρτίες. Να έχωμεν νουν και ψυχή καθαρή διά να αποστρέφωνται τους πονηρούς και εμπαθείς λογισμούς. Έτσι θα γίνη το σώμα μας ναός καθαρός και θα επισκιάζη εις αυτό η Χάρις του Παναγίου Πνεύματος. Τότε και η προσευχή μας θα αναβρύη ως μια συνεχής πηγή, το ύδωρ το αλλόμενον, την Χάριν του Αγίου Πνεύματος, η οποία θα διαποτίζη όλην την ύπαρξίν μας, διά να αναπέμπη ύμνους ευχαριστίας και δοξολογίας προς την Αγίαν Τριάδα. 

Πρόσδεξαι, Άγιε Κύριε, την δέησίν μας αυτήν και διατήρησε το σώμα μας αγνόν, τον νουν μας άγρυπνον φρουρόν και την ψυχή μας φωτεινόν παλάτιον, διά να Σε αγαπούμε ειλικρινά και να ευχώμεθα αδιαλείπτως, σεπταίς λιταίς της Τεκούσης Σε Θεοτόκου Μαρίας και των Οσίων Αγιορειτών Πατέρων. Αμήν."

+Μοναχός Μάρκελλος Καρακαλληνός

Ὁ Ἀντίχριστος!!!

Ἐκ τοῦ βιβλίου: "Ὁ φυλακισμένος προφήτης",
Ἰωάννου Ἰανολίδε 
Νέου Ὁμολογητοῦ 
τῆς Πίστεως Η ιστορία είναι η διαμάχη μεταξύ του καλού και του κακού, Θεού και σατανά, Χριστού και αντίχριστου.

Η αμαρτία, ο σατανάς και ο αντίχριστος βρίσκονται σε διαρκή επίθεση κατάκτησης του κόσμου, να τον πάνε προς την κόλαση: την ιστορική και την αιώνια κόλαση, την πνευματική και την υλική.

Η αρετή, η Χάρη και ο Χριστός αγωνίζονται συνεχώς για ν’ αγιάζουν τον κόσμο και να τον οδηγούν προς τον παράδεισο, στην γη και στους ουρανούς, στον πνευματικό και αιώνιο παράδεισο.

Σ’ αυτή την μάχη δεν νικούν πάντα οι χριστιανοί, αλλά υπάρχουν και εποχές αντιχριστιανικού θριάμβου.

Σ’ αυτή την διαμάχη δεν οριοθετούνται καλά πάντοτε οι δυνάμεις της αρετής και οι δυνάμεις της αμαρτίας ή οι υπηρέτες του Θεού κατά των υπηρετών του σατανά.

Ο αντίχριστος χρησιμοποιεί και το προσωπείο του καλού για να πλανήσει τους ανθρώπους.

Ο αντίχριστος δεν είναι ένας αμαρτωλός άνθρωπος, αλλά ένας δαιμονισμένος άνθρωπος, μέσα στον οποίο το κακό γίνεται με αντιχριστιανική και απάνθρωπη σκέψη και πράξη.

Ο αντίχριστος μισεί συνειδητά τον Χριστό, επειδή ο Χριστός δεν προσκύνησε τον σατανά και δεν ήθελε να γίνει αυτοκράτορας ενός αμαρτωλού και ψεύτικου κόσμου.

Υπάρχουν περισσότερες αποκαλυπτικές δυνάμεις, οι οποίες διενεργούνται στην ιστορία -η πόρνη, το φίδι, ο δράκος- αλλά όλες διοχετεύουν την δύναμή τους στο θηρίο, με τον αριθμό 666.

Αυτός είναι ο Αντίχριστος.

Οι αντιχριστιανικές δυνάμεις αναγνωρίζονται διά του γεγονότος ότι είναι ψεύτικες, κακές, διεφθαρμένες, άπιστες, εξαχρειωμένες, αυταρχικές, γεμάτες μίσος, ασέβεια και βλασφημία.

Αφ’ ετέρου, η Χριστιανοσύνη μορφώνει χριστιανικές δυνάμεις οι οποίες πολεμούν την αμαρτία, τον σατανά και τον αντίχριστο.

Αυτές ομολογούν την αλήθεια, την αγάπη, την δικαιοσύνη, την ωραιότητα, την αιώνια χαρά, την πιστότητα και την δόξα του Θεού.

Ο θρίαμβός τους εξασφαλίζεται από την δύναμη του Θεανθρώπου Χριστού.

Η αμαρτία έχει διαφθείρει την πνευματική και υλική φύση των ανθρώπων, εισδύοντας στην κοινωνία τους, στην ιστορία τους, και στην φύση τους.

Διά της αμαρτίας ο άνθρωπος έχει χάσει την κοινωνία του με τον Θεό και έχει περιπλανηθεί είτε διά των δικών του σφαλμάτων, είτε διά των σατανικών πειρασμών.

Η αμαρτία είναι προσωπική, κοινοτική και πολιτική, γι’ αυτό και οι τιμωρίες είναι προσωπικές, κοινοτικές και πολιτικές.

Η αμαρτία επιδιώκει να προσανατολίσει, να διοργανώσει και να εξουσιάσει τον κόσμο.

Η προσωπική αμαρτία είναι βαρειά στο βάθος της ψυχής του ανθρώπου αλλά δεν έχει μεγάλη έκταση.

Η διοργανωμένη, νομιμοποιημένη και κρατική αμαρτία σηκώνει όλη τη βαρύτητα της προσωπικής αμαρτίας και της προσθέτει ένα ευρύ ορίζοντα, που αποσκοπεί να πλανά και να καταστρέφει όλον τον κόσμο.

Οι πιο οδυνηρές θλίψεις του κόσμου είναι οι κοινοτικές, και πολιτικές, που επιδέχονται και τις πιο βαρειές τιμωρίες.

Ο Χριστιανισμός αντιπαραθέτει την αρετή και την αγιότητα στην αμαρτία.

Για ν’ αντιμετωπίσει τις οργανωμένες δυνάμεις της αμαρτίας, η πίστη πρέπει να είναι πιο ενεργητική, πιο ισχυρή και πιο πειστική από τους πειρασμούς της αμαρτίας.

Η μάχη γίνεται στο προσωπικό, κοινοτικό και πολιτικό επίπεδο.

Η Εκκλησία δεν μπορεί να περιορίζεται στην αντιμετώπιση μόνο της προσωπικής αμαρτίας, αλλά πρέπει να διαθέτει και τα κατάλληλα μέσα του πολέμου κατά της κοινοτικής και της πολιτικής αμαρτίας.

Η επανόρθωση του κόσμου είναι μία πολύπλοκη και μεγάλη διαδικασία διά την νίκη του Χριστού σε όλα τα επίπεδα και τις μορφές της ζωής.

Ο Χριστός ενίκησε τον κόσμο.

Αυτή είναι η ελπίδα του κόσμου.

Ο σατανάς είναι ο πρώτος που αντιστέκεται στον Θεό.

Η προπατορική αμαρτία ξεκίνησε με τον πειρασμό του ανθρώπου από τον σατανά.

Ο σατανάς προκάλεσε στον άνθρωπο το «Εγώ» δελεάζοντάς τον με την υπερηφάνεια και με την απόλαυση και πειράζοντάς τον ν’ αποχωρίσει από τον Θεό.

Έτσι έφτασε ο άνθρωπος να λέει:

«εγώ χωρίς τον Θεό», ή ακόμα και «εγώ κατά του Θεού».

Το σατανικό πνεύμα πειράζει πρώτα εξωτερικά τον άνθρωπο, μετά εισέρχεται με κάποιο λογισμό και τελικά εξουσιάζει όλη την ψυχική και σωματική φύση του ανθρώπου.

Οι δαιμονισμένοι άνθρωποι χρησιμοποιούν την μαύρη μαγεία, αλλά τις περισσότερες φορές δεν συνειδητοποιούν τον δαιμονισμό τους.

Ακόμη αρνούνται και την ύπαρξη του σατανά, αλλά το τέλος τους είναι η αλλοφροσύνη και η αυτοκτονία.

Ο σατανάς πρώτα εξουσιάζει τον άνθρωπο, ύστερα τον κάνει όργανο του κοινοτικού και του πολιτικού κακού.

Ο δαιμονισμένος άνθρωπος είναι ένας κοινωνικός, μορφωτικός, πολιτικός και πνευματικός κίνδυνος.

Ο ομαδικός και πολιτικά οργανωμένος δαιμονισμός είναι ένα μνημείο κακίας, το οποίο μοιάζει με την σατανική νουθεσία που έρχεται από την κόλαση, με τα στρατεύματα των δαιμόνων και με την σατανική παράταξη στην κόλαση.

Ο σατανισμός σαν μία νόμιμη, διοργανωτική και κυβερνητική κατάσταση δημιουργεί ένα σατανικό περιβάλλον, μία ψεύτικη πνευματικότητα κι έναν τρόπο σατανικής διαβίωσης.

Υπάρχουν σήμερα άνθρωποι δαιμονισμένοι, οι οποίοι δραστηριοποιούνται για τον σατανισμό.

Η δαιμονοκρατία είναι χειρότερη από τον παγανισμό.

Όταν οι σατανικές δυνάμεις φτάνουν στο σημείο να κυβερνούν τον κόσμο, συντάσσουν και στρατεύματα για να περιφρουρούν, νόμους για να διοργανώνονται, ιδεολογίες οι οποίες να τις δικαιολογούν, ακόμα και θρησκείες για ντα τους παραπλανούν τους ανθρώπους.

Η κυβέρνηση των σατανικών δυνάμεων δικαιολογείται δια της αμαρτωλής καταστάσεως και της απιστίας και διαρκεί, όσο θέλει η πρόνοια του Θεού.

Δι’ αυτής της κυβέρνησης ο κόσμος θα πληρώσει τις πλάνες του μέχρι που να μετανοήσει και γυρίσει στο θείο δρόμο της ζωής.

Οι χριστιανοί δεν πρέπει ν’ αφήσουν τις σατανικές δυνάμεις να εξουσιάζουν τα πάντα.

Αν κυριεύουν τα πάντα, αυτοί πρέπει να διοργανώσουν τις δυνάμεις τους και να τις νικήσουν στο όνομα του Χριστού.

Ο Χριστιανισμός είναι η νηφάλια και αγία δύναμη η οποία είναι υπεύθυνη για την σωτηρία του κόσμου.

Κι αλλοίμονο στους χριστιανούς οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται στην ιερή αποστολή η οποία τους έχει δοθεί, διότι ο Θεός θα εγείρει κι από τις πέτρες άλλους δικούς Του εκλεκτούς, οι οποίοι θα οικοδομήσουν την Βασιλεία Του!

Ο Αντίχριστος θα είναι ένας άνθρωπος, ένας πολιτικός ο οποίος θα κυβερνά τον κόσμο.

Θέλοντας να καταστρέψει τον Χριστιανισμό θα φέρει αντί αυτού μία σατανική θρησκεία, καταστρέφοντας έτσι τον κόσμο.

Ο Αντίχριστος θα είναι ένα πρόσωπο, αλλά το αντιχριστικό φαινόμενο είναι κοινωνικό-πολιτικό.

Ο Αντίχριστος θα είναι γεμάτος από σοφία, ικανότητα και δύναμη.

Θα έχει το έθνος του, τον στρατό του, τους φιλοσόφους του, τους πράκτορές του, τον πολιτισμό του, την παιδεία του, τον κόσμο του, τους συμμάχους του, τους συνεργάτες του, τους δούλους του, τους κατασκόπους του, τους δημίους του, τις μεθόδους του.

Αυτός θα είναι και όμορφος και αγαθός, θα έχει και ανθρωπιά, για να εξαπατά τον κόσμο*.

Αυτός, επειδή μισεί τον Χριστό, θα πείθει και τους χριστιανούς να τον προσκυνήσουν.

Αν δεν δέχωνται θ’ απειλεί να τους σκοτώσει κιόλας.

Ο Αντίχριστος θα είναι επιθετικός, κατακτητής και επαναστατικός.

Αυτός θα χρησιμοποιεί τον χρυσό σαν θεό και σαν δύναμη, το ψεύδος σαν επιχείρημα και παγίδα, την τυραννία σαν κυβέρνηση.

Ο Αντίχριστος ξέρει να διαλύει μέσω ελευθερίας, να ακυρώνει διά της ισότητας και να κυβερνά διά της εξουσίας.

Το ξίφος του θα είναι το υπέρτατο όπλο του.

Θα σκοτώνει όσους δεν πειθαρχούν σ’ αυτόν.

Μισεί την αλήθεια, την αγάπη, την δικαιοσύνη κι όλες τις προερχόμενες από τον Θεό αξίες.

Ο Αντίχριστος θα έχει το καϊαφικό πνεύμα που συνεχίζεται στην ιστορία από την εποχή της θανάτωσης του Χριστού.

Για τον Αντίχριστο, ο Ιούδας και ο Καϊάφας είναι άγιοι, ενώ ο Χριστός είναι ο προδότης.

Ο Αντίχριστος θα επιδιώξει να είναι το επίκεντρο του κόσμου διά της εκδίωξης του χριστοκεντρισμού.

Θ’ αναγκάζει πολλούς αγίους (δηλαδή χριστιανούς) να τον προσκυνούν, αλλ’ ούτε κι έτσι θα εξασφαλίσει την δεσποτεία του.

Η κυβέρνησή του θα είναι ανεκτή από την θεία Πρόνοια διότι σέβεται ο Θεός την ελευθερία του ανθρώπου.

Η δύναμή του εξηγείται διά των αμαρτιών και της απιστίας των ανθρώπων, διά της υπερηφανείας να κυβερνήσει τον κόσμο και διά του σατανικού ηδονισμού.

Οι άνθρωποι θα διαλέξουν ποιον θα υπηρετήσουν τον Χριστό ή τον Αντίχριστο.

Η δύναμις του Αντιχρίστου έχει ένα τοπικό και ένα παγκόσμιο χαρακτήρα, ένα χρονικό και ένα αιώνιο ήθος.

Η αποκαλυπτική μάχη είναι διαρκής μέχρι τον τελικό θρίαμβο του Αρνίου.

Η δύναμίς του θα είναι για ένα διάστημα ανεκτική.

Αυτό το διάστημα θα είναι ανάλογο με το ξύπνημα των χριστιανών, οι οποίοι θα υποφέρουν μέχρι να γίνουν άξιοι για τον Χριστό, να ενωθούν μαζί Του και να είναι νικητές διά Αυτού.

Οι χριστιανοί συμμετέχουν με τον Χριστό στην σωτηρία του κόσμου, όπως ο Αντίχριστος μετέχει με τους υιούς του σκότους στην πτώση του κόσμου.

Οι χριστιανοί να μην ξεχνούν ότι πολλές φορές οι υιοί του σκότους είναι σοφώτεροι και πιο ισχυροί από τους υιούς του φωτός.

Οι χριστιανοί να καταλάβουν ότι η αγνότητά τους, η ενέργεια και η δύναμή τους πρέπει να ξεπεράσουν και να νικήσουν την δύναμη των υιών του σκότους.

Η Χριστιανοσύνη θα θριαμβεύσει διά του Χριστού.

Αυτός έρχεται να τελειοποιήσει και να κάνει δυνατή την σωτηρία του πεσμένου στην αμαρτία κόσμου.

Ο Αντίχριστος θα νικηθεί από τον Χριστό.

Με τέτοιο πρόσωπο θα έρθει, ο παμβέβηλος, σαν ένας κλέφτης, για να παραπλανήσει όλους· ταπεινός, ήρεμος, μισώντας τις αδικίες, μη προσκυνώντας στα είδωλα, εκτιμώντας την ευσέβεια, αγαθός, φιλάνθρωπος και φιλόπτωχος, υπερβολικά όμορφος, πράος με όλους, τιμώντας πολύ το έθνος των Ιουδαίων, διότι εκείνοι περιμένουν τον ερχομό του.

Και μετά, αφού πολλοί λαοί θα δουν τέτοιες αγαθές πράξεις και δυνάμεις, όλοι θα ενωθούν και με μεγάλη χαρά θα κηρύξουν αυτόν βασιλέα, λέγοντας εις αλλήλους:

Άραγε υπάρχει άλλος άνθρωπος πιο αγαθός και πιο καλός απ’ αυτόν;

(Άγιος Εφραίμ ο Σύρος, Λόγος περί της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου, στο βιβλίο: Η αποστασία και ο αντίχριστος σύμφωνα με τις διδασκαλίες των Αγίων Πατέρων, Constanƫa, 2008).

ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΑΝΟΛΙΔΕ 
Νέου Ομολογητού της Πίστεως
Ο Φυλακισμένος Προφήτης
Εκδόσεις "Ορθόδοξος Κυψέλη" 

Νέα Ἅγια εὐωδιάζοντα λείψανα ὁμολογητῶν στὸ Ἅγιον Ὅρος


Φωτό: «Ῥωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ»

Γράφει ὁ Γέρων Νεκτάριος Μοναχὸς Ἁγιορείτης

Ἡ πολὺ δύσκολη μετακίνησή μου (λόγω βλάβης τῆς ὑγείας μου), τὸ Σάββατο 21 – 11 – 2015 ἀπὸ Θεσσαλονίκη πρὸς Ἅγιον Ὅρος καὶ ἡ πολὺ δυσκολότερη καὶ κοπιαστικὴ ἐπιστροφή μου στὴ Θεσσαλονίκη, τὴν Τρίτη 24 – 11 – 2015, ἀμείφθηκαν πνευματικὰ καὶ πῆρα καὶ ρέστα.

Σᾶς καταθέτω τὴν ἐμπειρία μου ἀμέσως, γιὰ νὰ δοξάσουμε τὸ Θεὸ μας ὅλοι μαζί.

Τὸ Σάββατο τὸ μεσημέρι, ἐγκαταστάθηκα πρὸς φιλοξενία στὸ Ἱερὸ κελὶ τῶν Καρυῶν τοῦ Ἁγίου Νικολάου τοῦ Ψαρά. Ἐκεῖ Γέροντας εἶναι ὁ σεβαστὸς σὲ ὅλους μας πνευματικός, παπα – Ἀρτέμιος.

ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΛΑΚΚΩΝ ΚΙ ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΑΓΙΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ
Μὲ δέος ὁ Γέροντας Ἀρτέμιος μοῦ εἶπε: «Ξέρετε, πάτερ, ἐδῶ καὶ καιρό, τὰ συνεργεῖα διανοίγουν μεγάλους λάκκους περιφερειακά τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Πρωτάτου, γιὰ νὰ στηρίξουν τὸν Ἱερὸ Ναὸ μὲ τσιμέντο καὶ χοντρὰ σίδερα. Στὴ διαδικασία διάνοιξης αὐτῶν τῶν λάκκων, οἱ ἐργάτες φέρουν στὴν ἐπιφάνεια νέους τάφους ἁγίων λειψάνων ποὺ εὐωδιάζουν. Εἶναι ἅγια λείψανα...
μαρτύρων ὁμολογητῶν τῆς Ὀρθοδόξου ἠμῶν Πίστεως τῶν μαρτυρησάντων μαζὶ μὲ τὸν Ἅγιο Κοσμᾶ τὸν Πρῶτο ἐπὶ τοῦ λατινόφρονος Πατριάρχου Βέκκου τὸ 1204 καὶ Μιχαὴλ Παλαιολόγου Αὐτοκράτορος».

Τὴν ἑπομένη ἡμέρα, Κυριακή 22 – 11- 2015, λειτουργήθηκα στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Πρωτάτου, μὲ τὴν παρουσία τοῦ Ἁγίου Πρώτου, Ὀσιοτάτου Λαυριωτάτου Μοναχοῦ, Κυροῦ Παύλου. Ὁ Ἅγιος Πρῶτος, μὲ δέος κι αὐτός, ἐπιβεβαίωσε ὅλα τὰ προλεχθέντα. Ὁ καιρὸς ποὺ διάλεξε ὁ Πάνσοφος Θεός μας, νὰ μᾶς γνωρίσει τὰ νέα παλληκάρια του, εἶναι σημαδιακός. Τώρα, ποὺ πολλοὶ Ἑλληνόφωνες ψευτορθόδοξοι τρέχουν μαζὶ μὲ τὸν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο πρὸς τὸν Πάπα, τὴν Πανθρησκεία καὶ τὸν Οἰκουμενισμό, ὁ Θεός μας, γιὰ νὰ μᾶς στηρίξει στὴν Πίστη, μᾶς ἀποδεικνύει ὅτι τὸ μεγαλεῖο τῆς ἀμώμου ἠμῶν Πίστεως, βρίσκεται στὴν ὁμολογία τῆς Ὀρθοδόξου ἠμῶν Πίστεως.

Δὲ μισοῦμε κανέναν ἀπ’ αὐτοὺς ποὺ τρέχουν πρὸς τὸν Πάπα. Εὐχόμεθα νὰ μετανοήσουν καὶ νὰ ἐπιστρέψουν. Ἀμήν! Γένοιτο! Δόξα Τῷ Θεῷ ἠμῶν!


Ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς καὶ ἡ Ὑπεραγία Μητέρα Του 
ἡ ἐπονομαζομένη Παναγία Ἀρβανίτισσα νὰ σᾶς εὐλογοῦν.

Γέρων Νεκτάριος Μοναχές Ἁγιορείτης

Υπάρχει μία μεγάλη άγνοια γύρω από τους ζωντανούς θησαυ­ρούς της ορθόδοξης παράδοσής μας

Υπάρχει μία μεγάλη άγνοια γύρω από τους ζωντανούς θησαυ­ρούς της ορθόδοξης παράδοσής μας. Υπάρχει και μία προκατάληψη και ένας σνομπισμός, που οφείλεται σε μια συστηματική και ύπουλη προπαγάνδα που θέλει να παρουσιάζει τους ορθόδοξους χριστιανούς «στολισμένους» με όλα τα κακά του κόσμου. Ανόητους, φανατικούς, μικρόμυαλους, αμόρφωτους, κομπλεξικούς, φοβιτσιάρηδες, μικρόψυχους και από την άλλη μεριά, σε οξεία αντίφαση να τους παρουσιάζει ως υποκριτές, ύπουλους, κομπιναδόρους, καταχραστές, πονηρούς, λαοπλά­νους, ψεύτες, κατασκευαστές «θαυμάτων» και στυγνούς απομυζητές του αφελούς λαού. Αυτή η εικόνα έχει περάσει στον κόσμο που δεν έχει κα­μιά άμεση επαφή με τη ζωντανή ορθόδοξη Εκκλησία, που δεν έχει γνωρίσει τους ζωντανούς θησαυρούς της ορθοδοξίας, τους γεροντάδες, τους ασκητές, τους μοναχούς, ώστε να μπορεί να κρίνει αντικειμενικά. Οι περισσότεροι δέχονται αυτή την άσχημη εικόνα που προωθείται απ” όλες ανεξαιρέτως τις εφημερίδες και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, χωρίς να γνωρίζουν κάποια πρόσωπα της Εκκλησίας, χωρίς να είναι σε θέση να συγκρίνουν και έτσι μένουν με αυτή τη λάθος εντύπωση.,,
Κάτι τέτοιο είχα πάθει κι εγώ. Όταν για πρώτη φορά ήρθα σε επαφή με τον ορθόδοξο τρόπο ζωής, κατά την πρώτη μου επίσκεψη στο Άγιον Όρος, έπαθα… έκπληξη. Η εικόνα που είχα στο μυαλό μου, η άποψη που «καθόταν» μέσα στο κεφάλι μου, και η ζωή που έβλεπα και ζούσα μέσα στα μοναστήρια βρισκόντουσαν σε μεγάλη αντίθεση, μαύρο-άσπρο. Μου πήρε καιρό να φτάσω να αναρωτηθώ· «Καλά, από πού και έως πού είχα εγώ άποψη για πράγματα που δε γνώριζα, που δεν είχα ασχοληθεί μαζί τους;».
Δε γνώριζα ανθρώπους της εκκλησίας, μια και όλοι οι γνωστοί μου δεν είχαν σχέση. Δεν είχα μελετήσει, δε γνώριζα τις απόψεις της ορθόδοξης Εκκλησίας. Παρ” όλα αυτά την είχα καταδικάσει οριστικά με πείσμα και χωρίς επιφυλάξεις. Ήμουν πολύ άδικος. Ήμουν πολύ ανόητος. Είχα πιαστεί θύμα της παραπληροφόρησης και της ύπουλης προπαγάνδας, που τόσα χρόνια, λίγο-λίγο, κομμάτι-κομμάτι, διαμόρ­φωσαν μέσα στο μυαλό μου αύτη την άσχημη και ψεύτικη εικόνα.
Χρειάστηκε μια ζωντανή επαφή τριών ημερών με τη ζωή του Αγίου Όρους, για ν” αρχίσει η μακρόχρονη διαδικασία ανατροπής αυτής της εικόνας που έπλασαν οι εφημερίδες, το ραδιόφωνο και η τηλεόραση. Χρειάστηκε η εξαίσια και χαρμόσυνη εμπειρία της γνωριμίας με τους γεροντάδες της ορθοδοξίας, για να μπορέσω να κομματιάσω το δίχτυ του ψέματος που κάλυπτε το μυαλό μου και δε μ” άφηνε να δω την πραγματικότητα.
Μου είχαν επιβάλει ψεύτικες εικόνες, χωρίς εγώ να έχω συνείδηση αυτής της επιβολής. Αυτές οι ψεύτικες εικόνες με οδηγούσαν σε μία συ­μπεριφορά, σ” έναν τρόπο ζωής που δεν μπορούσε να είναι τίποτα άλλο παρά καταστροφικός, γεμάτος αγωνία και πόνο.
Δεν ισχυρίζομαι ότι όλοι οι Χριστιανοί είναι… Άγιοι. Θέλουν όμως να γίνουν!! Δεν ισχυρίζομαι ότι οι Χριστιανοί δεν έχουν… ελατ­τώματα ή κακίες. Προσπαθούν όμως να τα αποβάλουν!! Πράγματα που δεν τα κάνουν οι «άλλοι», οι εχθροί της εκκλησίας. Δεν ισχυρίζο­μαι ότι δε γίνονται σκάνδαλα στο χώρο της εκκλησίας, αλλά και πού δε γίνονται; Δε γίνονται στα πολιτικά κόμματα; δε γίνονται στις εται­ρείες; δε γίνονται στις ποδοσφαιρικές ομάδες; στους συλλόγους; Παντού όπου υπάρχουν άνθρωποι γίνονται και θα γίνονται τέτοια πράγματα. Αυτό όμως που ισχυρίζομαι είναι ότι οι εφημερίδες, η Τ.V., μιλούν μόνο για τα άσχημα της εκκλησίας που πολλές φορές τα εξογκώνουν και άλλες τόσες τα κατασκευάζουν από το τίποτα. Γιατί αυτή η άδικη συμπεριφορά; Γιατί επιμένουν συνειδητά σ” αυτή την μερική, άρα ψεύ­τικη εικόνα;
Υπάρχουν γεροντάδες που έχουν γίνει γνωστοί στα πέρατα του κό­σμου, στόμα με στόμα, χωρίς ποτέ κάποια εφημερίδα ν” ασχοληθεί μα­ζί τους ή να τους αναφέρει το ραδιόφωνο ή η τηλεόραση. Υπάρχουν γεροντάδες που για χάρη τους έρχονται άνθρωποι από την Αμερική, από την Αυστραλία, από τη Γερμανία, από όλα τα μέρη του κόσμου να τους δουν, να συζητήσουν, να βοηθηθούν. Υπάρχουν άνθρωποι χιλιά­δες, που διηγούνται τα θαύματα και τις ευεργεσίες, που οι ίδιοι προσωπικά απόλαυσαν απ” αυτούς, και με παρρησία διηγούνται τα περιστατι­κά με λεπτομέρειες, καταθέτοντας με ευγνωμοσύνη την προσωπική τους μαρτυρία.
Αυτό που ισχυρίζομαι είναι ότι τέτοιοι γεροντάδες, τέτοιοι Άγιοι δεν υπάρχουν πουθενά αλλού. Αυτό που ισχυρίζομαι είναι ότι η συνω­μοσία της σιωπής των ισχυρών αυτής της γης, γύρω από την ορθοδο­ξία και τους Αγίους της διαλύεται σαν καπνός από τη δύναμη του Θεού. Πάντοτε έτσι γινόταν. Πάντοτε η εκκλησία επολεμείτο είτε φανε­ρά είτε ύπουλα. Πάντοτε η εκκλησία θριάμβευε στο τέλος. Έτσι συμ­βαίνει εδώ και 2.000 χρόνια. Έτσι θα συμβαίνει και στο μέλλον.
Γιατί έτσι προέγραψε τη θριαμβευτική πορεία της μέσα στους αιώνες, ο γλυκύτατος Θεάνθρωπος, ο Ιησούς Χριστός, ο μόνος αληθινός Θεός. «επί ταύτη τη πέτρα, οικοδομήσω μου την εκκλησίαν, και πύλαι άδου ου κατισχύσουσιν αυτής» (Ματ. ιστ’18).
Άνθρωποι με ελαττώματα υπάρχουν στην κοινωνία, υπάρχουν και στην εκκλησία. Άνθρωποι καλοί υπάρχουν στην εκκλησία, αλλά υπάρ­χουν και στα πολιτικά κόμματα, και στις θρησκευτικές οργανώσεις, και στις ψεύτικες θρησκείες και φιλοσοφίες. Έχει όλος ο κόσμος καλούς ανθρώπους, και ευτυχώς που έχει, γιατί γίνονται παρηγοριά και βοήθεια για το περιβάλλον τους.
Όμως Αγίους δεν έχει πουθενά αλλού, παρά μόνο στην ορθοδοξία.
Ένας τέτοιος γέροντας ήταν και ο πατήρ Πορφύριος. Τον γνώρισα, όταν ήταν ήδη πολύ γνωστός στον κόσμο και το όνομά του περιφερόταν από στόμα σε στόμα με πολύ σεβασμό. Ζούσε τα τελευταία χρόνια έξω από τη Μαλακάσα, μία ώρα περίπου από την Αθήνα. Έχτισε ένα μοναστήρι στο μέρος που ζούσε. Καθημερινά πήγαινε κόσμος να τον δει, με IX, με λεωφορεία, με τη συγκοινωνία. Μάλιστα το ΚΤΕΛ έκανε ειδική στάση, «του γέροντα», από τους πολλούς που καθημερινά ζητούσαν να κατέβουν εκεί.
Έχω γνωρίσει πολλούς ανθρώπους και άκουσα από το στόμα τους τις θαυματουργικές ευεργεσίες που γνώρισαν με την ευχή του γέροντα. Κάποιος που είχε όγκο στο κεφάλι, δύο μέρες πριν πετάξει στην Αγγλία για την προγραμματισμένη εγχείρηση, πέρασε να πάρει την ευχή του γέροντα. Ο γέροντας τον σταύρωσε και του είπε να κάνει μία παράκληση στην Παναγία να του πάρει τον όγκο. Δύο μέρες αργότερα οι Άγγλοι γιατροί και ο γνωστός μου έπαθαν μεγάλη έκπληξη, όταν σε επανειλημμένες εξετάσεις δεν μπορούσαν να εντοπίσουν τον όγκο· είχε εξαφανισθεί τελείως!!
Γύρισε χωρίς να γίνει η εγχείρηση και ζει φυσιολογικά τη ζωή του. Αυτό έγινε αφορμή να ξεκόψει τελείως από την Ινδουιστική φιλοσοφία-μαγεία και να γίνει ένας αληθινός και συνειδητός Χριστιανός.
Κάποιος άλλος είχε καρκίνο στο στήθος που εξαφανίστηκε, όταν του ευχήθηκε ο παππούλης και τον σταύρωσε στο στήθος. Ο άνθρωπος αυτός παραιτήθηκε από τη δουλειά του και αφιέρωσε το υπόλοιπο της ζωής του στην υπηρεσία του Χριστού, μια και ήταν ανύπαντρος χωρίς υποχρεώσεις.
Μια προσωπική μου φίλη έσπασε τον λαιμό της σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Οι ακτινογραφίες έδειχναν θρυμματισμένα τα κόκκαλα του λαιμού και οι γιατροί είπαν ότι δε θα γίνει ποτέ καλά. Μετά από μερι­κούς μήνες, όταν ησύχασαν από τα τρεχάματα στα νοσοκομεία, είπαν να κάνουν μία επίσκεψη να πάρουν την ευχή του γέροντα. Ο γέροντας τη σταύρωσε και της είπε να βγάλει το κολλάρο που στήριζε το κεφάλι της!!! Πράγματι η κοπέλα έκανε καινούργιες ακτινογραφίες που τα έδει­χναν όλα εντάξει, προς μεγάλη έκπληξη των γιατρών, που κοίταζαν σαν χαζοί μια τις παλιές και μια τις καινούργιες ακτινογραφίες. Από εκείνη τη στιγμή έβγαλε και το κολλάρο.
Πέντε χρόνια έχουν περάσει από τότε και η κοπέλα είναι απολύτως εντάξει και δοξάζει το Θεό και τους Αγίους του.
Σε κάποιον άλλο φίλο μου έδωσε ακριβείς οδηγίες, για να πάει να ψάξει σε μια τοποθεσία έξω από το χωριό απ” όπου καταγόταν. Ο γέροντας δεν είχε πατήσει ποτέ το πόδι του στην περιοχή!! αλλά μιλούσε σαν να την έβλεπε μπροστά του. Του περιέγραφε τα βράχια, τα δένδρα, μέχρι να καταλάβει ακριβώς πού βρισκόταν το παλιό μο­ναστηράκι, χωμένο μέσα στη γη πια, ξεχασμένο απ” όλους στο χωριό.
Πράγματι πήγε ο φίλος μου και όλα βγήκαν, όπως τα είπε ο γέρο­ντας.
Είχε πολλά χαρίσματα από το Θεό ο γέροντας Πορφύριος και σί­γουρα, τώρα μετά το θάνατό του, πολλοί από αυτούς που ευεργετήθη­καν έγραψαν ή θα γράψουν τις ευεργεσίες που έλαβαν, προς δόξαν Θεού και των Αγίων του.
Με σεβασμό στη μνήμη του γέροντα καταθέτω και εγώ εδώ την προσωπική μου μαρτυρία, γιατί πονώ και αγανακτώ, όταν συκοφα­ντείται και διαστρεβλώνεται η ορθοδοξία, οι Άγιοι, και μέσα απ” αυτούς τελικά η αλήθεια και ο Θεός. Νοιώθω την ανάγκη να τα πω για τους καλοπροαίρετους ανθρώπους και προς χάριν της αλήθειας, που ζητούν μερικοί να τη θάψουν, γιατί δεν τους… βολεύει, γιατί ελέγχει την ζωή τους και τις πράξεις τους.
Μόλις είχα γυρίσει από την Ινδία. Είχα πάει στο Άγιον Όρος όπου καθόμουν για κάμποσους μήνες, φιλοξενούμενος στην καλύβα ενός ησυχαστού. Εκεί έμαθα ότι ο πατήρ Πορφύριος, που τόσα είχα ακούσει γι” αυτόν, είχε έρθει για να μείνει κάποιο διάστημα στο Άγιον Όρος, στη σκήτη των Καυσοκαλυβίων. Αυτή η σκήτη είναι από τις πιο απομονωμένες του Όρους. Βρίσκεται σε μια απότομη πλαγιά του Άθω. Απότομα, μεγάλα βράχια και λιγοστά δέντρα που ξεφυτρώνουν αραιά και πού μέσα από το γρανίτη. Τα δένδρα είναι μεγάλα και εντυπωσιακά. Κάπου τριά­ντα σπιτάκια, σε αρκετή απόσταση το ένα από το άλλο, τριγυρισμένα από τα μικρά κηπάκια, αντιμετωπίζουν συχνά όλα μαζί τον κίνδυνο από τις κατολισθήσεις. Κάθε τόσο ακούς κάποια πέτρα να κυλά. Καμιά φορά προξενούν και σοβαρές ζημιές στα κτίσματα. Ένα απότομο, τραχύ μονο­πάτι καταλήγει στην απότομη ακτή, όπου δύσκολα πιάνει το καράβι και μόνο, όταν έχει πολλή γαλήνη η θάλασσα.
Η ζωή εκεί πέρα είναι σκληρή. Οι άνθρωποι ζουν περιορισμένα. Δεν μπορεί κανείς να έχει πολλά πράγματα. Οι απαραίτητες μεταφο­ρές γίνονται με την πλάτη ή με κανένα μουλάρι, όταν πρόκειται για πολλά πράγματα. Είναι πολύ δύσκολο να ανέβεις το μονοπάτι, γι” αυτό και οι μοναχοί εκεί πέρα είναι σκληραγωγημένοι και ολιγαρκείς.
Χρειαζόμουν ένα ταξίδι δύο ημερών μέσα στο όρος, για να βρεθώ εκεί. Τα πόδια μου δηλαδή θα έβγαζαν φουσκάλες. Ήταν τόση η επι­θυμία μου να δω το γέροντα Πορφύριο, που μόλις το έμαθα την ίδια στιγμή αποφάσισα να πάω να τον δω. Καταλάβαινα ότι θα ήταν κάτι σαν το δικό μου γέροντα, και ήθελα να δω την αγιότητα και σ” ένα άλλο πρόσωπο, να δω πώς θα ήταν: Με ποιο τρόπο ένα διαφορετικό πρόσωπο, ένας άλλος χαρακτήρας κουβαλά τον ίδιο Θεό μέσα του.
Ήμουν καλοσυνηθισμένος εκείνη την εποχή. Επειδή βρισκόμουν σε ανάγκη, (είχα ακόμη πνευματικές ενοχλήσεις από τους γκουρού και διά­φορα δαιμονικά σημεία μου συνέβαιναν), οι γεροντάδες πολύ συχνά μου κάνανε διάφορα πνευματικά δώρα, για να με γιατρέψουν, για να με στη­ρίξουν, για να με κάνουν να καταλάβω, να ζήσω τη διαφορά των δύο πνευματικών καταστάσεων. Να καταλάβω τί σημαίνει, ποια είναι η Χά­ρη του Θεού, το αυθεντικό πνευματικό γεγονός και να το ξεχωρίσω από τη δαιμονική ενέργεια. Να μην εξαπατώμαι πια από την απατηλή δαι­μονική ενέργεια, που μέχρι τότε την εκλάμβανα ως εκδήλωση ενεργειών ανωτέρων ανθρώπων (γκούρου) ή ακόμα και ως θεϊκή.
Διψούσα γι” αυτά τα πνευματικά δώρα και τα αναζητούσα παντού. Ήλπιζα υποσυνείδητα ότι και ο π. Πορφύριος κάτι θα μου δώριζε.
Ξεκίνησα λοιπόν το ταξίδι. Σ” όλο το δρόμο άκουγα από διάφορους, μοναχούς και λαϊκούς, ότι ο πατήρ Πορφύριος είναι άρρωστος και δε δέχεται να δει κανέναν. Πήγαν αρκετοί να τον δουν, αλλά δε τους δέ­χθηκε. Συνέχισα το ταξίδι μου, προσευχόμενος όσο μπορούσα, και κά­ποτε έφθασα στο κελλί που βρισκόταν ο γέροντας. Φώναξα και βγήκε ένας μελαχροινός μοναχός, γύρω στα τριάντα.
– Δεν μπορεί να σε δεχτεί ο παππούλης, μου λέει. Είναι πολύ άρρωστος.
Σχεδόν αμέσως βγήκε και ένας άλλος μοναχός, μεγαλύτερης ηλι­κίας, και λυπημένος μου είπε τα ίδια.
– Μόνο να πάρω την ευχή του, είπα.
Ενώ οι μοναχοί ευγενικά, αλλά σταθερά μου έκοβαν κάθε ελπίδα, ακούστηκε από μέσα ο π. Πορφύριος να φωνάζει να τον βοηθήσουν να βγει έξω. Πράγματι, σε λίγο φάνηκαν να κουβαλούν ένα γεροντάκι, που δεν μπορούσε να σταθεί στα πόδια του και φαινόταν να πονά πολύ σε κάθε κίνηση που έκανε.
Με το που είδα το γεροντάκι, λαχτάρησε η καρδιά μου, και με πλημμύρισε μια χαρά, πολύ μεγάλη και πολύ ειρηνική. Αδιαφόρησα για την καρέκλα που μου προσέφεραν και πήγα και κάθισα στο χώμα δίπλα στα πόδια του. Ένοιωθα πολλή χαρά να βρίσκομαι δίπλα του, αλλά ταυτόχρονα και πολύ ανάξιος γι” αυτό, και έτσι αναπαυόμουν να κάθομαι σαν σκυλάκι κοντά στα πόδια του.
Οι μοναχοί δεν ήθελαν να με βλέπουν έτσι ταπεινωμένο και επέμε­ναν να με τιμήσουν, βάζοντάς με να κάτσω απέναντι στο γέροντα σε μια ίδια καρέκλα, θα ένοιωθα πολύ άσχημα, αν είχα το θράσος να κά­τσω μπροστά στο γέροντα, αλλά αυτοί επέμεναν. Ο Γέροντας που με καταλάβαινε απολύτως, μ” έσωσε από τη δύσκολη θέση.
– Αφήστε τον εδώ που είναι καλά, είπε, και σταμάτησαν τα διάφο­ρα κοινωνικά.
Ήμουν τόσο χαρούμενος, τόσο ειρηνικός, τόσο ασφαλής, σαν να βρι­σκόμουν στην αγκαλιά του Θεού, και όντως ήμουν με τις ευχές και τη Χάρη του παππούλη.
Ένοιωθα ότι ο γέροντας μ” αγαπούσε πολύ και με αγκάλιαζε όχι σωματικά, αλλά πνευματικά. Ένοιωθα μια τεράστια πνευματική δύναμη που υπήρχε σ” αυτό το ετοιμόρροπο σώμα. Ένοιωθα μια ανεξάντλητη και άπειρη ζωή να πηγάζει από αυτό το ετοιμοθάνατο σώμα και να έρχεται προς εμένα και να αναζωογονεί την ετοιμοθάνατη ψυχή μου.
Αυτός έσφυζε από πραγματική ζωή και εγώ ήμουν σχεδόν πεθαμένος από πνευματική ασιτία. Με πότιζε και με τάιζε πνευματικά, και εγώ λάμβανα με ευγνωμοσύνη και χαρά. Αυτό που γινόταν μεταξύ μας το καταλαβαίναμε πολύ καλά και οι δυο μας και τα λόγια ήταν περιττά.
Συνέβαινε το οξύμωρο. Ο ετοιμοθάνατος σχεδόν γέρος να χαρίζει ζωή, βιολογική αλλά και πνευματική, στον 25χρονο νέο. Ο θάνατος του γέροντα έμοιαζε με απαλλαγή από το στραπατσαρισμένο σώμα και αρχή μιας πραγματικής, αληθινής, μεγάλης και αιώνιας ζωής, ενώ εγώ που είχα τόσες βιολογικές δυνάμεις, ήμουν τόσο απελπιστικά πνευματικά ετοιμοθάνατος και ποτιζόμουν και ανέθαλλα από τα δικά του νάματα.
Θυμάμαι ότι συζητήσαμε λίγο για την Ινδία. Μου είπε να προσέ­χω να μη με ξανακοροϊδέψει ο Διάβολος. Ήταν πολύ επικίνδυνα αυτά που πέρασα. Δεν χρειαζόντουσαν λόγια. Τον καταλάβαινα απ” αυτά που ζούσα στην παρουσία του. Λίγες προτάσεις ανταλλάξαμε, μα είχαν τόσο βάθος! Τον θυμάμαι με το μάλλινο σκουφάκι στο μεγάλο κεφάλι του, με το πρόσωπο να έχει μια έκφραση πόνου σωματικού, με το αδύναμο σώμα του να παραπαίει, τον θυμάμαι να κυριαρχεί, να βασιλεύει με ηρεμία, μεγαλοπρέπεια και απλότητα.
Η παρουσία του αποκάλυπτε το πραγματικό βάθος αυτού του κό­σμου και την πνευματική του διάσταση, αποδεικνύοντας την προσωρινό­τητα και τη φθαρτότητα της ύλης. Ήταν ένας πνευματικός βασιλιάς.
Εδώ δεν υπήρχαν ιδεολογικές συζητήσεις ή ορθολογιστικές αναλύ­σεις, εδώ δεν προσπαθούσαμε να ανακαλύψουμε ή να μαντέψουμε ή να συμπεράνουμε. Εδώ ζούσα το γεγονός της παρουσίας του πνευματικού κόσμου, εδώ ζούσα και συμμετείχα στην πνευματική διάσταση του κό­σμου. Δε μιλούσα για την χάρη του Αγίου Πνεύματος, δεν άκουγα για τη Χάρη του Χριστού. Τη ζούσα και χαιρόμουν.
– Θα προσεύχομαι για σένα και έλα να με ξαναδείς, μου είπε ο γέ­ροντας.
Πήρα την ευχή του χαρούμενος και λυπημένος μαζί, χαιρέτησα και έφυγα.
Άρχισα να ανηφορίζω το μονοπάτι και η χαρά μου μεγάλωνε. Όχι μόνον η ψυχή μου, αλλά και το σώμα μου είχε αναζωογονηθεί και είχα αποκτήσει τόση δύναμη που ανέβαινα σχεδόν τρέχοντας στο πολύ απότομο και δύσκολο μονοπάτι. Δεν ήμουν μόνος. Ήταν και ο γέροντας μαζί μου. Δεν τον αισθανόμουν δίπλα μου. Ήταν μέσα μου, ή μάλλον εγώ ήμουν μέσα του. Όλες τις επόμενες μέρες είχα «παρέα» μου το γέροντα και η «παρουσία» του γλύκαινε, ομόρφαινε, βάθαινε και ειρήνευε όλες τις στιγμές μου.
Όταν τον ξαναείδα μετά από μερικές μέρες, με ρώτησε.
– Ήμουν μαζί σου όλες αυτές τις μέρες, το καταλάβαινες;
Γεμάτος θαυμασμό απάντησα-
– Πώς δεν το καταλάβαινα, γέροντα; εννοώντας. πώς ήταν δυνατόν να μην το καταλαβαίνω; Ένα τόσο έντονο βίωμα! Ήταν πιο εύκολο να μην παρατηρήσω τον ήλιο παρά αυτό!!!… Κι όλα γινόντουσαν μ” έναν τόσο φυσικό τρόπο και όλα ήταν τόσο πολύ πάνω από το φυσικό επίπεδο…
Το γέροντα τον ξαναείδα μετά από ένα χρόνο, όταν υπηρετούσα φα­ντάρος πια στην Αθήνα. Πήγαινα στη Μαλακάσα και τον έβλεπα συ­χνά. Πολλές φορές ένοιωθα τη χάρη του, πριν ακόμα φτάσω στο μονα­στήρι του. Η ευχή του με σκέπαζε και με γλύκαινε. Άλλοτε ένοιωθα αυτή την υπέρλογη ειρήνη, όταν με σταύρωνε. Μ” ένα θαυμαστό, παράδοξο τρόπο όλες οι ανάγκες μου, ακόμα και οι υλικές λύνονταν με έναν πολύ εύκολο… τρόπο.
Για παράδειγμα, υπήρχε συγκοινωνία για να πάω στο μοναστήρι, όχι όμως και να γυρίσω. Κάθε φορά ήταν ένα πρόβλημα και κινδύνευα να φάω φυλακή στο στρατόπεδο. Πάντοτε βρισκόταν κάποιο αυτοκίνητο που θα μ” έπαιρνε από το δρόμο για την Αθήνα και πολλές φορές με πήγαιναν μέχρι το στρατόπεδο. Εγώ εμπιστευόμουν τον εαυτό μου στην ευχή του γέροντα και αυτός με φρόντιζε. Ήταν άρρωστος, ξαπλω­μένος και σχεδόν ακίνητος στο κρεβάτι του.
Μιλάω για έναν επαρχιακό δρόμο, άδειο από αυτοκίνητα, ιδίως όταν βράδιαζε την ώρα που έπρεπε να γυρίσω. Γινόντουσαν πολλά με το γέροντα που δεν είναι εύκολα περιγράψιμα.
Αυτά και πολλά άλλα που γίνονταν σχεδόν καθημερινά, που τα έχω ξεχάσει τώρα, τα έλεγα στον πνευματικό μου, στο Άγιον Όρος. Με άκουγε χωρίς να σχολιάζει. Μου λέει κάποια φορά:
– Αφού αγαπάς τόσο πολύ τον π. Πορφύριο, γιατί δεν του λες να σου κάνει καλά το πόδι σου;
Είχα πρόβλημα στο δεξί μου γόνατο. Παλιότερα είχα ασχοληθεί συ­στηματικά με το καράτε. Από μία κλωτσιά που είχα αρπάξει είχα απο­κτήσει πρόβλημα. Είχε χαλαρώσει γενικά το δέσιμο του γονάτου, είχε πρηστεί και μάζευε υγρό, ενώ ένοιωθα κάτω από την επιγονατίδα σαν να είχε μπει μια μικρή πέτρα που με τσιμπούσε και δυσκόλευε την κίνηση στο γόνατο. Με τις ασκήσεις και τις πορείες στο στρατό η κατάσταση είχε επιδεινωθεί. Πήγαινα στο στρατιωτικό νοσοκομείο για εξετάσεις και ετοιμαζό­μουν για εγχείρηση. Μια που βρισκόμουν εκείνο το διάστημα στην Αθήνα, όπου είχε καλό νοσοκομείο, και θα έπαιρνα ένα μήνα αναρρωτική άδεια, είχα αποφασίσει να την κάνω την εγχείρηση. Συμφωνούσαν και οι γιατροί. Κάποια φορά λοιπόν που βρισκόμουν στον παππούλη, θυμήθηκα τα λόγια του πνευματικού μου.
– Γέροντα, μου είπε ο πνευματικός να μου κάνετε καλά το γόνατο.
– Ε… καλά… αφού το λέει ο πνευματικός.
Σήκωσε το αδύναμο χέρι του, καθώς ήταν ξαπλωμένος πάνω στο κρεβάτι, έκανε το σημείο της ευλογίας και σταύρωσε το γόνατό μου. Αισθάνθηκα μια γλυκειά, ιλαρή δύναμη να χαϊδεύει και να πλημμυρί­ζει το γόνατο μέχρι το μεδούλι των οστών. Μια απορία και μια αναι­δής περιέργεια σφηνώθηκε στον νου μου. «Καλά, τί θα γίνουν τα μόρια του υγρού:… θα εξαφανισθούν; Πώς θα δράσει η ενέργεια του Θεού;» Αυτό το «επιστημονικό» ενδιαφέρον με έκανε να παρακολουθώ συνέχεια το γόνατό μου… Περπατούσα και το μυαλό μου ήταν στο γόνατο. Εκεί… Συζητούσα και το μυαλό μου ήταν στο γόνατο. Ήθελα να «πιάσω», να «ζήσω» τη στιγμή που θα ενεργούσε ο Θεός. Πέρασαν τρεις μέρες και το γόνατο δε γινόταν καλά… Άρχισα να έχω λογισμούς… Λες να μη γίνει τίποτα;… Άρχισα ν” αμφιβάλλω… Κάθε τόσο παρακο­λουθούσα το γόνατο. Τίποτα… Πονούσα… Το ενοχλητικό «πετραδάκι» ήταν εκεί. Κάποια στιγμή αγανάχτησα με τον εαυτό μου και τις αμφι­βολίες του και τον έβαλα μπροστά. «Άντε να χαθείς, χαμένε, που θέ­λεις και θαύματα. Είναι τα μούτρα σου για τέτοια πράγματα» και το ξέχασα το θέμα. Δεν ξανασχολήθηκα με το πόδι μου.
Θυμάμαι, το πρωί που ξύπνησα μέσα στο στρατιωτικό θάλαμο. Τε­ντώθηκα πάνω στο κρεβάτι. «Ρε συ», λέω στον εαυτό μου, «το πόδι έχει να σε ενοχλήσει πολύ καιρό». Κούνησα το πόδι μου και δεν κατάλαβα καμία ενόχληση. Σηκώθηκα και άρχισα να πηδώ επί τόπου. «Κανονι­κά» το πόδι μου θα με ενοχλούσε μετά από δύο-τρία πηδηματάκια. Τίποτα, καμία ενόχληση. Βγήκα έξω στην αυλή του στρατοπέδου και έτρεξα ένα «εκατοστάρι»… Τίποτα καμία ενόχληση… Μια χαρά με πλημμύρισε και δάκρυα ευγνωμοσύνης ανέβηκαν στα μάτια μου… 
Ώ­στε ο Θεός με θεράπευσε, τότε που έπαψα να πιστεύω ότι θα γίνω κα­λά… έτσι για να καταλάβω ότι ήταν «Θεού το δώρο» και όχι γέννημα της δικής μου πίστης, όπως θα έλεγαν οι Γιόγκι!… Άρχισα να προσέ­χω το πόδι μου τις επόμενες μέρες. Καμία ενόχληση. Πέρασαν πολλές μέρες. Καμία ενόχληση. Είχα γίνει καλά!!! Χωρίς εγχείρηση, χωρίς θόρυβο… στα κρυφά. Ιεροκρυφίως… όπως ενεργεί η Θεία Χάρις.
Δεν είχα αντιληφθεί τίποτα το περίεργο, καμία αλλαγή… όμως ήταν γεγονός. Ήμουν καλά.
Έχουν περάσει χρόνια από τότε και το πόδι μου ποτέ δε με ενό­χλησε. Η προγραμματισμένη εγχείρηση δεν έγινε ποτέ. Θα κουβαλάω πάνω στο σώμα μου μέχρι το θάνατό μου τη ζωντανή μαρτυρία ότι ο πατήρ Πορφύριος ήταν ένας Χαρισματούχος γέροντας, θα χαϊδεύω το γόνατό μου σε στιγμές ολιγοπιστίας και θα θυμάμαι την παντοδυναμία και τη γλυκύτατη ευσπλαγχνία του Θεού και των Αγίων του.
Έτσι η σωματική αυτή ευεργεσία θα μου γίνει πνευματικό στήριγ­μα και σεβάσμιο ενθύμιο από ένα σύγχρονο Άγιο της ορθόδοξης εκκλησίας μας. Πιστεύω ότι ο π. Πορφύριος θα με θυμάται και μένα καθώς θα πρεσβεύει στον Κύριο για τα πνευματικά του τέκνα. Ποτέ δεν υπήρξε πνευματικός μου ή γέροντάς μου, αν και με στήριξε κάποια πε­ρίοδο, αν και μου πρότεινε κάποτε να μείνω κοντά του. (Είχα όμως το γέροντά μου στο Άγιον Όρος και ήθελα να πάω κοντά του). Όμως τον αγάπησα και τον αισθάνομαι σαν πολύ αγαπητό μου πρόσωπο.
Είναι και ο δικός μου πατέρας, που δε θα με «παρίδη», όταν του ζη­τήσω βοήθεια και ας μην έχω το «δικαίωμα» όπως τ” άλλα πνευματι­κά του παιδιά.

του Διονυσίου Φαρασιώτου
Από το βιβλίο «ΟΙ ΓΚΟΥΡΟΥ Ο ΝΕΟΣ ΚΑΙ Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΪΣΙΟΣ»

Η ΚΑΤΑΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ - ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΑΘΗΜΑ

Όσα ζούμε σήμερα,με τους δανειστές αλλά και τους λαθρομετανάστες, είναι μία ιστορική επανάληψη, πτο αιώνων. Ο Αρχιμανδρίτης Τυχών, μας δίνει την Βυζαντινή ιστορία και την πορεία της στους αιώνες, υπενθυμίζοντας ότι η Δύση, πάντα ήθελε την θρησκευτική και πολιτική υποδουλωσή μας, όπως τότε έτσι και σήμερα, και οι Οθωμανοί πάντα έκαναν σφαγείο και παιδωμαζώματα, όπως τότε έτσι και σήμερα με το Ισλαμικό κράτος που δημιουργήθηκε από τους Δυτικούς και υποστηρίζεται έμπρακτα από την Τουρκία.
Το Ρωσικό ντοκιμανταίρ είναι με ελληνικούς υπότιτλους, ώστε ο καθένας να κατανοήση και να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Η ώρα της επιστροφής της Αγίας-Σοφίας και των αλησμόνητων πατρίδων πλησιάζει και η ιστορία επαναλάμβάνεται….


ΟΤΑΝ ΛΑΜΠΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΝΟΙΑ ΜΑΣ ΤΟ ΑΓΙΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΌπως η βροχή όσο περισσότερο πέφτει στη γη τόσο την κάνει αφράτη, έτσι και τη γη της καρδιάς μας τη χαροποιεί και την ευφραίνει το άγιο όνομα του Χριστού, όταν το αναφέρουμε και όταν συχνότερα το επικαλούμαστε.

Το να επικαλείται κανείς συνεχώς τον Ιησού μ’ έναν πόθο γεμάτο από γλυκύτητα και χαρά, γίνεται αιτία ο αέρας της καρδιάς να είναι γεμάτος από χαρά και γαλήνη εξαιτίας της άκρας προσοχής (που φέρνει η Ευχή). Το να καθαρίζει απόλυτα η καρδιά, αιτία είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, που είναι Θεός και αιτία και πραγματοποίηση όλων των καλών. «Γιατί Εγώ», λέγει, «είμαι Θεός που φέρνει την ειρήνη» (Ησ. 45:7).

Η ψυχή που ευεργετείται και γλυκαίνεται από τον Ιησού με κάποια αγαλλίαση και αγάπη, με την εξομολόγηση (δηλαδή με την ευχαριστία και τη δοξολογία) αμείβει τον Ευεργέτη. Ευχαριστεί και επικαλείται με ευχαρίστηση Αυτόν που την ειρηνοποιεί και βλέπει νοητώς μέσα της Αυτός να διαλύει τις φαντασίες των πονηρών πνευμάτων.


Όταν πέσουμε σε θλίψη, σε απόγνωση και σε απελπισία, πρέπει να κάνουμε αυτό που έκανε ο Δαβίδ, δηλαδή να ανοίγουμε την καρδιά μας στον Θεό και να αναφέρουμε στον Κύριο τη δέηση και τη θλίψη μας όπως είναι (βλ. Ψαλμ. 61:9· 101:1· 141:3). Να εξομολογούμεθα στον Θεό, επειδή μπορεί με σοφία να τακτοποιήσει τις υποθέσεις μας και τη θλίψη μας να την ελαφρύνει αν είναι για το συμφέρον μας και να μας γλυτώσει από την ολέθρια και φθαρτή λύπη.

Λογισμούς, που χωρίς να το θέλουμε υπάρχουν και είναι εδραιωμένοι στην καρδιά μας από τη φύση της, μπορεί να τους εξαφανίσει η επίκληση του ονόματος του Ιησού, όταν γίνεται με νήψη και βαθιά μέσα από την καρδιά μας.

Όπως λοιπόν χωρίς μεγάλο πλοίο είναι αδύνατο κανείς να διασχίσει το πέλαγος, έτσι είναι το ίδιο αδύνατο να αποκρούσει κανείς την επίθεση ενός πονηρού λογισμού χωρίς να επικαλεστεί τον Ιησού Χριστό.

Η μονολόγιστη προσευχή σκοτώνει και αποτεφρώνει τις απάτες των δαιμόνων, γιατί όταν επικαλούμαστε ακούραστα και συνεχώς τον Θεό Ιησού, τον Υιό του Θεού, Αυτός δεν τους επιτρέπει ούτε την επίθεση να αρχίσουν, την οποία ονομάζουν και προσβολή, ούτε να υποβάλουν κρυφά στον νου μας κάποια εικόνα διά μέσου του καθρέφτη της διανοίας μας, δηλαδή της φαντασίας μας, ούτε να πούνε κάποια πονηρά λόγια στην καρδιά μας. Όταν δεν μπαίνει ύπουλα στην καρδιά μας κάποια δαιμονική εικόνα, τότε αυτή θα είναι άδεια και από πονηρούς λογισμούς, γιατί οι δαίμονες συνηθίζουν να συναναστρέφονται την ψυχή με λογισμούς και να διδάσκουν την κακία με ύπουλο τρόπο.

Μακάριος είναι πραγματικά εκείνος που έτσι έχει ταυτιστεί με την προσευχή με τον Ιησού στην διάνοιά του και ακατάπαυστα Τον επικαλείται μεσ’ στην καρδιά του, όπως είναι ενωμένος ο αέρας με τα σώματά μας ή η φλόγα με το κερί. Όταν περνά ο ήλιος πάνω από τη γη, φέρνει τη μέρα· το άγιο όμως και σεβαστό όνομα, όταν λάμπει στη διάνοιά μας, γεννά αναρίθμητες λαμπρές σκέψεις…

ΗΣΥΧΙΟΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ

Οι τελευταίες εντολές που έδωσε ο Κύριος στους μαθητές Του
Στην τελευταία ομιλία προς τους μαθητές Του ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός έδωσε τις τελευταίες εντολές Του.

1) Να μη ταράζεσθε από την επίθεση της αμαρτίας και του διαβόλου.

Ο Κύριος ενισχύει κάθε αγωνιζόμενο πιστό για να μη ταράζεται από τις επιθέσεις της αμαρτίας, όπως στήριξε στοργικά τους μαθητές Του για να μην ταραχθούν και φοβηθούν απ’ όσο θα συνέβαιναν κατά το πάθος Του (Ιωάννου ιδ 1, 27).

Απόδειξη αποτελούν οι λόγοι Του στον απόστολο Πέτρο που επιβεβαίωσε ότι προσευχήθηκε γι’ αυτόν να μη χαθεί η πίστη του την ώρα του πειρασμού (Λουκά κβ 31-32).

2) Σας δίνω την ειρήνη μου.

Αποχαιρετώντας ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός τους μαθητές Του στον μυστικό δείπνο τους έδωσε την ειρήνη Του (Ιωάννου ιδ 27). Το ίδιο έπραξε και μετά την ανάσταση Του.

3) Εμπιστευθείτε τον Θεό και Μένα.

Ο Κύριος μας ζητεί από τους μαθητές Του να έχουν εμπιστοσύνη στο Θεό Πατέρα, στην αγάπη Του, στην αγαθότητα Του, στην παντοδυναμία Του, στην πρόνοια για τα δημιουργήματά Του, να έχουν εμπιστοσύνη και στον Ίδιο με τους λόγους Του «Πιστεύετε εις τον Θεόν και εις εμέ πιστεύετε» (Ιωάννου ιδ 1).

4) Μείνετε ενωμένοι μαζί Μου για να είμαι ενωμένος μαζί σας.

Πολλά και πολλοί επιδιώκουν να μας χωρίσουν και να μας αποξενώσουν από τον ποθητό και ερασμιώτατο Νυμφίο της Εκκλησίας και της ψυχής μας τον Κύριο μας Ιησού Χριστό.

5) Να αγαπάτε αλλήλους.

Επανειλημμένως ο Κύριος έδωσε στους μαθητές Του την νέα εντολή να έχουν οι μαθητές Του μεταξύ τους αγάπη. Η αγάπη θα τους ενώσει μεταξύ τους και με τον Ίδιο.

6) Να τηρήσετε τις εντολές Μου.

Η τήρηση των εντολών του Θεού καθορίζει και αποδεικνύει αν αγαπάμε τον Θεό κατά τον Κύριό μας Ιησού Χριστό.

Για να τηρήσουμε τις εντολές του Θεού πολλές φορές στη ζωή μας χρειάζεται να παλαίψουμε, να πονέσουμε, για να μη συντριβούμε από την δύναμη με την οποία μας πολεμεί και μας εμποδίζει η αμαρτία.

7) Θα ζήσετε.

Μέσα στην ζοφερότητα της φθοράς και του θανάτου ο Κύριος μας που είναι Κύριος της ζωής και η πηγή της αθανασίας δήλωσε «Εγώ ειμι η ανάστασις και η ζωη» (Ιωάννου ια 25) και υπόσχεται στους μαθητές Του «υμείς ζήσεσθε».

8) Να είσθε ταπεινοί και να διακονήτε ο ένας τον άλλο.

Η διακονία στους αδελφούς είναι η απόδειξη της ταπεινώσεως μας. Το μεγαλείο του μαθητού είναι η διακονία των αδελφών του, όπως υποδέχθηκε από τον Κύριο μας Ιησού Χριστό όταν ένιψε τα πόδια των μαθητών Του (Ιωάννου ιγ 14-15 και Ματθαίου κ 26-27).

9) Να συγχωρείτε όσους σας αδικούν.

Ο Κύριος σε ερώτηση του αποστόλου Πέτρου για το πόσο ανεκτικοί οφείλουμε να είμαστε προς τους αδελφούς που μας βλάπτουν, μας επιτίθενται, μας αδικούν, μας ζημιώνουν με κάθε τρόπο απάντησε ότι απεριορίστως οφείλουμε να συγχωρούμε και να ανεχόμαστε τους αδελφούς μας (Ματθαίου ιη 22).

Του Μητροπολίτου Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού Δανιήλ

Από την εφημερίδα «Δημοκρατία»

ο "οφθαλμός" του Θεού και τα μάτια των ανθρώπωνΔιαφορετικά βλέπουν τά μάτια τῶν ἀνθρώπων καί διαφορετικά ὁ Θεός. Λέγει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος: «Εἶδα ἄνθρωπον πού φανερά ἁμάρτησε, ἀλλά μυστικά μετενόησε. Καί αὐτόν πού ἐγώ τόν κατέκρινα ὡς ἀνήθικον, ὁ Θεός τόν θεωροῦσε ἁγνόν, διότι μέ τήν μετάνοιάν του Τόν εἶχε ἐξευμενήσει πλήρως».

Εἰς τήν παροῦσαν ζωήν, ὁ ἕνας, μικρός ἤ μεγάλος, θά κρίνεται πάντοτε ἀπό τούς ἄλλους. Εἰς τήν μέλλουσαν ὅμως ζωήν, οἱ πολλοί, δηλαδή οἱ πάντες, θά κριθοῦμε ἀπό τόν Ἕναν! Τόν Θεόν. Ἡ ἀπόφασις διά τούς πολλούς θά εἶναι τότε ἡ ἐτυμηγορία τοῦ Ἑνός. Ἐδῶ, εἰς αὐτήν τήν ζωήν, οἱ κρίσεις τῶν ἀνθρώπων διά τούς ἄλλους στηρίζονται σέ ὅ,τι βλέπουν μόνον ὡς θεατές. Ἡ κρίσις τοῦ Θεοῦ δι᾽ ὅλους μας ὅμως, βασίζεται εἰς ὅσα Ἐκεῖνος γνωρίζει, ὡς τέλειος καρδιογνώστης.
Δέν πρέπει ποτέ νά κρίνωμε, οὔτε νά περιφρονοῦμε κανέναν. Λέγει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος: «Ἄν βλέπῃς τόν ἀδελφόν σου εἰς τόν δρόμον τῆς ἁμαρτίας, ρίψε εἰς τούς ὤμους του τόν μανδύαν τῆς ἀγάπης σου», καί πρέπει «νά ἀγαπᾶμε τόν ἁμαρτωλόν, καί νά μισοῦμε μόνον τήν ἁμαρτίαν». Εἰς τά σπλάχνα οἰκτιρμῶν πού ζητοῦμε ἀπό τόν Θεόν διά τίς ἰδικές μας ἁμαρτίες, ὀφείλομε νά καταθέσωμε καί τήν ἰδικήν μας εὐσπλαχνίαν πρός τούς συνανθρώπους μας. Καί ἄς μήν λησμονοῦμε, ὅτι εἴμεθα ὅλοι ἁμαρτωλοί καί φέρομε μέσα μας τήν ἀνθρωπίνην πεπτωκυῖαν φύσιν μας, τήν πεσμένην φύσιν μας. Εἰς τό σφάλμα πού ἔπεσε σήμερα κάποιος, αὔριο ἠμπορεῖ νά πέσωμε ἐμεῖς.

ΧΡΙΣΤΟΫΦΑΝΤΟΣ

Σπαθί πού διαπερνᾶ τήν καρδιά τοῦ ΘεοῦΠόσες φορές βαδίζοντας στό δρόμο ἤ εὐρισκόμενοι σέ δημόσιο χῶρο ἤ σέ χῶρο ἀθλήσεως ἤ κατά τή διάρκεια ταξιδιοῦ μας δέν ἀκοῦμε συνανθρώπους μας πού χωρίς καμία αἰτία ἀντί νά ποῦνε κάτι ἄλλο ὑβρίζουν τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ, τῆς Παναγίας ἤ καί ὅτι ἄλλο ἔχει σχέση μέ τή θρησκεία μας;

Τί λέμε βλασφημία

Βλασφημία ὀνομάζεται λέξη ἤ φράση ἡ ὁποία ἀναφέρεται μέ ἀσέβεια καί ὑβρίζει, ἰδιαίτερα τά θεῖα. Κυρίως καλεῖται ἡ προσβολή τῶν θείων ἤ με ὕβρεις κατά τοῦ Θεοῦ ἤ μέ ἀσεβείς ἐκφράσεις ἤ μέ ἀπόδοση θείων ἰδιοτήτων σέ ἀνθρώπους.

῞Ολες οἱ κοινωνίες ἀπό τούς ἀρχαιοτάτους χρόνους θεωροῦσαν τή βλασφημία πηγή κακῶν ὄχι μόνον γιά τό βλάσφημο ἀλλά καί γι᾽ αὐτούς πού ζοῦσαν γύρω του. Κατά τήν Παλαιά Διαθήκη ἡ τιμωρία τοῦ βλάσφημου ἔπρεπε νά εἶναι παραδειγματική. Σύμφωνα, λοιπόν, μέ τό Μωσαϊκό νόμο, ὁδηγοῦσαν τό βλάσφημο ἔξω ἀπό τήν πόλη καί τόν λιθοβολοῦσαν. Οἱ μάρτυρες ἔβαζαν τό χέρι τους πάνω στό κεφάλι του γιά νά βεβαιώσουν ὅτι ἦταν ὁ βλάσφημος καί ἦταν οἱ πρώτοι πού τοῦ ἔριχναν τίς πέτρες. ῾Η πιό σημαντική βλασφημία στό νόμο αὐτό ἦταν ἡ ἀναφορά τοῦ ὀνόματος τοῦ Θεοῦ. Σέ πολλές χῶρες ἡ βλασφημία εἶναι ἀδίκημα γιά τό ὁποῖο προβλέπεται τιμωρία.

Τί φανερώνει ἡ βλασφημία 

῞Ολοι μας γνωρίζουμε αὐτό πού λέγει ἡ Γραφή: «ἐκ τοῦ περισσεύματος τῆς καρδίας τό στόμα λαλεῖ» (Ματθ. ιβ´, 35). Δηλαδή οἱ λόγοι τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἀπαύγασμα καί ἐξωτερίκευση τοῦ χαρακτήρα καί τοῦ ψυχικοῦ του κόσμου˙ ὅ,τι εἶναι ὁ ἄνθρωπος, εἶναι καί τά λόγια του. ῎Αν ἡ ψυχή εἶναι εὐσεβής καί ἐνάρετος, τό ἴδιο θά εἶναι καί τά λόγια της. ᾽Ενῶ ἄν εἶναι ἀσεβής, ἄπρεπα θά εἶναι καί τά λόγια της. Καθρέπτης λοιπόν τοῦ ἀνθρώπου εἶναι τά λόγια πού λέγει καθημερινά καί ἰδιαίτερα ὅταν εἶναι φορτισμένος.

῾Η βλασφημία φανερώνει ὅτι αὐτός πού τή λέγει ἔχει ταραγμένο ψυχικό κόσμο, διότι εἶναι ψυχοπαθολογική, ἀφύσικη, ἀδικαιολόγητη γιά κάθε λογικά σκεπτόμενο ἄνθρωπο ἐκδήλωση. ᾽Ακόμα φανερώνει ὅτι ὁ βλάσφημος εἶναι ἀσεβής, βάναυσος, χυδαῖος καί ὅτι στερεῖται λογικῆς καί ἀξιοπρέπειας.

Εἶναι ἀκόμα ἀχαριστία πρός ᾽Εκεῖνον στόν ῾Οποῖον ὀφείλομε τή ζωή, τό λογικό κι ὅλες τίς ἱκανότητες καί τά χαρίσματά μας.

῎Ας δοῦμε τί λέγει ὁ ἅγιος Νεκτάριος: «Βλασφημία! Λέξη φοβερὴ, λέξη ποὺ προκαλεῖ ἀποτροπιασμό, λέξη ποὺ φανερώνει ἀσέβεια πρὸς τὸ Θεό. Ἡ βλασφημία εἶναι ἔκφραση μίσους κατὰ τοῦ Θεοῦ, εἶναι ἀποτέλεσμα βρώμικης καρδιᾶς καὶ χαρακτηρίζει πονηρὴ ψυχή. ῾Ο ἄνθρωπος πού βλασφεῖ εἶναι αἰχμάλωτος στοὺς δαίμονες καὶ στὴν ψυχὴ καὶ στὸ σῶμα» καί συνεχίζει: «ὁ βλάσφημος ἐξουσιάζεται ἀπὸ τὸν πονηρὸ δαίμονα, εἶναι ἡ φωνὴ ποὺ ἐξέρχεται ἀπὸ τὸ βάθος τῆς κακίας, εἶναι ἡ ἠχὼ τοῦ Ταρτάρου˙ ὁ βλάσφημος εἶναι ἀποστάτης καὶ ἐχθρὸς τοῦ Θεοῦ˙ ἀπομακρύνθηκε ἀπὸ τὸ Θεὸ καὶ ὁ Θεὸς ἀπομακρύνθηκε ἀπ᾿ αὐτόν˙ ὁ βλάσφημος πῆγε μὲ τὴν παράταξη τοῦ διαβόλου, γιατὶ αὐτοῦ τὰ ἔργα ἀγάπησε καὶ στρατιώτης αὐτοῦ ἔγινε˙ ὁ βλάσφημος ἀγωνίζεται μὲ τὴ βοήθεια τῶν δαιμόνων ἐναντίον τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ καί ἀρνεῖται τὸ βάπτισμά του, ἀρνεῖται τὸν ἴδιο τὸν Χριστό». (ἁγ. Νεκταρίου "Λόγος περί βλασφημίας„)

Μισητό ἁμάρτημα

Δέ χωρεῖ ἀμφιβολία ὅτι ἡ βλασφημία εἶναι φοβερότατο ἁμάρτημα, σοβαρό στίγμα τοῦ πολιτισμοῦ μας καί θλιβερό δεῖγμα ψυχικῆς κατωτερότητος. Κατέχει τήν πρώτη θέση μεταξύ τῶν φοβερῶν ἁμαρτημάτων, γιατί, ἄν ἄλλα ἁμαρτήματα προσβάλουν τό νόμο τοῦ Θεοῦ, ἡ βλασφημία προσβάλλει τόν ἴδιο τό Θεό. Μία ἀπό τίς ἐντολές λέγει: «Οὐ λήψει τό ὄνομα Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου ἐπί ματαίω», δηλαδή «μήν ἀναφέρεις τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ χωρίς σοβαρό λόγο». Πόσο, λοιπόν, φοβερό εἶναι, ὄχι μόνο νά ἀναφέρεις παρά νά βλασφημεῖς χυδαιότατα τό Θεῖο ὄνομα! Γιά τοῦτο καί διατάσσει ἡ ῾Αγία Γραφή: «ἄνθρωπος ὅς ἐάν καταράσηται Θεόν... βλασφημῶν τό ὄνομα Κυρίου, θανάτω θανατούσθω».

Κατά τόν ἱερό Αὐγουστῖνο «οἱ βλάσφημοι ἁμαρτάνουν πολύ περισσότερο ἀπό ἐκείνους οἱ ὁποίοι ἐσταύρωσαν τό Χριστό, διότι αὐτοί μέν δέν ἐγνώριζαν ἐκεῖνο τό ὁποῖον ἔκαμαν, ἐνῶ ὁ βλάσφημος ξεύρει τί λέγει καί γνωρίζει τί εἶναι Θεός καί ποιός εἶναι ὁ ᾽Ιησοῦς τόν ὁποῖον βλασφημεῖ». ῎Αλλος ἅγιος συμπληρώνει ὅτι: «ἡ βλασφημία εἶναι σπαθί τό ὁποῖο διαπερνᾶ τήν καρδιά τοῦ Θεοῦ».

Οἱ Πατέρες γιά τή βλασφημία

῞Ολοι οἱ θεοφόροι Πατέρες, παλαιοί καί σύγχρονοι, πολέμησαν καί ἀγωνίστηκαν γιά τήν ἐξάλειψη τοῦ φοβεροῦ αὐτοῦ πάθους.

῾Ο ἅγ. ᾽Ιωάννης ὁ Χρυσόστομος ἔλεγε: «Εἶναι ἀνάξιοι νά βλέπουν τόν ἥλιο, δηλ. νά ζοῦν, ὅσοι βλασφημοῦν τόν Θεόν» ( Εἰς Ρωμαίους ιθ' ΕΠΕ 17, 380-382 P.G. 60,580). Κι ἀλλοῦ: «Ἄς καταδικάσωμεν τήν μανίαν ἐκείνων πού βλασφημοῦν. Ἄς μή ἀνεχώμεθα νά ὑβρίζεται ὁ Δεσπότης μας καί Κύριός μας. Μέγα κακόν θά ἔλθει είς τήν πόλη ἄν αὐτά τά πράγματα τά παραβλέψωμε. Ἄς φράξουμε τά στόματα τῶν βλασφήμων, ἄς τά κλείσουμε διότι εἶναι πηγαί θανατηφόροι. Ἄς τούς ἀλλάξουμε τή διάθεση, μήπως καί σταματήσουν τά δεινά, τά ὁποῖα ἔχουν καταλάβει τήν πόλη» (Εἰς τούς Ἀνδριάντας β' ΕΠΕ 32, 642-344 PG 49, 38-39).

῾Ο Μέγας Βασίλειος λέγει: «Αὐτὸς ποὺ ἁμαρτάνει παραβαίνει τὸ Νόμο, ὁ δὲ βλάσφημος ἀσεβεῖ στὴν Θεότητα. Ἐὰν ὁ παραβάτης τοῦ Νόμου τοῦ Θεοῦ κολάζεται, πόσον μᾶλλον ὁ βλάσφημος ποὺ βρίζει τὸ Νομοθέτη;»

῾Ο μακαριστός ἐπίσκοπος Φλωρίνης Αὐγουστῖνος, πού ἀγωνίσθηκε γιά τήν ἐξάλειψη τῆς βλασφημίας ἔγραφε: «ὁ βλάσφημος γί¬νεται χειρότερος κι ἀπ᾽ τὰ θηρία. Ἀλλὰ τί λέω; ῾Ο βλάσφημος ἀποδεικνύ¬εται χειρότερος κι ἀπὸ τὸ διάβολο˙ γιατὶ ὁ δι¬άβολος ὅλα τ᾽ ἁμαρτήματα τὰ κάνει, δὲ βλαστημάει ὅμως˙ ἀκούει "Χριστὸς„ καὶ τρέμει. ῾Ο βλάσφημος εἶναι χει¬ρότερος ἀπ᾽ ὅλους. 

Κι αὐτὸ εἶναι τὸ κατάντημα».

Σἐ κείμενό του γράφει ὅτι σάν ἱεροκήρυκας πῆγε σ᾽ ἕνα χωριό νά κηρύξει, μεταξύ τῶν ἄλλων μίλησε καί γιά τή βλασφημία στό τέλος πρότεινε νά γίνει μία ἀντιβλασφημική ἐπιτροπή καί ζήτησε νά τήν ἀπαρτήσουν πέντε ἄνδρες˙ κανένας ὅμως δέν θέλησε νἀ μπεῖ στήν ἐπιτροπή αὐτή, στό ἐρώτημά του «γιατί δέν θέλετε;» ἕνας γέροντας ἀπάντησε: «Πάτερ! Δέν τολμοῦμε νά γίνουμε μέλη τῆς ἐπιτροπῆς αὐτῆς, διότι σήμερα ὅλοι μας βλασφημοῦμε». ῞Ενας ἀσπρομάλλης γέροντας πού πῆρε μετά τό λόγο εἶπε: «᾽Εάν στό χωρίο μας ἔρχονταν ἕνας πρίν 60 χρόνια, ὅσον καιρόν κι ἄν κάθονταν δέν θά ἄκουγε οὔτε μία βλασφημία. ῾Υπῆρχε τότε μεγάλη εὐλάβεια. 

῾Υπῆρχε φόβος Θεοῦ. Καί οἱ Τούρκοι ἀκόμη ἐπρόσεχαν νά μή βλασφημεῖ κανένας Χριστιανός. ᾽Αλλά ὕστερα ἀπό τόν Α΄ Παγκόσμιον πόλεμο μεγάλη ἀσέβεια ἐξαπλώθηκε στή Χώρα μας. Διάφοροι γραμματισμένοι, πού περνοῦσαν κάποτε-κάποτε ἀπό τό χωριό, μᾶς ἔλεγαν πώς δέν ὑπάρχει Θεός. Τά παιδιά μας, πού πῆγαν στό στρατό, ἄκουσαν ἀξιωματικούς νά βλασφημοῦν, καί γύρισαν πίσω στά σπίτια μας βλάσφημοι. ῎Ετσι ξαπλώθηκε στό χωριό μας ἡ βλασφημία. Τώρα ὅλοι μας βλασφημοῦμε. Σήμερα ὅμως πού ἀκούσαμε τό κήρυγμα, συναισθανθήκαμε βαθειά τήν ἁμαρτία μας. 

῎Ας μᾶς λυπηθεῖ ὁ Θεός!».

῾Ο ἴδιος ᾽Επίσκοπος σέ ἄλλη του ὁμιλία ἔλεγε: «Βλαστημᾶς; Χριστιανός δέν εἶσαι. Γιατί ὁ χριστιανός ἔμαθε νά σέβεται τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ, νά τό ἀγαπᾶ καί νά τό λατρεύει καί νά προτιμᾶ νά θανατωθεῖ παρά νά βλασφημήσει τό ἅγιο ὄνομα τοῦ Θεοῦ. Πόσοι μάρτυρες δέν ὑπέμειναν φρικτά μαρτύρια, γιατί δέ θέλησαν νά βλασφημήσουν τό Χριστό! Βλαστημᾶς; ῎Ανθρωπος δέν εἶσαι. Γιατί κανένας ἄνθρωπος, πού ἔχει μέσα του μία σπίθα θρησκευτικότητος, δέ βλαστημάει αὐτό πού λατρεύει. ῎Αν πᾶς στούς ἀγρίους καί βλαστημήσεις τό θεό πού λατρεύουν, οἱ ἄγριοι θά ὁρμήσουν πάνω σου καί χίλια χέρια θά σέ κάνουν κομμάτια, γιατί δέν ἐπιτρέπουν σέ κανένα νά κοροϊδεύει τή θρησκεία τους. 

Βλαστημᾶς; Οὔτε ζῶο δέν εἶσαι. Γιατί τά ζῶα ἀναγνωρίζουν καί ἀγαποῦν τό ἀφεντικό τους πού τά ταΐζει. ῞Ενα κόκκαλο ἄν ρίξεις στό σκυλί, τό σκυλί δέν ἔχει γλῶσσα νά σοῦ πεῖ εὐχαριστῶ, ἀλλά κουνάει τήν οὐρά του κι ἔτσι ἐκδηλώνει τήν εὐχαριστία καί τήν εὐγνωμοσύνη του. Μόνο τό λυσσασμένο σκυλί δέ γνωρίζει τό ἀφεντικό του καί τό δαγκώνει. Σάν τό λυσσασμένο σκυλί εἶναι ὁ βλάσφημος. Βλαστημᾶ, δαγκώνει μέ τή γλῶσσα του τόν εὐεργέτη του, τό Χριστό. Βλαστημᾶς; Εἶσαι χειρότερος κι ἀπό τό Διάβολο. Γιατί ὁ Διάβολος ἀκούει τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ καί τρέμει. ῾Ο ἴδιος δέν βλαστημάει, βάζει ἄλλους νά βλαστημοῦν τό ἅγιο ὄνομα τοῦ Θεοῦ».

῾Ο μακαριστός παπα-Γαβριήλ ὁ Δινυσιάτης ἔλεγε: «ἡ κακίστη αὕτη συνήθεια δέν εἶναι μόνον ἐπάρατος καί θεήλατος, ἀλλά φανερώνει ὅτι ὁ βλάσφημος εἶναι χυδαῖος καί ἀπολίτιστος. ᾽Από πνευματικῆς ἀπόψεως γυμνώνει τόν βλάσφημο ἀπό τή Θεία Χάρη καί τόν κάνει ὄργανο τοῦ διαβόλου. Εἶναι φοβερή ἡ ἁμαρτία τῆς βλασφημίας γι᾽ αὐτό δέν πρέπει νά κοινωνεῖ ὁ βλάσφημος ἄν δέν μετανοήσει».

Γιατί βλασφημοῦν;

᾽Αναμφίβολα καθένας μπορεῖ νά ἀναρωτηθεῖ, γιατί βλασφημοῦν καί μάλιστα βαπτισμένοι χριστιανοί; Ποιός ὁ λόγος τῆς καταπτώσεως αὐτῆς; ῾Υπάρχει δικαιολογία; ῎Ισως εἶναι τό μόνο ἁμάρτημα, πού δέν μποροῦμε νά τό δικαιολογίσουμε.
῎Ας δοῦμε τά κίνητρα πού κάνουν κάποιον νά βλασφημήσει.
᾽Από μίμηση. ῾Ορισμένοι βλασφημοῦν ἐπειδή μιμοῦνται τούς γονεῖς τους, τούς φίλους τους κ.λ.π..

Νομίζουν ὅτι φανερώνει ὡριμότητα. Δυστυχῶς πολλοί, νέοι συνήθως στήν ἡλικία, νομίζουν ὅτι ἄν βλασφημήσουν μεγάλωσαν, ὅτι ὡρίμασαν, ὅτι ἔγιναν ἄνδρες, ὁλοκληρώθηκαν ψυχοσωματικά.
῞Οτι εἶναι σύγχρονοι. ῎Αλλοι πάλι πιστεύουν ὅτι μέ τό νά βλασφημοῦν εἶναι μέσα στό πνεῦμα τῆς ἐποχῆς ἤ ὅτι ἡ βλασφημία εἶναι μόδα καί μεγάλο κατόρθωμα καί ὅτι τούς δίνει πόντους στήν κοινωνική τους καταξίωση. ῾Η δαιμονική αὐτή μόδα ἔχει ἐπεκταθεῖ στίς ἡμέρες μας καί στίς πολύ μικρές ἡλικίεςκαί σέ ἄνδρες καί σέ γυναῖκες.

᾽Από συνήθεια. ῎Αλλοι διότι τούς ἔγινε πιά κακή συνήθεια, πάθος˙ εἶναι τό πρῶτο πού τούς ἔρχεται στή γλῶσσα σάν ἀντίδραση σέ κάποιο ἐρέθισμα πού δέχτηκαν.

᾽Από δαιμονική ἐπήρεια. Μιά ἄλλη κατηγορία εἶναι οἱ βλάσφημοι πού κυριεύθηκαν ἀπό τά πονηρά πνεῦματα καί στή ζωή τους δραστηριοποιοῦνται, κάνουν, λέγουν, συμπεριφέρονται, ... , ὅπως αὐτοί τούς ὑποβάλλουν. Πάντως, κατά τούς Πατέρας τῆς ᾽Εκκλησίας μας, πίσω ἀπό κάθε βλασφημία βρίσκεται πονηρό πνεῦμα. ῾Ο ἅγιος Νεκτάριος γράφει: «ὁ βλάσφημος ἀγωνίζεται μὲ τὴ βοήθεια τῶν δαιμόνων ἐναντίον τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ».

᾽Επιπτώσεις

῾Η βλασφημία εἶναι Θεομίσητο πάθος καί τιμωρεῖται αὐστηρά ἀπό τό Θεό, ἐκτός ἀπό τήν αἰώνια τιμωρία ἔχει κι ἐδῶ στήν παρούσα ζωή ἐπιπτώσεις. ῎Εχει βαρύτατη εὐθύνη ὁ βλάσφημος γιά τό κακό πού προκαλεῖ στό περιβάλλον του μέ τό κακό του παράδειγμα. ᾽Εκθέτει τή Χριστιανική πίστη. Κάμει καί ἄλλους νά μή σέβωνται τό Θεό. ᾽Αναφέρονται μάλιστα παραδείγματα ἀνθρώπων ἀλλοθρήσκων, οἱ ὁποίοι ἤθελαν νά βαπτισθοῦν, ὅμως τελικά δέν ἔγιναν μέλη τῆς ἐκκλησίας μας, ἐπειδή ἄκουσαν Χριστιανούς νά βλασφημοῦν καί ἄλλους πάλι νά τούς ἀκοῦνε ἀπαθέστατα καί νά μήν ἀντιδροῦν.

Δέν εἶναι λίγες οἱ φορές πού ὁ Θεός ἐπενέβει ἀμέσως καί τιμώρησε τό βλάσφημο. Τέτοια παραδείγματα διαβάζουμε στά κείμενα πού μᾶς ἄφησαν πολλοί Πατέρες. ῞Ενα ἀπ᾽ αὐτά εἶναι καί τό παρακάτω: «῞Ενας στρατιώτης βλάσφημος στόν πόλεμο, παρ᾽ ὅλες τίς συμβουλές τῶν ἀξιωματικῶν καί τῶν συναδέλφων του στρατιωτῶν, ἐξακολουθοῦσε νά βλασφημεῖ. Μόλις ἄρχισε ἡ μάχη, μία ἐχθρική σφαῖρα ἦλθε καί σφράγισε τό στόμα του γιά πάντα. ῾Ο στρατιώτης ἔμεινε νεκρός. ῾Η μάχη συνεχίστηκε. ῞Οταν τέλειωσε, τόν ἔθαψαν. Τήν ἄλλη μέρα ὅμως μιά ὀβίδα ἀπό τά ἐχθρικά πυροβόλα ἔπεσε ἀκριβῶς πάνω στόν τάφο του, ἄνοιξε λάκκο κι ἔκανε κομμάτια τό κορμί του ...»

Πῶς θά ἀντιδράσουμε;

Πῶς πρέπει νά ἀντιδράσει ἕνας πιστός, ὅταν ἀκούει νά βλασφημεῖται τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ; Τί πρέπει νά κάνει; ᾽Ανάμεσα στούς πνευματικούς ὑπάρχουν δύο τάσεις. ῾Ορισμένοι Πατέρες εἶναι τῆς γραμμῆς τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου, πού λέγει: «ράπισον τοῦ βλασφημοῦντος τήν ὅψιν, σύντριψον αὐτοῦ τό στόμα, ἁγίασον τήν χείρα διά τῆς πληγῆς». ῞Ενα παράδειγμα ἀπό τόν π. Παΐσιο: «῏Ηρθε ἕνα παιδί στό Καλύβι πού κούτσαινε, ἀλλά λαμποκοποῦσε τό προσωπάκι του. Λέω: «Κάτι γίνεται ἐδῶ, γιά νά λάμπει ἔτσι ἡ Θεία Χάρη!». Τό ρώτησα «τί κάνεις κ.λπ.» καί μοῦ εἶπε τί συνέβει. Κάποιος, ἕνα θηρίο μέχρι ἐκεῖ πάνω, ἔβριζε τό Χριστό καί τήν Παναγία καί τό παιδί ὅρμησε πάνω του, γιά νά σταματήσει. ᾽Εκεῖνος τό ἔβαλε κάτω, τό τσαλαπάτησε, τοῦ σακάτεψε τά πόδια, καί μετά τό καημένο κούτσαινε. ῾Ομολογητής! ῞Οτι τράβηξαν οἱ ῾Ομολογητές καί οἱ Μάρτυρες!».

῎Αλλοι πάλι συμβουλεύουν τά πνευματικά τους τέκνα νά μή δείνουν καμία σημασία, νά ἀντιπαρέρχονται τό βλάσφημο, καί μόνο νά προσεύχονται γι᾽ αὐτόν. Ρωτοῦμε ἄν κάποιος βλασφημήσει τόν πατέρα, τή μητέρα μας, τά σύμβολα τοῦ ἔθνους μας θά μείνουμε ἀπαθεῖς ἤ τό ὁλιγότερο πού πρέπει νά κάνουμε εἶναι νά ἀπαιτήσουμε νά «πάρει τό λόγο του πίσω»; Αὐτή ἡ νοοτροπία καί ἡ συμβουλή δείχνει ὅτι οἱ γονεῖς μας καί τά ἄλλα πρόσωπα ἔχουν μεγαλύτερη βαρύτητα σ᾽ ἐμᾶς ἀπό τόν Κύριό μας.
Τί θά κάνουμε λοιπόν; ῞Οπως γιά τή θεραπεία μιᾶς ἀσθένειας τά φάρμακα πού τή θεραπεύουν δέν κάνουν γιά ὅλους τούς ἀσθενεῖς ἀλλά πρέπει νά βροῦμε τό κατάλληλο, ἔτσι πρέπει νά γίνει καί στήν προκειμένη περίπτωση. ῾Ο βλάσφημος πρέπει νά θελήσει ὁ ἴδιος νά διορθωθεῖ, νά κόψει τήν κακή του συνήθεια. Νά αἰσθανθεῖ πού τόν ὁδηγεῖ τό πάθους του καί νά ζητήσει νά ἀπαλλαγεῖ ἀπ᾽ αὐτό. Νά πάρει σταθερά τήν ἀπόφαση ὅτι δέν θά ξαναβλασφημήσει. Κάθε πρωί, νά φεύγει ἀπ᾽ τό σπίτι του μέ τήν ἀπόφαση ὅτι δέν θά βλασφημήσει. Κάθε βράδυ θά κάνει τήν αὐτοκριτική του γιά νά δεῖ ἄν ὑποχώρισε στό πάθος κι ἄν βλασφήμησε νά ζητεῖ τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ καί νά ἀνανεώνει τήν ἀπόφαση του. Νά ἀποφεύγει τίς ἀφορμές τῆς βλασφημίας καί τίς συναναστροφές μέ βλάσφημους. Νά σκέπτεται, ὅτι ὁ Θεός εἶναι πανταχοῦ παρών, βλέπει καί ἀκούει ὅ,τι λέμε. Τέλος νά πάρει τό δρόμο πού ὁδηγεῖ στό ἐξομολογητήριο κι ἐκεῖ ἀφοῦ μέ εἰλικρίνεια πεῖ τίς πτώσεις του θά λάβει τήν ἄφεση τῶν ἀμαρτιῶν του καί τή δύναμη νά ἀπαλλαγεῖ ἀπό τό πάθος τῆς βλασφημίας.

᾽Αλλά κι ὅσοι δέ βλασφημοῦν πρέπει νά βοηθήσουν, ὥστε νά ἐκλείψει τό κακό αὐτό ἀπό τήν πατρίδα μας. Δέν πρέπει νά ἀκοῦμε μέ ἀπάθεια τίς βλασφημίες, διότι ἁμαρτάνουμε κι ἐμεῖς.

῾Ο π. Παΐσιος συμβούλευε: «Βλέπεις νά βρίζουν τά ἅγια καί ὁ ἄλλος δέν λέγει τίποτε. Σ᾽ αὐτήν τήν περίπτωση ἡ πραότητα εἶναι δαιμονική» καί συμπλήρωνε μέ τό ἑξῆς γεγονός: «Πόσο εἶχαν ἀπογοητευθεῖ οἱ Φαρασιῶτες, τότε μέ τήν ἀνταλλαγή, ὅταν ἔρχονταν μέ τό καράβι στήν ῾Ελλάδα! Δυό ναῦτες μάλωναν κι ἔβριζαν τό Χριστό καί τήν Παναγία. Τούς φάνηκε πολύ βαρύ! Σοῦ λέει: "῞Ελληνες, Χριστιανοί, νά βρίζουν τό Χριστό καί τήν Παναγία!„. Τούς ἄρπαξαν καί τούς πέταξαν στή θάλασσα. Εὐτυχῶς ἤξεραν κολύμπι καί γλύτωσαν». Κι ὁ γέροντας κατέλειξε: «ἀκόμη κι ὅταν βρίζουν κάποιον ἄνθρωπο, πρέπει νά τόν ὑπερασπίσουμε, πόσο μάλλον τό Χριστό!».

῾Η βλασφημία εἶναι τό φοβερότερο πάθος πού σάν μαγνήτης τραβάει τήν ὀργή τοῦ Θεοῦ καί πού μπορεῖ, ἄν δέν προσέξουμε, νά κυριεύσει τόν καθένα μας. Θά πρέπει ὅλοι μας νά ἀναρωτηθοῦμε, μήπως οἱ δύσκολες ἡμέρες πού περνάει τό ἔθνος μας τήν περίοδο αὐτή εἶναι ἡ ἀπάντηση τοῦ Θεοῦ στίς βλασφημίες πού παντοῦ συνεχῶς ἀκούγονται στήν πατρίδα μας;

τοῦ κ. Γεωργίου Θ. Μηλίτση, διδασκάλου

Agiameteora.net

Προσευχή εις την Θεοτόκο


Θεοτόκε Παρθένε,
εὐλογημένη Μαρία κεχαριτωμένη,
Δέσποινα τοῦ οὐρανοῦ καί τῆς γῆς,
εὐλο­γημένος ὁ καρπός τῆς κοιλίας σου,
ὅτι σωτῆρα ἔτεκες,
τόν μονογενῆν Υἱὀν τοῦ Θεοῦ
καί Σωτῆρα τῶν ψυχῶν ἡμῶν.
Τῶν Ἀποστόλων, λαμπρότης,
τῶν προφητῶν σύναξις,
τῶν μαρτύρων ἐκκλησία,
τῶν χριστιανῶν τό καταφύγιον,
σκέπασόν με, Παρθένε Μαρία,
ὑπό τήν προστασίαν τῶν Ἀγγέλων
καί ὑπό τήν σκέπην τῶν πτερύγων σου,
καί βοήθησόν με τόν δοῦλον σου
ἀπό πάντα πειρασμόν,
ὁπού μέλλει νά μοῦ ἔλθῃ
καί μή μέ ἀπορρίψῃς, 
ὦ Παρθένε Μαρία,
βοήθησόν με, Κυρία τοῦ Κόσμου,
τήν ἡμέραν τῆς κρίσεως,
ὅπως ἔλθη ἡ ταπεινή μου ψυχή
μέσα εἰς τόν Παράδεισον
ἔμπροσθεν εἰς τόν ἀδέκαστον 
θρόνον τοῦ Υἱοῦ σου,
ὅταν ἔλθῃ νά κρίνῃ τόν κόσμον
ἐν τῇ δευτέρᾳ ἡμέρᾳ τῆς φρικτῆς 
Αὐτοῦ Παρουσίας
καί νά ἀκούσω
τό «Δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ Πατρός μου
κληρονομήσατε τήν ἡτοιμασμένην μου βασιλείαν».

Ναί, Δέσποινα τοῦ Κόσμου,
δώρησόν μοι τῷ ταπεινῷ δούλῳ σου τό ζητούμενον,
ἵνα εὐχαρίστως δοξάζω τό ὄνομα τοῦ Πατρός
καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ ἁγίου Πνεύματος,
νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αιώνων
Ἀμήν.

Πρέπει να τρέξουμε πριν να είναι αργά!

Το εμπόδιο για να φθάσουμε στο εξομολογητήρι, είναι η υπερηφάνεια και ο εγωισμός. Πώς θα πω τα αμαρτήματά μου; Πιάνει τον άνθρωπο μια ντροπή, αλλά την ντροπή αυτή πρέπει να την έχουμε όταν πρόκειται να αμαρτήσουμε. Τότε θα μας φυλάξη για να μην κάνουμε αμαρτίες.

Όταν όμως πρόκειται να φθάσουμε στην μεγάλη αυτή σωτηρία, πρέπει να τρέξουμε αμέσως.

Όταν αντιληφθούμε ότι έχουμε την αρρώστια του καρκίνου και μάθουμε ότι κάποιος γιατρός είναι στον Βόρειο Πόλο…
αμέσως θα δώσουμε τα πάντα, θα εξοικονομήσουμε τα χρειώδη και θα σηκωθούμε να πάμε, να θεραπευθούμε από τη νόσο αυτή του σώματος. Δεν φειδόμεθα μήτε κόπους, μήτε μόχθους, μήτε οικονομικά, μήτε τίποτα. τα αφήνουμε όλα και τρέχουμε. Ταπεινώνεται η ψυχή μας, προκειμένου να γίνουμε καλά.

Όταν έχουμε όμως τον καρκίνο της αμαρτίας και μας απειλεί με θάνατον της ψυχής, πόσο πρέπει να εγκαταλείψουμε τα πάντα, και δουλειά και μεροκάματο και απόσταση και να τρέξουμε!

Να φθάσουμε εκεί, να γονατίσουμε, να αναποθέσουμε την πληγή μας εκεί κάτω, να πάρουμε το φάρμακο, να γίνουμε καλά, κι έτσι να γλυτώσουμε από τον φοβερό θάνατο της ψυχής!

Σαν άνθρωποι που είμεθα, δεν γνωρίζουμε την ώρα που θα έρθη ο Κύριος. Μας το είπε: «Γρηγορείτε, ότι ουκ οίδατε την ημέραν, ουδέ την ώραν, εν η ο Υιός του ανθρώπου έρχεται» (Ματθ.25.13). Τρέξτε, λέει, μην κάθεστε καθόλου. Δεν γνωρίζετε την στιγμή, που θα αποφασίση ο Κύριος να φύγετε από τον μάταιο αυτό κόσμο.

Δεν έχουμε συλλάβει την έννοια του πράγματος, τόσον της Ιεράς Εξομολογήσεως όσον και της ίδιας μας της ζωής. Πόσον είναι επισφαλής η ζωή μας!

Γέροντας Εφραίμ Αριζόνας
Από το βιβλίο: Η τέχνη της Σωτηρίας, τόμος Α’ – εκδ.: Ιερά Μονή Φιλοθέου, Άγιον Όρος 2005