.

.

Δός μας,

Τίμιε Πρόδρομε, φωνή συ που υπήρξες η φωνή του Λόγου. Δος μας την αυγή εσύ που είσαι το λυχνάρι του θεϊκού φωτός. Βάλε σήμερα τα λόγια μας σε σωστό δρόμο, εσύ που υπήρξες ο Πρόδρομος του Θεού Λόγου. Δεν θέλουμε να σε εγκωμιάσουμε με τα δικά μας λόγια, επειδή τα λόγια μας δεν έχουν μεγαλοπρέπεια και τιμή. Όσοι θα θελήσουν να σε στεφανώσουν με τα εγκώμιά τους, ασφαλώς θα πετύχουν κάτι πολύ πιό μικρό από την αξία σου. Λοιπόν να σιγήσω και να μη προσπαθήσω να διακηρύξω την ευγνωμοσύνη μου και τον θαυμασμό μου, επειδή υπάρχει ο κίνδυνος να μη πετύχω ένα εγκώμιο, άξιο του προσώπου σου;

Εκείνος όμως που θα σιωπήσει, πηγαίνει με τη μερίδα των αχαρίστων, γιατί δεν προσπαθεί με όλη του τη δύναμη να εγκωμιάσει τον ευεργέτη του. Γι’ αυτό, όλο και πιό πολύ σου ζητάμε να συμμαχήσεις μαζί μας και σε παρακαλούμε να ελευθερώσεις τη γλώσσα μας από την αδυναμία, που την κρατάει δεμένη, όπως και τότε κατάργησες, με τη σύλληψη και γέννησή σου, τη σιωπή του πατέρα σου του Ζαχαρία.

Άγιος Σωφρόνιος Ιεροσολύμων

Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΑΝΑΤΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΦΟΒΕΡΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ

[υπομνηματισμός των εδαφίων Ματθ.27,1-10]


«Πρωΐας δὲ γενομένης συμβούλιον ἔλαβον πάντες οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ κατὰ τοῦ ᾿Ιησοῦ ὥστε θανατῶσαι αὐτόν· καὶ δήσαντες αὐτὸν ἀπήγαγον καὶ παρέδωκαν αὐτὸν Ποντίῳ Πιλάτῳ τῷ ἡγεμόνι (:και όταν ξημέρωσε, συνεδρίασαν όλοι οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι του λαού εναντίον του Ιησού, για να επιτύχουν την εκτέλεση της θανατικής ποινής Του. Και αφού Τον έδεσαν, Τον πήραν από εκεί και Τον παρέδωσαν στον Πόντιο Πιλάτο, τον Ρωμαίο επίτροπο και διοικητή)»[Ματθ.27,1-2].
Επειδή ήθελαν να Τον φονεύσουν και δεν μπορούσαν οι ίδιοι λόγω της εορτής του πάσχα, Τον οδηγούν στον ηγεμόνα. Εσύ όμως πρόσεξε πώς προχώρησε το ζήτημα, ώστε να συμπέσει με την εορτή· διότι έτσι είχε προκαθοριστεί από τον Θεό.

«Τότε ἰδὼν ᾿Ιούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν ὅτι κατεκρίθη, μεταμεληθεὶς ἀπέστρεψε τὰ τριάκοντα ἀργύρια τοῖς ἀρχιερεῦσι καὶ τοῖς πρεσβυτέροις (:Τότε ο Ιούδας, που Τον παρέδωσε με προδοσία στους Ιουδαίους, σαν είδε ότι ο Ιησούς καταδικάστηκε, μεταμελήθηκε και επέστρεψε τα τριάντα ασημένια νομίσματα στους αρχιερείς και στους πρεσβυτέρους)»[Ματθ.27,3].
Αυτό αποτελεί κατηγορία και εναντίον του Ιούδα και εναντίον των Ιουδαίων αρχιερέων και πρεσβυτέρων. Εναντίον μεν του Ιούδα όχι γιατί μετανόησε, αλλά γιατί μετανόησε τόσο αργά και με τόση βραδύτητα και έγινε αυτοκατάκριτος, διότι μόνος του ομολόγησε ότι παρέδωσε τον Ιησού ενώ ήταν αθώος· εναντίον των αρχιερέων και των πρεσβυτέρων η επιστροφή των τριάκοντα αργυρίων από τον Ιούδα σε αυτούς αποτελεί κατηγορία, διότι ενώ μπορούσαν να μετανοήσουν και να αλλάξουν γνώμη, δεν μετανόησαν.
Και πρόσεξε πότε μετανοεί: όταν ολοκληρώθηκε και τελείωσε η αμαρτία της παράδοσης του Ιησού και της παραπομπής Του σε θάνατο· διότι τέτοιος είναι ο διάβολος˙ δεν αφήνει εκείνους που δεν επαγρυπνούν, να δουν το κακό πριν συντελεστεί, για να μη μετανοήσουν εκείνοι που έχουν αιχμαλωτιστεί από αυτόν. Ενώ λοιπόν ο Ιησούς έλεγε τόσα στον Ιούδα για να τον κάνει εγκαίρως να μετανοήσει προτού προχωρήσει στην προδοσία που σκεφτόταν να κάνει, εκείνος δεν λύγισε˙ όταν όμως ολοκληρώθηκε το παράπτωμα, τότε του ήρθε στον νου η μετάνοια, όμως τότε χωρίς καμία ωφέλεια· διότι το να μεταμεληθεί και να ρίξει τα αργύρια και το να ντραπεί τον ιουδαϊκό όχλο, όλα είναι ευπρόσδεκτα˙ το να απαγχονιστεί όμως, αυτό είναι ασυγχώρητο και ενέργεια του πονηρού δαίμονα· διότι τον απομάκρυνε πρώτα από την μετάνοια, για να μην ωφεληθεί τίποτε από αυτήν˙ έπειτα φονεύει τον εαυτό του με θάνατο αισχρότατο και καταφανή σε όλους, αφού τον έπεισε τον εαυτό του να αυτοκτονήσει.
Εσύ κάνε μου την χάρη να προσέξεις ότι η αλήθεια διαλάμπει παντού, ακόμα και με εκείνα που κάνουν και πάσχουν οι αντίθετοι· διότι και ο θάνατος του προδότη ράπτει τα στόματα εκείνων που καταδίκασαν τον Κύριο και δεν τους επιτρέπει να έχουν ούτε το παραμικρό ίχνος δικαιολογίας· διότι τι θα είχαν να πουν εκείνοι, όταν ο ίδιος ο προδότης εμφανίζεται να παίρνει τέτοιες αποφάσεις εναντίον του εαυτού του; Ας δούμε όμως και τα λόγια τα οποία λέει: «ἥμαρτον παραδοὺς αἷμα ἀθῷον. οἱ δὲ εἶπον· τί πρὸς ἡμᾶς; σὺ ὄψει. Καὶ ρίψας τὰ ἀργύρια ἐν τῷ ναῷ ἀνεχώρησε, καὶ ἀπελθὼν ἀπήγξατο (:”Αμάρτησα διότι παρέδωσα αίμα αθώο για να χυθεί”. Αυτοί όμως του είπαν: ‘’Τι μας ενδιαφέρει; Εσύ θα φροντίσεις να απαλλαγείς από την ευθύνη. Εσύ θα δώσεις λόγο γι’ αυτό’’. Κι αφού έριξε τα ασημένια νομίσματα στον περίβολο του ναού, έφυγε και πήγε και πνίγηκε με σκοινί)»· διότι δεν υπέφερε την συνείδηση του η οποία τον μαστίγωνε.
Κάνε μου επίσης την χάρη να προσέξεις ότι και οι Ιουδαίοι έπαθαν τα ίδια· διότι και αυτοί ενώ όφειλαν να διορθωθούν από αυτά που έπαθαν, δεν συνέρχονταν νωρίτερα μέχρις ότου να ολοκληρώσουν την αμαρτία τους· διότι εκείνου μεν η αμαρτία ολοκληρώθηκε, επειδή ήταν προδοσία, εκείνων όμως όχι ακόμα. Όταν λοιπόν και εκείνοι συμπλήρωσαν την αμαρτία και Τον κάρφωσαν επάνω στον σταυρό, τότε και αυτοί ταράσσονται˙ και άλλοτε μεν έτσι ενεργούν: «ἔλεγον οὖν τῷ Πιλάτῳ οἱ ἀρχιερεῖς τῶν Ἰουδαίων· μὴ γράφε, ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων, ἀλλ᾿ ὅτι ἐκεῖνος εἶπε, βασιλεύς εἰμι τῶν Ἰουδαίων(:Επειδή όμως οι αρχιερείς των Ιουδαίων θεωρούσαν προσβολή και ατίμωση γι’ αυτούς να λέγεται βασιλιάς τους ένας σταυρωμένος, διαμαρτύρονταν και έλεγαν στον Πιλάτο: “Μη γράφεις «Ο βασιλεύς των Ιουδαίων», αλλά γράψε ότι εκείνος είπε «είμαι βασιλεύς των Ιουδαίων”)»[Ιω.19,21](αν και γιατί φοβάστε, γιατί ανησυχείτε από νεκρό σώμα που είναι καρφωμένο στον σταυρό;), άλλοτε πάλι Τον φυλάσσουν λέγοντας: «κέλευσον οὖν ἀσφαλισθῆναι τὸν τάφον ἕως τῆς τρίτης ἡμέρας, μήποτε ἐλθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ νυκτὸς κλέψωσιν αὐτὸν καὶ εἴπωσι τῷ λαῷ, ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν· καὶ ἔσται ἡ ἐσχάτη πλάνη χείρων τῆς πρώτης (:Γι’ αυτό δώσε διαταγή να ασφαλιστεί ο τάφος μέχρι την τρίτη ημέρα, μήπως έλθουν οι μαθητές Του μέσα στη νύχτα και Τον κλέψουν και πουν στον λαό ότι αναστήθηκε από τους νεκρούς. Και θα είναι η τελευταία αυτή πλάνη του λαού χειρότερη από την πρώτη, που τον πίστεψαν ως Μεσσία)» [Ματθ. 27,64]. Άλλωστε και αν ειπούν, το πράγμα ελέγχεται εάν δεν είναι αληθινό. Πώς όμως θα πουν αυτοί οι οποίοι δεν τόλμησαν να πουν όταν συνελήφθη, ο δε κορυφαίος μαθητής, ο Πέτρος, Τον αρνήθηκε και τις τρεις φορές, φοβούμενος την απειλή ενός κοριτσιού; Αλλά όπως είπα ταράχθηκαν· διότι ότι γνώριζαν πως η πράξη τους ήταν παράνομη, φαίνεται από αυτό που είπαν: «Τί πρὸς ἡμᾶς; σὺ ὄψει (:Τι μας ενδιαφέρει; Εσύ θα φροντίσεις να απαλλαγείς από την ευθύνη. Εσύ θα δώσεις λόγο γι’ αυτό)».
Ακούστε όσοι είστε φιλάργυροι, κατανοήστε τι έπαθε εκείνος˙ ότι και τα χρήματα έχασε και την αμαρτία διέπραξε και την ψυχή του απώλεσε. Τέτοια είναι η τυραννία της φιλαργυρίας. Ούτε τα αργύρια χάρηκε, ούτε την παρούσα ζωή, ούτε τη μέλλουσα, αλλά τα έχασε όλα μαζί, και αφού πήρε πονηρή δόξα από αυτούς τους ίδιους, απαγχονίστηκε κατά αυτόν τον τρόπο. Αλλά όπως είπα ορισμένοι δεν βλέπουν καλά, παρά μόνο αφού κάνουν την εφάμαρτη πράξη τους.
Κοίταξε λοιπόν και αυτούς, οι οποίοι προηγουμένως δεν ήθελαν να συνειδητοποιήσουν ακριβώς το τόλμημά τους, αλλά έλεγαν: «Τί πρὸς ἡμᾶς; σὺ ὄψει (:Τι μας ενδιαφέρει; Εσύ θα φροντίσεις να απαλλαγείς από την ευθύνη. Εσύ θα δώσεις λόγο γι’ αυτό)», πράγμα που αποτελεί το μεγαλύτερο έγκλημά τους· διότι αυτό αποδεικνύει ανθρώπους οι οποίοι ομολογούν την τόλμη και την παρανομία τους και οι οποίοι είναι μεθυσμένοι από το πάθος, και δεν θέλουν να απόσχουν από την σατανική επιχείρησή τους, αλλά καλύπτουν τους εαυτούς τους ανόητα με το κάλυμμα της προσποιητής άγνοιας· διότι αν μεν αυτά λέγονταν μετά την σταύρωση και τον θάνατο Αυτού, βέβαια και τότε δεν θα είχαν καμιά δικαιολογία τα λεγόμενα, αλλά οπωσδήποτε δεν θα τους καταδίκαζε τόσο πολύ· τώρα όμως που ακόμα Τον έχετε ενώπιόν σας και έχετε το δικαίωμα να Τον αφήσετε ελεύθερο, πώς μπορείτε να τα λέτε αυτά; Διότι η δικαιολογία σας αυτή θα γίνει μεγάλη κατηγορία εναντίον σας.
Πώς και με ποιον τρόπο; Διότι επιρρίπτοντας το όλο έγκλημα στον προδότη(διότι είπαν: «σὺ ὄψει»), ενώ μπορούσαν οι ίδιοι να απαλλαγούν από την Χριστοκτονία, αφήνοντας αυτόν ελεύθερο εφόσον ήταν αθώος, εκείνοι προχώρησαν περισσότερο το τόλμημα, προσθέτοντας στην προδοσία και την σταύρωση· διότι τι τους εμπόδιζε αφού είπαν σε εκείνον «σὺ ὄψει», αυτοί να αποφύγουν το έγκλημα; Τώρα όμως αντίθετα το διαπράττουν, προσθέτοντας την σφαγή και παντού και με όσα λέγουν, περιπλέκοντας τους εαυτούς τους σε αναπόφευκτα κακά· διότι μετά από αυτά, όταν επέστρεψε ο Πιλάτος, προτίμησαν να αφεθεί ο ληστής ελεύθερος μάλλον παρά ο Ιησούς˙ ενώ Αυτόν, ο οποίος δεν είχε διαπράξει κανένα αδίκημα, αλλά και τόσο πολύ τους είχε ευεργετήσει, Τον φόνευσαν .
Τι έκανε λοιπόν ο Ιούδας έπειτα απ’ αυτά; Τι έκανε δηλαδή μετά από την απάντησή τους αυτή και ότι άδικα κουράζεται και ότι δεν δέχονται τα αργύρια; «Καὶ ῥίψας τὰ ἀργύρια ἐν τῷ ναῷ ἀνεχώρησε, καὶ ἀπελθὼν ἀπήγξατο(:και αφού έριξε τα ασημένια νομίσματα στον περίβολο του ναού, έφυγε και πήγε και πνίγηκε με σκοινί)»[Ματθ.27,5].
«Οἱ δὲ ἀρχιερεῖς λαβόντες τὰ ἀργύρια εἶπον· οὐκ ἔξεστι βαλεῖν αὐτὰ εἰς τὸν κορβανᾶν, ἐπεὶ τιμὴ αἵματός ἐστι. συμβούλιον δὲ λαβόντες ἠγόρασαν ἐξ αὐτῶν τὸν ἀγρὸν τοῦ κεραμέως εἰς ταφὴν τοῖς ξένοις· διὸ ἐκλήθη ὁ ἀγρὸς ἐκεῖνος ἀγρὸς αἵματος ἕως τῆς σήμερον. τότε ἐπληρώθη τὸ ρηθὲν διὰ ῾Ιερεμίου τοῦ προφήτου λέγοντος· καὶ ἔλαβον τὰ τριάκοντα ἀργύρια, τὴν τιμὴν τοῦ τετιμημένου ὃν ἐτιμήσαντο ἀπὸ υἱῶν ᾿Ισραήλ, καὶ ἔδωκαν αὐτὰ εἰς τὸν ἀγρὸν τοῦ κεραμέως, καθὰ συνέταξέ μοι Κύριος(: Οι αρχιερείς τότε, αφού πήραν τα ασημένια νομίσματα, είπαν: “Δεν επιτρέπεται να τα ρίξουμε στο θησαυροφυλάκιο του ναού ως ιερό αφιέρωμα, διότι με αυτά αγοράστηκε ζωή ανθρώπου και δόθηκαν ως αμοιβή για το ανθρώπινο αίμα που σε λίγο θα χυθεί. Κι αφού έκαναν σύσκεψη, αγόρασαν με αυτά τον αγρό του κεραμέα, για να γίνει τόπος ταφής των ξένων Ιουδαίων, που έρχονταν στα Ιεροσόλυμα ως ταξιδιώτες και προσκυνητές. Γι’ αυτό και το χωράφι εκείνο ονομάστηκε “αγρός αίματος” μέχρι σήμερα. Τότε επαληθεύτηκε εκείνο που προφητεύτηκε από τον προφήτη Ιερεμία: “Και πήραν τα τριάντα ασημένια νομίσματα, το αντίτιμο του ανεκτίμητου Χριστού, του οποίου την τιμή και το ποσό της πληρωμής για το φόνο Του εκτίμησαν μερικοί από τους υιούς Ισραήλ, και τα έδωσαν για τον αγρό του κεραμέα, όπως με διέταξε ο Κύριος”)»[Ματθ.27, 6-10].
Είδες και πάλι εδώ, ότι κατακρίνονται από την συνείδησή τους; Διότι επειδή γνώριζαν ότι είχαν αγοράσει τον φόνο, δεν τα έβαλαν στον κορβανά, αλλά αγόρασαν αγρό για να θάπτουν τους ξένους. Αποβαίνει όμως και αυτό μαρτυρία σε βάρος τους και μορφή προδοσίας τους· διότι το όνομα του χωραφιού[«διὸ ἐκλήθη ὁ ἀγρὸς ἐκεῖνος ἀγρὸς αἵματος ἕως τῆς σήμερον(:Γι’ αυτό και το χωράφι εκείνο ονομάστηκε “αγρός αίματος” μέχρι σήμερα)»] διακήρυττε σε όλους την δολοφονία τους πιο διαπεραστικά από σάλπιγγα. Και δεν περιορίζονται απλά σε αυτό, αλλά λαμβάνουν απόφαση, και παντού ενεργούν έτσι, ώστε κανείς να μην είναι αθώος από το έγκλημα, αλλά να είναι όλοι υπεύθυνοι.
Βλέπεις ότι όχι μόνο οι απόστολοι, αλλά και οι προφήτες διηγούνται τα αξιοκατάκριτα με ακρίβεια, και σε όλες τις περιπτώσεις διακηρύττουν και προεμφανίζουν το Πάθος; Αυτό και οι Ιουδαίοι ασυνείδητα το υπέφεραν· διότι αν έριχναν τα αργύρια στον κορβανά, δεν θα γινόταν το πράγμα τόσο ολοφάνερο, ενώ τώρα με το να αγοράσουν αγρό, έκαναν γνωστά τα πάντα και στις επερχόμενες γενεές.
Ακούστε όσοι νομίζετε ότι κάνετε αγαθοεργίες με φόνους και δέχεστε αντίτιμο ανθρώπινων ψυχών. Αυτές οι ελεημοσύνες είναι ιουδαϊκές ή μάλλον σατανικές· διότι υπάρχουν, ναι υπάρχουν ακόμα και τώρα εκείνοι οι οποίοι, ενώ αρπάζουν άπειρα που ανήκουν σε άλλους, νομίζουν ότι δικαιολογούνται για όλα αν πληρώσουν δέκα ή εκατό χρυσά νομίσματα. Γι’ αυτούς και ο προφήτης λέει: «καὶ ταῦτα, ἃ ἐμίσουν, ἐποιεῖτε· ἐκαλύπτετε δάκρυσι τὸ θυσιαστήριον Κυρίου καὶ κλαυθμῷ καὶ στεναγμῷ ἐκ κόπων. ἔτι ἄξιον ἐπιβλέψαι εἰς θυσίαν ἢ λαβεῖν δεκτὸν ἐκ τῶν χειρῶν ὑμῶν; (:και αυτά ακόμη τα οποία εγώ μισούσα, εσείς τα πράττατε. Με υποκριτικά δάκρυα καλύπτατε το θυσιαστήριο του Κυρίου, με κλαυθμούς και στεναγμούς και κοπετούς. Αξίζει, λοιπόν, να επιβλέψω εγώ στις υποκριτικές σας θυσίες ή να κάνω αυτές δεκτές από τα χέρια σας;)»[Μαλ. 2,13]. Δεν θέλει ο Χριστός να τρέφεται με πλεονεξία· δεν δέχεται αυτήν την τροφή. Γιατί εξυβρίζεις τον Δεσπότη προσφέροντας σε Αυτόν ακάθαρτες τροφές; Είναι προτιμότερο να Τον βλέπετε να λιώνει από την πείνα, παρά να Τον τρέφετε με τέτοια. Εκείνο είναι γνώρισμα ενός απάνθρωπου, αυτό όμως και απάνθρωπου και υβριστή.
Είναι καλύτερο να μην δώσετε παρά να δίδετε των άλλων στους άλλους. Διότι μου πες μου ˙εάν δεις δύο οποιουσδήποτε, τον έναν γυμνό, τον άλλο να έχει ένδυμα και έπειτα, αφού γδύσεις εκείνον που έχει το ένδυμα, να ντύσεις τον γυμνό, άραγε δεν έκανες αδικία; Τούτο είναι στον καθένα φανερό. Εάν πάλι, δίνοντας στον άλλο εκείνο το οποίο έλαβες, δεν τον ελεείς, αλλά τον αδικείς, όταν δεν δίνεις ούτε το πολλοστημόριο από εκείνα που αρπάζεις, και ονομάζεις ετούτο ελεημοσύνη, ποιας τιμωρίας θα είσαι άξιος; Διότι εάν κατηγορούνται άνθρωποι οι οποίοι προσέφεραν χωλά άλογα, εσύ ο οποίος κάνεις χειρότερα ποιας συγνώμης θα τύχεις; Διότι εάν ο κλέφτης, επιστρέφοντας αυτά που έκλεψε στον ίδιο τον Κύριο, πάλι Τον αδικεί, και Τον αδικεί τόσο, ώστε μόλις να απαλλάσσεται από το έγκλημα, προσθέτοντας τετραπλάσια[Λουκά 19,8: «σταθεὶς δὲ Ζακχαῖος εἶπε πρὸς τὸν Κύριον· ἰδοὺ τὰ ἡμίση τῶν ὑπαρχόντων μου, Κύριε, δίδωμι τοῖς πτωχοῖς, καὶ εἴ τινός τι ἐσυκοφάντησα, ἀποδίδωμι τετραπλοῦν(:Ο Ζακχαίος όμως στάθηκε μπροστά στον Κύριο και του είπε: “Ιδού, Κύριε, τα μισά από τα υπάρχοντά μου τα δίνω ελεημοσύνη στους φτωχούς, κι αν τυχόν ως τελώνης μεταχειρίστηκα συκοφαντίες, ψεύτικες καταγγελίες και αναφορές για να αδικήσω κάποιον σε κάτι, του το γυρίζω πίσω τετραπλάσιο”)»], και αυτά στην Παλαιά Διαθήκη, εκείνος ο οποίος δεν κλέβει, αλλά μετέρχεται βία και ούτε καν δίνει αυτά που αρπάζει σε εκείνον από τον οποίο τα αφαίρεσε, αλλά σε άλλο και δεν δίνει τετραπλάσια, αλλά ούτε τα μισά, και αυτός δεν ζει στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης αλλά της Καινής, κατανόησε πόση φωτιά συγκεντρώνει επάνω στο κεφάλι του.
Εάν δεν έχει ακόμα τιμωρηθεί γι’ αυτό ακριβώς θρήνησέ τον, διότι συσσωρεύει περισσότερη οργή εναντίον του, εάν δεν μετανοήσει. Διότι λέει ο Κύριος: «ἢ ἐκεῖνοι οἱ δέκα καὶ ὀκτώ, ἐφ᾿ οὓς ἔπεσεν ὁ πύργος ἐν τῷ Σιλωὰμ καὶ ἀπέκτεινεν αὐτούς, δοκεῖτε ὅτι οὗτοι ὀφειλέται ἐγένοντο παρὰ πάντας τοὺς ἀνθρώπους τοὺς κατοικοῦντας ἐν Ἱερουσαλήμ; οὐχί, λέγω ὑμῖν, ἀλλ᾿ ἐὰν μὴ μετανοήσητε, πάντες ὁμοίως ἀπολεῖσθε(:ή μήπως νομίζετε ότι εκείνοι οι δεκαοκτώ, που έπεσε πάνω τους ο πύργος που ήταν κτισμένος στο Σιλωάμ και τους σκότωσε, ήταν πιο αμαρτωλοί και χρεώστες ενώπιον του Θεού απ’ όλους τους ανθρώπους που κατοικούν στην Ιερουσαλήμ; Όχι, σας διαβεβαιώνω. Δεν ήταν αυτοί οι χειρότεροι. Αλλά έπαθαν εκείνοι για να σωφρονιστείτε εσείς. Αν όμως δεν μετανοήσετε, θα χαθείτε όλοι με τον ίδιο τρόπο, θαμμένοι κάτω από τα ερείπια της πρωτεύουσάς σας)» [Λουκά 13, 4-5].
Ας μετανοήσουμε λοιπόν και ας δώσουμε ελεημοσύνη καθαρή από πλεονεξία και με πολλή αφθονία. Θυμηθείτε ότι οι Ιουδαίοι συντηρούσαν οκτώ χιλιάδες Λευίτες και μαζί με τους Λευίτες και χήρες και ορφανά και πολλά άλλα προσέφεραν και μαζί με αυτό στρατεύονταν˙ ενώ τώρα υπάρχουν στην εκκλησία και αγροί και οικίες και μισθώματα οικημάτων και οχήματα και ημιονηγοί και ημίονοι και πλήθος πολύ από παρόμοια πράγματα εξαιτίας σας και εξαιτίας της απανθρωπιάς σας. Ενώ θα έπρεπε τον θησαυρό αυτό της εκκλησίας να τον έχετε εσείς και έσοδο αυτής να αποτελεί η δική σας προθυμία˙ τώρα όμως δύο άτοπα γίνονται· και εσείς μένετε ανωφελείς, και οι ιερείς του θεού δεν χρησιμοποιούν αυτά που πρέπει. Μήπως τάχα δεν ήταν δυνατόν κατά την εποχή των αποστόλων να κρατούν τις οικίες και τους αγρούς; Γιατί λοιπόν τα πουλούσαν και τα έδιναν; Γιατί αυτό ήταν το καλύτερο.
ΠΡΟΣ ΔΟΞΑΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ,

επιμέλεια κειμένου: Ελένη Λιναρδάκη, φιλόλογος

ΠΗΓΕΣ:
http://khazarzar.skeptik.net/pgm/PG_Migne/John%20Chrysostom_PG%2047-64/In%20Matthaeum.pdf
Ιωάννου του Χρυσοστόμου Άπαντα τα έργα, Υπόμνημα στο Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, ομιλία ΠΕ΄(κατ’ επιλογήν), πατερικές εκδόσεις «Γρηγόριος ο Παλαμάς»(ΕΠΕ), εκδ. οίκος «Το Βυζάντιον», Θεσσαλονίκη 1979, τόμος 12, σελίδες 276-289.
Βιβλιοθήκη των Ελλήνων, Άπαντα των αγίων Πατέρων, Ιωάννου Χρυσοστόμου έργα, τόμος 69, ομιλία ΠΕ΄(κατ΄επιλογήν), σελ. 129-135.
Π. Τρεμπέλα, Η Καινή Διαθήκη με σύντομη ερμηνεία (απόδοση στην κοινή νεοελληνική), εκδόσεις αδελφότητος θεολόγων «Ο Σωτήρ», έκδοση τέταρτη, Αθήνα 2014.
Η Καινή Διαθήκη, Κείμενον και ερμηνευτική απόδοσις υπό Ιωάννου Κολιτσάρα, εκδόσεις αδελφότητος θεολόγων «Η Ζωή», έκδοση τριακοστή τρίτη, Αθήνα 2009.
Η Παλαιά Διαθήκη κατά τους εβδομήκοντα, Κείμενον και σύντομος απόδοσις του νοήματος υπό Ιωάννου Κολιτσάρα, εκδόσεις αδελφότητος θεολόγων «Η Ζωή», έκδοση τέταρτη, Αθήνα 2005.
Π.Τρεμπέλα, Το Ψαλτήριον με σύντομη ερμηνεία(απόδοση στην κοινή νεοελληνική), εκδόσεις αδελφότητος θεολόγων «Ο Σωτήρ», έκδοση τρίτη, Αθήνα 2016
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/tools/liddell-scott/index.html
http://users.sch.gr/aiasgr/Palaia_Diathikh/Biblia/Palaia_Diathikh.htm
http://users.sch.gr/aiasgr/Kainh_Diathikh/Biblia/Kainh_Diathikh.htmΣΥΝΤΟΜΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ

«Αλλά και τούτο φαίνεται ότι κάνει πολλές φορές ο Θεός. Βλέποντας ανδρείες ψυχές, επιτρέπει τους πολέμους ευθύς εξ αρχής, με την επιθυμία να τις στεφανώσει σύντομα» (Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, λόγ. α΄, 41).

Είναι φορές που παραπονιέσαι ότι αντιμετωπίζεις στη ζωή σου δυσκολίες, δοκιμασίες, πειρασμούς, παραπάνω από τις δυνάμεις σου. Και μάλιστα εκ νεότητός σου. Μία δύσκολη αρρώστια προσωπική ή οικογενειακή, ένα ατύχημα, μία αποτυχία ενώ κάτι το ήθελες πάρα πολύ. Κι είναι οι στιγμές που νιώθεις ότι δεν αντέχεις, που πάει να κλονισθεί η πίστη σου γιατί ο Θεός σε εγκατέλειψε, όταν μάλιστα βλέπεις ότι η δοκιμασία διαρκεί.

Μην πιστέψεις τον λογισμό αυτό. Είναι ψεύτικος. Είναι του εχθρού που θέλει ακριβώς να σε καταβάλει για να σε φέρει στα δικά του δίχτυα και να σε κάνει υποχείριό του.

Στρέψου με ορμή στον Κύριο. Ζήτα του ενίσχυση και υπομονή. Έχοντας υπόψη σου ότι ποτέ ο Θεός δεν μας εγκαταλείπει, γιατί η αγάπη Του είναι άπειρη και η Πρόνοιά Του για όλον τον κόσμο, κυρίως δε για τον άνθρωπο και μάλιστα τον πιστό, δεδομένη. Ο Κύριος δεν μας βεβαίωσε ότι «και αι τρίχες της κεφαλής υμών πάσαι ηριθμημέναι εισί»;

Ο απόστολός Του θεόπνευστα δεν διεκήρυξε ότι «δεν πρόκειται να μας αφήσει να δοκιμασθούμε παραπάνω από όσο μπορούμε, και μάλιστα μαζί με τη δοκιμασία θα φέρει και τη διέξοδο»; Άρα ό,τι μας συμβαίνει είναι μέσα στα πλαίσια του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τον καθένα από εμάς: Εκείνος το επιτρέπει για το καλό μας.

Και πέραν αυτού: αν πράγματι πολλές και μαζεμένες δοκιμασίες σού έρχονται, γνώριζέ το χωρίς αμφιβολία: πρώτον, ο Κύριος σού ετοιμάζει σύντομα στεφάνια, και δεύτερον, σου δίνει ευκαιρία αυτογνωσίας: να κατανοήσεις ότι έχεις ανδρεία ψυχή. Η γενναιότητα συνοδεύεται πάντοτε από τις προκλήσεις και τους πειρασμούς.

«Για τον λόγο που ο Θεός γνωρίζει, σε δοκιμάζει. Μπορείς να κρατήσεις αυτή τη θλίψη; (λέγει ο Κύριος). Μπορώ! Θα σου δώσω Χάρη. Δεν μπορείς; Κι αυτό που σου έδωσα, θα το αφαιρέσω. Εγώ δεν θέλω δειλούς ανθρώπους» (όσιος Εφραίμ Κατουνακιώτης).

ΝΤΡΟΠΗ! ΔΕΙΤΕ τον Μητροπολίτη Δωδώνης! Αυτά μας δίδαξε ο Χριστός παπά;

 

BETTY DIRECT

Αλλοδαπός εισέβαλε σε εκκλησία στον Άγιο Παντελεήμονα και φώναζε σήμερα Μεγάλη Τετάρτη

 

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ONLINE NEWS LIVE

Ιεροκήρυκας Δημήτριος Παναγόπουλος+: Περί νηστείας


Εάν η νηστεία, όπως θα αποδείξουμε στη συνέχεια, είναι μέσο απαραίτητο για τη σωτηρία της ψυχής του ανθρώπου, τότε μόνο θα πρέπει να καταργηθεί, όταν εκλείψουν και οι εχθροί της, δηλαδή η σάρκα και ο Διάβολος.

Κάποιοι ζητούν την κατάργησή της λέγοντας, ότι οι περισσότεροι όχι μόνο δεν νηστεύουν, αλλά και αγνοούν τις νηστείες.

Το επιχείρημα είναι πολύ αστείο, ώστε να καταργήσουμε ένα ιερό και ευεργετικό για τη σωτηρία των ψυχών μας θεσμό, με μόνο δικαιολογητικό ότι οι πολλοί δεν τον εφαρμόζουν.

Διότι τότε θα πρέπει να καταργήσουμε και κάθε άλλο που δεν ακολουθεί ο πολύς κόσμος, δηλαδή αγνότητα, παρθενία, τιμιότητα, ειλικρίνεια, και να τα αντικαταστήσουμε με διαφθορά, πορνεία, μοιχεία, απάτη, κλοπή, ψεύδος κ.τ.τ., διότι το ποσοστό αυτών των ανθρώπων σήμερα είναι μεγαλύτερο.

Άνθρωποι, λεγόμενοι χριστιανοί, που δεν γνωρίζουν όμως τις εντολές του Χριστού και κατά συνέπεια δεν τις τηρούν, ή που τις γνωρίζουν και δεν τις τηρούν, ούτε είναι, ούτε πρέπει να λέγονται χριστιανοί.

Ο Χριστός συνδύασε άρρηκτα την πίστη με την τήρηση των εντολών, λέγοντας: «Εάν τις αγαπά με, τον λόγον μου τηρήσει» (Ιω. 14:23) και «Ο μη αγαπών με τους λόγους μου ου τηρεί» (Ιω. 14:24), και πάλι: «Ου πας ο λέγων μοι Κύριε Κύριε εισελεύσεται εις την βασιλείαν των ουρανών, αλλ’ ο ποιών το θέλημα του πατρός μου του εν ουρανοίς» (Ματθ. 7:21).

Οι άνθρωποι λοιπόν που δεν ενδιαφέρονται να μάθουν τους θεσμούς της θρησκείας τους, ενώ την ίδια στιγμή κατά κόσμον γνωρίζουν τα πάντα, πολλές φορές δε και πολλά επιζήμια, αυτομάτως απορρίπτουν τον Ιδρυτή Αυτής, τον Ιησού· γι’ αυτό ούτε είναι, ούτε πρέπει να λέγονται χριστιανοί και ας μην πλανόμαστε.

Η νηστεία υπάρχει νομοθετημένη από τον ίδιο τον Θεό στον Παράδεισο: «Και ενετείλατο Κύριος ο Θεός τω Αδάμ, λέγων· από παντός ξύλου του εν τω Παραδείσω βρώσει φαγή, από δε του ξύλου του γινώσκειν καλόν και πονηρόν, ου φάγεσθε απ’ αυτού· η δι’ αν ημέρα φάγητε απ’ αυτού, θανάτω αποθανείσθε» (Γεν. 2:16-17). Και ο Μέγας Βασίλειος ερμηνεύει: «Η νηστεία νομοθετήθηκε στον Παράδεισο. Ο Αδάμ έλαβε την πρώτη εντολή: «Από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού δεν θα φάτε», και το «δεν θα φάτε» είναι νομοθεσία νηστείας και εγκράτειας. Αν η Εύα νήστευε από το δέντρο, δεν θα χρειαζόμασταν τώρα αυτή τη νηστεία· ας νηστέψουμε λοιπόν, για να επανέλθουμε στον Παράδεισο».

Ώστε δεν είναι απλώς ένδειξη υποταγής στο θέλημα του Θεού ή εξωτερίκευση πίστεως ή έκφραση συντριβής, όπως βλέπουμε στους Νινευΐτες (Ιωνάς κεφ. 3), ή απλός τύπος της Παλαιάς Διαθήκης, αλλ’ ουσία σοβαρή και σπουδαία, η οποία πολύ βοηθάει στη σωτηρία της ψυχής του ανθρώπου. Απόδειξη ότι ο ίδιος ο Χριστός πρώτος νήστεψε «ημέρας τεσσαράκοντα και νύκτας τεσσαράκοντα» (Ματθ. 4:4), καθότι σαράντα ημέρες ήταν πειραζόμενος από τον Διάβολο, και «ουκ έφαγεν ουδέν εν ταις ημέραις εκείναις» (Λουκ. 4:2).

Δεν είναι λοιπόν εφεύρεση ανθρώπινη η νηστεία, αλλά θεία, και έχει δοθεί ως «όπλο» στον άνθρωπο, ώστε σε συνδυασμό με την «προσευχή» να καταστεί αήττητο κατά του εχθρού μας Διαβόλου, ο οποίος εμφωλεύει εντός της σάρκας μας, η οποία νυχθημερόν εργάζεται για την απώλεια της ψυχής μας.

Δια Πνεύματος Αγίου δε, ο Ιωβ προσδιορίζει τον Διάβολο, την έδρα του και τη δύναμή του ως εξής: «Η δύναμις αυτού (του Σατανά) επ’ ομφαλού γαστρός» (Ιώβ 40:16).

Όταν λοιπόν η Εκκλησία του Χριστού η Ορθόδοξη θεσπίζει νηστεία, άλλοτε αυστηρή, όπως της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, του 15Αυγούστου κλπ., και άλλοτε ήπια, όπως των Χριστουγέννων και των Αγίων Αποστόλων, σκοπό έχει τη σωτηρία της ψυχής των τέκνων της.

Οι άγιοι του Θεού άνθρωποι για τη νηστεία εκφράζονται ως εξής:

α) «Ας αγαπήσουμε τη νηστεία, διότι είναι μητέρα της σωφροσύνης και πηγή κάθε φιλοσοφίας» (Χρυσόστομος).

β) «Η νηστεία γεννά Προφήτες, ενισχύει τους δυνατούς· η νηστεία δίνει σοφία στους νομοθέτες· είναι αγαθό φυλακτήριο της ψυχής, ασφαλής σύνοικος για το σώμα, όπλο για τους αρίστους, γυμναστήριο για τους αθλητές· αυτό αποκρούει τους πειρασμούς, αυτό ενισχύει στους αγώνες της ευσέβειας· είναι σύνοικος της νήψεως, δημιουργός της σωφροσύνης· στους πολέμους ανδραγαθεί, στην ειρήνη γαληνεύει» (Μ. Βασίλειος).

γ) «Το λάδι παχύνει τον αθλητή, ενώ η νηστεία δυναμώνει τον ασκητή της ευσέβειας· ώστε, όσο αφαιρείς από τη σάρκα, τόσο θα κάνεις την ψυχή να λάμπει από την πνευματική ευεξία… επιπλέον όλο τον χρόνο η νηστεία είναι ωφέλιμη σ’ αυτούς που την διαλέγουν· διότι ούτε οι δαίμονες τολμούν να πειράξουν αυτόν που νηστεύει, αλλά και οι φύλακες της ζωής μας άγγελοι παραμένουν με μεγαλύτερη προθυμία στους καθαρμένους με τη νηστεία» (ο ίδιος).

δ) «Η νηστεία ανεβάζει την προσευχή στον ουρανό, σαν να γίνεται γι’ αυτήν φτερό για την άνω πορεία· η νηστεία είναι η αύξηση των οίκων, η μητέρα της υγείας, ο παιδαγωγός της νεότητας, ο στολισμός των ηλικιωμένων, ο καλός συνοδός των οδοιπόρων, ο ασφαλής σύντροφος των συνοίκων» (ο ίδιος).

ε) «Είσαι πλούσιος; Μη περιφρονήσεις τη νηστεία, απαξιώνοντας να την πάρεις στο τραπέζι σου, ούτε να τη διώξεις ντροπιασμένη από το σπίτι σου νικημένη από την ευχαρίστηση, μη τυχόν σε καταγγείλει στον Νομοθέτη των νηστειών, και με την καταδίκη σού προξενήσει πολλαπλάσια στέρηση, ή από σωματική αρρώστια ή από κάποια άλλη λυπηρή περίσταση» (ο ίδιος).

στ) «Μέγα αγαθό η νηστεία· αυτή αφανίζει τα τραύματα του αμαρτωλού· αυτή κατευνάζει και καταπραΰνει τις φλεγμονές των σαρκικών παθών· αυτή είναι το καλό χωράφι που βλαστάνει τον καρπό της ευφροσύνης· αυτή είναι φίλος που μάχεται γενναία τους πολεμίους» (Συμεών Μεταφραστής).

ζ) «Οι άγγελοι είναι αυτοί που σε κάθε εκκλησία απογράφουν αυτούς που νηστεύουν· βλέπε, μήπως για μικρή ηδονή φαγητών στερηθείς την απογραφή του αγγέλου και καταστήσεις τον εαυτό σου υπόδικο λιποταξίας σ’ Αυτόν που σε στρατολόγησε» (Μ. Βασίλειος).

η) «Βόρβορος που αποξηράνθηκε δεν θα ευχαριστήσει πλέον τους χοίρους, και σάρκα που μαράθηκε δεν θα αναπαύσει πλέον τους δαίμονες» (Ισαάκ ο Σύρος).

8) «Εισροή αίματος προξενεί εκροή πνεύματος» (Μάρκος ο Ασκητής).

Κατόπιν λοιπόν όλων αυτών νομίζουμε ότι είναι περιττή η γνώμη των ειδικών, διότι ειδικοί δεν είναι εκείνοι που μελετούν τη νηστεία, αλλά εκείνοι, που ζουν τη νηστεία, δηλαδή εκείνοι που οι ίδιοι νηστεύουν και που μας ομιλούν πλέον όχι από θεωρία αλλά από πείρα, όπως οι παραπάνω Άγιοι.

[Από το περιοδικό «Όσιος Φιλόθεος της Πάρου» τ. 4, Ιανουάριος – Απρίλιος 2002, Εκδ. Ορθόδοξος Κυψέλη, σελ. 111 (αποσπάσματα)]


Ι. Ρωμανίδης: Η ένωση των Εκκλησιών γράφτηκε στο κρεββάτι της ανωμαλίας!

Αναδημοσιεύουμε αυτό το άρθρο για να θυμηθούμε ποιοί είναι οι πραγματικοί ένοχοι στα θεοστυγή εγκλήματα που σήμερα ταλανίζουν τον άνθρωπο.

Ὁ Οἰκουμενισμὸς τοῦ Ἰωάννη Ζηζιούλα, τοῦ Δημητριάδος Ἰγνάτιου καὶ τοῦ Μεσσηνίας Χρυσοστόμου συνήγορος τῶν ὁμοφυλόφιλων!


Οὐσιαστικὰ συνηγοροῦν στὴν διαγραφὴ

τῶν Σοδόμων καὶ τῶν Γομόρων

ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφή!

Νά, γιατὶ ὁ ἀείμνηστος Ρωμανίδης ποὺ ἤξερε πρόσωπα καὶ ἰδέες ἔλεγε, ὅτι ἡ Ἕνωση τῶν Ἐκκλησιῶν γράφτηκε στὸ κρεβάτι τῆς ανωμαλίας!

Πηγή: "Agioritikovima"

Η ομοφυλοφιλία, μήλον της έριδος για τους Ορθόδοξους Ιεράρχες στο Σαμπεζύ της Γενεύης 

Αποκαλυπτικές λεπτομέρειες για την συνεδρίαση της διορθόδοξου επιτροπής που προκαλούν ντροπή φέρνει σήμερα το ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΒΗΜΑ στην δημοσιότητα.-Ποιοι εκπρόσωποι εκκλησιών επέμεναν να υποστηρίξουν την ομοφυλοφιλία και παραλίγο να γίνουν αιτία «να διαγραφεί από την Αγία Γραφή το κεφάλαιο για τα Σόδομα και Γόμορρα». Βαθιά ανησυχία στους κόλπους της εκκλησίας για την στάση Ιεραρχών και για την προσπάθεια τροποποίησης της Αγίας Γραφής με τους ιερούς κανόνες της Εκκλησίας και την διδασκαλία των Αγίων Πατέρων.
Το παρασκήνιο που αποκαλύπτουμε σήμερα για την συνεδρίαση της ειδικής διορθοδόξου επιτροπής αποδεικνύει περίτρανα ότι κάποιοι από τους φύλακες της Ορθόδοξης Πίστης προσπαθούν να αποδυναμώσουν τα στηρίγματά της Ορθοδοξίας .

Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΡΘΩΜΟΥ

Από 16 έως 20 Φεβρουαρίου 2015 στο Ορθόδοξο Κέντρο του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Σαμπεζύ Γενεύης υπό την προεδρία του μητροπολίτου Γέροντος Περγάμου Ιωάννου Ζηζιούλα, σεβαστού θεολόγου και ακαδημαϊκού, συνεδρίασε η Ειδική Διορθόδοξος Επιτροπή για την προετοιμασία της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας.
Την Σύνοδο αυτή όλοι οι ορθόδοξοι την περίμεναν παραπάνω από 50 χρόνια, και παρόλα αυτά, οι προετοιμασίες δεν είχαν ακόμη ολοκληρωθεί.
Όταν τον Μάρτιο της περσινής χρονιάς οι Προκαθήμενοι των Ορθοδόξων Εκκλησιών βρέθηκαν στο Φανάρι μετά από την πρόσκληση του Οικομενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου αποφάσισαν η Πανορθόδοξος Σύνοδος να συγκληθεί το καλοκαίρι του 2016 στην Κων/λη.

Η ΑΝΑΓΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

Τότε όμως διαπίστωσαν τότε ότι πολλά κείμενα, τα οποία είχαν ετοιμαστεί για αυτή τη συνάντηση των ορθοδόξων αρχιερέων ακόμη από τα χρόνια του ψυχρού πολέμου και μάλιστα σε συνθήκες κομμουνιστικών καθεστώτων της Ανατολικής Ευρώπης, δεν ήταν πια επίκαιρα.
Γι’αυτό οι Πατριάρχες και οι Αρχεπίσκοποι ίδρυσαν μια νέα επιτροπή, αποτελούμενη από τους εκπροσώπους όλων των 14 Αυτοκέφαλων Εκκλησιών ώστε να αναθεωρήσουν τα εν λόγω παρωχημένα κείμενα.
Ο στόχος αυτής της επιτροπής ήταν να επικαιροποιήσει τα παρωχημένα αυτά κείμενα για να γίνουν αποδεκτά από τους αρχιερείς που θα συμμετείχαν στην Σύνοδο. Άλλωστε όλες οι συνοδικές αποφάσεις, όπως το συμφώνησαν οι Προκαθήμενοι τον περασμένο Μάρτιο, έπρεπε να ληφθούν ομόφωνα.
Είναι δύσκολο να υπολογισθεί ο χρόνος θα καταφέρουν να εκπληρώσουν τους στόχους τους, αφού οι προκάτοχοί τους χρειάστηκαν δεκαετίες να ετοιμάσουν τα κείμενα που τώρα πρόκειται να υποβληθούν σε αναθεώρηση.
Πάντως αν λάβουμε υπόψη μας το περιεχόμενο της τελευταίας συνεδρίας της επιτροπής στο Σαμπεζύ το οποίο αποκαλύπτουμε σήμερα είναι καλύτερα να μη βιαστούν να πάρουν αποφάσεις.
Κι ακόμη καλύτερα θα ήταν να μη συγκληθεί καθόλου η Σύνοδος αυτή εφόσον κάποιοι που πρόκειται να πάρουν μέρος στις εργασίες της, είναι έτοιμοι να αναθεωρήσουν και να τροποποιήσουν όχι μόνο τα προσχέδια των θεολόγων του περασμένου αιώνα, αλλά και την ίδια την Αγία Γραφή με τους ιερούς κανόνες της Εκκλησίας και την διδασκαλία των Αγίων Πατέρων.
Αυτή τη φορά οι σοφοί, που μαζεύτηκαν στην Ελβετία, συζήτησαν το κείμενο που είχε συνταχτεί από την Τρίτη Πανορθόδοξη Προσυνοδική Διάσκεψη ακόμη το 1986 και φέρει τον ηχηρό τίτλο «Η συμβολή της Ορθοδόξου Εκκλησίας εις επικράτησιν της ειρήνης, της δικαιοσύνης, της ελευθερίας, της αδελφοσύνης καί της αγάπης μεταξύ των λαών, καί άρσιν των φυλετικών καί λοιπών διακρίσεων».
Οι Ιεράρχες από το Ανατολικό μπλοκ ήταν αυτοί που έβαλαν το κείμενο αυτό στην ατζέντα της επερχόμενης Συνόδου. Άλλωστε έπρεπε να δώσουν αναφορά στις δικτατορικές αρχές των κομμουνιστικών κρατών τους και να τους αποδείξουν ότι οι κόποι τους κατά τα επαγγελματικά ταξίδια στο εξωτερικό δεν πάνε χαμένοι.
Επίσης έπρεπε να τους καθησυχάσουν ότι αγωνίζονται εκεί για την "ειρήνη", όπως βέβαια την καταλάβαιναν την ειρήνη στο Ανατολικό μπλοκ.
Τώρα όμως άλλαξαν τα πράγματα και παρόλο που βρισκόμαστε ακόμη πολύ μακριά από την αδελφοσύνη και την αγάπη μεταξύ των λαών, ο αγώνας κατά των φυλετικών διακρίσεων δε φαίνεται να είναι και πολύ επίκαιρο θέμα.
Και πράγματι, το απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική αφορά πλέον το μακρινό παρελθόν, "οι αποικιακές χώρες" κατάφεραν να αποκτήσουν την ανεξαρτησία τους, ενώ εκπρόσωπος μιας καταπιεσμένης κάποτε φυλής μετακόμισε στο Λευκό Οίκο και διευθύνει το πιο δυνατό κράτος του σύγχρονου κόσμου.

ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΤΗΣ ΝΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΜΑΧΕΣ

Κανείς λοιπόν δε θα περίμενε το ζήτημα αυτό να προκαλέσει έντονες συζητήσεις μεταξύ των συμμετεχόντων στην περασμένη συνεδρία.
Οι διαμάχες όμως που προέκυψαν πήραν διαστάσεις θύελλας σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες . Ήταν μάλιστα τόσο θερμές και ηχηρές ώστε έφτασαν από την αίθουσα των κλειστών συσκέψεων, στα αυτιά τόσο του τεχνικού προσωπικού του Ορθόδοξου Κέντρου, όσο και των φοιτητών που σπουδάζουν εκεί ορθόδοξη θεολογία.
Όπως αποδείχτηκε, αντικείμενο διαφωνιών έγιναν τα δικαιώματα των σεξουαλικών μειονοτήτων. Τις μειονότητες αυτές ο μητροπολίτης Περγάμου κατ ευφημισμόν αποκάλεσε "μειονότητες άλλης φύσεως" και οι οποίες κατά τη γνώμη του πρέπει να προστατεύονται από κάθε είδους διάκριση και άδικους διωγμούς. 
"Δεν έχουμε δικαίωμα να ταπεινώνουμε και να διώκουμε την εικόνα του Θεού", είπε σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες ο 84χρονος καθηγητής ορθόδοξης θεολογίας απευθυνόμενος στους "άσπλαχνους" συναδέλφους του.
"Ας αναρωτηθούμε εάν πρέπει να θεωρούμε τους ομοφυλόφιλους αποδιοπομπαίους τράγους που αξίζουν να υφίστανται διώξεις; Εάν οι ίδιοι θέλουμε να υφίστανται διώξεις; 
Κι εάν δε θέλουμε να καθιερωθεί η αρχή σύμφωνα με την οποία αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να προστατεύονται, αυτό σημαίνει ότι θέλουμε να τιμωρούνται και να φυλακίζονται".
Ο μητροπολίτης επανέλαβε με αυτόν τον τρόπο τα πιστεύω εκείνων που υποστήριξαν το αντιρατσιστικό, αλλά στην ουσία αντιορθόδοξο νομοσχέδιο το οποίο ψηφίστηκε από την Ελληνική Βουλή υπό την πίεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης .
Το νομοσχέδιο αυτό θυμίζουμε ότι αποτέλεσε αντικείμενο κατάκρισης εκ μέρους του σεβασμιώτατου μητροπολίτη Πειραιώς, κ. Σεραφείμ, καθώς και πολλών άλλων αξιοπρεπών εκκλησιαστικών παραγόντων με μεγάλο πνευματικό κύρος οι οποίοι αντιπροσωπεύουν την ηθικά υγιή πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας.
Ωστόσο οι προσπάθειες να ενσωματωθεί στο κείμενο της Αγίας Συνόδου η θέση που απαιτεί σεβασμό απέναντι στις "κοινότητες μειονοτήτων εθνικής, θρησκευτικής, γλωσσικής και άλλης φύσεως" και "εγγυήσεις γι' αυτούς να αναπτύσσονται ελεύθερα σύμφωνα με τις αρχές τους" δε βρήκε υποστήριξη από την πλειοψηφία.
Τότε προσπάθησε να βοηθήσει τον μητροπολίτη Περγάμου Ιωάννη ένας άλλος καθηγητής θεολογίας, κοσμήτορας του Ινστιτούτου Ορθόδοξης Θεολογίας στο Σαμπεζύ Βλάσιος Φειδάς ο οποίος τόνισε:
«Σεξουαλικές μειονότητες υπάρχουν, τόνισε ο καθηγητής, είναι όπως κι εμείς, μέλη της Εκκλησίας, αυτοί μετέχουν στη ζωή της, είναι αμαρτωλοί, αλλά κι εμείς όλοι είμαστε αμαρτωλοί. Το κράτος τους αναγνωρίζει ως σεβαστά μέλη της κοινωνίας, επομένως και εμείς δεν πρέπει να τους αγνοούμε. Σεξουαλικές αμαρτίες δεν είναι με τίποτα οι πλέον βαριές", γι' αυτό πρέπει να αντιμετωπίζουμε την LGBT κοινότητα όχι με καταδίκη, αλλά με αγάπη και σεβασμό.»
Στην αρχή ανάμεσα στους συμμετέχοντες βρέθηκαν ελάχιστοι που συμμερίστηκαν αυτή τη στάση. Αντιθέτως η αντιπροσωπεία της Ρωσικής Εκκλησίας με επικεφαλής τον μητροπολίτη Ιλαρίωνα Αλφέγιεφ, εξέφρασε την απόλυτη διαφωνία της.
Την θέση για σεβασμό απέναντι στις ομοφυλοφιλικές κοινότητες και για προστασία τους από τις διώξεις δεν ήθελαν με τίποτα να την εγκρίνουν ούτε ο εκπρόσωπος του Πατριαρχείου Αντιοχείας μητροπολίτης Βασίλειος από τη Συρία, όπου οι αδελφοί μας χριστιανοί υφίστανται σκληρούς διωγμούς λόγω της πίστης τους, ούτε ο μητροπολίτης Μαυροβουνίου Αμφιλόχιος, ο οποίος αντιστέκεται με θάρρος στα Φεστιβάλ Υπερηφάνειας (gay pride) στην πρωτεύουσα της χώρας του, ούτε οι άλλοι Ιεράρχες.
Αλλά η πλύση εγκεφάλου μαζί με την έντονη ψυχολογική πίεση που την άσκησε κατά τη διάρκεια 7 (!) ωρών ο πρόεδρος της Επιτροπής πάνω στους συμμετέχοντες, δεν έμεινε άκαρπη.
Το αποτέλεσμα ήταν να διατυπωθεί μια συμβιβαστική τροπολογία, ότι "οι μειονότητες άλλης φύσεως δεν πρέπει να αποτελούν αντικείμενο διάκρισης, αλλά το γεγονός αυτό δεν απαιτεί από κανένα να συμμεριστεί τις απόψεις και τις αρχές τους".
Την τροπολογία αυτή λοιπόν, προς μεγάλη μας λύπη και ντροπή, σύμφωνα με το αποκλειστικό μας ρεπορτάζ την ψήφισαν όλοι οι Ιεράρχες ελληνικής καταγωγής, συμπεριλαμβανομένου του μητροπολίτη Δημητριάδος Ιγνατίου.
Ο Μητροπολίτης Δημητριάδος δήλωσε ότι στην Ελλάδα "οι φορείς ναζιστικής ιδεολογίας" δήθεν επιτίθενται στις σεξουαλικές μειονότητες.
Την τροπολογία ψήφισαν ο μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος, ο μητροπολίτης Πάφου Γεώργιος (εκκλησία Κύπρου), ο αρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης Αρίσταρχος (Πατριαρχείο Ιεροσολύμων) και ο μητροπολίτης Καλής Ελπίδος Σέργιος (Πατριαρχείο Αλεξανδρείας).
Σε αυτόν τον συμβιβασμό της ντροπής, εκτός από τους προαναφερθέντες Ιλαρίωνα Βασίλειο ,Αμφιλόχιο, αντιστάθηκαν σθεναρά, οι ιεράρχες των Εκκλησιών της Σερβίας, Βουλγαρίας, Γεωργίας και Ρουμανίας .
Όλοι αυτοί, προς τιμήν τους, δεν άλλαξαν γνώμη μέχρι τέλος. Χάρη σε αυτούς η προδοτική αναθεώρηση της ορθόδοξης θεολογίας δεν πραγματοποιήθηκε, αφού αρνήθηκαν να ενσωματωθεί στο κείμενο που συντάχτηκε για την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο, η θέση για την προστασία ομοφυλοφίλων.
Η Ορθόδοξη Εκκλησία, όπως και πριν, θα ονομάζει την αμαρτία, αμαρτία και την αλήθεια, αλήθεια.
Δε θα διαγραφούν από την Αγία Γραφή ούτε το κεφάλαιο για τα Σόδομα και Γόμορρα, ούτε τα λόγια του αποστόλου Παύλου, ότι "οι αρσενοκοίται Θεού Βασιλείαν ου κληρονομήσουσιν."
Πάντως το γεγονός, ότι τέτοιου είδους συζήτηση, έλαβε χώρα ανάμεσα σε αυτούς που τους έβαλε ο Θεός ποιμένες του λαού Αυτού και φύλακες της ορθόδοξης πίστης, προκαλεί βαθιά ανησυχία.
Ενώ η συμπεριφορά στη συζήτηση αυτή συγκεκριμένων ιεραρχών οι οποίοι εξαιτίας φόβου απέναντι στον κόσμο τούτο και εν ονόματι αιρετικής πολιτικής ορθότητας ,κρυφά από το ποίμνιό τους, προδίδουν την διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, προξενεί βαθιά θλίψη.Νεκτάριος Δαπέργολας: Εἰκόνες π α ρ ά ν ο ι α ς, σέ ἕναν ἀ ν ά π ο δ ο κόσμο...
Γράφει ὁ Νεκτάριος Δαπέργολας

Καί ἐνῶ ἡ ψευτοπανδημική παράκρουση συνεχίζεται χέρι-χέρι μέ τόν σαδιστικό φασισμό τῶν δαιμονικά διεστραμμένων κυβερνώντων καί τή μαζική προβατοποίηση τῶν ἐξηλιθιωμένων ὑπηκόων, νά μία ἀπό τίς πλέον εὔγλωττες εἰκόνες τῆς ὅλης παράνοιας πού ζοῦμε ἐδῶ καί δύο χρόνια: 
κάποιοι κακομοίρηδες οἱ ὁποῖοι περιμένουν στήν οὐρά γιά νά δείξουν τά πιστοποιητικά τους καί νά μπορέσουν νά δοῦν τήν «Φάρμα τῶν Ζώων» τοῦ Τζώρτζ Ὄργουελ!

Προφανῶς θά ἔκαναν μετά καί κανένα σχόλιο βαθυστόχαστης ἀμπελοκενοφιλοσοφίας περί…ἐλευθερίας στά ψευτοκουλτουροφιλελέδικα πηγαδάκια τους, σίγουρα θά ξανάκραξαν καί στό fb τούς ἀσυνείδητους ἀρνητές (πού ἀκόμη τούς τήν στεροῦν), θά πῆγαν καί σέ καμιά συναυλία ἐνάντια στήν…«κακιά Ρωσία πού γενοκτονεῖ γυναικόπαιδα» καί κάποια ἄλλη μέρα θά ξαναστήθηκαν στήν οὐρά γιά barcode control (ναί, οἱ ἴδιοι ἀκριβῶς), ὥστε νά ἀπολαύσουν καί τόν «Ρινόκερο» τοῦ Ἰονέσκο, ξαναβρίζοντας ἀναμφίβολα καί τον…ψεκασμένο Σερβετάλη πού ἀναστάτωσε τότε - ἔστω καί προσωρινά - μέ τίς γελοῖες ἐμμονές του τήν παράσταση. 

Σέ λίγο καιρό πιθανότατα (οἱ ἴδιοι πάντα) θά σπεύδουν ἀσμένως νά προβάλουν πρός σκανάρισμα καί τό χέρι (ἤ τό μέτωπό τους), γιά νά παρακολουθήσουν τό «1984» ἤ τό «Brave New World». 

Καί φυσικά δέν θά τούς ἐνοχλεῖ τίποτε. 

Ὅλα θά εἶναι μέσα τους ἐντελῶς τακτοποιημένα, ὅλα θά δείχνουν ἀπολύτως φυσιολογικά. 

Καί γιατί νά μήν δείχνουν ὅμως ἄρα γε; 

Πλήρως ταιριαστές καί ἁρμονικές οἱ ἀναποδογυρισμένες σκέψεις τους μέσα στά ἀναποδογυρισμένα τους μυαλά, πλήρως ἁρμονικές καί μέ ὅλη τήν ἀντινόηση καί τή διαστροφή τοῦ ἀντεστραμμένου τους μικρόκοσμου. 

Ἕνας ἀνάποδος κόσμος πού χτίζεται γοργά, καταπίνοντας καί μετουσιώνοντας τά πάντα σέ νεοεποχίτικη ἀχλύ καί μετανθρωπικό σκοτάδι.

Πλέον δεν το κρύβουν! Άλλαξε την συζήτηση μόλις ειπώθηκε στον αέρα

 

Rantar

Γι’ αὐτό λέω σέ σένα, καί σ’ ὅλους τους ἀδελφούς...


Σὲ καιρὸ πειρασμοῦ μὴ ἀφήνεις τὴ θέση σου· μὴ λιποτακτήσεις.

Γι’ αὐτὸ λέω σὲ σένα καὶ σ’ ὅλους τους ἀδελφούς, ὅτι σὲ κάθε πόλεμο τοῦ ἐχθροῦ πρέπει νὰ βγεῖς νικητής. 

Ἢ νὰ πεθάνεις στὸν ἀγώνα· ἢ μὲ τὸ Θεὸ νὰ νικήσεις. Ἄλλος δρόμος δὲν ὑπάρχει.


Ἅγιος Ἰωσήφ Ἡσυχαστής
(Γέροντος Ἰωσήφ, «Ἔκφρασις Μοναχικῆς Ἐμπειρίας», ἔκδ. Ι.Μ.Φιλοθέου, 
Ἄγ. Ὅρος, σ. 119-121- ἀπόσπασμα σέ νεοελληνική ἀπόδοση.)

What has happened to Western people? ( Τί συνέβη μέ τούς ανθρώπους της Δύσεως ; )


[ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ]

What has happened to Western people? 
All these decades we have been saying that a paranoid and corrupt international elite wants to set up the so-called NWO, didn't we? 
Don't they commit a global suffocating control on markets and people and the environment and urban areas? 

Isn't their ultimate goal to reduce the world population, because it's supposedly destroying the planet, and totally control the rest of the people with embedded technology, RFID or whatever the latest thing is being manufactured?

Where did all that go? What happened to the awakening? I thought all people in the western hemisphere at least had caught on. In the end, as I see it, it was more understood by the inhabitants of Asia, Africa, South America and Russia. 

And the inhabitants of the rest of the so-called "advanced world" have allowed themselves to become programmed to believe every lie of the state mafia. 

With a false flag called "pandemic", people were also led to a further lock of their thinking, which obviously wasn't as much as it should have been in the first place, and they submitted to those who today are clearly telling them that they are called the NWO and want to enslave and murder them, because they don't need so many to serve them. 

They are clearly telling them what some people like me were telling years and years, and the globalists called us conspiracy theorists. 

NWO: In addition to many presidents and prime ministers in past decades, we hear this term again today, uttered and wished to implement it; Bill Gates, Klaus Schwab, George Soros and several others who represent it, even a member of the Ukrainian government a few days ago said: "we are fighting for the NWO."

So we hear both President Vladimir Poutin and Minister of Foreign Affairs of Russia, Sergey Lavrov, telling us that their operation in Ukraine is not exactly a military attack to conquer a neighbouring country, but a decisive first strike on the NWO, which controls Ukraine and uses it for its dirty and dangerous plans and the construction of viruses that can bring Armageddon and mass population reduction.

We hear them both say this.. and instead of we saying "at last the crackdown on these monsters has finally begun", we spell, like parrots, what we are told on guided and propaganda TV. We say, with our small - as it turns out - IQ.. that Putin is a paranoid dictator, a new Hitler, attacking neighbouring countries. 

And our stupidity does not let us see that it is the Nazis who are pretending to be the Ukrainian army in Ukrainian army clothes, while the real Ukrainian army has surrendered almost all of it to the Russian army, since the beginning of operations.

The western gang , called the NWO, has turned black into white. In two years, it has managed to thoroughly program the minds of millions of people, so to believe their propaganda, to believe that 2+2=5.

Let's hope God puts an end to this soon. Let's hope Vladimir Putin, God's officer, drains the swamp, where President Trump had started to, but the monsters stopped him by threatening to create a great disaster in the United States.

Let's wish Freedom to the persecuted Western Civilization.


Kostas Taurus, administrator of 'Diodotos' blog

------------------------------------------------------


Τί συνέβη στον δυτικό άνθρωπο; 

Τόσες δεκαετίες δεν λέγαμε ότι μια παρανοϊκή και διεφθαρμένη διεθνής 'ελίτ' θέλει να στήσει την λεγόμενη NWO (Νέα Τάξη Πραγμάτων); 

Έναν παγκόσμιο ασφυκτικό έλεγχο των αγορών και των ανθρώπων και του περιβάλλοντος και των αστικών περιοχών; Με απώτερο σχέδιο την μείωση του παγκόσμιου πληθυσμού, γιατί δήθεν καταστρέφει τον πλανήτη, και τον απόλυτο έλεγχο των υπολοίπων ανθρώπων με ενσωματωμένη τεχνολογία, RFID ή ό,τι πιο σύγχρονο κατασκευάζεται;

Πού πήγαν όλα αυτά; 

Πού πήγε η αφύπνιση; 

Νόμιζα ότι τα έχουν εμπεδώσει όλοι τουλάχιστον οι άνθρωποι του δυτικού ημισφαιρίου. 

Τελικά, όπως βλέπω, τα αντιλήφθηκαν περισσότερο οι κάτοικοι της Ασίας, της Αφρικής της Νοτίου Αμερικής και της Ρωσίας. 

Και οι κάτοικοι του υπόλοιπου λεγόμενου "προηγμένου κόσμου" άφησαν τους εαυτούς τους να προγραμματιστούν και να πιστεύουν το κάθε ψέμα της κρατικής μαφίας. 

Με έναν ψεύτικο συναγερμό (false flag) ονόματι "πανδημία", οδηγήθηκαν και σε περαιτέρω κλείδωμα της σκέψης τους, που προφανώς δεν ήταν εξ αρχής όση έπρεπε, και υποτάχτηκαν σε αυτούς οι οποίοι σήμερα τους λένε ξεκάθαρα ότι ονομάζονται NWO και θέλουν να τους σκλαβώσουν και να τους δολοφονήσουν, επειδή δεν χρειάζονται τόσους πολλούς να τους υπηρετούν. 

Τους λένε ξεκάθαρα αυτό που μέχρι πριν δύο χρόνια κορόιδευαν κάποιους από εμάς ότι το διαδίδαμε ως θεωρία συνωμοσίας. 

NWO: Εκτός από πολλούς προέδρους και πρωθυπουργούς στις προηγούμενες δεκαετίες, ακούμε τον όρο αυτό πάλι σήμερα, να τον εκφέρουν και να επιθυμούν την εφαρμογή του, ο Bill Gates, ο Klaus Schwab, ο George Soros και αρκετοί άλλοι που το αντιπροσωπεύουν, έως και ένα μέλος της ουκρανικής κυβέρνησης πριν από λίγες ημέρες είπε ότι πολεμούμε υπέρ της NWO. 

Ακούμε λοιπόν και τον Vladimir Poutin και τον Yπ.Εξ. της Ρωσίας, Sergey Lavrov, να μας λένε ότι οι επιχείρηση τους στην Ουκρανία δεν είναι ακριβώς πολεμική επίθεση προς κατάκτηση μιας γειτονικής χώρας, αλλά αποφασιστικό πρώτο χτύπημα στην NWO, που ελέγχει την Ουκρανία και την χρησιμοποιεί για τα βρώμικα και επικίνδυνα σχέδια της και την κατασκευή ιών που μπορούν να φέρουν τον Αρμαγεδώνα και την μαζική μείωση πληθυσμών. 

Τους ακούμε να τα λένε αυτά και αντί να λέμε "επιτέλους ξεκίνησε η πάταξη αυτών των τεράτων", σαν τους παπαγάλους λέμε ό,τι μας λένε στην κατευθυνόμενη και προπαγανδιστική TV. 

Λέμε με το μικρό, όπως αποδείχτηκε, IQ μας, ότι ο Πούτιν είναι ένας παρανοϊκός δικτάτορας, ένας νέος Χίτλερ, που επιτίθεται σε γειτονικές χώρες. 

Και η βλακεία μας δεν μάς αφήνει να δούμε ότι οι Ναζί είναι αυτοί που παριστάνουν τον ουκρανικό στρατό με ρούχα ουκρανικού στρατού, ενώ ο πραγματικός ουκρανικός στρατός έχει παραδοθεί σχεδόν όλος, από την αρχή των επιχειρήσεων, στον ρωσικό στρατό.

Η δυτική συμμορία ονόματι NWO, το μαύρο το έχει κάνει άσπρο. 

Έχει καταφέρει, μέσα σε δύο χρόνια, να προγραμματίσει για τα καλά το μυαλό εκατομμυρίων ανθρώπων να πιστέψουν την προπαγάνδα τους, να πιστέψουν ότι 2+2=5.

Ας ελπίσουμε ο Θεός να δώσει σύντομα ένα τέλος σε αυτό. 

Ας ευχηθούμε ο αξιωματικός του Θεού, ο Βλαντιμίρ Πούτιν να καθαρίσει το βάλτο, εκεί που είχε ξεκινήσει και ο Πρόεδρος Τραμπ, αλλά τα τέρατα τον σταμάτησαν με την απειλή ότι θα φέρουν μία μεγάλη καταστροφή στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Καλή Λευτεριά στον υπό διωγμό Δυτικό Πολιτισμό. 

ΚΩΣΤΑΣ-ΤΑΥΡΟΣ


'Σ Ο Κ' ! "ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΥΠΑΚΟΥΟΥΣ, ΜΕ ....ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ"! ! ! ( Καί ΠΟΙΟΣ "καλός κύριος" - μας - τά λέει αυτά; ) / Β Ι Ν Τ Ε Ο

Keep Them Docile, 
With ...Drugs 
Video Games!


...OTAN ΣΟΥ ΚΑΝΕΙ ΔΩΡΕΑΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΟΥ
Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΓΑΛΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΤΟΤΕ ΣΙΓΟΥΡΑ ΕΙΣΑΙ ΠΟΛΥ, ΜΑ ΠΟΛΥ "ΤΥΧΑΙΟΣ".....

Περιμένετε μέχρι να ακούσετε τί σκέφτεται για την ανθρωπότητα, ο άνθρωπος που αναφέρεται από την 'ελίτ' ως ένας (παντρεμένος μέ άνδρα) από τους μεγαλύτερους εν ζωή ...στοχαστές του 21ου αιώνα.


(βίντεο: 2:03΄)

"Ο ιστορικός και συγγραφέας Yuval Harari κατατάσσεται στην πρώτη γραμμή καθώς συνεισφέρει στην προώθηση της Ατζέντας από το 'Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ'.

Είναι επίσης σημείο αναφοράς για κάθε τεχνοκράτη ή μέλος της ελίτ που σέβεται τον εαυτό της, οι οποίοι τον πλημμυρίζουν επίμονα με επαίνους, ανακηρύσσοντάς τον ως έναν από τους μεγαλύτερους στοχαστές του 21ου αιώνα.

Συνεπώς, θα έπρεπε μήπως να μας ανησυχεί, ότι ο Yuval Harari πιστεύει ότι ο περισσότερος πληθυσμός είναι "ζώα που μπορούν να χακαριστούν και που χρειάζεται να κρατούνται υπάκουα ΜΕΣΩ ...ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ!"

Ναι, αυτό ενδέχεται να είναι ανησυχητικό.

Harari: "... και τότε το μεγάλο πολιτικό και οικονομικό ερώτημα του 21ου αιώνα θα είναι: για ποιό λόγο τότε να χρειαζόμαστε τους ανθρώπους ή τουλάχιστον, γιατί χρειαζόμαστε τόσους πολλούς ανθρώπους;"

...πέρα από μισθωτούς σκλάβους μετανάστες για να υπηρετούν τον Harari και τα φιλαράκια του τους άλλους παγκοσμιοποιητές; προφανώς, για τίποτε.

Harari: "Επί του παρόντος, η καλύτερη εικασία που μπορούμε να κάνουμε είναι, ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΡΑΤΑΜΕ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ."

Mark Zuckerberg: "Αυτό το ονομάζουμε METAVERSE".

Μην ανησυχείτε, η ελίτ πραγματικά νοιάζεται για εσάς. Ένας από τους μεγαλύτερους ήρωές τους, κυριολεκτικά είπε, ότι είστε όλοι άχρηστοι φάγοι, αλλά είμαι σίγουρος ότι δεν το εννοούσε.


Harari: "Θα αποτελούσε μια ΝΕΑ ΑΧΡΗΣΤΗ ΤΑΞΗ ..." "ΌΤΑΝ ΛΕΩ ΟΤΙ ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΧΡΗΣΤΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ..."

Ο Harari προηγουμένως είχε δηλώσει, ότι οι ψηφοφόροι δεν γνωρίζουν τί είναι καλό για τους ίδιους και ότι η 'ελίτ' θα είναι ΣΥΝΤΟΜΑ σε θέση να χακάρει τους εγκεφάλους των ανθρώπων και ότι θα πρέπει να υπάρξει "ένα πρόγραμμα antivirus" για τον εγκέφαλο, ΠΟΥ ΘΑ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ 
ΝΑ... Μ Ο Λ Υ Ν Θ Ο Υ Ν ΜΕ Ψ Ε Υ Δ Ε Ι Σ ΕΙΔΗΣΕΙΣ. (!!!!!!!!) 

Επίσης, ότι δεν υπάρχει ελεύθερη βούληση ή Θεός, παράδεισος και κόλαση, ενώ η ίδια η 'ελίτ' θα γίνουν θεοί μέσω του μετανθρωπισμού, ενώ οι περισσότεροι από εμάς "θα εξαφανιστούν".

Και να τονίσουμε, ότι αυτός ό τύπος είναι εκείνος που η ελίτ θεωρεί ως έναν από τους μεγαλύτερους στοχαστές του 21ου αιώνα.
Ναι, είμαι σίγουρος ότι ενδιαφέρονται για το συμφέρον σας.

Hariri: "...ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΧΡΗΣΤΗ ΤΑΞΗ..."ΑΚΟΥΣΤΕ ΚΑΙ ΔΕΙΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ - 8000 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ 5 ΜΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΜΙΣΘΟ

 

ΠΑΝ5882

Ούτε δάκρυα ούτε μετάνοια έχω...


«Οὐ δάκρυα, οὐδὲ μετάνοιαν ἔχω, οὐδὲ κατάνυξιν∙ αὐτὸς μοι ταῦτα Σωτήρ, ὡς Θεὸς δώρησαι» (ωδή β΄ Μεγάλου Κανόνος).

Πιο δραματική διαπίστωση για τον άνθρωπο δεν υπάρχει: να βλέπει ότι είναι γεμάτος από αμαρτίες, γεμάτος δηλαδή από τις πληγές που προκαλούν οι αμαρτίες του – η κάθε αμαρτία αποτελεί τραύμα για την ψυχοσωματική ύπαρξη του ανθρώπου – κι αυτός να μην μπορεί να αντιδράσει και να κάνει κάτι για την ίασή του...

Σαν τον μισοπεθαμένο άνθρωπο που έχει κάποια αίσθηση της τραγικότητάς του, αλλά αδυνατεί να κουνηθεί – περιμένει μόνο τον θάνατό του! 

Αυτή είναι η θλιβερή εικόνα που περιγράφει ο άγιος Ανδρέας Κρήτης, ο μεγάλος υμνογράφος της Εκκλησίας μας, έχοντας υπ’ όψιν του όχι κάποιον γνωστό του ή κάποιους συνανθρώπους του, αλλά τον ίδιο τον εαυτό του, την ίδια την ψυχή του. 

Περιγράφοντας όμως τη δεινή θέση στην οποία βρίσκεται, έχει την απόλυτη επίγνωση ότι την ίδια στιγμή περιγράφει και την κατάσταση κάθε άλλου ανθρώπου διαχρονικά και όπου γης. 

Διότι ο άνθρωπος δυστυχώς είναι ίδιος σε κάθε εποχή και σε κάθε τόπο: να σέρνεται στον βόρβορο των παθών του, αγόμενος και συρόμενος από την πολυποίκιλη αμαρτία του, υπόδουλος κυριολεκτικά στην κακία και τον όφι τον παμπόνηρο που κρύβεται πίσω από αυτήν και την υποδαυλίζει αδιάκοπα – ο προ και εκτός Χριστού άνθρωπος κατά τρόπο αναγκαστικό, ο μετά Χριστόν βαπτισμένος άνθρωπος από την αμέλειά του.

Η τραγικότητα όμως της καταστάσεως αυτής αυξάνει και αποκτά υπέρμετρες διαστάσεις, όταν κανείς λάβει υπ’ όψιν ότι ο άνθρωπος που κείται ημιθανής από τα θανατηφόρα τραύματα της αμαρτίας είναι το ον που ο Θεός δημιούργησε ως σύνοψη όλης της δημιουργίας, της πνευματικής και της υλικής.

«Κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσιν του Θεού» πλασμένος, μία μοναδική «επανάληψη» του παντοδύναμου Δημιουργού, δυστυχώς δεν στάθηκε στο ύψος του. Ξέπεσε, επαναστατώντας κατά του θελήματος του Πατέρα του, και ομοιώθηκε με τα κτήνη και έγινε ίδιος με αυτά στον τρόπο της ζωής του. 

Και τα μεν κτήνη δεν έχουν ευθύνη ως μη έχοντα νου και συνείδηση – θεωρούνται αδικημένα μάλιστα, γιατί η αγριάδα τους οφείλεται στον άνθρωπο – ο άνθρωπος όμως είναι απολύτως υπεύθυνος, γιατί ενώ μπορούσε, δεν έπραξε το σωστό. 

Και το «μπορούσε» δεν αναφέρεται μόνο στην αρχέγονη κατάσταση όπου πράγματι ο άνθρωπος ήταν άπειρος αμαρτίας – λογικά δεν μπορεί να εξηγηθεί η πτώση στην αμαρτία –, αλλά και στη μετά Χριστόν πια εποχή, όπου ο ενσαρκωθείς Θεός μας ανέλαβε τον άνθρωπο και τον αποκατέστησε, ώστε ο πιστός σ’ Εκείνον να λειτουργεί ως συνέχεια του Χριστού, ως ένας άλλος Χριστός.

Κι είναι ευνόητο ότι ο άγιος Ανδρέας, διεκτραγωδώντας την κατάσταση τη δική του και των λοιπών συνανθρώπων του: να μην αντιδρά για την κατάντια του, μετά Χριστόν, αποδίδει με άλλον τρόπο την παραβολή του καλού Σαμαρείτη. 

Στο πρόσωπο του ανθρώπου που δέχτηκε την επίθεση των ληστών και βρέθηκε ημιθανής, είναι ο ίδιος, είναι ο κάθε άνθρωπος. Και οι ληστές δεν είναι κάποιοι ξένοι, αλλ’ οι δικοί του λογισμοί, ο επαναστατημένος εαυτός του, τα πάθη του που θέριεψαν από την επιμονή στην αμαρτία και τον κατέστησαν «πτώμα εξαίσιον!» 

«Εγώ είμαι αυτός που περιέπεσε στους ληστές» θα σημειώσει αλλού (ωδή α΄), «και οι ληστές είναι οι λογισμοί μου. Τραυματίστηκα ολοκληρωτικά από αυτούς κι είμαι γεμάτος τώρα από μώλωπες».

Λοιπόν, ομολογεί ο άγιος Ανδρέας εξ ονόματος όλων μας: ενώ χειρότερα δεν μπορώ να πάω, όμως δεν μετανοώ, δεν χύνω δάκρυα, δεν κατανύσσομαι! 

Η μετάνοια θα ήταν η μόνη ενδεδειγμένη στάση για την κατάντια μου – τα δάκρυα θα έπρεπε να πηγάζουν από την καρδιά σαν από ποτάμι, το πλήγωμα της καρδιάς μου θα έδειχνε ότι έχω συναίσθηση της πτώσεώς μου. Αλλά δεν τα έχω! Τι με σώζει, τι μας σώζει, στη χαρισματική εποχή τη μετά Χριστόν; 

Η πίστη ότι ο Θεός μας είναι φιλάνθρωπος, γεμάτος στοργή και αγάπη προς τα πλάσματά Του, κι ιδίως τον πρώτο από αυτά, τον άνθρωπο. Η αγάπη Του που κάνει τον Θεό μας να μας προσφέρει την ίαση και τη θεραπεία χωρίς να τα αξίζουμε – ως καρπό του ελέους Του, ως δωρεά της μεγαλωσύνης Του που ξεχύθηκε ιδίως πάνω στον Σταυρό!

Για τον Θεό μας, θα πει και πάλι αλλού θρηνητικά ο άγιος, αρκεί έστω και ένας στεναγμός της ψυχής, ένα δάκρυ που βγαίνει ως μικρή σταλαματιά. 

«Άκουσε τους στεναγμούς της ψυχής μου και δέξου τους σταλαγμούς των οφθαλμών μου, Σωτήρα, και σώσε με». Η μετάνοια τελικώς, τα δάκρυα που ξεπλένουν την ψυχή, αποτελούν δωρεά του Θεού. «Η μετάνοια δώρο είναι ουράνιο» (ιερός Χρυσόστομος). 

Αρκεί μόνο να στρέψουμε, μέσα στην αδυναμία μας, το βλέμμα μας προς Εκείνον, τον Οποίο ντυθήκαμε, και να δείξουμε ότι Τον θέλουμε στη ζωή μας. Από κει και πέρα αναλαμβάνει Αυτός! 

Γιατί είναι ο Καλός Σαμαρείτης. Χαρά Του είναι η περιποίησή μας και η αποκατάστασή μας. Και πανηγύρι Του να μας βάλει μαζί Του στον θρόνο Του! 

Οπότε, η μετάνοια που ανοίγει τον Ουρανό είναι ένα μυστήριο που δίνεται ως δωρεά σε όποιον βρει τον «κωδικό» της. Την «ΕΛΠΙΔΑ» στον Θεό!

π. Γεώργιος Δορμπαράκης – ΑκολουθείνΤα πάντα ΟΛΑ, ο δ η γ ο ύ ν στήν κορωνίδα του ηλεκτρονικού φ α κ ε λ λ ώ μ α τ ο ς, στο λεγόμενο ε μ φ υ τ ε ύ σ ι μ ο 'τσιπ'


Αγγλικό 'BBC': 
«Εμφυτεύεις μικροτσίπ στο χέρι σου και μπορείς να πληρώνεις για τα πάντα»...

Το βρετανικό 'BBC' έκανε ένα 'ρεπορτάζ' το οποίο επιβεβαιώνει ακόμα και τις πιο ακραίες θεωρίες συνωμοσίας, καθώς αναφέρεται σε ένα μικροτσίπ που «εμφυτεύεται» στο χέρι και με το οποίο… μπορείς να πληρώνεις ανέπαφα.

Να τονίσουμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που υπάρχει 'ρεπορτάζ' για 'μικροτσίπ', καθώς τους προηγούμενους μήνες είχαν υπάρξει άρθρα για 'μικροτσίπς' στα οποία μπορείς να βάλεις όλα τα έγγραφα σου, όπως το πιστοποιητικό 'Covid-19', παρ΄όλα αυτά είναι η πρώτη φορά που μια τέτοια τεχνολογία περιγράφεται ως κάτι το φυσιολογικό.

Πάτερ Σάββας Αχιλλέως: ΚΑΝΕ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΘΑ ΔΕΙΣ ΤΟΥΣ ΔΑΙΜΟΝΕΣ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΩΣ

 

Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον με

Εἶναι δυνατόν νά φωνάζῃς πρός τόν Θεόν ἐνῷ σιωπᾷς...


Καί ἄν ἀκόμη βαδίζῃς εἰς τήν ἀγοράν, καί ἄν ἀκόμη εὑρίσκεσαι εἰς τήν ὁδόν, καί ἄν ἀκόμη κάμνῃς παρέα μέ φίλους, εἶναι δυνατόν νά διεγείρῃς τήν ψυχήν σου...

Εἶναι δυνατόν νά φωνάζῃς πρός τόν Θεόν ἐνῷ σιωπᾷς...
Εἶναι δυνατόν καί χωρίς φωνήν νά ψαλλῃς, ὅταν ἐσωτερικά ὁμιλῇ ἡ διἀνοιά σου...

Διότι δέν ψάλλομεν πρός ἀνθρώπους, ἀλλά πρός τόν Θεόν πού ἡμπορεῖ νά ἀκούσῃ καί καρδίας, καί νά εἰσέλθῃ εἰς τά ἀπόκρυφα τῆς διανοίας....

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος


Λες ότι εξομολογείσαι, Κοινωνάς και προσεύχεσαι...

Λες ότι είσαι ο άνθρωπος της Εκκλησίας αλλά τελικά μένεις ο ίδιος. Περνούν τα χρόνια αλλά τίποτα δεν αλλάζει. Συχνά μπορεί να έχεις γίνει τύραννος ή και δαίμονας για τους άλλους.

Κάπου κάνεις λάθος. Κάπου μπορεί να έχεις επαναπαυτεί ή να τα έχεις βρει με τους δαίμονες σου. Μπαίνει η Θεία Κοινωνία στο στόμα σου αλλά δεν μπαίνει στην καρδιά σου. Κατεβάζεις το κεφάλι σου στο πετραχείλι για να σου διαβάσει ο Παπάς την εξομολογητική ευχή αλλά δεν κατεβάζεις τον εγωϊσμό σου στην καθημερινότητα της ζωής σου. Προσεύχεσαι με το στόμα αλλά η καρδιά σου έχει προδώσει τον Χριστό.

Το θέμα δεν είναι αν εξομολογείσαι αλλά......το ΠΩΣ εξομολογείσαι

Το θέμα δεν είναι να Κοινωνάς αλλά ΠΩΣ κοινωνάς

Το θέμα δεν είναι αν προσεύχεσαι αλλά ΠΩΣ προσεύχεσαι

Το θέμα είναι αυτό το ΠΩΣ, αυτός ο ΤΡΟΠΟΣ….

Το θέμα δεν είναι ΤΙ βλέπεις αλλά ΠΩΣ το βλέπεις . . .

Το θέμα δεν είναι τι βλέπουν τα μάτια αλλά πως το μεταφράζει τελικά η καρδιά. . .

Πως τελικά στέκεσαι ενώπιον Θεού και ανθρώπων στην καθημερινή σου ζωή. . . ;

Βάλε μια αρχή ξεκινώντας να βρίσκεις τα λάθη στον εαυτό σου και όχι στους άλλους . .

Όταν αρχίζεις να βλέπεις αρετές στους άλλους και λάθη στον εαυτό σου, κάτι καλό γίνεται μέσα στην καρδιά σου

Καλό αγώνα….

π.Σπυρίδων Σκουτής – euxh.gr


Το πρόβλημα της ομοφυλοφιλίας. Απάντηση στίς δηλώσεις του Μητροπολίτη Ν. Ιωνίας κ. Γαβριήλ


Ἀρχιμ. Κυρίλλου Κωστοπούλου , Ἱεροκήρυκος Ἱ. Μ. Πατρῶν-Δρος Κανονικοῦ Δικαίου

Μετὰ ἀπὸ τὴν δημοσιοποίηση τῶν ἀστηρίκτων Ἁγιογραφικῶς καὶ Ἁγιοπατερικῶς θέσεων τοῦ Μητροπολίτου Ν. Ἰωνίας κ. Γαβριὴλ περὶ ὁμοφυλοφιλίας θεωρῶ καθῆκον μου, ὡς Ὀρθόδοξος κληρικὸς καὶ θεολόγος, νὰ παραθέσω τὴν ἀπὸ πάσης πλευρᾶς ἀλήθεια γιὰ τὸ ἀμφισβητούμενο ἀπὸ πολλούς, ἐπιστήμονες καὶ μή, θέμα τῆς ὁμοφυλοφιλίας.

Ἡ ὁμοφυλοφιλία ἀνέκαθεν ἀντιμετωπίζονταν ὡς ἀφύσικο, ἀντιανθρώπινο καὶ ἀντικοινωνικὸ φαινόμενο.

Στὴν Παλαιὰ Διαθήκη, στὴν Καινὴ Διαθήκη καὶ στὴν Ἀρχαία Ἑλλάδα, ὅπως π.χ. στὸν Δημοσθένη, στὸν Λυσία, στὸν Αἰσχύλο, στὸν Σόλωνα καὶ σὲ ἄλλους, στηλιτεύεται ἡ ἠθικὴ αὐτὴ ἐκτροπὴ καὶ καταδικάζεται ἀπὸ τὸν Ἴδιο τὸν Θεὸ καὶ τοὺς ἀνθρώπους.

Στὴν Γένεση, στὸ ιη´καὶ ιθ´κεφάλαιο ἀναφέρεται τὸ γεγονὸς τῆς ὁμοφυλοφιλίας – ἀρσενοκοιτίας, ἡ ὁποία εἶχε καταστεῖ μάστιγα στὶς πόλεις τῶν Σοδόμων καὶ τῆς Γομόρρας, ἐξ οὗ καὶ ἡ ὀνομασία τῆς πράξεως αὐτῆς «Σοδομιτισμός».

Ἐκεῖ συναντᾶμε τὴν ὀργὴ τοῦ Ἰδίου τοῦ Θεοῦ ἔναντι αὐτῆς τῆς θανάσιμης ἁμαρτίας – παρακοῆς στὸ θέλημά Του: «…εἶπε δὲ Κύριος κραυγὴ Σοδόμων καὶ Γομόρρας πεπλήθυνται πρός με, καὶ αἱ ἁμαρτίαι αὐτῶν μεγάλαι σφόδρα» (Γέν. 18, 20).

Τὸ ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς ὀργῆς τοῦ Θεοῦ ἀναφέρεται στὸ ἑπόμενο κεφάλαιο: 

«Καὶ κύριος ἔβρεξεν ἐπὶ Σόδομα καὶ Γομόρρα θεῖον καὶ πῦρ παρὰ κυρίου ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ κατέστρεψεν τὰς πόλεις ταύτας καὶ πᾶσαν τὴν περίοικον καὶ πάντας τοὺς κατοικοῦντας ἐν ταῖς πόλεσιν καὶ πάντα τὰ ἀνατέλλοντα ἐκ τῆς γῆς» (Γέν. 19, 24-25. Βλ. καὶ Λευϊτ. 18, 22. Δευτ. 29, 21-25. Ἡσ. 1, 7 κ.ἑξ. 13, 19 κ.ἑξ.. Ἱερ. 49, 18. Ἀμὼς 4, 11. Ψαλμ. 10, 6).

Τόση ἦταν ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ, ὥστε κατέκαυσε καὶ κάθε βλάστηση, κατὰ τὸ προαναφερθὲν κείμενο, στὴν ὁποία εἶχε πατήσει ὁμοφυλόφιλος. 

Ὁ Ἱερὸς Χρυσόστομος λέγει ὅτι τέτοιου μεγέθους εἶναι τὸ ἁμάρτημα τῆς ἀρρενομιξίας, ὥστε ἀναγκάσθηκε ὁ Θεὸς νὰ δείξει τὴν γέεννα πρὶν τὴν καθορισμένη ὥρα της: 

«Ἐννόησον τοίνυν ἡλίκον ἐστὶ τὸ ἁμάρτημα ὡς βιάσασθαι πρὸ καιροῦ τὴν γέενναν φανῆναι. καὶ γὰρ παράδοξος ἦν ὁ ὑετὸς ἐκεῖνος, ἐπειδὴ καὶ παρὰ φύσιν καὶ παράνομος ἡ μίξις, καὶ κατέκλυσε τὴν γῆν, ἐπειδὴ καὶ τὰς ἐκείνων ψυχὰς ἡ χαλεπὴ καὶ ἐπάρατος ἐπιθυμία» (PG 60, 420).

Στὴν Καινὴ Διαθήκη ὁ Ἴδιος ὁ Θεάνθρωπος Κύριος ἐπιβεβαιώνει τὴν καταστροφὴ τῶν Σοδόμων καὶ τῆς Γομόρας ὡς ἀποτέλεσμα τῆς Θείας ὀργῆς: «Ἔβρεξεν πῦρ καὶ θεῖον ἀπ᾽ οὐρανοῦ καὶ ἀπώλεσεν πάντας» (Λουκ. 17, 29). Ἐξάλλου ἡ αἰώνια καταδίκη τῶν Σοδομιτῶν ἐπιβεβαιώνεται πλειστάκις στὸ Ἱερὸ Εὐαγγέλιο (Βλ. Ματθ. 10, 15. 11, 24. Λουκ. 10, 12).

Κατὰ παρόμοιο τρόπο ὁ Ἀπόστολος Πέτρος ἐπαναλαμβάνει στὴν Καθολική Ἐπιστολή του: «Πόλεις Σοδόμων καὶ Γομόρρας τεφρώσας κατέκρινεν, ὑπόδειγμα μελλόντων ἀσεβέσιν τεθεικώς» (Β´ Πέτρ. 2, 6).

Ἐπίσης ὁ Ἀπόστολος Ἰούδας ἐπιβεβαιώνει ὅτι τὰ Σόδομα καὶ ἡ Γομόρα κατεστάθησαν αἰώνιο παράδειγμα θείας καταδίκης ἐξαιτίας τῶν μετὰ «σαρκὸς ἑτέρας» ἁμαρτημάτων: 

«Ὡς Σόδομα καὶ Γόμορρα καὶ αἱ περὶ αὐτὰς πόλεις, τὸν ὅμοιον τρόπον τούτοις ἐκπορνεύσασαι καὶ ἀπελθοῦσαι ὀπίσω σαρκὸς ἑτέρας, πρόκεινται δεῖγμα πυρὸς αἰωνίου δίκην ὑπέχουσαι» (Ἰούδα 7).

Στὴν δὲ πρὸς τοὺς Κορινθίους ἐπιστολὴ τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου διαβάζουμε: «Μὴ πλανᾶσθε οὔτε πόρνοι οὔτε εἰδωλολάτραι οὔτε μοιχοὶ οὔτε μαλακοὶ (αὐτὸ δὲν τὸ ἐγνώριζε ὁ Πάπας ὅταν ἐξέδωκε τὴν γνωστὴ ἐγκύκλιο γιὰ τὴν ἁμαρτία αὐτή;) οὔτε ἀρσενοκοῖται… βασιλείαν θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι» (Α´ Κορ. 6, 9). 

Ἐπίσης στὴν ἐπιστολή του πρὸς τὸν μαθητή του Τιμόθεο γράφει: «… ἀρσενοκοίταις… καὶ εἴ τι ἕτερον τῇ ὑγιαινούσῃ διδασκαλίᾳ ἀντίκειται» (Α´Τιμ. 1, 10. Βλ. καὶ Ρωμ. 1, 26).

Ἐξ άλλου, πρέπει νὰ σημειώσουμε ὅτι εἶναι διαστρέβλωση τῆς ἀληθείας ὁ ἰσχυρισμός, ὅτι στὴν Ἀρχαία Ἑλλάδα ἡ ὁμοφυλοφιλία εἶχε καταστεῖ τρόπος ζωῆς, ἀφοῦ ἀποδεδειγμένα αὐτὴ κτυπήθηκε ἀνηλεῶς. 

Ὁ Γιάννης Κουβαρᾶς στὴν ἐργασία του ἀναφέρει ὁρισμένα ἀποσπάσματα ἀρχαίων νομικῶν καὶ φιλοσόφων, οἱ ὁποῖοι στρέφονται κατὰ τῆς ὁμοφυλοφιλίας. 

Ὅπως π.χ. στὸν νόμο τοῦ Λυκούργου τῆς Σπάρτης διαβάζουμε: «Εἰ δέ τις παιδὸς σώματος ὀρεγόμενος φανείη αἴσχιστον τοῦτο…» (Ξενοφῶντος, Λακεδαιμονίων Πολιτεία 2, 135-6). 

Ὁ Δημοσθένης ἀναφέρεται σὲ σχετικὸ νόμο τοῦ Σόλωνα, ὁ ὁποῖος καταργοῦσε τὸ δικαίωμα λόγου στὸν ἀρσενοκοίτη: «Μήτε λέγειν, μήτε γράφειν ἐξεῖναι τοῖς ἠταιρηκόσιν» (Κατὰ Ἀνδροτίωνος, 306-7).

Τὴν αὐστηρότητα γιὰ τὴν μὴ ὕπαρξη περιθωρίων ἀναπτύξεως παρὰ φύση σωματικῶν σχέσεων μᾶς τὴν φωτογραφίζει ἕνας ἄλλος νόμος τοῦ Ἀττικοῦ Δικαίου ποὺ τὸν διασώζει ὁ Αἰσχίνης. 

Ἐκεῖ ἀναφέρεται ἡ αὐστηρὴ ἀπαγόρευση στοὺς ἐνήλικες νὰ εἰσέρχωνται σὲ κοινόχρηστους χώρους νέων, ὅπως σὲ σχολεῖς, γυμναστήρια κ.ἄλ. (Κατὰ Τιμάρχου, 101-12, βλ. καὶ 1851-8).

Ὁ δὲ Σόλων στοὺς σχετικοὺς νόμους του ἀναφέρει ὅτι αὐτὸς ποὺ θὰ μηνυθῆ γιὰ κιναιδισμὸ καὶ καταδικασθῆ, νὰ παραδίδεται στοὺς Ἕνδεκα καὶ νὰ θανατώνεται αὐθημερόν.

Ἂς τὸ ἀκούουν αὐτὸ ὅσοι ἀποφαίνονται ἀβασανίστως ὅτι ἡ Ἀρχαία Ἑλλάδα ἦταν ἕρμαιο τῆς ἐπάρατης αὐτῆς ψυχικῆς ἀσθενείας.

Στοὺς Ἱεροὺς Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας μας ἡ ἀρσενοκοιτία κολάζεται ὡς παρὰ φύση ἀσέλγεια καὶ ὡς ἀδίκημα. Στὸν 7ο κανόνα τοῦ Μ. Βασιλείου ἀναγινώσκουμε: 

«Ἀῤῥενοφθόροι, καὶ ζωοφθόροι καὶ φονεῖς καί φαρμακοί, καί μοιχοί, καί εἰδωλολάτραι, τῆς αὐτῆς καταδίκης εἰσίν ἠξιωμένοι...» (Σύνταγμα Κανόνων 4, σ. 110. Βλ. και σ.173). 

Κατά τόν 62ο κανόνα τοῦ ἰδίου Πατρὸς «ὁ τήν ἀσχημοσύνην ἐν τοῖς ἄῤῥεσιν ἐπιδεικνύμενος» (ὅπ. π., σ. 220) παραμένει δεκαπέντε χρόνια ἐκτός τῆς Θείας Κοινωνίας. 

Ὁ δέ 4ος κανόνας τοῦ Ἁγ. Γρηγορίου Νύσσης διπλασιάζει τόν κανόνα τῆς πορνείας γιά τούς ἀρρενομίκτες ἀπό ὀκτώ ἔτη ἀποχῆς ἀπό τά Τίμια Δῶρα σέ δεκαοκταετῆ ἀποκλεισμό ἀπὸ Αὐτά: «… διά τοῦτο διπλασίων ὡρίσθη τῆς ἐπιστροφῆς ὁ χρόνος τοῖς ἐν μοιχείᾳ μιανθεῖσι, καί ἐν τοῖς ἄλλοις τοῖς ἀπηγορευμένοις κακοῖς, ζωοφθορία τε καί τῇ κατά τοῦ ἄῤῥενος λύσσῃ...» (ὅπ. π., σ. 309).

Κατά ταῦτα ὁ ἀρρενοκοίτης πού διέπραξε τήν θανάσιμη ἁμαρτία τῆς παρά φύση ἀσελγείας, δέν εἶναι δυνατόν νά καταταγῆ στόν ἱερό Κλῆρο ὡς μεμολυσμένος (βλ. 61ο κανόνα Ἁγ. Ἀποστόλων και 9ο Α´ Οἰκ. Συν.). 

Ὁ Ἰωάννης ὁ Νηστευτής στόν 19ο κανόνα του ἐπισημαίνει: «Παιδίον δέ πρός τινος φθαρέν, εἰς ἱερωσύνην οὐκ ἔρχεται. Εἰ γάρ κἀκεῖνο διά τό ἀτελές τῆς ἡλικίας οὐχ ἥμαρτεν, ἀλλά τό αὐτοῦ σκεῦος ἐῤῥάγη, καί εἰς ἱεράν ὑπουργίαν ἄχρηστον γέγονεν». 

Μέ ἄλλους λόγους ὁ Ἅγιος Πατήρ τονίζει ὅτι, ἔστω καί σ’ αὐτή τήν παιδική ἡλικία ἐάν ἐτελέσθη τό ἁμάρτημα, ἀποτελεῖ κώλυμα ἱερωσύνης (ὅπ. π., σ. 442. Βλ. ἐκτενέστερα Γ. Εὐθυμίου, Ἡ ὁμοφυλοφιλία ἐξ ἐπόψεως Κανονικοῦ Δικαίου καὶ Ποιμαντικῆς, Ἀθῆναι 2004).

Δυστυχῶς, στίς ἡμέρες μας ἡ ἀρσενοκοιτία (ὁμοφυλοφιλία) παρουσιάζει ἀναμφισβήτητη ἔξαρση παγκοσμίως. 

Πιστεύουμε ὅτι ἡ ἔξαρση αὐτή ὀφείλεται ἀφ’ ἑνός μέν στήν ἀποστασιοποίηση τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν Θεό καί ἑπομένως στήν χαλάρωση καί ἀμαύρωση τῶν ἠθικῶν κριτηρίων, ἀφ’ ἑτέρου δέ στήν πλήρη ἐλευθεριότητα στίς σχέσεις τῶν δύο φύλων. 

Κατ’ αὐτόν τόν τρόπο ἡ ἐπίδραση τοῦ ὡς ἄνω φαινομένου ἔχει διεισδύσει σέ διάφορες ὁμάδες ἀνθρώπων, ἀκόμη καί σέ ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι ἐπιθυμοῦν νά ἱερωθοῦν.

Ἀπό ὅλα ὅσα παρετέθησαν μέχρι ἐδῶ, γίνεται ἀπόλυτα κατανοητό ὅτι ἡ ὕπαρξη τοῦ προαναφερθέντος φαινομένου, δηλαδή τῆς διαστρόφου σαρκικῆς σχέσεως μεταξύ ἀτόμων τοῦ ἰδίου φύλου, καθιστᾶ τόν ὑποψήφιο ἀμέσως καί ἀπολύτως ἀκατάλληλο πρός ἱερατεία.

Ὅπως ἀπὸ τὰ πιὸ πάνω ἀντιληφθήκαμε, ἡ ὁμοφυλοφιλία δὲν ἠμπορεῖ νὰ δικαιωθῆ ἀπὸ κανέναν. 

Ἐὰν ὑπάρχη σωματικὴ βλάβη, πρέπει νὰ ἐπεμβαίνη ὁ γιατρός. 

Ἐὰν εἶναι κληρονομικὴ ροπὴ ἢ κακὴ συνήθεια, πρέπει νὰ ὑπάρξη σκληρὸς ἐκκλησιαστικὸς ἀγώνας ἀπὸ τὸν πάσχοντα, ὥστε μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ νὰ τὸ ξεπεράση.

Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀλήθεια γιὰ τὸ πρόβλημα τῆς ὁμοφυλοφιλίας. 

Ὅλα τὰ ἄλλα εἶναι διαστρέβλωση καὶ συγκάλυψη τῆς ἀληθείας.


Μπλουζάκια μέ τήν Παναγία νά κρατά αμερικάνικο αντιαρματικό 'Javelin', βοήθησαν να μαζευτούν 1.000.000 δολλάρια γιά Ουκρανία! - Μπλουζάκια που π ρ ο τ ρ έ π ο υ ν σέ α π ο κ ε φ α λ ι σ μ ο ύ ς (!) Ρώσων στρατιωτών, διακινούνται στά ουκρανικά 'e-shops' μέ σύνθημα ”ΣΚΟΤΩΣΕ τόν Ρώσο”!


ΜΗ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ!
Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΜΑΣ,
ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΒΛΑΣΦΗΜΟΥΣ ΟΥΚΡΑΝΟΥΣ (;), 
ΝΑ ΚΡΑΤΑ ΕΝΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ
ΑΝΤΙΑΡΜΑΤΙΚΟ !!!!!!!!!!!!!!!!!

Σατανοειδή στήν Δύση καί τήν Ουκρανία εμπαίζουν τήν Παναγία. 

Μια εικόνα της Παναγίας που κρατά στα χέρια της ένα αμερικανικό αντιαρματικό 'Javelin' έγινε 'viral' μετά τις 24 Φεβρουαρίου. 

Ο έμπορος Christian Boris από το Τορόντο, ο οποίος δημιούργησε μια εικόνα αντί $10 του αντιπυραυλικού συστήματος 'Javelin' έκανε να συλλεγούν περισσότερα από 1 εκατομμύριο δολλάρια προς υποστήριξη του ”ιερού” αγώνα Ουκρανίας. 

Το 'project' έχει επεκταθεί. 

Μπλουζάκια, σημαίες και αφίσες με την εικόνα βγήκαν προς πώληση σε 60 χώρες.

Mε την βοήθεια του “Saint Javelin”, πέτυχαν να συγκεντρώσουν 1 εκατομμύριο δολλάρια για την Ουκρανία. 

Iερός πόλεμος ιερό marketing η εργαλειοποίηση της θρησκείας από ΝΑΤΟ για να πετύχει τους ανίερους στόχους του είναι προφανής όσο και βέβηλη...

Βάνδαλοι...


Μπλουζάκια που προτρέπουν σε αποκεφαλισμούς Ρώσων στρατιωτών διακινούνται στα ουκρανικά 'e-shops'.

Μάλιστα η εικόνα του τρομοκράτη μασκοφόρου αποκεφαλιστή Ήρωα που βαστάει κομμένο ρώσικο κεφάλι και ματωμένο μαχαίρι, συνοδεύεται από το σύνθημα ” σκότωσε το Ρώσο”. 
Τ ρ ο μ ο κ ρ α τ ί α…..

Μπορεί να λογοκρίθηκε ο πολιτισμός ο ρώσικος πολιτισμός που αποτελεί παγκόσμια πολιτισμική κληρονομιά, αλλά η βαρβαρότητα καλά προωθείται μέσα από το διαδίκτυο. 

Είναι κάλεσμα σε τρομοκρατία αποκεφαλισμούς. 

Είναι ουκρανο-τζιχαντισμός.