.

.

Δός μας,

Τίμιε Πρόδρομε, φωνή συ που υπήρξες η φωνή του Λόγου. Δος μας την αυγή εσύ που είσαι το λυχνάρι του θεϊκού φωτός. Βάλε σήμερα τα λόγια μας σε σωστό δρόμο, εσύ που υπήρξες ο Πρόδρομος του Θεού Λόγου. Δεν θέλουμε να σε εγκωμιάσουμε με τα δικά μας λόγια, επειδή τα λόγια μας δεν έχουν μεγαλοπρέπεια και τιμή. Όσοι θα θελήσουν να σε στεφανώσουν με τα εγκώμιά τους, ασφαλώς θα πετύχουν κάτι πολύ πιό μικρό από την αξία σου. Λοιπόν να σιγήσω και να μη προσπαθήσω να διακηρύξω την ευγνωμοσύνη μου και τον θαυμασμό μου, επειδή υπάρχει ο κίνδυνος να μη πετύχω ένα εγκώμιο, άξιο του προσώπου σου;

Εκείνος όμως που θα σιωπήσει, πηγαίνει με τη μερίδα των αχαρίστων, γιατί δεν προσπαθεί με όλη του τη δύναμη να εγκωμιάσει τον ευεργέτη του. Γι’ αυτό, όλο και πιό πολύ σου ζητάμε να συμμαχήσεις μαζί μας και σε παρακαλούμε να ελευθερώσεις τη γλώσσα μας από την αδυναμία, που την κρατάει δεμένη, όπως και τότε κατάργησες, με τη σύλληψη και γέννησή σου, τη σιωπή του πατέρα σου του Ζαχαρία.

Άγιος Σωφρόνιος Ιεροσολύμων

Ο άγιος Μάξιμος ο Γραικός ισοπεδώνει τον Μητρ. Νέας Ιωνίας για το θέμα της ομοφυλοφιλίας!

Ο άγιος Μάξιμος όπως και ο κάθε άγιος, όπως ο ίδιος ο Θεός Λόγος.


Σχόλιο (Χ.Β.) orthopraxia.gr:

Όσοι δεν έχετε πάρει είδηση, καλό είναι να μάθετε και να ξεσηκώσετε τους πάντες. Ειδικά όσοι ανήκετε στην Μητρόπολη Νέας Ιωνίας δεν γίνεται να μην αντιδράσετε και να μη ζητήσετε την διόρθωση ή την ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ του Μητροπολίτη σας. 

Μπορείτε να διαμαρτυρηθείτε και ηλεκτρονικά ή και τηλεφωνικά στην Εκκλησία της Ελλάδος, ή δεν ξέρω κι εγώ με ποιον άλλο τρόπο (πληροφορίες ΕΔΩ).

Παρακάτω θα δείτε τι λέει ο Μητροπολίτης (ο οποίος αν έχει λίγο φόβο Θεού θα πρέπει να κατεβάσει το βίντεο άμεσα) και τι έλεγε ο άγιος Μάξιμος ο Γραικός, του οποίου την μνήμη τιμάμε σήμερα. 

Άραγε, οι σημερινοί αγαπολόγοι, θα μας πούνε ότι δεν είχε διάκριση και αγάπη ο άγιος Μάξιμος; Ή τι; 

Η αγάπη ζητάει την σωτηρία του ανθρώπου και ο κάθε άνθρωπος που θέλει να κάνει νέα αρχή, σίγουρα το μπορεί – με την βοήθεια του Θεού «ὃς πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν» (Προς Τιμ. Α’, κεφ. 2,4)

Τι λέει ο Μητρ. Σοδόμων και Γομόρρων ( Νέας Ιωνίας) / Απομαγνητοφώνηση Ορθόδοξος Τύπος (βίντεο εδώ)

«Ἐκ τῶν πραγμάτων ὁ Θεὸς ἔχει δώσει σὲ μερικοὺς ἀνθρώπους νὰ αἰσθάνονται τὴν ἕλξη πρὸς τὸ ἴδιο φῦλο, δὲν μπορῶ νὰ ξέρω γιατί, δὲν θὰ κατηγορήσω ἐγὼ τὸν Θεό. Δὲν εἶμαι ἄξιος κἄν ἐγὼ νὰ τὸ σκεφτῶ αὐτὸ τὸ πρᾶγμα. Ὁ Θεὸς γιὰ νὰ ξέρει κάτι ξέρει περισσότερο ἀπὸ ὅλους ἐμᾶς τοὺς ἀνθρώπους. Δὲν μπορῶ νὰ δεχθῶ ὅτι εἶναι οἰκογένεια ἡ σχέση ἑνὸς ὁμοφυλόφιλου. Εἶναι μία σχέση. Τὸ σέβομαι. Εἶναι μία σχέση, ἡ ὁποία, ἐὰν ὑπάρχει μέσα ὁ Χριστὸς, νὰ λειτουργεῖ λίγο πιὸ πνευματικά. Νὰ ὑπάρχει ἀξιοπρέπεια. Νὰ ὑπάρχει ἡ δυνατότητα ὄχι πολλῶν συντρόφων, ἀλλὰ ὅσο τὸ δυνατὸν νὰ ἔχει ἕνα σύντροφο, μὲ τὸν ὁποῖο νὰ περνάει μαζί του τὴ ζωή του καὶ νὰ αἰσθάνεται ὅτι μαζί του μπορεῖ νὰ ἔχει καὶ μία πνευματικὴ πορεία. Δὲν μπορῶ νὰ πῶ σὲ ἕνα ὁμοφυλόφιλο ὅτι δὲν ἔχει θέση καὶ χῶρο μέσα στὴν κλάσει. 
Δὲν μπορῶ νὰ πῶ σὲ ἕνα ὁμοφυλόφιλο ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ μπεῖ στὴν ἀγκαλιὰ τοῦ Θεό. 
Καὶ θὰ τὸ κάνει, γιατί ὁ Θεὸς μᾶς δέχεται ὅλους ὅ,τι καὶ νὰ ἔχουμε πράξει, ὅποια ἁμαρτία… Ἕνα παιδὶ ἔχει δικαίωμα νὰ ἔχει πατέρα ἢ μητέρα καὶ νὰ ἐπιλέξει στὴ ζωὴ του ἂν θέλει νὰ γίνει ὁμοφυλόφιλος ἢ ἂν θέλει ὁτιδήποτε ἄλλο. Καὶ ὁ γονέας νὰ τὸ ἀγκαλιάσει τὸ παιδὶ αὐτὸ καὶ νὰ σεβασθεῖ τὴν ἐπιλογὴ του αὐτὴ καὶ νὰ μὴ τὸ διώξει ἀπὸ τὸ σπίτι. 
Καὶ ἡ Ἐκκλησία νὰ πράξει τὸ ἴδιο… Νὰ ἀκούσω καὶ ἐγὼ τὴν ἄλλη ἄποψη, τὴν ὁποία δὲν τὴν μέμφομαι οὔτε τὴν ἀποστρέφομαι, ἀλλὰ θέλω νὰ καταλάβει καὶ ἐκεῖνος τὸ πῶς ἡ κοινωνία αὐτὴ τὴ στιγμὴ ἔχει διαμορφωθεῖ…. Δὲν μπορῶ νὰ τοῦ δώσω τὴν αἴσθηση ὅτι εἶναι ἀποκομμένος ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία καὶ δὲν μπορῶ ἐπίσης νὰ τὸν κρίνω, γιατί ποιὸς εἶμαι ἐγώ, γιὰ νὰ κρίνω; Ὅταν αὐτὸ τὸ ὁποῖο κάνω εἶναι νὰ μεταφέρω στοὺς ἀνθρώπους αὐτὸ τὸ ὁποῖο ὁ Θεὸς εἶπε, ὅτι ἐγὼ ἦλθα νὰ σώσω ὅλους τοὺς ἀνθρώπους ἀνεξαρτήτως τί εἶναι ὁ καθένας… Τὸ νὰ ἀκοῦμε μερικὲς μεμονωμένες φωνὲς ποὺ ὑπάρχουν στὸ χῶρο τῆς Ἐκκλησίας βοηθών. 
Ἡ Ἐκκλησία ἐπίσημα δὲν ἔχει τοποθετηθεῖ γιὰ τὸ θέμα αὐτό. Καὶ εἶναι καλό, γιατί ἡ Ἐκκλησία περιμένει… ἀλλὰ πρέπει νὰ προκληθεῖ γιὰ τὸ κομμάτι αὐτό… Δὲν εἶμαι ἐγὼ σὲ θέση νὰ ξέρω, γιατί ὁ Θεὸς τὸ ἐπιτρέπει. Ἡ ὁρμὴ τοῦ ἀνθρώπου γιὰ τὸ ἴδιο φῦλο ὑπάρχει. Δὲν ξέρω γιατί ὑπάρχει. Ὅταν τὴν δίνει ὁ Θεὸς, θὰ πολεμήσω αὐτήν;… Ἔχουμε γνωρίζει ἀνθρώπους ποὺ ἔχουν αὐτὴ τὴν ροπὴ ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς ζωῆς τους. Ἐγὼ λοιπὸν τί θὰ τοὺς πῶ; Ὅτι ὁ Θεὸς δὲν σὲ θέλει ἔτσι. Καὶ θὰ μοῦ ἀπαντήσει: γιατί, στὸ εἶπε; Καὶ τί θὰ τοῦ ἀπαντήσω ἐγώ; Ὅτι μοῦ τὸ πε;»


Τι λέει ο άγιος Μάξιμος ο Γραικός. (Πηγή: Αγίου Μαξίμου Γραικού «Λόγοι» τ. α’ – αντιγραφή από alopsis.gr)

«Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου, σύνεσις δε αγαθή πάσι τοις ποιούσιν αυτήν», λέγει ο θείος ψαλμωδός. Και ποιός είναι αυτός που οδηγείται από τον φόβο του Κυρίου, διδάσκει ο ίδιος ο ψαλμωδός λέγοντας σε άλλο χωρίο: «Μακάριος ανήρ ο φοβούμενος τον Κύ­ριον, εν ταις εντολαίς αυτού θελήσει σφόδρα», δηλαδή θα τις αγαπήσει, θα κατευθύνει με ζήλο την ζωή του σύμφωνα με αυτές και θα διδάσκεται από αυτές, όπως πάλι λέγει ο ίδιος: «Ως ηγάπησα τον νόμον σου, Κύριε· όλην την ημέραν μελέτη μού εστιν». Και αλλού πάλι λέγει: «Ως γλυκέα τω λάρυγγί μου τα λόγια σου, υπέρ μέλι τω στόματί μου». Έχουν αγαθό νου αυτοί που έχουν οδηγό τους τον φόβο του Κυρίου, δηλαδή εκτελούν έμπρακτα τις άγιες εντολές Του. Αντιθέτως, όσοι τις παραβαίνουν δεν έχουν αγαθό νου, αλλά μεγάλη ανοησία, και επιφέρουν στον εαυτό τους αιώνιο όλεθρο, όπως λέγει ο ίδιος προφήτης: «Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία, ότι τα δικαιώματά σου ουκ εξεζήτησαν». Επίσης λέγει: «Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου, ότι άδι­κον το ενθύμημα αυτών». Αν όμως ο Θεός εξουδενώνει τους αποστατούντας από «των δικαιωμάτων του», τότε είναι φανερό ότι θα καταλήξουν στην αιωνία καταστροφή. Και ποιοί είναι αυτοί που θα χαθούν περισσότερο από όλους, αν όχι όσοι με την μεγάλη τους ανοησία νομίζουν ότι δεν θα καταδικαστούν οι άνομοι το ίδιο όπως και οι παλαιότεροι ασεβείς, οι κάτοικοι των Σοδόμων, τους οποίους η κρίση του Θεού κατέστρεψε μαζί με τις πόλεις τους διά πυρός και σιδήρου; 
Αυτούς έχει κάνει παράδειγμα για όσους θα θελήσουν αργότερα να δείξουν ασέβεια, όπως αυτοί, στους οποίους αναφέρεται ο απόστολος Πέτρος στην Β’ Επιστολή του.

Γι’ αυτό θα έπρεπε κυρίως οι χριστιανοί, επειδή αυτοί έχουν την φοβερή απόδειξη της οργής του Θεού, όχι μόνο να σιχαίνονται αυτό το αηδιαστικό για τον Θεό μίασμα, που περισσότερο από όλες τις άλλες ανομίες εξοργίζει τον Ύψιστο, αλλά και να καίνε με το πυρ και να αναθεματίζουν όσους το διαπράττουν και δεν το θεωρούν έγκλημα. Όμως, αυτό το θεομίσητο μίασμα προκαλεί την ασυγκράτητη οργή του Θεού εναντίον των ορθοδόξων ως καταραμένων από τον Θεό, ο οποίος λέγει, «και μετά άρσενος ου κοιμηθήση κοίτην γυναικείαν· βδέλυγμα γαρ εστι», καθώς και εναντί­ον εκείνων που δεν το σταματούν. Εκείνοι λοιπόν δεν θα είναι άξιοι της χριστιανικής ευλογίας, αλλά θα την χάσουν, σύμφωνα με την εντολή του αποστόλου που λέγει: «Εάν τις αδελφός ονομαζόμενος ή πόρνος ή πλεονέκτης ή ειδωλολάτρης ή λοίδορος ή μέθυσος ή άρπαξ, τω τοιούτω μηδέ συνεσθίειν» (Α’ Κορ. 5, 11). Αν αυτό το μίασμα δεν ήταν τόσο μισητό στον Θεό, δεν θα έκαιγε Αυτός με ασυγκράτητη οργή την πόλη των Σοδομιτών και δεν θα μετέτρεπε την γη τους σε δύσοσμη λίμνη προς παραδειγματισμό και στηλίτευση της βδελυρής πράξεώς τους. Πόσο αισχρό υπήρξε το μίασμα του αμαρτήματος των Σοδόμων το έδειξε και ο θείος απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους Επιστολή του λέγοντας: «Διό και παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εν ταις επιθυμίαις των καρδιών αυτών εις ακαθαρσίαν του ατιμάζεσθαι τα σώματα αυτών εν αυτοίς, οίτινες μετήλλαξαν την αλήθειαν του Θεού εν τω ψεύδει, και εσεβάσθησαν και ελάτρευσαν τη κτί­σει παρά τον κτίσαντα, ος εστιν ευλογητός εις τους αιώνας· αμήν. Διά τούτο παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις πάθη ατιμίας· αί τε γαρ θήλειαι αυτών μετήλλαξαν την φυσικήν χρήσιν εις την παρά φύσιν, ομοίως δε και οι άρσενες αφέντες την φυσικήν χρήσιν της θηλείας εξεκαύθησαν εν τη ορέξει αυτών εις αλλήλους, άρσενες εν άρσεσι την ασχημοσύνην κατεργαζόμενοι και την αντιμισθίαν ην έδει της πλάνης αυτών εν εαυτοίς απολαμβάνοντες». 
Και αν σε αυτήν την ζωή ο Θεός παρέδωσε «τας επιθυμίας των καρδιών αυτών εις ακαθαρσίαν του ατιμάζεσθαι», είναι σαφές ότι και στην μέλλουσα ζωή θα τις φυλακίσει στα αιώνια βάσανα και στα αβάσταχτα μαρτύρια, μαζί με τους παλαιοτέρους συνεργούς τους, τους κατοίκους των Σοδόμων.

Τι ακολασία, τι ανόητη και πρωτοφανής πορνεία! Ελάτε στον εαυτό σας, ακόλαστοι, και δείτε σε ποιά αισχρή ηδονή έχετε παραδοθεί! Απομακρυνθείτε όσο γίνεται πιο γρήγορα από αυτήν, όσο η άρρητη Χάρη του Θεού σας δίδει ακόμη καιρό για μετάνοια! Παραμένοντας με την θέλησή σας στην ατιμία, είναι δυνατό να μην καταλαβαίνετε ότι σκάβετε τον βόθρο με τις ακαθαρσίες, παίρνετε από εκεί την δύσοσμη κοπριά, την τρώτε και την καταπίνετε; 
Τι πρωτοφανής αναισθησία και ασωτία! Τι αβάσταχτα μαρτύρια θα υποστείτε! Κάνοντας ο ένας επάνω στο σώμα του άλλου τόσο βδελυρή ακολασία, που δεν συμβαίνει ούτε στα άλογα ζώα, γίνατε πιο άλογοι από τα πιο άλογα. Φροντίστε να γνωρίσετε λοιπόν εσείς οι πιο ακόλαστοι, ότι δημιουργηθήκατε κατ’ εικόνα και ομοίωση Θεού, προορισμένοι για καλές πράξεις, για να δοξάζετε τον Θεό που σας δημιούργησε, και να δοξαστείτε και εσείς από Αυτόν μέσω των πνευματικών χαρισμάτων, που σας δίδει Αυτός. 
Αντιθέτως εσείς, τυφλώνοντας και παραπλανώντας τον εαυτό σας με την αισχρή σαρκική επιθυμία σας, όχι μόνο χάνετε αυτό το αξίωμα και την ομορφιά της εικόνας του Θεού, με τα οποία έχετε τιμηθεί, αλλά γίνεστε πιο ανόητοι και πιο άλογοι ακόμη και από τα πιο άλογα ζώα, αφού τολμάτε, ενώπιον των πανάγνων οφθαλμών του Δημιουργού σας, αυτό το θεομίσητο μίασμα, που δεν υπάρχει ούτε καν στα άλογα ζώα.

Νομίζω ότι όσοι τολμούν αδιάντροπα αυτό το θεομίσητο μίασμα, θα παραδοθούν σε μαρτύρια ακόμη πιο βαριά από αυτά στα οποία παραδόθηκαν οι αρχαίοι κάτοικοι των Σοδόμων. 
Ο λόγος είναι ότι εκείνοι έδειξαν ασέβεια προς τον Θεό εν αγνοία τους, πριν ακόμη υπάρξει ο νόμος και πριν δοθεί η εντολή που απαγορεύει αυτό το βδελυρό μίασμα. Αυτοί όμως που, όπως εκείνοι, διαπράττουν τώρα αυτήν την βδελυρή πράξη, δεν αμαρτάνουν εν αγνοία τους, αλλά εξαιτίας της μεγίστης αναισθησίας και ανοησίας τους, εν πλήρει γνώσει της μέλλουσας φοβερής Κρίσεως του Θεού. Γι’ αυτό και θα παραδοθούν σε πιο βαριά μαρτύρια, σύμφωνα με τον τρομερό λόγο του Ευαγγελίου: «Εκείνος δε ο δούλος, ο γνους το θέλημα του κυρίου εαυτού και μη ετοιμάσας μηδέ ποιήσας προς το θέλημα αυτού, δαρήσεται πολλάς», δηλαδή θα δε­χθεί δυνατά και ατέλειωτα βασανιστήρια, ενώ «ο μη γνους, ποιήσας δε άξια πληγών, δαρήσεται ολίγας», δηλαδή θα έχει πιο ελαφρά αιώνια βάσανα. 
Γι’ αυτό ο παλαιός αείμνηστος αυτοκράτορας Ιουστινιανός αξίζει μεγάλους επαίνους, αφού, εμπνευσμένος από μεγάλο ζήλο προς τον Θεό, παρέδωσε σε διάφορα βασανιστήρια όσους διέπρατταν αυτό το μίασμα κατά την διάρκεια της βασιλείας του. Αλλά και ένας δόγης της ένδοξης πόλης της Βενετίας αξίζει επαίνους, που επίσης εμπνευσμένος από ζήλο προς τον Θεό οδήγησε στην πυρά πολλούς τέτοιους, συμπεριλαμβανομένου και του γιου του, τον οποίο κατήγγειλε ένας βιασμένος από αυτόν έφηβος. Ο δόγης δεν έδειξε κανένα έλεος και προς αυτόν, αλλά, όπως λέγει η παράδοση, τον κρέμασε χρησιμοποιώντας χρυσή αλυσίδα.

Υπάρχει και ένα στοιχείο, που έχω από την αντίπαλη πλευρά και το θεωρώ ως το πιο αξιόπιστο. Γι’ αυτόν τον λόγο θα μιλήσω και γι’ αυτό που είχα ακούσει από τους Αγαρηνούς. Διότι, αν και αποδέχονται αυτό το μίασμα, όσοι από αυτούς είναι πιο σώφρονες, ισχυρίζονται πως όσοι το διαπράττουν δεν θα δουν το πρόσωπο του Θεού, δηλαδή θα καταδικαστούν σε όλεθρο χωρίς καμία δίκη και κρίση. Ακούτε και ντραπείτε, άφρονες, που θεωρείτε αυτό το θεομίσητο μίασμα ως αθώο. Και αν καμία θεόπνευστη γραφή, που απειλεί με αιώνιο μαρτύριο, δεν μπορεί να σας διορθώσει, τότε τουλάχιστον να συνέλθετε με αυτήν την γνώμη των Αγαρηνών και να αποφύγετε αυτήν την θεομίσητη πλάνη. «Δράξασθε παιδείας, μήποτε οργισθή Κύριος και απολείσθε εξ οδού δικαίας. 
Όταν εκκαυθή εν τάχει ο θυμός αυτού, μακάριοι οι πεποιθότες επ’ αυτώ». Αδελφοί, «φοβερόν το εμπεσείν εις χείρας Θεού ζώντος». Και πώς να μην είναι φοβερό, αφού είναι αδύνατο να κρυφθείτε από Αυτόν κάπου, σύμφωνα με τα λόγια του εναρέτου Δαυίδ: «Πού πορευθώ από του πνεύματός σου και από του προσώπου σου πού φύγω;», δηλαδή από την οργή και από τον δίκαιο θυμό Σου. «Εάν αναβώ εις τον ουρανόν, συ εκεί ει, εάν καταβώ εις τον άδην, πάρει· εάν αναλάβοιμι τας πτέρυγάς μου κατ’ όρθρον και κατασκηνώσω εις τα έσχατα της θαλάσσης, και γαρ εκεί η χειρ σου οδηγήσει με, και καθέξει με η δεξιά σου». «Και μη φοβηθήτε από των αποκτενόντων το σώμα, την δε ψυχήν μη δυναμένων αποκτείναι· φοβήθητε δε μάλλον τον δυνάμενον και ψυχήν και σώμα απολέσαι εν γεέννη». Όταν όμως ακούτε για την γέεννα, μην την θεωρείτε καθαρτήριο πυρ, όπως ισχυρίζονται οι κακόβουλοι Λατίνοι, οι οποίοι ακολουθούν τον αιρετικό Ωριγένη, αλλά να γνωρίζετε ότι αυτή είναι το αιώνιο πυρ, που θα βασανίζει τους απίστους και αμετανοήτους αμαρτωλούς στους αιώνες των αιώνων αναλόγως με τα αμαρτήματά τους. Επειδή ο Κύρι­ος δεν είπε ότι «τον δυνάμενον και ψυχήν και σώμα απολέσαι εν γεέννη» θα καθαρίσει, αλλά «απολέσει», δηλαδή θα τον βασανίζει ατελείωτα και θα τον παραδώσει σε αιώνια απώλεια. Αν εσείς προτιμάτε να καταλήξετε σε αυτόν τον όλεθρο και σε αυτά τα βασανιστήρια στον ατελεύτητο αιώνα, τότε συνεχίστε να απολαμβάνετε αυτήν την βδελυρή και αισχρή ηδονή σας, όπως ο δύσοσμος χοίρος τις λάσπες και τον βούρκο.

Αν όμως ως ευσεβείς χριστιανοί θέλετε να λάβετε την αιωνία απόλαυση των αγαθών που περιμένουν τους αγίους, τότε προσπαθήστε να απομακρυνθείτε όσο γίνεται πιο γρήγορα από αυτήν την αισχρότατη και βρωμερή ηδονή σας και να την μισήσετε. Να παραδώσετε στο αιώνιο ανάθεμα όποιον ισχυρίζεται ότι αυτή είναι αθώα, ακριβώς όπως εκείνον που πολεμά εναντίον του Ευαγγελίου του Σωτήρος Χριστού και διαστρεβλώνει την διδασκαλία Του. 
Να εξαγνίσετε τον εαυτό σας με ειλικρινή μετάνοια, με θερμά δάκρυα, με κάθε δυνατή ελεημοσύνη και ειλικρινή αδιάλειπτη προσευχή, για να αξιωθείτε να εισέλθετε μαζί με τις σώφρονες παρθένες, που κρατούν αναμμένους τους λύχνους τους, στον νοερό γάμο του Νυμφίου, ο οποίος λέγει: «Δεύτε πρός με πάντες οι κοπιώντες» από τις ματαιότητες της τωρινής ζωής «και πεφορτισμένοι» από διάφορες αμαρτίες, «καγώ αναπαύσω υμάς».

Ήδη έχω πει πολλές φορές και δεν θα πάψω να το λέω: Να μισήσετε ολόψυχα αυτήν την ατιμία, για να μην είστε υιοί της κατάρας και του αιωνίου ολέθρου. Είσαστε χριστιανοί και έτσι ονομάζεστε, αφού πήρατε αυτό το έξοχο όνομα από τον Χριστό, τον πάναγνο και πανάγιο Θεό. Να ζείτε λοιπόν αντάξια του Χριστού με κάθε αγιότητα και σωφροσύνη, ευχαριστημένοι με την δοσμένη σε σας από τον αγαθό Δημιουργό έλξη προς το γυναικείο φύλο. 
Μην μοιάζετε στους ασεβείς Ισμαηλίτες, οι οποίοι προέρχονται από την δούλη Άγαρ και δεν έχουν μερίδιο στην ουράνια κληρονομιά μαζί με τον Ισαάκ, τον υιό της ελεύθερης. 
Μην στερείτε λοιπόν από τον εαυτό σας ανόητα αυτήν την χαρισμένη από τον Θεό κληρονομιά των αρρήτων αιωνίων αγαθών για χάρη αυτής της βδελυρής, θεομίσητης και αισχρής ηδονής με αυτό το καταραμένο μίασμά σας. «Μη γίνεσθε ως ίππος και ημίονος, οις ουκ έστι σύνεσις, εν κημώ και χαλινώ», δηλαδή διά της οργής του Θεού και του μένους του, «τας σιαγόνας άγξαι». Να μην στερηθείτε εξαιτίας της ανυπακοής της ψυχής σας την ελευθερία, όπως αυτοί που δεν θέλουν να τον προσεγγίσουν με αληθινή και πλήρη μετάνοια, η οποία εξαγνίζει τις αμαρτίες στην παρούσα ζωή. Γιατί η παρούσα ζωή είναι ο χρόνος της πράξεως, δηλαδή της τελέσεως καλών πράξεων, ενώ ο μέλ­λοντας αιώνας είναι ο χρόνος της ανταποδόσεως και όχι της καθάρσεως. Ο ιερός Αυγουστίνος μας διδάσκει να μην παρασυρόμαστε από τις μάταιες ελπίδες και τα παραπλανητικά λόγια των αιρετικών. 
Γι’ αυτό ας ακολουθήσουμε πιστά την διδασκαλία του Ευαγγελίου και των αποστόλων και την παράδοση των Πατέρων, ώστε να γίνουμε άξιοι της απολαύσεως των αιωνίων αγαθών διά της χάριτος και της φιλανθρωπίας του Ιησού Χριστού, στον Οποίο αρμόζει κάθε δόξα, τιμή και προσκύνηση εις αιώνα αιώνων. Αμήν.
Καθαιρετέος ο Ν. Ιωνίας Γαβριήλ. Αντιστρέφει το Ιερό Ευαγγέλιο και απαλλάσσει το κτηνώδες αμάρτημα της ομοφυλοφιλίας!!


Σε Μητρόπολη Νέων Σοδόμων και Γομόρων φαίνεται ότι θέλει να μετατρέψει ο Γαβριήλ την Μητρόπολη Νέας Ιωνίας. Ο συγκεκριμένος έχει μάλλον ειδική αποστολή την προώθηση του βδελύγματος της ομοφυλοφιλίας, κυρίως στους νέους, για την συσκότιση του Ορθόδοξου φρονήματος και κριτηρίου τους, έτσι ώστε στο μέλλον (;) να γίνουν πράξη τα συμφωνημένα με τη νέα τάξη ομοφυλοφιλικά σκουπίδια χωρίς πολλές-πολλές φασαρίες. 
Οι οικουμενιστές δεν κατάφεραν να περάσουνε αυτό το βδέλυγμα στα τελικά κείμενα της ψευδοσυνόδου της Κρήτης αλλά τους βλέπουμε να εργάζονται ασταμάτητα, μεθοδικά και κυρίως αναίσχυντα για να πετύχουν τους στόχους τους. Εμείς από την άλλη ενώ τους βλέπουμε δεν κάνουμε τίποτα!
Οι οικουμενιστές ως πρόδρομοι της πανθρησκείας και του Αντιχρίστου, χρησιμοποιώντας μια αρρωστημένη αγαπολογία καθώς και μία κατασκευασμένη, δήθεν αδήριτη, ανάγκη να κάνουν κάτι παραπάνω για μια νέα κατηγορία ανθρώπου που εφηύραν για αυτόν τον σκοπό, «τον σύγχρονο ταλαιπωρημένο άνθρωπο», εργάζονται ασταμάτητα εκ των έσω για να αντιστρέψουν το Ιερό Ευαγγέλιο. Ο διάβολος μισεί αφάνταστα το άγιο θέλημα του Τριαδικού Θεού. Σε όλα τα θέματα θα πρέπει να πάψει να ακούγεται ο λόγος Του. Ποίησε λοιπόν ο Θεός άνδρα και γυναίκα; Όχι, τα φύλα είναι «ρευστά» και δεν είναι μόνο δύο, λέει ο διάβολος!!

Έτσι λοιπόν ο Ν. Ιωνίας Γαβριήλ βγάζει τον Θεό σχιζοφρενή και το άγιο θέλημά Του προβληματικό για να δικαιολογήσει την ομοφυλοφιλία. Δηλαδή, ενώ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, κατ᾿ εἰκόνα Θεοῦ ἐποίησεν αὐτόν, ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς. [Γεν. 1,27] έβαλε και σε μερικούς ανθρώπους την έλξη προς το ίδιο φύλο για να αναιρέσει αυτό που εποίησε!Αυτό διδάσκει ο Ν. Ιωνίας στη νεολαία της Μητροπόλεώς του:

«Εκ των πραγμάτων ο Θεός έχει δώσει σε μερικούς ανθρώπους να αισθάνονται την έλξη προς το ίδιο φύλο. Δεν μπορώ να το ξέρω γιατί. Δεν θα κατηγορήσω εγώ τον Θεό. Δεν είμαι άξιος καν να το σκεφτώ αυτό το πράγμα. Ο Θεός για να ξέρει κάτι ξέρει περισσότερο από όλους εμάς τους ανθρώπους.» [Ν. Ιωνίας Γαβριήλ]
Αργότερα πετά γενικολογώντας εδώ κι εκεί την λέξη αμαρτία χωρίς ποτέ να την συνδέσει άμεσα με την ομοφυλοφιλία, ενώ επιμένει ότι ο Θεός (ο αίρων την αμαρτία του κόσμου) δίνει σε κάποιους ανθρώπους την έλξη προς το ίδιο φύλο και ότι ο ίδιος δεν καταλαβαίνει το γιατί!! (Εμείς πάλι δεν καταλαβαίνουμε γιατί έγινε επίσκοπος!)

Δεν είναι άξιος λέει να σκεφθεί τίποτε για τον Θεό, να βγάλει συμπεράσματα, να τον κατηγορήσει κτλ, την ώρα που κάνει κάτι πολύ χειρότερο: ορίζει το Θέλημα του Θεού κατά τα κτιστά φαινόμενα και κατά το πως τα ερμηνεύει εκείνος, αφήνοντας απ’ έξω και το αυτεξούσιο. Πόσες αιρέσεις υπάρχουν εδώ μέσα; Βλέπει ομοφυλόφιλους γύρω του άρα είναι θέλημα Θεού η ομοφυλοφιλία! Με το ίδιο σκεπτικό να πούμε ότι είναι θέλημα Θεού και ο φόνος με τα τόσα εγκλήματα που γίνονται· είναι θέλημα Θεού και οι πόλεμοι με τους τόσους πολέμους που γίνονται· είναι θέλημα Θεού και τα διαζύγια, οι εκτρώσεις και πάει λέγοντας!

Ο μακαριστός π. Αθανάσιος Μυτιληναίος το εξηγεί πολύ ωραία λέγοντας ότι κάθε μελέτη στον μεταπτωτικό άνθρωπο δεν μπορεί να φέρει αληθινά πορίσματα. Ο Ν. Ιωνίας Γαβριήλ βλέπει με τα σωματικά του μάτια την συμπεριφορά ενός μεταπτωτικού ανθρώπου και προσδιορίζει ανάλογα το Θέλημα του Θεού!! Είναι τρομερό!!

Αντί να υποδείξει την αμαρτία για να βοηθήσει τον άνθρωπο να ανορθωθεί, αμνηστεύει την αμαρτία και καταδικάζει τον ομοφυλόφιλο σε μόνιμη πεπτωκυία κατάσταση. Όταν οι άνθρωποι αυτοί συνειδητοποιήσουν ότι το σαρκικό πάθος τους τους οδήγησε σε άγονο σκοτεινό μέρος, πώς θα επιστρέψουν στην αληθινή ζωή την στιγμή που οι δήθεν ποιμένες τους λένε ότι αυτό το πάθος που τους οδήγησε εκεί τους το έδωσε ο ίδιος ο Θεός;

Ο Θεός είναι η Οδός, η Αλήθεια η Ζωή. Ο Θεός δεν δίνει στον άνθρωπο πάθη που τον οδηγούν στον πνευματικό θάνατο. Όλη η διδασκαλία της Εκκλησίας είναι η απαλλαγή μας από τα πάθη για να αποκτήσουμε την εν Χριστώ ειρήνη και τούτος εδώ μας λέει τα αντίθετα. Μόνος του ο άνθρωπος πάει και πέφτει στις παγίδες που του στήνει ο διάβολος για να οδηγηθεί στον πνευματικό θάνατο. Και δυστυχώς σήμερα βλέπουμε ότι ο διάβολος χρησιμοποιεί και ρασοφόρους για να καταφέρει αυτόν τον σκοπό.

Είναι Θέλημα του Θεού να αισθάνονται οι άνθρωποι έλξη προς το ίδιο φύλο; Τότε γιατί ο Θεός κατέστρεψε τα Σόδομα και τα Γόμορα; Τί είδους «θεός» είναι αυτός που έρχεται σε ρήξη με το ίδιο το Θέλημά Του; Τους ανθρώπους δεν τους ντρέπεται ο Ν. Ιωνίας, δεν ντρέπεται και δεν φοβάται ούτε τον Κύριο; Πως είναι δυνατόν να προμοτάρει την ομοφυλοφιλία με το Πρόσωπο του Ιησού Χριστού στο κανάλι της Μητροπόλεως;

Γράφει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης:


Ο Άγιος Πορφύριος έλεγε πως κληρονομούμε τα πάθη των προγόνων μας. Το ίδιο έλεγε και ο μακαριστός π. Αθανάσιος Μυτιληναίος, επικαλούμενος Πατέρες της Εκκλησίας. Γιατί λοιπόν να μην τα θεραπεύσουμε μέσα στην Εκκλησία για να σπάσουμε την αλυσίδα;

Αρνείται επιμόνως να πει ξεκάθαρα ότι η ομοφυλοφιλία είναι αμαρτία· ότι η Εκκλησία δεν παρέχει καταφύγιο στις αμαρτίες αλλά τις θεραπεύει· ότι στην Εκκλησία δεν μπαίνεις με το θέλημά σου και το έτσι θέλω σου αλλά ταπεινά και συνήθως με το σπασμένο μούτρο σου, και ότι ένας ομοφυλόφιλος, όπως και κάποιος που έχει συνάψει προγαμιαίες σχέσεις, δεν μπορεί να γίνει ιερέας, ακόμη και αν έχει μετανοήσει. Δεν είπε τίποτε απ’ όλα αυτά για να μην θίξει το νούμερο 1 πρόζεκτ στην ατζέντα της νέας τάξης.

Είπε μάλιστα ότι η Εκκλησία δεν έχει πάρει θέση ακόμη και ότι ο ίδιος είναι διατεθειμένος να κάτσει να το συζητήσει το πράγμα!

Καφενείο την κάνανε την Εκκλησία αδέλφια, καφενείο! Κάθεται ο πλανεμένος στο βίντεο και δασκαλεύει τον νεαρό ότι στην Εκκλησία συζητάμε και ανταλλάσσουμε απόψεις! Ε;; Σχεδόν έτοιμο τον βλέπω τον νεαρό να ανέβει μια μέρα στο σβέρκο των παιδιών μας να τους λέει τα ίδια πράγματα. Δεν έχει η Εκκλησία την μόνη αποκαλυφθείσα Αλήθεια, «χθὲς καὶ σήμερον ὁ αὐτὸς καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας», δεν έχει Κεφαλή τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό που αγαπά τον άνθρωπο, έχει τον Γαβριήλ που συζητά, αλλάζει, προσαρμόζει, κόβει, ράβει διότι αγαπά καλύτερα! Ε ρε βρεγμένη σανίδα που σου χρειάζεται, θα ‘λεγε ο παππούς μου. Δεν ξέρει η Εκκλησία που βαδίζει και που πατεί δυο χιλιάδες χρόνια. Περίμενε τον κόλακα του αιρεσιάρχη πάπα να τοποθετηθεί στο θέμα της ομοφυλοφιλίας!Το νου μας αδέλφια. Η «χιονάτη» δεν μας ήλθε για καλό. Οι «νάνοι» που χαχανίζουν γύρω της ετοιμάζονται να αμνηστεύσουν την ομοφυλοφιλία. Το επόμενο βήμα θα είναι να λογοκρίνουν οποιαδήποτε αναφορά στην Αγία Γραφή στο θέμα της ομοφυλοφιλίας.

Αφού βλέπει ομοφυλόφιλους ο Ν. Ιωνίας, γιατί δεν κάνει τον κόπο να κοιτάξει γύρω του να δει τί γίνεται; Γιατί δεν αναλύει λίγο τα διεστραμμένα μηνύματα με τα οποία οι νέοι σήμερα βομβαρδίζονται, ακόμη και μέσα στα σχολεία; Για να μην αναφέρω την τηλεόραση που και οι διαφημίσεις σήμερα προωθούν ανοιχτά και επιθετικά την ομοφυλοφιλία. Δείτε για παράδειγμα τη νέα διαφήμιση του σαμπουάν Pantene για να εμπεδώσετε μια κι έξω ότι έχουμε κανονικό πόλεμο. Μου την έστειλαν προχθές και δεν μπορούσα να το πιστέψω. Ναι. Ο διάβολος σήμερα διεξάγει ανοιχτά πόλεμο εναντίον του Νόμου του Θεού. Ξεκάθαρα πράγματα. Είναι πνευματικός ο πόλεμος, όπως είχε πει ο Άγιος Παΐσιος.

Αρκετά με τις ανόητες ερωτήσεις λοιπόν αν προβληματίζεται ο εν λόγω «επίσκοπος» με το γεγονός ότι στις χώρες που έχει αυξηθεί η ομοφυλοφιλική προπαγάνδα έχουν αυξηθεί ανάλογα και τα αιτήματα αλλαγής φύλου. Αρκετά με το τί βλέπει να μας έρχεται και κάνει πως δεν βλέπει. Ξέρει πολύ καλά ο Νέας Ιωνίας Γαβριήλ τι συμβαίνει και ότι αυτό δεν έχει σχέση με τον Θεό αλλά με βρωμερά σχέδια δαιμονανθρώπων, τα οποία προωθεί και ο ίδιος από την θέση που βρίσκεται.

Τώρα αρχίζω να καταλαβαίνω την απαρχή αυτής της τρομερής προφητείας του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού:

Ακούσατε, αδελφοί μου Χριστιανοί. Θάρθη καιρός, που δεν θα παρατηρείται αυτή η αρμονία που είναι σήμερα μεταξύ λαού και κλήρου. Όταν θα πηγαίνει ο πάπας σε σπίτι λαϊκού, μόλις θα φεύγει θα θυμιάζουν με θυμίαμα. Αν θα καθήση σε στρώμα μετά την αναχώρησίν του θα το τινάζουν. Αν θα συναντούν οι άνθρωποι κληρικόν στον δρόμον, θα γυρίζουν πίσω και δεν θα εξακολουθούν τον δρόμο τους» ((Καλ ΒΗ)28.
Θα έχει, πιστεύω, σχέση με το βδελυρό αυτό αμάρτημα που προκάλεσε την καταστροφή των Σοδόμων και Γομόρων. Το ενθαρρυντικό είναι ότι θα υπάρχουν και τότε ορθοφρονούντες που θα κρατούν την Πίστη.

Για να καταπιούν οι πιστοί τούτον τον ογκόλιθο κάνει στην συνέχεια έναν ψευτο-διαχωρισμό ο «επίσκοπος». Μας κάνει μια πιρουέτα, για να θολώσει τα νερά τραβώντας αλλού την προσοχή μας! Δέχομαι, λέει, την σχέση αλλά ως εκεί, οικογένεια δεν μπορώ να την πω! (Πω, πωωωω, μεγάλη αντίσταση!) Και δείτε τώρα πως τα θέτει όλα αυτά.

«Βάζουμε στερεότυπα υπό την έννοια της οικογένειας διότι όλοι βγήκαμε από μία οικογένεια και την οποία οικογένεια πρέπει να την προστατεύσουμεόσο περισσότερο γίνεται. …… Η οικογένεια είναι στατικό στοιχείο μιας κοινωνίας. Εάν πάψει η οικογένεια δεν μπορεί να υπάρξει αυτήν την στιγμή, κατά την άποψή μου, μέλλον στον κόσμο. Θα είναι κάτι διαφορετικό.
Γκρέμισε ένα γιγαντιαίο φράγμα και μας λέει ότι μία μικρή κόφτρα στο αυλάκι θα αποτρέψει την πλημμύρα. Άνοιξε την κερκόπορτα που αλλοιώνει, και παραμορφώνει και καταστρέφει το δομικό στοιχείο της οικογένειας που είναι ο άνδρας και η γυναίκα, και μετά μας λέει ότι τον νοιάζει η οικογένεια!

Στατικό στοιχείο μιας κοινωνίας ΔΕΝ είναι η οικογένεια είναι ο ΛΟΓΟΣ και το ΘΕΛΗΜΑ του Θεού που έπλασε άνδρα και γυναίκα ΓΙΑ ΝΑ φτιάξουν οικογένεια. Αυτό που έπλασε ο Θεός είναι στατικό, και μόνιμο, και ακίνητο, και όχι αυτό που ΘΑ φτιάξουν τα κτιστά δημιουργήματα του Θεού. Η οικογένεια δεν είναι κάτι αυτοφυές για να πούμε ότι είναι στατικό στοιχείο της κοινωνίας. Τα δομικά στοιχεία της οικογένειας ο άνδρας και η γυναίκα είναι «αυτοφυή», με την έννοια ότι γεννιώνται συνέχεια αγόρια και κορίτσια διότι αυτό θέλει ο Θεός. Αυτό πάει ο «επίσκοπος» να αλλάξει, ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. Όταν υποβαθμίζονται τα ήθη και διαβρώνονται τα δύο φύλα που είναι τα δομικά στοιχεία της οικογένειας, τότε αλλάζει μορφή και η οικογένεια συμβαδίζοντας με αυτά τα νέα ήθη. Άρα, δεν είναι στατικό στοιχείο η οικογένεια αλλά μεταβλητό λόγω της πεπτωκυίας κατάστασης των ανθρώπων. Η παραδοσιακή οικογένεια έχει εν πολλοίς αντικατασταθεί από την πυρηνική οικογένεια και η μονογονεϊκή ακολουθεί με αυξητικές τάσεις. Το ίδιο θα συμβεί και τώρα εάν δεν αντιδράσουμε. Θα ονομάζονται «οικογένεια» τα ομόφυλα «ζευγάρια» που θα έχουν υιοθετήσει καταδικασμένα και παρατημένα από την κοινωνία παιδιά. Το βλέπει ότι εκεί το πάνε και κάνει πως δεν το βλέπει.

Η οικογένεια πρέπει να μείνει σταθερή όπως την γνωρίζαμε, με τον πατέρα και την μητέρα, αλλά για να γίνει αυτό τα δύο φύλα που έπλασε ο Θεός πρέπει να μείνουν άθικτα, κυρίαρχα, παντοτινά, απρόσβλητα, μοναδικά. Έτσι θα έχει ΜΕΛΛΟΝ η οικογένεια. Αυτή είναι η αλήθεια που πάει να κρύψει ο «επίσκοπος», προφασιζόμενος ότι δήθεν νοιάζεται την ώρα που τοποθετεί την ομοφυλοφιλική βόμβα ΣΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ της οικογένειας.

Έχει όμως και συνέχεια. Διαβάστε αδέλφια και φρίξτε:

Δεν μπορώ να δεχθώ ότι είναι οικογένεια η σχέση ενός ομοφυλόφιλου. 
Είναι μία σχέση. Το σέβομαι. Είναι μία σχέση η οποία πρέπει, εάν υπάρχει μέσα ο Χριστός, να λειτουργεί λίγο πιο πνευματικά. Να υπάρχει αξιοπρέπεια. Να υπάρχει η δυνατότητα όχι πολλών συντρόφων, αλλά όσο το δυνατόν να έχει έναν σύντροφο με τον οποίον να περνάει μαζί του τη ζωή του και να αισθάνεται ότι μαζί του μπορεί να έχει και μία πνευματική πορεία.

Δεν μπορεί να δεχθεί ότι είναι μία οικογένεια λέει, παρότι τους έδωσε όλες τις προϋποθέσεις για να γίνουν «κάτι» που θα λέγεται οικογένεια. Πάμε τώρα παρακάτω. Λέει. 
Είναι σχέση και το σέβεται. Αύριο θα πει ο άλλος, έχω σχέση με το γουρούνι μου. Τί θα πει ο «επίσκοπος; Σέβομαι την σχέση σου με το γουρούνι; Σέβομαι το αυτεξούσιο που σου έδωσε ο Θεός; 
Εδώ λέει, σέβομαι την σχέση που έχεις. Δεν λέει το αυτεξούσιο να είσαι και νεκρός αν θες, λέει την σχέση. Και βέβαια, αν σέβεται «την σχέση» των ομοφύλων, πού θα βάζει τις προγαμιαίες σχέσεις των ετεροφύλων; Αυτούς θα τους κάνει άγιους! 
Απίστευτα πράγματα. Φανταστείτε τον Απόστολο Παύλο να έλεγε σε δύο ομοφυλόφιλους, σέβομαι την σχέση (τις σχέσεις μάλλον) που έχετε!

Και συνεχίζει και λέει το απίστευτο:

Είναι μία σχέση η οποία πρέπει, εάν υπάρχει μέσα ο Χριστός, να λειτουργεί λίγο πιο πνευματικά.

Αφού σέβεται ο ίδιος την σχέση αυτή, μετά βάζει και τον Χριστό να συγκατοικήσει μαζί της! Από αίρων την αμαρτίαν έγινε συγκάτοικος της αμαρτίας ο Κύριος! Και ποιας αμαρτίας! Άλλωστε, ο Χριστός την έβαλε εκεί εξαρχής, σύμφωνα με τον «επίσκοπο»!! Βλέπει μάλιστα ότι μπορεί να υπάρξει και μία κάποια πνευματικότητα στον πρωκτικό ή όποιον άλλον παρά φύσιν τρόπο ζωής αρκεί να μην είναι πολλοί οι σύντροφοι!!

Τί είναι αυτά που ακούμε αδέλφια και δεν έχουν σηκωθεί η πέτρες να μας πλακώσουν; Απορρίπτουν το δώρο του Θεού να βιώσουν την φυσική νόμιμη ένωση με το άλλο φύλο, αυτονομούνται εγωιστικά για να ικανοποιηθούν μέσα στο παρά φύσιν και ο Ν. Ιωνίας βλέπει και τον Χριστό μαζί τους!! Θα πήγαινε ο Γαβριήλ με το αυτοκίνητό του να οδηγήσει μέσα στην θάλασσα; Όχι. Γιατί ο κατασκευαστής έφτιαξε το αυτοκίνητο να κινείται στους δρόμους, όχι στην θάλασσα. Τι θα πάθαινε το αυτοκίνητο στην θάλασσα; 
Το ίδιο και ο Κατασκευαστής ο δικός μας, μας έφτιαξε με τις δικές Του προδιαγραφές. 
Εάν εμείς βγούμε από αυτές διαλυόμαστε και βιώνουμε από δω τον πνευματικό και σωματικό θάνατο. 
Ο «Χριστός» του Γαβριήλ που τα δέχεται αυτά είναι ψεύτικος, είναι είδωλο του ίδιου του Γαβριήλ. Τους θέλει όλους λέει στην Εκκλησία, αλλά κουβέντα για μετάνοια. 
Αυτός ο ψεύτικος Χριστός του Γαβριήλ ΔΕΝ ΣΩΖΕΙ. Και δεν έχει βγει ούτε ένας επίσκοπος να τον βάλει στην θέση του που φυλακίζει τους ανθρώπους αυτούς μέσα στην αμετανοησία και στην αιώνια κόλαση.

Το παρακάτω απόσπασμα δείχνει την αυτολογοκρισία που έχουν αγκαλιάσει οι σημερινοί «επίσκοποι» για να είναι αρεστοί στο σύστημα. Αντί να διαδώσουν τον λόγο του Θεού, μηρυκάζουν ασταμάτητα δικαιωματισμούς,υποβαθμίζοντας τον ρόλο του ποιμένα με εκείνον του λομπίστα και του κάθε φαφλατά στο διαδίκτυο, στο καφενείο, στο βοθροκάναλο.

Ένα παιδί έχει δικαίωμα να έχει δύο γονείς. Όχι να έχει γονέα Α, γονέα Β. Έχει δικαίωμα να έχει πατέρα και μητέρα και να επιλέξει το παιδί το ίδιο αν θέλει στη ζωή του να γίνει ομοφυλόφιλος ή αν θέλει οτιδήποτε άλλο.

Όταν ένας σώφρον άνθρωπος ακούει ότι ένα παιδί έχει δικαίωμα να έχει δύο γονείς, μητέρα και πατέρα, το δικαιολογεί και το καταλαβαίνει, όχι επειδή προβάλλεται ως ένα ξερό «δικαίωμα» αλλά ΕΠΕΙΔΗ από πίσω υπάρχει ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, επειδή έτσι είναι. Για το Θέλημα του Θεού μίλησε ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος και έχασε την κεφαλή του. Αν ήταν σαν εσάς θα έλεγε, έχει δικαίωμα ο αυτοκράτορας να έχει όποια θέλει. Επειδή όμως εσείς παύσατε εδώ και καιρό να μιλάτε για το Θέλημα του Θεού και για τα Δικαιώματα του Θεού, φτάσαμε στο σημείο να μας λένε σήμερα οι ομοφυλόφιλοι, «έχω δικαίωμα γιατί έτσι γουστάρω». Μας μείνανε οι παλιόφλουδες των ξερών «δικαιωμάτων» και αφανίστηκε το κριτήριο γιατί εσείς δεν θέλετε να είστε το άλας της γης.

ΦΑΝΤΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΠΑΙΣΙΟ ΝΑ ΕΛΕΓΕ: «Έχει δικαίωμα … να επιλέξει το παιδί το ίδιο αν θέλει στη ζωή του να γίνει ομοφυλόφιλος ή αν θέλει οτιδήποτε άλλο.» (κτηνοβάτης πχ !) Ε ρε βρεγμένη σανίδα που σου χρειάζεται, θα ‘λεγε και η γιαγιά μου.

Και λέει σε άλλο σημείο:

«…δεν μπορώ επίσης να τον κρίνω, [τον ομοφυλόφιλο] γιατί ποιός είμαι εγώ για να κρίνω;»

Άνθρωπέ μου δεν ξέρω ποιος είσαι, πάντως ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ. Να τον κρίνεις δεν σου είπε κανείς. Κρίση όμως ΟΦΕΙΛΕΙΣ να έχεις, και κρίση και διάκριση. Οφείλεις να τηρείς το Ευαγγέλιο και Αυτό να διδάσκεις. Όχι τις δικές σου εξυπνάδες. Αν δεν μπορείς να το κάνεις, ΝΑ ΣΗΚΩΘΕΙΣ ΝΑ ΦΥΓΕΙΣ.

ΤΑΣ ΘΥΡΑΣ


Ὁ Μέγας Ἀθανάσιος ἀ π α ν τ ᾶ στούς ...τυφλο - υ π α κ ο ο ύ λ η δ ε ς!...


τοῦ Νεκτάριου Δαπέργολα, Διδάκτορος Βυζαντινῆς Ἱστορίας

Καί ἐπειδή ζοῦμε σέ κατεξοχήν μέρες σύγχυσης, διαστρέβλωσης καί ἀντινόησης, μέρες πού ὀ κάθε πλανεμένος ρασοφόρος ἀπαιτεῖ ἀπό τούς πιστούς τυφλή ὑπακοή στήν κάθε φρικώδη κακοδοξία πού ἐξέρχεται ἀπό τά χείλη του ἥ πού ἀποτυπώνεται στους τραγικούς φετφάδες τῆς λεγόμενης ΔΙΣ, μέ τό ἀνεκδιήγητο «επιχείρημα», ὅτι «αὐτά λέει ἡ Ἐκκλησία», ἄς δοῦμε τί γράφει ἐνδεικτικά (δύο μόνο σημεῖα γιά τήν ἀκρίβεια μεταξύ ἀρκετῶν ἀκόμη) ἕνας κορυφαῖος ἐκκλησιαστικός μας Πατέρας, τοῦ ὁποίου τή μνήμη ἑορτάζουμε σήμερα: ὁ Μέγας Ἀθανάσιος.

Τονίζει λοιπόν ξεκάθαρα ὁ Ἅγιος τήν ἐπιτακτική ἀνάγκη πρός πνευματικήν μας ὠφέλεια νά απομακρυνόμαστε ἀπό τούς πλανεμένους κληρικούς, τῶν ὁποίων τό φρόνημα ἀποστρεφόμαστε («ὧν τὸ φρόνημα ἀποστρεφόμεθα, τούτους ἀπὸ τῆς κοινωνίας προσήκει φεύγειν»: 

Patrologia Graeca 26, 1188ΒC). Καί συμπληρώνει πάλι ὁ ἴδιος ὅτι ὅπως πρέπει νά κόβουμε τόν ὀφθαλμό πού μᾶς σκανδαλίζει (ὅχι τόν αἰσθητό, ἀλλά τόν νοητό), ἔτσι καί ὁ ἐπίσκοπος ἤ ὁ ἱερέας, πού εἶναι οἱ ὀφθαλμοί τῆς Ἐκκλησίας, ἄν ἔχουν πέσει σέ πλάνη καί σκανδαλίζουν τόν λαό, πρέπει νά ἐκβάλλονται, γιατί καλύτερα δίχως αὐτούς νά συναθροίζονται οἱ πιστοί, παρά νά πᾶνε μαζί τους στήν Κόλαση, ὅπως καί μαζί μέ τόν Ἄννα καί τόν Καϊάφα 

(«Βαδίζοντες τὴν ἀπλανῆ καὶ ζωηφόρον ὁδόν, ὀφθαλμὸν μὲν ἐκκόψωμεν σκανδαλίζοντα, μὴ τὸν αἰσθητόν…ἀλλὰ τὸν νοητὸν. 

Οἶον ἐάν ὁ ἐπίσκοπος ἤ ὁ πρεσβύτερος, οἱ ὄντες ὀφθαλμοί τῆς Ἐκκλησίας, κακῶς ἀναστρέφωνται, καὶ σκανδαλίζωσι τὸν λαόν, χρὴ αὐτούς ἐκβάλλεσθαι. 

Συμφέρον γὰρ ἐστιν ἄνευ αὐτῶν συναθροίζεσθαι εἰς εὐκτήριον οἶκον, ἤ μετ’ αὐτοὺς ἐμβληθῆναι, ὡς μετὰ Ἄννα καὶ Καϊάφα, εἰς τὴν γέεναν τοῦ πυρός…ἵνα ἡ Ἐκκλησία ἀσκανδαλίστως συναγομένη διαφυλαχθήσεται»: Patrologia Graeca 27, 1369C).

Σέ πλήρη ἐναρμόνιση λοιπόν καί ὁ Μέγας Ἀθανάσιος τόσο μέ τόν Ἀπόστολο Παῦλο, ὅσο καί μέ τόν Μέγα Βασίλειο, τόν Ἅγιο Γρηγόριο Θεολόγο, τόν Ἱερό Χρυσόστομο, τόν μεταγενέστερο Μέγα Φώτιο καί πολλούς ἀκόμη μεγάλους Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἅπαντες εἶναι σαφεῖς ὅτι σέ θέματα πίστης πρέπει νά εἴμαστε ἀνυποχώρητοι ἀπέναντι σέ πλανεμένους ποιμένες καί ὅτι ὄχι μόνο δέν οφείλουμε στίς περιπτώσεις αὐτές ὑπακοή, ἀλλά ἔχουμε μάλιστα καθῆκον καί ὑποχρέωση γιά τό ἀκριβῶς ἀντίθετο.

Ἐμεῖς αὐτούς διαβάζουμε, αὐτούς ἀκοῦμε, αὐτούς ἐμπιστευόμαστε, αὐτούς ἀκολουθοῦμε. 

Οἰ κακόμοιροι τυφλο-υπακοούληδες τῆς βολεψιᾶς καί τῶν θολῶν νερῶν ἄς ἀκοῦνε τόν Δράμας, τον Ἀλεξανδρουπόλεως, τόν Ναυπάκτου καί τόν Ἀργολίδος…

Ὁ ἀπόκρυφος συμβολισμός σέ τοιχογραφίες τῆς Pfizer


καὶ φῶς λύχνου οὐ μὴ φανῇ ἐν σοὶ ἔτι, καὶ φωνὴ νυμφίου καὶ νύμφης οὐ μὴ ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι· ὅτι οἱ ἔμποροί σου ἦσαν οἱ μεγιστᾶνες τῆς γῆς, ὅτι ἐν τῇ φαρμακείᾳ σου ἐπλανήθησαν πάντα τὰ ἔθνη 
Και φως λύχνου δεν θα φανή εις τα χαλάσματά σου και χαρμόσυνος φωνή νυμφίου και νύμφης δεν θα ακουσθή στον τόπον σου. Διότι οι άπληστοι έμποροί σου, οι πλουτοκράται και εκμεταλευταί, ήσαν οι κύριοι και οι δυνάσται της οικουμένης· διότι με τα μαγικά σου φάρμακα και τας αμαρτωλάς γοητείας σου επλανήθησαν και παρεσύρθησαν εις την εξαχρείωσιν όλα τα έθνη. (Ἀποκάλυψις 18:23)


Η τοιχογραφία της Pfizer που δημιουργήθηκε το 1960 εκτίθεται μόνιμα στο λόμπι της παγκόσμιας έδρας της Pfizer στη Νέα Υόρκη. Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή, η τοιχογραφία απεικονίζει την Ιστορία της Ιατρικής. Το έργο τέχνης είναι γεμάτο με αποκρυφιστικά σύμβολα και ενοχλητικά προγνωστικό προγραμματισμό. 

Αυτό είναι ένα από τα αμέτρητα παραδείγματα των παγκόσμιων δυνάμεων του Εωσφόρου που αποκαλύπτουν ανοιχτά τις προθέσεις τους χρησιμοποιώντας σύμβολα και προγνωστικό προγραμματισμό ενώ πλασάρουν και επιβάλλουν το «ασφαλές και αποτελεσματικό» δηλητήριο της Pfizer στον ανυποψίαστο (εξαπατημένο) πληθυσμό παγκοσμίως.

Οι παρακάτω φωτογραφίες είναι μόνο μερικά παραδείγματα, η τοιχογραφία είναι κυριολεκτικά γεμάτη με Εωσφορικούς συμβολισμούς:

Ώρος ο γιος του Όσιρι, αναπαράσταση του Αντίχριστου γιου του ΣατανάΟ Πανόπτης οφθαλμός 


Σταυρός με το αιγυπτιακό Ankh, 


σύμβολο που χρησιμοποιείται στους σταυρούς του Σατανά και του Λεβιάθαν (Ο Λεβιάθαν είναι ένα φίδι και σύμβολο των εχθρών του Ισραήλ, που θα σκοτωθούν από τον Θεό. Ησαΐας 27:1) 

Ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐπάξει ὁ Θεὸς τὴν μάχαιραν τὴν ἁγίαν καὶ τὴν μεγάλην καὶ τὴν ἰσχυρὰν ἐπὶ τὸν δράκοντα ὄφιν φεύγοντα, ἐπὶ τὸν δράκοντα ὄφιν σκολιὸν καὶ ἀνελεῖ τὸν δράκοντα.

Κατά την μεγάλην και επίσημον εκείνην ημέραν της κρίσεως ο Θεός θα καταφέρη την μάχαιράν του την αγίαν, την μεγάλην και ισχυράν, εναντίον του μεγάλου όφεως, ο οποίος φεύγει με ταχύτητα· εναντίον του δράκοντας αυτού του πανούργου και διεστραμμένου. Και ο Κύριος θα φονεύση τον μεγάλον αυτόν δράκοντα.( Ἠσαΐας 27: 1 ) 

Κοιτάξτε, εδώ είναι ο κορώνεις! 


Η τοιχογραφία Pfizer δημιουργήθηκε το 1960. «Οι επιστήμονες εντόπισαν για πρώτη φορά έναν ανθρώπινο κορωνοϊό το 1965… Αργότερα εκείνη τη δεκαετία, οι ερευνητές βρήκαν μια ομάδα παρόμοιων ιών ανθρώπων και ζώων και τους ονόμασαν από την εμφάνισή τους που μοιάζει με στέμμα»: Coronavirus History 

Τι «προφητική» τοιχογραφία! 


Πινακίδες κυκλοφορίας σ᾿αυτοκίνητα εργαζομένων της Pfizer. Τίποτα το αξιοπερίεργο :Δεῖτε καί τό βίντεο :


Επείγουσα ενημέρωση!

Eίναι για ΟΛΟΥΣ!!! προκειμένου να είμαστε ενήμεροι. Δείτε εδώ και ακούστε ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΗ, το σκηνικό που υπάρχει πίσω από τα εμvoλια.


Με εκτίμηση
A. Α

Εθελούσια...α υ τ ο κ τ ο ν ί α


Γαλλικό Δικαστήριο αποφάσισε ότι ο θάνατος από το εμβόλιο είναι αυτοκτονία!.....

Στη Γαλλία, ασφαλιστική εταιρεία αρνήθηκε να καταβάλει το τίμημα της ασφάλειας ζωής ύψους αρκετών εκατομμυρίων ευρώ , ενός ασφαλισμένου πελάτη της, διότι ήταν εμβολιασμένος. 

Η Ασφαλιστική στηρίχτηκε στην γνωμάτευση των ιατροδικαστών ότι το εμβόλιο προκάλεσε τον θάνατο του Παππού, και επομένως ήταν αυτοκτονία, που δεν την κάλυπτε το συμβόλαιο. 

Οι συγγενείς προσέφυγαν στο Κράτος Δικαίου, που δέχθηκε σε πρώτο βαθμό την άποψη της ασφαλιστικής εταιρείας. 

Η απόφαση αναφέρει ότι«ο εμβολιασμός δεν είναι υποχρεωτικός», και οτι ήταν γνωστό στον θανόντα ότι τα εμβόλια είναι πειραματικά , και επομένως ο εθελοντικός εμβολιασμός του ήταν εθελοντική ανάληψη ενός θανάσιμου κινδύνου ενόψει των πιθανών παρενεργειών.

Το δικαστήριο παραδέχτηκε στις 6 Ιανουαρίου 2022 , ότι νομικά, εφόσον η εθελοντική συμμετοχή στην Τρίτη φάση του πειράματος για τα εμβόλια , των οποίων η αποδεδειγμένη ασφάλεια είναι ανύπαρκτη, αποφέρει τον θάνατο, τότε η εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη να καταβάλει την Ασφάλεια διότι ο θάνατος δεν είναι φυσικός και δεν είναι ατύχημα αλλά πρόκειται για αυτοκτονία που δεν καλύπτεται από τη σύμβαση.

Ασφαλιστική εταιρεία: «Οι θάνατοι σε ανθρώπους 18-64
ετών αυξήθηκαν κατά 40%»! - Δεν είναι από Covid-19Η Κοινωνία “σιωπά” αλλα τα σπίτια των ξεκληρισμένων
Οικογενειών και οι τοίχοι “φωνάζουν”

THE WALL STREET JOURNAL> Κορυφαίοι επιστήμονες
εξηγούν γιατί το opening ενός mega εμβολιαστικού
κέντρου για τη μετάλλαξη Omicron που δεν την πιάνουν
τα εμβόλια ισοδυναμεί με κάτι άλλο

N E O 'Σ Ο Κ'! ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ 'ΜΙΚΡΟΤΣΙΠΣ' ΜΕ ΤΟ "ΕΜΒΟΛΙΟ" ΤΗΣ 'PFIZER'! ( Β Ι Ν Τ Ε Ο )Οταν η βρετανική Guardian… «συνομωσιολογούσε» προλογίζοντας την τεχνολογία mRNA

Σημαντική και αποκαλυπτική πληροφορία που πρέπει να δημοσιευθεί καθώς, όπως και εμείς λέμε, φανερώνει την βάση των εμβολίων. Όμως το άρθρο μιλάει για "κατασκευασμένες πρωτεΐνες που ενεργοποιούνται από επώνυμα φάρμακα" σε μία εποχή που τα εμβόλια δεν υπήρχαν. Ποιά είναι αυτά τα φάρμακα; Άρα πάλι επαληθεύονται τα ερωτήματα που κάνουμε και απαντήσεις δεν παίρνουμε, αλλά και τα ιστολόγια που δεν συνωμοσιολογούν, δεν αναρτούν.


Γράφει ο Γεώργιος Μεταξάς (Καταχανάς)

Είναι πραγματικά αξιολύπητο να βλέπεις ορισμένους ανθρώπους, μη έχοντας επιχειρήματα να αντιπαραθέσουν, να καταφεύγουν στις ταμπέλες τύπου «συνομωσιολόγοι», «γραφικοί», «ψεκασμένοι» κι ένα σωρό ακόμη που πλέον «βρωμάνε ναφθαλίνη». Οταν όμως τους φέρνεις μπροστά σε κείμενο ενός συστημικού μέσου, τότε ξαφνικά, αλλάζει το παραμύθι και αρχίζουν τα «άλλο αυτό…»! Κλασσική αντίδραση ανεγκέφαλου δηλαδή. 

Εχθές το απόγευμα λοιπόν, είδα στο Twitter του φίλου «Αυτόλυκου» μία ενδιαφέρουσα ανάρτηση, η οποία μου είχε διαφύγει τελείως. Εν τάξει! Δεν μπορούμε να έχουμε μάτια παντού, αλλά τέτοια άρθρα, δεν πρέπει να μας ξεφεύγουν…

Πρόκειται για ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο της ηλεκτρονικής έκδοσης της βρετανικής συστημικής εφημερίδας Guardian, που είχε ως τίτλο: 
Η γενετικά τροποποιημένη πρωτεΐνη «Magneto» ελέγχει εξ αποστάσεως τον εγκέφαλο και τη συμπεριφορά Πρόκειται για ένα άρθρο της 24ης Μαρτίου του 2016, το οποίο αναφέρεται σε μία επαναστατική ανακάλυψη αμερικανών επιστημόνων, οι οποίοι φέρονται να έχουν ανακαλύψει τον τρόπο του εξ αποστάσεως ελέγχου του εγκεφάλου μέσω μαγνητικών ακίδων. Συγκεκριμένα το άρθρο αναφέρει:

«Ερευνητές στις Ηνωμένες Πολιτείες ανέπτυξαν μια νέα μέθοδο για τον έλεγχο των εγκεφαλικών κυκλωμάτων που σχετίζονται με πολύπλοκες ζωικές συμπεριφορές, χρησιμοποιώντας γενετική μηχανική για τη δημιουργία μιας μαγνητισμένης πρωτεΐνης που ενεργοποιεί συγκεκριμένες ομάδες νευρικών κυττάρων από απόσταση.»

Εκείνο όμως που μας «χτύπησε καμπανάκι» και το συνδέσαμε με την τεχνολογία mRNA, βρίσκεται στην παρακάτω παράγραφο του άρθρου:

«Η πιο ισχυρή από αυτές είναι μια μέθοδος που ονομάζεται οπτογενετική , η οποία επιτρέπει στους ερευνητές να ενεργοποιούν ή να απενεργοποιούν πληθυσμούς σχετικών νευρώνων σε χρονική κλίμακα χιλιοστού του δευτερολέπτου προς χιλιοστό του δευτερολέπτου με παλμούς φωτός λέιζερ. Μια άλλη μέθοδος που αναπτύχθηκε πρόσφατα, που ονομάζεται χημειογενετική , χρησιμοποιεί κατασκευασμένες πρωτεΐνες που ενεργοποιούνται από επώνυμα φάρμακα και μπορούν να στοχευθούν σε συγκεκριμένους τύπους κυττάρων.»

Για να προσέξουμε λίγο αυτό: ο Guardian μας πληροφορεί ότι η «χημειογενετική , χρησιμοποιεί κατασκευασμένες πρωτεΐνες που ενεργοποιούνται από επώνυμα φάρμακα και μπορούν να στοχευθούν σε συγκεκριμένους τύπους κυττάρων.»

Αρκετά παρακάτω, μας ενημερώνει ότι:

«Η νέα τεχνική βασίζεται σε αυτή την προηγούμενη εργασία και βασίζεται σε μια πρωτεΐνη που ονομάζεται TRPV4, η οποία είναι ευαίσθητη τόσο στη θερμοκρασία όσο και στις δυνάμεις τάνυσης .»
Μήπως γι’ αυτό τα πρώτα mRNA εμβόλια που εμφανίστηκαν έπρεπε να βρίσκονται στους -70 C; Αυτή η εμμονή ότι θα πρέπει να διατηρούνται σε συγκεκριμένες χαμηλές θερμοκρασίες είτε ψύξης, είτε κατάψυξης, μήπως έχουν να κάνουν με αυτού του είδους τις πρωτεΐνες οι οποίες από TRPV4 μετονομάστηκαν σε mRNA προκειμένου να μη γίνει η σύνδεση;


Η ανακάλυψη αυτή καταλογίζεται στον Τούρκο βιολόγο, Αναπληρωτή Καθηγητή Βιολογίας και Διευθυντή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Virginia, Ali D. Güler. Η συγκεκριμένη εργασία του, βρίσκεται στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού Nature Neuroscience.

Προς Θεού! Δεν υπονοούμε ότι ο Güler δημιούργησε την mRNA τεχνολογία. Αναρωτιόμαστε όμως εάν η εργασία του βρήκε έδαφος στην mRNA τεχνολογία την οποία φέρεται να εχει «ανακαλύψει» ο Dr. Robert Malone. Και βάζω το «ανακαλύψει» σε εισαγωγικά, διότι τελικά είναι άλλος ο εφευρέτης της mRNA τεχνολογίας. Η μάλλον… άλλη…

Η τεχνολογία mRNA είναι μία σχετικά παλιά ιστορία, η οποία ξεκινάει κάπου στην αρχή της δεκαετίας του 2.000, με πρωτοστάτη την Ουγγαρέζα βιοχημικό Κάταλιν Κάρικο και τον αμερικανό Ντρου Γουάισμαν. Η δε Κάρικο είναι αντιπρόεδρος της γερμανικής BioNTech RNA Pharmaceuticals, η οποία συνεργάζεται με την Pfizer.

Το πρόβλημα ήταν ότι κάθε προσπάθεια πάνω στα mRNA εμβόλια, σημείωνε παταγώδη αποτυχία από το 2.000 έως και το 2017, όπου ξαφνικά άλλαξαν όλα. Δηλαδή, μόλις ένα χρόνο μετά την ανακάλυψη του βιολόγου Ali D. Güler. Κάπου εκεί άλλαξε η τροπή του mRNA όπου ως εμβόλιο όμως, εξακολουθούσε να μη σημειώνει καμία επιτυχία. Αυτό που στην πραγματικότητα άλλαξε ριζικά, ήταν η εφαρμογή της τεχνολογίας mRNA. Κι αυτό το βλέπουμε στην πράξη γύρω μας.

Παρά το γεγονός ότι αποδείχθηκε πως τα mRNA εμβόλια ΔΕΝ προστατεύουν από τίποτα, παρ’ όλα αυτά οι «ειδικοί» και οι κυβερνήσεις επιμένουν να πιέζουν προς αυτόν τον τομέα. Και πώς αποδείχθηκε ότι τα mRNA «εμβόλια» δεν προστατεύουν από τίποτα; Πολύ απλό! Εμβολιασμένοι νοσούν. Και νοσούν και μεταδίδουν…

Ουσιαστικά, αν συνδυάσουμε το συγκεκριμένο άρθρο με την εμμονή της ελίτ στο να εμβολιαστεί με mRNA η Ανθρωπότητα, μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τελικά τα mRNA – ΕΑΝ έχουν την τεχνολογία του Güler – αποτελούν μια παγκόσμια προσπάθεια ελέγχου των μαζών στον εγκέφαλο και τη συμπεριφορά. Αυτό όμως, μέχρι στιγμής αποτελεί εικασία, καθώς δεν υπάρχουν (μέχρι στιγμής) απτά αποδεικτικά στοιχεία. 

«Πᾶνος»

Οὐ μέλει ημῖν τί εἶπον, ἢ τί ἐφρόνησαν μερικοί Πατέρες


«Οὐ μέλει ημῖν τί εἶπον, ἢ τί ἐφρόνησαν μερικοί Πατέρες. ᾿Αλλὰ τί λέγει ἡ Γραφή, καὶ αἱ Οἰκουμενικαὶ Σύνοδοι, καὶ ἡ κοινὴ τῶν Θεούμενων Πατέρων δόξα...»

Ιερό Πηδάλιο, Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης


Ένα ''υποχρεωτικό'' αγαθό δεν μπορεί να είναι καλό


Ένα ''υποχρεωτικό'' αγαθό δεν μπορεί να είναι καλό.

Οι Ορθόδοξοι πρέπει να σέβονται την ελεύθερη βούληση ενός ατόμου, όπως έκανε ο Χριστός.

Ένα άτομο πρέπει να διατηρήσει τη δική του βούληση και να πάρει τις δικές του αποφάσεις, γιατί μόνο ο ίδιος μπορεί να κάνει τις τελικές επιλογές μέσα στην ψυχή του.

Μήπως ο Κύριος δεν θα είχε σώσει τον Ιούδα από το να τον προδώσει; Θα μπορούσε, βέβαια. Τότε γιατί δεν το έκανε; Γιατί αυτό θα μπορούσε να γίνει μόνο με βία.

Ο εξαναγκασμός κάποιου είναι ανεπίτρεπτος για τον Θεό, για την αγιότητα του Θεού. Ένα υποχρεωτικό αγαθό δεν μπορεί να είναι καλό. Τελικά γιατί σταυρώθηκε ο Σωτήρας;

Θα μπορούσε να κάνει τον κόσμο ιδανικό, χωρίς ελαττώματα στη γη, αφήνοντας τον άνθρωπο να μην χρειάζεται τίποτα, ούτε στρατούς ούτε αξιώματα. Αλλά ο Κύριος μπορούσε να το κάνει αυτό μόνο με τη βία, σπάζοντας την ελεύθερη βούληση των ανθρώπων.

Αλλά δεν το έκανε αυτό, αφήνοντας ανοιχτή την ευκαιρία στους ανθρώπους να επιλέξουν μεταξύ του καλού και του κακού ανεξάρτητα...

Η κοινωνική μας ζωή δίνει σε ένα άτομο έτοιμη γνώση, κουλτούρα και εμπειρία - αλλά εναπόκειται σε αυτόν πώς να το χρησιμοποιήσει. Είναι το ίδιο πράγμα στην πνευματική ζωή.

Ο Κύριος μας δίνει - μέσω της λυτρωτικής αποστολής Του, μέσω του Σταυρού - την ευκαιρία να ξεπεράσουμε τις αδυναμίες μας και να δώσουμε μάχη με τον διάβολο.

Ωστόσο, μπορούμε να εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία μόνο με την ελεύθερη βούλησή μας. 

Ο Κύριος δημιούργησε το σύμπαν για εμάς. Μας έδωσε νόμους με τους οποίους πρέπει να ζούμε. Μας έδωσε νερό, φαγητό και όλα τα απαραίτητα.

Αλλά το πώς να ζούμε σε αυτόν τον κόσμο, εξαρτάται κυρίως από τη δική μας θέληση, εργασία και γνώση.

Επομένως, είναι σημαντικό η ζωή να βασίζεται τόσο στην εκπλήρωση των Θείων διατάξεων όσο και στην ελεύθερη ανθρώπινη επιλογή.

Αρχιμανδρίτης Γέροντας Ηλίας (Nozdrin)


Ομολογητής των αδελφών της Μονής Optina, ένας από τους πιο γνωστούς και σεβαστούς Πνευματικούς Πατέρες στη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία σήμερα.

ΥΠΕΡΒΟΜΒΑ ΜΕΓΑΤΟΝΩΝ!!! Αυτό τό 'ΒΙΝΤΕΟ', θα το Ε Ξ Α Φ Α Ν Ι Σ Ο Υ Ν ! ! ! Δέν υπάρχει περίπτωση...


Ερευνήτρια που εργάστηκε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας φέρεται να ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΟΛΑ και για τα εμβόλια: 
«Είναι όλοι τους διεφθαρμένοι: ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ, ΓΙΑΤΡΟΙ, ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ - ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΞΑΠΑΤΗΘΗΚΑΝ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟI»!!!


Η Astrid Stuckelberger, Ελβετο-Νορβηγίδα ειδικός στη Δημόσια Υγεία και την Επιστήμη, έχει πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας ως ερευνήτρια. 

Από το 2009 έως το 2013 εργάστηκε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, όπου ειδικεύτηκε στις πανδημίες. Έχει δημοσιεύσει 180 επιστημονικές εργασίες και 12 βιβλία.

Σε μια συνέντευξή της, η Stuckelberger είπε ότι ανησυχεί πολύ γιατί ισχυρίζεται πως οι ενέσεις δεν είναι εμβόλια, «αλλά ένα βιοτεχνολογικό και συνθετικό πείραμα». Να λέει την αλήθεια;;; Οι κρατικοί επιστήμονες, από την άλλη, επιμένουν πως τα εμβόλια είναι ασφαλή, και αποτελούν τον μόνο τρόπο αντιμετώπισης του COVID.

Η επιστήμων πάντως, σύμφωνα και με αγγλόφωνο δημοσίευμα, διατείνεται πως περιέχει γενετικές τροποποιήσεις, όπως γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ)και πως οι άνθρωποι θα έπρεπε να έχουν ενημερωθεί για το περιεχόμενο του λεγόμενου εμβολίου. ΜΑΛΙΣΤΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΓΙΑΤΡΟΙ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ, ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΠΩΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΜΒΕΙ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ!!!

«Το επικίνδυνο με το «εμβόλιο» είναι ότι προκαλεί μόλυνση. Δεν νομίζω ότι το πρόβλημα είναι η πρωτεΐνη ακίδας, αλλά ότι το εμβόλιο περιέχει γραφένιο. Είναι θανατηφόρο και τώρα έχουμε στατιστικά στοιχεία και το ξέρουμε», λέει.

Η Stuckelberger τόνισε επίσης ότι «ο ΠΟΥ (Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας) δεν είναι ο ίδιος οργανισμός που ήταν». Υπήρξε μια αλλαγή το 2016, εξήγησε.


«Ήταν κάτι το ιδιαίτερο: οργανισμοί όπως η GAVI (Συμμαχία για τα εμβόλια), η Παγκόσμια Συμμαχία για τον Εμβολιασμό Εμβολίων με επικεφαλής τον Μπιλ Γκέιτς, ήρθαν στον ΠΟΥ το 2006 με πολλά χρήματα. 

Από τότε, ο ΠΟΥ έχει γίνει ένα νέο είδος διεθνούς οργανισμού. Η GAVI είχε όλο και περισσότερη επιρροή και πλήρη ασυλία από τους διπλωμάτες στον ΟΗΕ. Η GAVI μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, η αστυνομία δεν μπορεί να κάνει τίποτα», ισχυρίζεται η Stuckelberger.

«Όταν εργάστηκα για τις διεθνείς σχέσεις του ΠΟΥ το 2013, είδα την GAVI να έχει μεγαλύτερη επιρροή. Η GAVI παρουσίασε ένα παγκόσμιο σχέδιο δράσης για τον εμβολιασμό μεταξύ 2012 και 2020. 

Ήταν οκτώ χρόνια όταν η GAVI είχε τα πάντα στα χέρια της. Ο Μπιλ Γκέιτς νοιαζόταν για τον εμβολιασμό, νοιαζόταν για τα πάντα», προσθέτει και συνεχίζει:

«Ο ΠΟΥ κατέχει τεράστια δύναμη στις χώρες. Παλιότερα, όλες οι χώρες ήταν ελεύθερες. Αλλά τώρα, όταν κάνω συνεντεύξεις σε όλο τον κόσμο, βλέπω ότι κάθε χώρα είναι μέρος μιας ‘εταιρείας του ΠΟΥ’. Οι διάφορες κυβερνήσεις αποτελούν τη βάση της ‘επιχείρησης’. Είναι σαν τη σκλαβιά. 

Οι φόροι που πληρώνουμε πηγαίνουν σε υποτελείς κυβερνήσεις και μετά σε επιχειρήσεις, υπό πολυεθνικούς οργανισμούς, όπως η GAVI».

«Η GAVI, η Παγκόσμια Τράπεζα και ο ΠΟΥ συνήψαν μια σύμβαση που ονομάζεται IFFM: International Finance Facility for Immunization . Οι χώρες μας, οι λαοί μας, πληρώνουν τον ΠΟΥ, την Παγκόσμια Τράπεζα και την GAVI για να πραγματοποιήσουν τα προγράμματα εμβολιασμού τους. 

Αυτό σημαίνει ότι ολόκληρος ο πληθυσμός πρέπει να εμβολιαστεί. Αν κοιτάξετε το σχέδιο GAVI, θα δείτε ότι αυτός ο στόχος επιδιώκεται από το 2012 έως το 2020. Αλλά μετά δεν λειτούργησε, γι’ αυτό έπρεπε να δημιουργήσουν μια πανδημία», συμπληρώνει, ισχυριζόμενη στην συνέχεια πως η πανδημία ήταν προγραμματισμένη: «Μπορείτε να το δείτε σε όλα τα έγγραφα. Ο καθένας μπορεί να τα αναλύσει. είναι ακριβώς μπροστά στα μάτια μας.

Θέλουν να βάλουν ακόμη και νανοτεχνολογίες κάτω από το δέρμα, να κάνουν ταυτότητα -διαβατήριο με το εμβόλιο. Θέλουν να ελέγξουν τους πάντες με την τεχνολογία».

Η Stuckelberger είπε ότι δεν θεωρεί τον εαυτό της πληροφοριοδότη αλλά ειδικό στη δημόσια υγεία, την ιατρική και την επιστήμη. Αλλά οι συνεργάτες του Γκέιτς της έχουν πλέον κηρύξει πόλεμο, όπως σημειώνει: «Θέλουν να μου αφαιρέσουν την ιατρική άδεια, προσπαθούν να πουν ότι δεν είμαι ικανή, ότι λέω ψέμματα. 

Αλλά υπάρχουν όλο και περισσότεροι ερευνητές και γιατροί που προειδοποιούν για θάνατο μετά τον εμβολιασμό. 

Δεν είμαι μόνη».

Η πρώην υπάλληλος του ΠΟΥ στηλίτευσε τον ρόλο των μέσων ενημέρωσης στην «διασπορά ψεμμάτων», όπως το θέτει: «Πολυεθνικές εταιρίες πληρώνουν τα μέσα ενημέρωσης. 

Τους αποκαλώ διεθνείς πειρατές για αυτόν τον λόγο. 

Και τα ΜΜΕ ελέγχουν τις κυβερνήσεις. 

Τα μέσα ενημέρωσης πρέπει να γίνουν ανεξάρτητα, πρέπει να βοηθήσουν τους ανθρώπους να ενημερώνονται δωρεάν».

Πιστεύει ότι ο εμβολιασμός πρέπει να σταματήσει αμέσως: «Λόγω του περιεχομένου των εμβολίων. Μετά από 30 χρόνια έρευνας, ξέρω ότι δεν χρειάζεται να κάνετε περισσότερη έρευνα εάν έχετε μία, δύο ή τρεις περιπτωσιολογικές μελέτες και κοιτάξετε κάτω από το μικροσκόπιο για εννοιολογικά στοιχεία. 

Αυτό που βλέπετε στο μικροσκόπιο είναι αρκετά στοιχεία. 

Αν μέχρι και δέκα ειδικοί από όλο τον κόσμο δουν το ίδιο πράγμα στο μικροσκόπιο, είναι αρκετό. 

Βλέπουν στα εμβόλια γραφένιο, παράσιτα, μέταλλα… 

Γι’ αυτό πρέπει να σταματήσουμε τον εμβολιασμό και να απαγορεύσουμε όλες τις ενέσεις. 

Όσοι συνεχίζουν θα πρέπει να διωχθούν», είπε.

Σύμφωνα με τον Stuckelberger, τα αναφερόμενα ποσοστά θνησιμότητας και οι παρενέργειες των ενέσεων αντιπροσωπεύουν μόνο το 1 έως 10 τοις εκατό της πραγματικότητας.

«Δεν είναι εύκολο να μάθεις γιατί δεν υπάρχουν αυτοψίες. 

Υπάρχει πολύ ψέμμα και εξαπάτηση στην επιστήμη. 

Ένα παράδειγμα είναι το τεστ PCR, το οποίο οι γιατροί δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να κάνουν διάγνωση. 

Οι γιατροί πληρώνονται για να εξηγήσουν ότι οι θάνατοι οφείλονται σε Covid βάσει μιας διαδικασίας PCR που δεν λειτουργεί.

Πολύ συχνά αυτό γίνεται χωρίς αυτοψία. Ισχυρίζονται ότι οι θάνατοι οφείλονται στον Covid, παρόλο που αυτό δεν συμβαίνει», διατείνεται και υπογραμμίζει:

«Είναι τρομερό να μην κάνεις κλινική έρευνα, αλλά να παίρνεις πληροφορίες από νοσοκομεία. Είναι πρωτοφανές στην ιστορία μιας πανδημίας να μην υπάρχουν δεδομένα. 

Στις ΗΠΑ, έχουν αναφερθεί 17.000 θάνατοι μετά τον εμβολιασμό, συμπεριλαμβανομένων παιδιών και βρεφών. 

Είναι ανήθικο να συνεχίσουμε. 

Μέχρι σήμερα, ο αριθμός των θανάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά από ενέσεις Covid είναι τριπλάσιος του συνολικού αριθμού όλων των εμβολιασμών τα τελευταία 35 χρόνια. 

Αυτοί είναι επίσημοι αριθμοί που δεν έχουν μελετηθεί ή επικυρωθεί κλινικά. Η έρευνα συνεχίζεται, αλλά συνεχίζεται μαζί της και ο εμβολιασμός. Αυτό είναι τρομερό, πραγματικά εγκληματικό».

Η Stuckelberger καταλήγει: «Ήταν μια πανδημία PCR, προπαγάνδας και φόβου… Υπάρχει τεράστια διαφθορά και σύγκρουση συμφερόντων. 

Η επιστήμη και τα μέσα ενημέρωσης είναι επίσης διεφθαρμένα, ολόκληρο το σύστημα είναι διεφθαρμένο. Οι (τηλέ)ειδικοί αγοράζονται με μετοχές σε εταιρείες εμβολίων. 

Η βιομηχανία ελέγχει τα μέσα ενημέρωσης, τους γιατρούς… Ο κόσμος έχει εξαπατηθεί. Δεν έχουν καταλάβει ότι είναι προπαγάνδα».

Η επιστήμονας μίλησε για κάποια πράγματα και στα αγγλικά, σε βίντεο, εξασφάλισε το el.gr, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΚΑΜΜΙΑ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΛΕΓΟΜΕΝΑ. Παρατίθεται δημοσιογραφικά, περιμένοντας απαντήσεις:


ΤΑ ΕΙΧΕ ΠΕΙ 28 χρόνια ΠΡΙΝ ! ΄Έκδοση 1993, από τόν Dr. John Coleman: Τουλάχιστον 4.000.000.000 .... «ά χ ρ η σ τ ο ι ΦΑΓΑΔΕΣ» (!!!!!!!!) θά ΠΡΕΠΕΙ (!) νά ε ξ α λ ε ι φ θ ο ύ ν μέχρι το 2050 ! ! !


Μετάφραση: Πολύδωρος

Από το βιβλίο: ‘The Conspirator’s Hierarchy: The Story of Committee of 300‘ (‘Η Ιεραρχία των Συνωμοτών- Η ιστορία της Επιτροπής των 300’)του Dr. John Coleman (πρώην αναλυτή πληροφοριών της MI-6), που δημοσιεύτηκε το 1993:

Τουλάχιστον 4 δισεκατομμύρια «άχρηστοι φαγάδες» θα εξαλειφθούν μέχρι το έτος 2050 μέσω περιορισμένων πολέμων, οργανωμένων επιδημιών θανατηφόρων ασθενειών ταχείας δράσης και πείνας. 


Η ενέργεια, η τροφή και το νερό θα διατηρηθούν σε επίπεδα διαβίωσης για τη μη 'ελίτ', ξεκινώντας από τους λευκούς πληθυσμούς της Δυτικής Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής και στη συνέχεια θα εξαπλωθούν σε άλλες φυλές.


Ο πληθυσμός του Καναδά, της Δυτικής Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών θα αποδεκατιστεί ταχύτερα απ’ ό,τι στις άλλες ηπείρους, μέχρι ο παγκόσμιος πληθυσμός να φτάσει σε ένα διαχειρίσιμο επίπεδο 1 δισεκατομμυρίου, εκ των οποίων τα 500 εκατομμύρια θα αποτελούνται από την κινεζική και την ιαπωνική φυλή, που επιλέγονται επειδή είναι άνθρωποι που έχουν υποταχθεί επί αιώνες και που έχουν συνηθίσει να υπακούουν στην εξουσία χωρίς αμφισβήτηση».


Για τους ανθρώπους που κατέχουν και διοικούν τον πλανήτη, η ανθρωπότητα έχει γίνει ένα νεκρό βάρος εκτός από υπηρέτες και σκλάβους του σεξ. 

Παρακάτω, ο πληροφοριοδότης της MI-6, John Coleman, περιγράφει το τελικό παιχνίδι του Covid: Μια επιστροφή στη φεουδαρχία, όπου ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι θα υπηρετούν τους υπερπλούσιους.

«Οι μάζες που δεν ανήκουν στην 'ελίτ' θα υποβιβαστούν στο επίπεδο και τη συμπεριφορά ελεγχόμενων ζώων χωρίς δική τους βούληση και εύκολα ρυθμιζόμενων και ελεγχόμενων.

Ο γάμος θα τεθεί εκτός νόμου και δεν θα υπάρχει οικογενειακή ζωή όπως την ξέρουμε.

Τα παιδιά θα απομακρύνονται από τους γονείς τους σε νεαρή ηλικία και θα ανατρέφονται από κηδεμόνες ως κρατική ιδιοκτησία».
Μία πανδημία με ελάχιστο ποσοστό θανάτων, δεν είναι πανδημία

Οι άνθρωποι που στήνονται στην ουρά για να εμβολιαστούν είναι σαν τα lemmings που πέφτουν σε ένα φαράγγι. Δεν βλέπουμε σχεδόν κανέναν να φτερνίζεται πια, αλλά υποτίθεται ότι πρέπει να πιστέψουμε ότι πρόκειται για πανδημία; 

Είμαστε επιβάτες στον Τιτανικό, πίνουμε, χορεύουμε και συνουσιάζουμε ενώ το πλοίο βυθίζεται.

Ο Dr. Coleman εξήγησε περαιτέρω:

«[Ο στόχος είναι] μια Παγκόσμια Κυβέρνηση και ένα ενιαίο νομισματικό σύστημα υπό μόνιμους μη εκλεγμένους κληρονομικούς ολιγαρχικούς που αυτο-επιλέγονται μεταξύ των αριθμών τους με τη μορφή ενός φεουδαρχικού συστήματος όπως ήταν στον Μεσαίωνα.

Σε αυτή τη Μία Παγκόσμια οντότητα, ο πληθυσμός θα περιοριστεί με περιορισμούς στον αριθμό των παιδιών ανά οικογένεια, ασθένειες, πολέμους, λιμούς, μέχρις ότου 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι που είναι χρήσιμοι για την άρχουσα τάξη, σε περιοχές που θα είναι αυστηρά και σαφώς καθορισμένες, παραμείνουν ως ο συνολικός παγκόσμιος πληθυσμός.

Δεν θα υπάρχει μεσαία τάξη, μόνο άρχοντες και υπηρέτες. 

Όλοι οι νόμοι θα είναι ομοιόμορφοι κάτω από ένα νομικό σύστημα παγκόσμιων δικαστηρίων που θα εφαρμόζουν τον ίδιο ενιαίο κώδικα νόμων, υποστηριζόμενοι από μια αστυνομική δύναμη της Μιας Παγκόσμιας Κυβέρνησης και έναν Ενιαίο Παγκόσμιο Ενιαίο Στρατό για την επιβολή των νόμων σε όλες τις πρώην χώρες, όπου δεν θα υπάρχουν εθνικά σύνορα.»

Το βιβλίο «Η ιεραρχία των συνωμοτών: Η ιστορία της Επιτροπής των 300» είναι διαθέσιμο για αγορά στο Blackwell’s.

Αναφορά: Groups.Google.com

Αρχική πηγή άρθρου: humans are free

Πηγή μεταφρασμένου κειμένου: telegra.ph