.

.

Δός μας,

Τίμιε Πρόδρομε, φωνή συ που υπήρξες η φωνή του Λόγου. Δος μας την αυγή εσύ που είσαι το λυχνάρι του θεϊκού φωτός. Βάλε σήμερα τα λόγια μας σε σωστό δρόμο, εσύ που υπήρξες ο Πρόδρομος του Θεού Λόγου. Δεν θέλουμε να σε εγκωμιάσουμε με τα δικά μας λόγια, επειδή τα λόγια μας δεν έχουν μεγαλοπρέπεια και τιμή. Όσοι θα θελήσουν να σε στεφανώσουν με τα εγκώμιά τους, ασφαλώς θα πετύχουν κάτι πολύ πιό μικρό από την αξία σου. Λοιπόν να σιγήσω και να μη προσπαθήσω να διακηρύξω την ευγνωμοσύνη μου και τον θαυμασμό μου, επειδή υπάρχει ο κίνδυνος να μη πετύχω ένα εγκώμιο, άξιο του προσώπου σου;

Εκείνος όμως που θα σιωπήσει, πηγαίνει με τη μερίδα των αχαρίστων, γιατί δεν προσπαθεί με όλη του τη δύναμη να εγκωμιάσει τον ευεργέτη του. Γι’ αυτό, όλο και πιό πολύ σου ζητάμε να συμμαχήσεις μαζί μας και σε παρακαλούμε να ελευθερώσεις τη γλώσσα μας από την αδυναμία, που την κρατάει δεμένη, όπως και τότε κατάργησες, με τη σύλληψη και γέννησή σου, τη σιωπή του πατέρα σου του Ζαχαρία.

Άγιος Σωφρόνιος Ιεροσολύμων

Η Τουρκοκρατία και οι διωγμοί δεν κατόρθωσαν να κλείσουν τις Εκκλησίες και όμως ο Μητσοτάκης - Τσίπρας με την συναίνεση του ανάξιου των περιστάσεων αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου και των προσκυνημένων δεσποτάδων έκλεισαν τις Εκκλησίες

Μητσοτάκη Τσίπρα, "σκληρόν σοι πρός κέντρα λακτίζειν»
Ουδέν Εκκλησίας δυνατώτερον. Λύσατε τον πόλεμον, μη καταλυθήτε.


Αγανάκτηση και Οργή στους Χριστιανούς. Καιροί Αποκαλύψεως
Ούτε η Τουρκοκρατία και οι διωγμοί δέν κατόρθωσαν νά κλείσουν τις Εκκλησίες και όμως ο Μητσοτάκης - Τσίπρας με την συναίνεση του ανάξιου των περιστάσεων αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου και των προσκυνημένων δεσποτάδων έκλεισαν τις Εκκλησίες 

«Σκληρόν υμίν, άνθρωποι, προς κέντρα λακτίζειν ουκ αμβλύνετε τα κέντρα, και τουςπόδας αιμάσσετε. 
Ουδέν Εκκλησίας δυνατώτερον. Λύσατε τον πόλεμον, μη καταλυθήτε.
Εκκλησίαν δε εάν πολεμής νικήσαισε αμήχανον 
Εκκλησία Ουρανού ισχυροτέρα (Ιωάννης Χρυσόστομος)

Πύλαι άδου ού κατισχύσουσην αυτής
Ο ουρανός και η γή παρελεύσονται, οι δε λόγοι μου ου μη παρέλθωσι" 
Μητσοτάκη Τσίπρα "σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίζειν» 
«φοβερόν τό ἐμπεσεῖν εἰς χείρας Θεοῦ ζῶντος»! 
π. Δήμος Αυγέρης

Κύριοι της ΔΙΣ ο Πόντιος Πιλάτος ένιψε τας χείρας του και δεν κινδυνεύει από τον κορωνοϊό.

Άγιοι Πατέρες ερωτώ: Πόσο προσβλητικό για την ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ είναι να μου απαγορεύετε να λειτουργηθώ, ενώ επιτρέπεται να πάω στη λαϊκή;