.

.

Δός μας,

Τίμιε Πρόδρομε, φωνή συ που υπήρξες η φωνή του Λόγου. Δος μας την αυγή εσύ που είσαι το λυχνάρι του θεϊκού φωτός. Βάλε σήμερα τα λόγια μας σε σωστό δρόμο, εσύ που υπήρξες ο Πρόδρομος του Θεού Λόγου. Δεν θέλουμε να σε εγκωμιάσουμε με τα δικά μας λόγια, επειδή τα λόγια μας δεν έχουν μεγαλοπρέπεια και τιμή. Όσοι θα θελήσουν να σε στεφανώσουν με τα εγκώμιά τους, ασφαλώς θα πετύχουν κάτι πολύ πιό μικρό από την αξία σου. Λοιπόν να σιγήσω και να μη προσπαθήσω να διακηρύξω την ευγνωμοσύνη μου και τον θαυμασμό μου, επειδή υπάρχει ο κίνδυνος να μη πετύχω ένα εγκώμιο, άξιο του προσώπου σου;

Εκείνος όμως που θα σιωπήσει, πηγαίνει με τη μερίδα των αχαρίστων, γιατί δεν προσπαθεί με όλη του τη δύναμη να εγκωμιάσει τον ευεργέτη του. Γι’ αυτό, όλο και πιό πολύ σου ζητάμε να συμμαχήσεις μαζί μας και σε παρακαλούμε να ελευθερώσεις τη γλώσσα μας από την αδυναμία, που την κρατάει δεμένη, όπως και τότε κατάργησες, με τη σύλληψη και γέννησή σου, τη σιωπή του πατέρα σου του Ζαχαρία.

Άγιος Σωφρόνιος Ιεροσολύμων

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Ἡ ἀναπνοή τῆς ψυχῆς μας"Παντοδύναμον ὅπλο στά χέρια τοῦ πιστοῦ εἶναι ἡ προσευχή. Εἶναι ἡ συνομιλία τοῦ δημιουργήματος μέ τόν Δημιουργό του. Τοῦ μικροῦ ἀνθρώπου μέ τόν Παντοδύναμον Θεόν.
Εἶναι "ἀγγέλων ἔργον", λέγουν οἱ Ἅγ. Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας. Εἶναι τό ἱερότερον καί εὐγενέστερον ἔργον μας. Ἡ ἁγιότερη ἀνθρώπινη κίνηση καί πράξη. Εἶναι ἡ συνάντηση τοῦ πεπερασμένου ἀνθρώπου μέ τόν ἄπειρον Θεόν…
Εἶναι μεγάλον δῶρον τοῦ Θεοῦ στόν ἄνθρωπον ἡ προσευχή. Δῶρον ἀνυπολογίστου ἀξίας, τιμή μεγάλη καί ὠφέλεια ἀνυπολόγιστη. Εἶναι ἀδύνατη ἡ πνευματική ζωή χωρίς τήν χάριν καί τήν δύναμη τῆς προσευχῆς. Εἶναι ἀδύνατη ἡ ἄσκηση τῆς εὐσεβείας χωρίς τήν προσευχή. Εἶναι ἀδύνατη ἡ σωτηρία τῆς ψυχῆς μας χωρίς τήν ζωογόνον ἐπίδραση τῆς προσευχῆς".

Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος φωτισταί των Σλάβων