.

.

Δός μας,

Τίμιε Πρόδρομε, φωνή συ που υπήρξες η φωνή του Λόγου. Δος μας την αυγή εσύ που είσαι το λυχνάρι του θεϊκού φωτός. Βάλε σήμερα τα λόγια μας σε σωστό δρόμο, εσύ που υπήρξες ο Πρόδρομος του Θεού Λόγου. Δεν θέλουμε να σε εγκωμιάσουμε με τα δικά μας λόγια, επειδή τα λόγια μας δεν έχουν μεγαλοπρέπεια και τιμή. Όσοι θα θελήσουν να σε στεφανώσουν με τα εγκώμιά τους, ασφαλώς θα πετύχουν κάτι πολύ πιό μικρό από την αξία σου. Λοιπόν να σιγήσω και να μη προσπαθήσω να διακηρύξω την ευγνωμοσύνη μου και τον θαυμασμό μου, επειδή υπάρχει ο κίνδυνος να μη πετύχω ένα εγκώμιο, άξιο του προσώπου σου;

Εκείνος όμως που θα σιωπήσει, πηγαίνει με τη μερίδα των αχαρίστων, γιατί δεν προσπαθεί με όλη του τη δύναμη να εγκωμιάσει τον ευεργέτη του. Γι’ αυτό, όλο και πιό πολύ σου ζητάμε να συμμαχήσεις μαζί μας και σε παρακαλούμε να ελευθερώσεις τη γλώσσα μας από την αδυναμία, που την κρατάει δεμένη, όπως και τότε κατάργησες, με τη σύλληψη και γέννησή σου, τη σιωπή του πατέρα σου του Ζαχαρία.

Άγιος Σωφρόνιος Ιεροσολύμων

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Γέρων Παΐσιος Ὀλάρου. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Γέρων Παΐσιος Ὀλάρου. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Ποιά εἶναι ἡ ὠφέλεια τῆς προσευχῆς, γενικά, καί τῆς προσευχῆς τῆς καρδιᾶς, εἰδικά;


-Ἡ ὠφέλεια τῆς προσευχῆς εἶναι ἡ ἐκπλήρωση τοῦ σκοποῦ της, δηλαδή ἠ ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν καί ἡ σωτηρία τῆς ψυχῆς, μιᾶς προσευχῆς πού κάνουμε, εἴτε διά τοῦ στόματος, εἴτε διά τοῦ νοός, εἴτε διά τῆς καρδιᾶς. Ὁ καθένας, ὅπως τόν προτρέπει ἡ διάνοιά του, τό πνεῦμα καί ὁ πνευματικός του, ἔτσι νά προσεύχεται, μόνο νά μή χάσει τήν σωτηρία. Ἐκείνη ἡ προσευχή εἶναι πιό ὠφέλιμη πού πηγάζει δάκρυα ταπεινώσεως, τά ὁποῖα μᾶς βοηθοῦν νά ἐγκαταλείψουμε τίς ἁμαρτίες καί νά αὐξάνουμε στήν ἀγάπη, στήν ταπείνωση καί στήν πίστι. Ὁ καθένας νά προσευχηθῆ μέ τήν προσευχή πού τόν βοηθάει νά προοδεύσει περισσότερο σέ καλές πράξεις καί στην μετάνοια.

Γέρων Παΐσιος Ὀλάρου

Καιόμενη Βάτος