.

.

Δός μας,

Τίμιε Πρόδρομε, φωνή συ που υπήρξες η φωνή του Λόγου. Δος μας την αυγή εσύ που είσαι το λυχνάρι του θεϊκού φωτός. Βάλε σήμερα τα λόγια μας σε σωστό δρόμο, εσύ που υπήρξες ο Πρόδρομος του Θεού Λόγου. Δεν θέλουμε να σε εγκωμιάσουμε με τα δικά μας λόγια, επειδή τα λόγια μας δεν έχουν μεγαλοπρέπεια και τιμή. Όσοι θα θελήσουν να σε στεφανώσουν με τα εγκώμιά τους, ασφαλώς θα πετύχουν κάτι πολύ πιό μικρό από την αξία σου. Λοιπόν να σιγήσω και να μη προσπαθήσω να διακηρύξω την ευγνωμοσύνη μου και τον θαυμασμό μου, επειδή υπάρχει ο κίνδυνος να μη πετύχω ένα εγκώμιο, άξιο του προσώπου σου;

Εκείνος όμως που θα σιωπήσει, πηγαίνει με τη μερίδα των αχαρίστων, γιατί δεν προσπαθεί με όλη του τη δύναμη να εγκωμιάσει τον ευεργέτη του. Γι’ αυτό, όλο και πιό πολύ σου ζητάμε να συμμαχήσεις μαζί μας και σε παρακαλούμε να ελευθερώσεις τη γλώσσα μας από την αδυναμία, που την κρατάει δεμένη, όπως και τότε κατάργησες, με τη σύλληψη και γέννησή σου, τη σιωπή του πατέρα σου του Ζαχαρία.

Άγιος Σωφρόνιος Ιεροσολύμων

Δέν κοινωνούμε γιατί είμαστε καλοί. Κοινωνούμε γιατί είμαστε ΑΝΑΞΙΟΙ, γιατί είμαστε ασθενείς...


Θα με ερωτήσει κάποιος, είμαστε άξιοι να κοινωνούμε τακτικά; 


Όχι! 


Μα γι’ αυτό κοινωνούμε, γιατί είμαστε ανάξιοι.


Δεν κοινωνούμε γιατί είμαστε άξιοι. 


Δεν κοινωνούμε γιατί είμαστε καλοί. 


Κοινωνούμε γιατί είμαστε ανάξιοι, γιατί είμαστε ασθενείς, γιατί θέλουμε να γίνουμε του Χριστού.


Και πως θα γίνουμε του Χριστού; 


Πως γινόμαστε του Χριστού με τα λόγια;


Μας το είπε ο Χριστός: 


«Αυτός που Κοινωνεί του Σώμα και το Αίμα μου είναι ενωμένος με εμένα και εγώ με αυτόν. 
Κατοικώ μέσα στην καρδιά του». 


Αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος.


Μακαριστός Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης Παύλος