.

.

Δός μας,

Τίμιε Πρόδρομε, φωνή συ που υπήρξες η φωνή του Λόγου. Δος μας την αυγή εσύ που είσαι το λυχνάρι του θεϊκού φωτός. Βάλε σήμερα τα λόγια μας σε σωστό δρόμο, εσύ που υπήρξες ο Πρόδρομος του Θεού Λόγου. Δεν θέλουμε να σε εγκωμιάσουμε με τα δικά μας λόγια, επειδή τα λόγια μας δεν έχουν μεγαλοπρέπεια και τιμή. Όσοι θα θελήσουν να σε στεφανώσουν με τα εγκώμιά τους, ασφαλώς θα πετύχουν κάτι πολύ πιό μικρό από την αξία σου. Λοιπόν να σιγήσω και να μη προσπαθήσω να διακηρύξω την ευγνωμοσύνη μου και τον θαυμασμό μου, επειδή υπάρχει ο κίνδυνος να μη πετύχω ένα εγκώμιο, άξιο του προσώπου σου;

Εκείνος όμως που θα σιωπήσει, πηγαίνει με τη μερίδα των αχαρίστων, γιατί δεν προσπαθεί με όλη του τη δύναμη να εγκωμιάσει τον ευεργέτη του. Γι’ αυτό, όλο και πιό πολύ σου ζητάμε να συμμαχήσεις μαζί μας και σε παρακαλούμε να ελευθερώσεις τη γλώσσα μας από την αδυναμία, που την κρατάει δεμένη, όπως και τότε κατάργησες, με τη σύλληψη και γέννησή σου, τη σιωπή του πατέρα σου του Ζαχαρία.

Άγιος Σωφρόνιος Ιεροσολύμων

ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ

Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἀπὸ τὰ ἐχθρικὰ (ἐμ)βόλια πεθαίνουν καθημερινῶς ἐμβολιασμένοι, καὶ ξέρουμε καλὰ ὅτι ὅσοι ἔκαναν τὸ μοιραῖο λάθος νὰ ἐμβολιασθοῦν θὰ πεθάνουν στὰ προσεχῆ 5 μὲ 7 χρόνια ἀπὸ τὴν ἡμέρα τοῦ ἐμβολιασμοῦ τους, καθὼς εἶπε κορυφαῖος Ἰάπων ἰατρός.

Μία ἰατρὸς στὸ Κέντρο Ὑγείας Λαμίας ἀπέτρεπε ὅσους προσήρχοντο πρὸς αὐτὴν νὰ ἐμβολιασθοῦν, διότι ἀπειλοῦνται μὲ μυοκαρδίτιδα. Τούτης ἡ ἐνέργεια ἔγινε ἀντιληπτὴ στοὺς ἄλλους ἰατρούς, ἄτιμους, συμβιβασμένους καὶ βολεμένους, προδότες ἀλάστορες. Καὶ τὶ ἔπραξαν; Τὴν ἔκλεισαν στὸ Ψυχιατρικὸ Νοσοκομεῖο Ἀττικῆς! Ἔκτοτε ἡ τύχη της ἀγνοεῖται. Καταγγέλλουν Γρηγόριος Πετράκος καὶ Γεώργιος Σκρέκας.

Ἂς ἐπανορθώσουν οἱ ὑπαίτιοι δράστες, διότι θὰ ὑποστοῦν τὰ ἴδια καὶ χειρότερα….


Ἔρχεται ἡ κρίσιμη ὥρα

δ.μ.

3 Δεκεμβρίου 2023