.

.

Δός μας,

Τίμιε Πρόδρομε, φωνή συ που υπήρξες η φωνή του Λόγου. Δος μας την αυγή εσύ που είσαι το λυχνάρι του θεϊκού φωτός. Βάλε σήμερα τα λόγια μας σε σωστό δρόμο, εσύ που υπήρξες ο Πρόδρομος του Θεού Λόγου. Δεν θέλουμε να σε εγκωμιάσουμε με τα δικά μας λόγια, επειδή τα λόγια μας δεν έχουν μεγαλοπρέπεια και τιμή. Όσοι θα θελήσουν να σε στεφανώσουν με τα εγκώμιά τους, ασφαλώς θα πετύχουν κάτι πολύ πιό μικρό από την αξία σου. Λοιπόν να σιγήσω και να μη προσπαθήσω να διακηρύξω την ευγνωμοσύνη μου και τον θαυμασμό μου, επειδή υπάρχει ο κίνδυνος να μη πετύχω ένα εγκώμιο, άξιο του προσώπου σου;

Εκείνος όμως που θα σιωπήσει, πηγαίνει με τη μερίδα των αχαρίστων, γιατί δεν προσπαθεί με όλη του τη δύναμη να εγκωμιάσει τον ευεργέτη του. Γι’ αυτό, όλο και πιό πολύ σου ζητάμε να συμμαχήσεις μαζί μας και σε παρακαλούμε να ελευθερώσεις τη γλώσσα μας από την αδυναμία, που την κρατάει δεμένη, όπως και τότε κατάργησες, με τη σύλληψη και γέννησή σου, τη σιωπή του πατέρα σου του Ζαχαρία.

Άγιος Σωφρόνιος Ιεροσολύμων

''ὥστε πλανῆσαι, εἰ δυνατόν, καί τούς ἐκλεκτούς...''

''ὥστε πλανῆσαι, εἰ δυνατόν, καὶ τοὺς ἐκλεκτούς...''
Κατά Ματθ. Κεφ. 24, 24.

Οι Χριστιανοί γνωρίζουν απλανώς την διαφορά, στις ενέργειες του Χριστού και των ανθρώπων Του, απο τις ενέργειες του αντιχρίστου και των οπαδών του, (αιρετικών-οικουμενιστών), με την ενεργοποίηση του Χρίσματος, της νοεράς ενέργειας στήν καρδιά, (όταν λειτουργεί ορθά, κυκλικώς περιστρεφόμενη), και κυρίως μέσω των θείων εκλάμψεων, της οράσεως του Άκτιστου φωτός, δια της μεταβολής των φυσικών οφθαλμών, υπο το φως της μέρας...

Καθείς που διαμορφώνει δικούς του στοχασμούς περί Θεού, μέσω αναγνώσεως βιβλίων, χωρίς τις άνωθεν προυποθέσεις, είτε χωρίς ταπεινή αποδοχή, των Θεούμενων Πατέρων, δύνατε να πλανηθεί, να κάνει υπακοή σε πρόσωπα, μη διακρίνoντας τις ενέργείες τούς, και όχι Στόν Τριαδικό Θεό...

Κύριε καί Δέσποτα τῆς ζωῆς μου, 
φώτισε μάς τὸ σκότος Κύριε.