.

.

Δός μας,

Τίμιε Πρόδρομε, φωνή συ που υπήρξες η φωνή του Λόγου. Δος μας την αυγή εσύ που είσαι το λυχνάρι του θεϊκού φωτός. Βάλε σήμερα τα λόγια μας σε σωστό δρόμο, εσύ που υπήρξες ο Πρόδρομος του Θεού Λόγου. Δεν θέλουμε να σε εγκωμιάσουμε με τα δικά μας λόγια, επειδή τα λόγια μας δεν έχουν μεγαλοπρέπεια και τιμή. Όσοι θα θελήσουν να σε στεφανώσουν με τα εγκώμιά τους, ασφαλώς θα πετύχουν κάτι πολύ πιό μικρό από την αξία σου. Λοιπόν να σιγήσω και να μη προσπαθήσω να διακηρύξω την ευγνωμοσύνη μου και τον θαυμασμό μου, επειδή υπάρχει ο κίνδυνος να μη πετύχω ένα εγκώμιο, άξιο του προσώπου σου;

Εκείνος όμως που θα σιωπήσει, πηγαίνει με τη μερίδα των αχαρίστων, γιατί δεν προσπαθεί με όλη του τη δύναμη να εγκωμιάσει τον ευεργέτη του. Γι’ αυτό, όλο και πιό πολύ σου ζητάμε να συμμαχήσεις μαζί μας και σε παρακαλούμε να ελευθερώσεις τη γλώσσα μας από την αδυναμία, που την κρατάει δεμένη, όπως και τότε κατάργησες, με τη σύλληψη και γέννησή σου, τη σιωπή του πατέρα σου του Ζαχαρία.

Άγιος Σωφρόνιος Ιεροσολύμων

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Αββάς Αμμωνάς. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Αββάς Αμμωνάς. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

4 κακά, εμπόδια της σωτηρίας μας...Υπάρχουν τέσσερα κακά 
και εάν ο άνθρωπος έχει ένα απ’ αυτά 
ούτε να μετανοήσει μπορεί 
ούτε η προσευχή του να εισακουστεί από τον Θεό.

Πρώτο είναι η υπερηφάνεια.
Ο υπερήφανος νομίζει ότι ζει καλά, ότι η διαγωγή του αρέσει στον Θεό και στους ανθρώπους, ότι πολλοί ωφελούνται με την συναναστροφή του και ότι ταυτόχρονα απαλλάχτηκε από πολλές αμαρτίες. δεν κατοικεί ο θεός στον άνθρωπο που σκέπτεται έτσι.

Δεύτερο κακό η μνησικακία.
Εάν κάποιος μνησικακεί εναντίον οποιουδήποτε ανθρώπου, ακόμη και εναντίον εκείνου που τον τύφλωσε, τότε η προσευχή του δεν ανεβαίνει προς τον Θεό. Θα είναι πλάνη να πιστέψει πως θα ελεηθεί ή θα συγχωρηθεί ακόμη και αν αναστήσει νεκρούς.

Τρίτο κακό είναι η κατάκριση.
Εκείνος που κατακρίνει άνθρωπο αμαρτωλό, είναι κι’ αυτός αξιοκατάκριτος, ακόμη και αν θαυματουργεί – μη κρίνετε και ου μη κριθείτε. Εξ άλλου πολλοί που ήσαν πριν ληστές και πόρνοι, έγιναν όσιοι και δίκαιοι. Μπορεί να είδαμε τις αμαρτίες τους, αλλά δεν αντιληφθήκαμε τις κρυφές αρετές τους και τους κρίναμε αδίκως.

Τέταρτο κακό είναι η έλλειψη αγάπης.
Χωρίς αυτή, καθώς λέγει ο απόστολος, κι’ αν ακόμη λαλήσουμε με αγγελικές γλώσσες κι’ αν ορθοδοξουμε σε όλα κι αν μετακινούμε ορη κι αν δώσουμε τα υπάρχοντα μας στους φτωχούς κι αν μαρτυρήσουμε σε τίποτα δεν θα ωφεληθούμε.

Αββάς Αμωνάς

Πρόσεχε μέ ἀκρίβεια τόν ἑαυτό σου, μέ τήν σκέψι ὄτι βρίσκεσαι πάντοτε ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ὥστε νά μήν ἐλπίζης τίποτε ἀπό κανένα, παρά μόνον ἀπό τόν Θεό, ἔχοντας ἐμπιστοσύνη σ' Αὐτόν
Καί ἄν ἔχης κάποια ἀνάγκη, νά Τόν παρακαλῆς νά τήν ἱκανοποιῆ σύμφωνα μέ τό θέλημά Του. Πάντοτε νά Τόν εὐχαριστῆς γιά ὅσα σοῦ προσφέρουν, σάν νά σοῦ τά πρόσφερε ὁ Ἴδιος. 

Ἐάν πάλι στερηθῆς κάτι, ἐφ' ὅσον δέν ἐλπίζεις καθόλου σέ ἄνθρωπο, νά μή λυπηθῆς ἤ γογγύσης καθόλου ἐναντίον κανενός, ἀλλά νά ὑποφέρης τόν πειρασμό μέ προθυμία καί ἡρεμία, πιστεύοντας ὅτι γιά τίς ἁμαρτίες σου ἀξίζει νά δοκιμάσης πολλές θλίψεις. 

Ὁ Θεός ὅμως, ἐάν θέλη νά σ' ἐλεήση, μπορεῖ καί μέ τό λίγο καί μέ τό τίποτε νά ἱκανοποιήση κάθε σου ἀνάγκη. 

Παραινετικά Κεφάλαια,
Ἀββᾶ Ἀμμωνᾶ

Ἔτσι θά ἡσυχάσεις, Ἀββάς Ἀμμωνᾶς
Ἐάν ἡ πορνεία σέ ἐνοχλῆ, νά ταλαιπωρῆς πάντοτε τό σῶμα σου μέ ταπείνωσι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καί νά μήν ἀφήνης τήν καρδιά σου νά πιστέψη ὅτι συγχωρήθηκαν οἱ ἁμαρτίες σου. Ἔτσι θά ἡσυχάσης.

Ἐάν ἡ γαστριμαργία σέ πολεμᾶ μέ τήν ἐπιθυμία φαγητῶν, σκέψου τήν δυσωδία, στήν ὁποία καταλήγουν. Ἔτσι θά ἡσυχάσης.

Ἐάν ἡ καταλαλιά ἐναντίον τοῦ ἀδελφοῦ σου σέ πολεμᾶ, σκέψου ὄτι θά λυπηθῆ ἐάν τό μάθη, καί θά ντρέπεσαι νά τόν συναντήσης. Ἔτσι θά ἡσυχάσης.

Ἐάν ἡ ὑπερηφάνεια σέ κυριεύη, σκέψου ὅτι σοῦ σκορπίζει ὅλους τούς κόπους σου καί ὅτι δέν ὑπάρχει μετάνοια, γιά ὅσους ὑπακούουν σ' αὐτή. Ἔτσι θά ἡσυχάσης.

Ἐάν ἡ περιφρόνησις τοῦ πλησίον πολεμᾶ τήν καρδιά σου, σκέψου ὅτι γι' αὐτήν ὁ Θεός θά σέ παραδώση στούς ἐχθρούς σου. Ἔτσι θά ἡσυχάσης.

Ἐάν τό κάλλος τοῦ σώματος ἑλκύη τήν καρδιά σου, σκέψου τήν δυσωδία του ὅταν νεκρωθῆ. Ἔτσι θά ἡσυχάσης.

Ἐάν ἡ ἡδονή τῶν γυναικῶν, σάν πολύ εὐχάριστη, σέ πολεμᾶ, σκέψου ποῦ βρίσκονται ὅσες πέθαναν. Ἔτσι θά ἡσυχάσης.

Περί της ψυχικής καλλιέργειας για την προσέλκυση της Θείας Χάριτος


ΑΒΒΑΣ ΑΜΜΩΝΑΣ
ΔΙΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΟ ΤΟΥ 
ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ – ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ

Χαίρετε εν Κυρίω αγαπητοί.
Εάν κανείς αγαπήσει τον Θεό «εν όλη καρδία και εν όλη τη ψυχή» (Ματθ. κβ’ 37) κάνει το παν για να ζήσει με φόβο Θεού. Ο φόβος αυτός θα του προξενήσει κλαυθμό, ο κλαυθμός χαρά και η χαρά δύναμη με τη βοήθεια της οποίας η ψυχή θα καρποφορήσει σε όλα.

Και όταν ο Θεός ιδή τον καρπό της ωραίο, θα τον δεχθεί σαν ευωδία και θα χαρεί μαζί με τους αγγέλους Του για όλα τα καλά της έργα. Θα της δώσει ακόμη φύλακα, ο όποιος θα την προστατεύει σε κάθε της βήμα, για να την οδηγήσει στον τόπο της αναπαύσεως χωρίς τον κίνδυνο να την υποδουλώσει ο σατανάς. Διότι όσο βλέπει ο διάβολος τον φύλακα, δηλαδή την Θεϊκή Δύναμη, να περιβάλλει την ψυχή, απομακρύνεται. Φοβάται να πλησιάσει τον άνθρωπο και την δύναμη που τον περιβάλλει...

Αγαπητοί εν Κυρίω, εσείς που τόσο σας συμπαθώ, γνωρίζω ότι είσθε φίλοι του Θεού. Εγκολπωθείτε λοιπόν αυτή τη δύναμη, για να σας φοβάται ο σατανάς και να εργάζεσθε πάντοτε με σοφία. Όσο αυξάνει η γλυκύτης της Θείας Χάριτος, τόσο θα πληθαίνει μέσα σας τους πνευματικούς καρπούς. Η γλυκύτης αυτή γλυκαίνει «υπέρ μέλι και κηρίον» (ψαλμ. ιη 11).
Οι περισσότεροι από τους μοναχούς και τις μοναχές, εκτός από ορισμένους σε διάφορα μέρη, δεν δοκίμασαν την μεγάλη αυτή γλυκύτητα, διότι δεν απέκτησαν την Θεϊκή Δύναμη. Δεν τους την έδωσε ο Κύριος, διότι δεν καλλιέργησαν κατάλληλα την ψυχή τους για να την δεχθούν. «Ουκ έστι προσωπολήπτης ο Θεός» (πραξ. Ι 34). Γι’ αυτό προσφέρει την Θεϊκή Δύναμη σε κάθε εποχή σ’ αυτούς που εργάζονται για να την αποκτήσουν. Μόνο σ’αυτούς την χαρίζει.
Αγαπητοί, γνωρίζω ότι σας αγαπά ο Θεός και ότι και σεις αγαπάτε τον Θεό με όλη σας την καρδιά από τότε που αρχίσατε τον πνευματικό αγώνα. Αλλά και εγώ σας αγάπησα με όλη μου την καρδιά, βλέποντας την ψυχική σας ευθύτητα. Εγκολπωθείτε λοιπόν την Θεϊκή Δύναμη για να περάσετε όλα σας τα χρόνια με πνευματική ελευθερία και να εργάζεσθε εύκολα τις εντολές του Θεού.
Η δύναμη που προσφέρεται στον άνθρωπο εδώ στην γη, αυτή πάλι τον συνοδεύει στην ανάπαυση του ουρανού μέχρις ότου περάσει όλες «τις εξουσίες του αέρος» (Εφεσ. Β 2). Υπάρχουν πράγματι δαιμονικές δυνάμεις στον αέρα, οι οποίες εμποδίζουν τους ανθρώπους και δεν τους αφήνουν να φτάσουν στον Θεό.
Ας παρακαλέσουμε λοιπόν τον Θεό με επιμονή, να μη μας εμποδίσουν να φτάσουμε κοντά Του. Όσο οι δίκαιοι έχουν την Θεϊκή Δύναμη, κανείς δεν μπορεί να τους εμποδίσει την άνοδο.
Μέχρις ότου κατοικήσει η Θεία Χάρις στον άνθρωπο, η ψυχή αγωνίζεται να την αποκτήσει με την καταφρόνηση όλων των ύβρεων και όλων των επαίνων των ανθρώπων, με το μίσος όλων των κοσμικών απασχολήσεων που θεωρούνται έντιμες, με το μίσος κάθε σωματικής αναπαύσεως, με την κάθαρση της καρδιάς από κάθε ρυπαρό λογισμό η κοσμικό μάταιο φρόνημα, με νυχθήμερες προσευχές που συνοδεύονται με νηστείες και δάκρυα. Τότε ο αγαθός Θεός δεν θα αργήσει να σας δώσει την Θεία Χάρη, οπότε θα ζήσετε πλέον με ανάπαυση και άνεση, θα αποκτήσετε μεγάλη παρρησία ενώπιόν Του και θα σας ικανοποιήσει όλα τα αιτήματα, καθώς έχει γραφεί (ψαλμ. λστ 4).
Εάν όμως μετά την απόκτησή της σας εγκαταλείψει η Θεϊκή Θέρμη, αναζητείστε Την πάλι και θα επιστρέψει. Η θέρμη αυτή μοιάζει με φωτιά που μεταβάλλει το ψυχρό σε θερμό. Όταν λοιπόν νοιώθετε βαρειά την καρδιά σας, στραφείτε προς αυτή και εξετάστε την με φόβο Θεού. Έτσι θα αναγκασθεί πάλι να θερμανθεί και να πυρωθεί με την Θεϊκή Φλόγα. Αυτό άλλωστε έκανε και ο προφήτης Δαβίδ. Όταν ενίωσε την καρδιά του βαρειά, είπε: «Και εξέχεα επ’ εμέ την ψυχήν μου» (ψαλμ. μα 5).
«Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάσι τοις έργοις Σου» (ψαλμ. ρμβ 5) και τα ακόλουθα. Με τον τρόπο αυτό κατώρθωσε να ξαναθερμάνει την καρδιά του και να δεχθεί την γλυκύτητα του Παναγίου Πνεύματος.
Τέλος και τω Θεώ δόξα!

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ, ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗ
Ευχαριστούμε θερμά τον Ηγούμενο της Ι.Μ. Παρακλήτου για την άδεια δημοσίευσης αποσπασμάτων από τα βιβλία που εκδίδει η Ιερά Μονή.
Ιερομόναχος Σάββας Αγιορείτης