.

.

Δός μας,

Τίμιε Πρόδρομε, φωνή συ που υπήρξες η φωνή του Λόγου. Δος μας την αυγή εσύ που είσαι το λυχνάρι του θεϊκού φωτός. Βάλε σήμερα τα λόγια μας σε σωστό δρόμο, εσύ που υπήρξες ο Πρόδρομος του Θεού Λόγου. Δεν θέλουμε να σε εγκωμιάσουμε με τα δικά μας λόγια, επειδή τα λόγια μας δεν έχουν μεγαλοπρέπεια και τιμή. Όσοι θα θελήσουν να σε στεφανώσουν με τα εγκώμιά τους, ασφαλώς θα πετύχουν κάτι πολύ πιό μικρό από την αξία σου. Λοιπόν να σιγήσω και να μη προσπαθήσω να διακηρύξω την ευγνωμοσύνη μου και τον θαυμασμό μου, επειδή υπάρχει ο κίνδυνος να μη πετύχω ένα εγκώμιο, άξιο του προσώπου σου;

Εκείνος όμως που θα σιωπήσει, πηγαίνει με τη μερίδα των αχαρίστων, γιατί δεν προσπαθεί με όλη του τη δύναμη να εγκωμιάσει τον ευεργέτη του. Γι’ αυτό, όλο και πιό πολύ σου ζητάμε να συμμαχήσεις μαζί μας και σε παρακαλούμε να ελευθερώσεις τη γλώσσα μας από την αδυναμία, που την κρατάει δεμένη, όπως και τότε κατάργησες, με τη σύλληψη και γέννησή σου, τη σιωπή του πατέρα σου του Ζαχαρία.

Άγιος Σωφρόνιος Ιεροσολύμων

Ὁδηγία πρὸς Ἕλληνες διαιτητές: "Μὴν κάνετε τὸν σταυρὸ σας γιατί εἶναι δεῖγμα χαμηλῆς αὐτοεκτίμησης"Εἰδικὴ σύσταση στοὺς διαιτητὲς τῆς Σοῦπερ Λίγκα νὰ μὴν σταυροκοπιοῦνται πρὶν ἀρχίσει ἕνα παιχνίδι ἔγινε στὸ τελευταῖο σεμινάριο τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς Διαιτησίας.

Κάποιοι ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες διαιτητὲς ποὺ ἔχουν καλὴ σχέση μὲ τὰ Θεία κάνουν τὸν σταυρὸ τους πρὶν ἀπὸ τὴν ἔναρξη ἢ μετὰ τὴ λήξη ἑνὸς ποδοσφαιρικοῦ ἀγώνα.

Στὸ τελευταῖο σεμινάριο τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς Διαιτησίας ὅμως, ἔγινε εἰδικὴ σύσταση σὲ διαιτητὲς τῆς Σοῦπερ Λίγκα νὰ τὸ σταματήσουν! Γιὰ ποιὸν λόγο; Γιατί εἶναι δεῖγμα, λέει, χαμηλῆς αὐτοεκτίμησης…