.

.

Δός μας,

Τίμιε Πρόδρομε, φωνή συ που υπήρξες η φωνή του Λόγου. Δος μας την αυγή εσύ που είσαι το λυχνάρι του θεϊκού φωτός. Βάλε σήμερα τα λόγια μας σε σωστό δρόμο, εσύ που υπήρξες ο Πρόδρομος του Θεού Λόγου. Δεν θέλουμε να σε εγκωμιάσουμε με τα δικά μας λόγια, επειδή τα λόγια μας δεν έχουν μεγαλοπρέπεια και τιμή. Όσοι θα θελήσουν να σε στεφανώσουν με τα εγκώμιά τους, ασφαλώς θα πετύχουν κάτι πολύ πιό μικρό από την αξία σου. Λοιπόν να σιγήσω και να μη προσπαθήσω να διακηρύξω την ευγνωμοσύνη μου και τον θαυμασμό μου, επειδή υπάρχει ο κίνδυνος να μη πετύχω ένα εγκώμιο, άξιο του προσώπου σου;

Εκείνος όμως που θα σιωπήσει, πηγαίνει με τη μερίδα των αχαρίστων, γιατί δεν προσπαθεί με όλη του τη δύναμη να εγκωμιάσει τον ευεργέτη του. Γι’ αυτό, όλο και πιό πολύ σου ζητάμε να συμμαχήσεις μαζί μας και σε παρακαλούμε να ελευθερώσεις τη γλώσσα μας από την αδυναμία, που την κρατάει δεμένη, όπως και τότε κατάργησες, με τη σύλληψη και γέννησή σου, τη σιωπή του πατέρα σου του Ζαχαρία.

Άγιος Σωφρόνιος Ιεροσολύμων

Ἀνηλεές σφυροκόπημα τῶν «ἐμβολιαστῶν», ἀδιαφορία γιά τήν Παναίρεση!


Εἶναι γνωστὸ ὅτι ὁ Θεολόγος Ἅγιος τῆς Ἐκκλησίας μας Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, καὶ μαζί του καὶ ὁ λαὸς τῆς ἐπαρχίας του, ἔκοψε τὸ μνημόσυνο τοῦ γέροντα Ἐπισκόπου πατέρα του, ὄχι γιατὶ ἀποδέχθηκε ὁ πατέρας του συνειδητὰ κάποια Παναίρεση, ἢ σιώπησε συνειδητὰ γιατὶ ἡ Ἐκκλησία ἐντάχθηκε ὡς μέλος σὲ κάποιο Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν Αἱρέσεων (Π.Σ.Ε.)· ὄχι γιατὶ ἡ Ἐκκλησία ὑπέγραψε καὶ ἀποδέχθηκε δεκάδες κακόδοξα κείμενα (ὅπως γίνεται σήμερα), οὔτε γιατὶ ἀποδέχτηκε χωρὶς ἀντιδράσεις κακόδοξες ἀποφάσεις, ὡς ἐκεῖνες τῆς Κολυμπάριας Συνόδου.

Τότε γιατί διέκοψε τὸ μνημόσυνο τοῦ ἐπισκόπου πατέρα του ὁ Θεολόγος Γρηγόριος; Γιατὶ ἀπὸ ἁπλότητα, χωρὶς νὰ τὸ συνειδητοποιήσει, ὑπέγραψε ἕνα Ἀρειανικὸ Σύμβολο Πίστεως!!!

Οἱ Ἅγιοι, λοιπόν, τῆς Ἐκκλησίας μᾶς δίνουν παράδειγμα: τὴν ἀπομάκρυνση ἀπὸ τοὺς αἱρετικοὺς ἀκόμα καὶ ὅταν κάποιος ἀπὸ ἁπλότητα-ἄγνοια ὑπογράψει κάτι κακόδοξο (ἀργότερα, ὅταν τοῦ ἐξήγησαν πῆρε πίσω τὴν ὑπογραφή του).

Δυστυχῶς, ὅμως, ἀκόμα καὶ σήμερα, στὴν ἐσχατολογικὴ τεράστια Παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, οἱ εὐσεβεῖς πιστοί παραμένουν συνδεδεμένοι μὲ τοὺς ἱερεῖς καὶ ἐπισκόπους ποὺ ἀποδέχτηκαν στὴν πράξη τὴν Κολυμπάριο Σύνοδο, ποὺ ἐπίσης ἀνήκουν ὀργανικὰ στὸ Π.Σ.Ε. καὶ παρὰ τὶς διαμαρτυρίες δὲν ἀπομακρύνονται ἀπ' αὐτό, ποὺ ἔκλεισαν τὶς Ἐκκλησίες, ποὺ προπαγανδίζουν τὸ ἐμβόλιο κ.λπ. 

Καὶ εἶναι νὰ ἀπορεῖ κανείς, πῶς, θεολόγοι, ἐπιστήμονες, ἱστολόγοι, ποὺ ἀποκαλύπτουν καθημερινὰ τὶς ἀπάτες γύρω ἀπὸ τὸν κορωνοϊὸ καὶ τὰ ἐμβόλια, καὶ διαχωρίζουν τὴν θέση τους ἀπὸ αὐτά, πῶς ἀδυνατοῦν νὰ κάνουν τὸ ἴδιο ὡς πρὸς τὴν Παναίρεση! Δὲν βλέπουν τὴν φθορὰ καὶ ἀλλοίωση τῶν ἱερατικῶν συνειδήσεων ἀπὸ τοὺς Οἰκουμενιστές, τῶν ὁποίων οἱ κακόδοξες ἐνέργειες καὶ τὰ σχέδια, ἔχουν ἀποκαλυφθεῖ πλήρως; Καὶ ἡ ἀλλοίωση εἶναι τόσο μεγάλη, ὥστε ὄχι μόνο νὰ ἀποδέχονται ἀδιαμαρτύρητα τὰ σχέδια τῆς Ν. Τάξης, ἀλλὰ καὶ νὰ συμπορεύονται, καὶ σὲ κάποιες περιπτώσεις νὰ εἶναι «βασιλικότεροι τοῦ βασιλέως»!