.

.

Δός μας,

Τίμιε Πρόδρομε, φωνή συ που υπήρξες η φωνή του Λόγου. Δος μας την αυγή εσύ που είσαι το λυχνάρι του θεϊκού φωτός. Βάλε σήμερα τα λόγια μας σε σωστό δρόμο, εσύ που υπήρξες ο Πρόδρομος του Θεού Λόγου. Δεν θέλουμε να σε εγκωμιάσουμε με τα δικά μας λόγια, επειδή τα λόγια μας δεν έχουν μεγαλοπρέπεια και τιμή. Όσοι θα θελήσουν να σε στεφανώσουν με τα εγκώμιά τους, ασφαλώς θα πετύχουν κάτι πολύ πιό μικρό από την αξία σου. Λοιπόν να σιγήσω και να μη προσπαθήσω να διακηρύξω την ευγνωμοσύνη μου και τον θαυμασμό μου, επειδή υπάρχει ο κίνδυνος να μη πετύχω ένα εγκώμιο, άξιο του προσώπου σου;

Εκείνος όμως που θα σιωπήσει, πηγαίνει με τη μερίδα των αχαρίστων, γιατί δεν προσπαθεί με όλη του τη δύναμη να εγκωμιάσει τον ευεργέτη του. Γι’ αυτό, όλο και πιό πολύ σου ζητάμε να συμμαχήσεις μαζί μας και σε παρακαλούμε να ελευθερώσεις τη γλώσσα μας από την αδυναμία, που την κρατάει δεμένη, όπως και τότε κατάργησες, με τη σύλληψη και γέννησή σου, τη σιωπή του πατέρα σου του Ζαχαρία.

Άγιος Σωφρόνιος Ιεροσολύμων

Ερωτήσεις προς τον Μητροπολίτη Μόρφου Νεόφυτο


«Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς· ὅστις δ᾿ ἂν ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι αὐτὸν κἀγὼ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς». 
(Ματθ. ι΄, 32-33).

Σεβασμιώτατε χαίρετε εν Κυρίω Πάντοτε.
Σας Συγχαίρουμε διά την Αντίδραση σας κατά των Μασκών, Εμβολίων και σε άλλα τινά. Όμως παρ’ όλη την Αντίδραση σας σε αυτά δυστυχώς μένετε άπραγος στην πηγή όλων των κακών την Παναίρεση του Οικουμενισμού ο οποίος το 2016 έγινε Συνοδικώς Δόγμα της Κρατούσης Εκκληςίας της Ελλάδος και της Κύπρου όπως και όλων των Τοπικών Εκκλησιών που αποδέχονται την Ψευδοσύνοδο της Κρήτης ή έχουν Εκκλησιαστική Κοινωνία με αυτές. Επίσης από το 2019 η Κρατούσα Εκκλησία έχει ενωθεί και με τους Σχισματικούς της Ουκρανίας, οι οποίοι είναι εκτός Εκκλησίας από τα τέλη του προηγούμενου αιώνα.


Οι Ερωτήσεις λοιπόν που θέλουμε να σας κάνουμε είναι οι εξής:


•Είναι ο Οικουμενισμός Παναίρεση; 

•Εάν ναι ποιός ή ποιοί την κηρύττουν (ονομαστικών); 

•Ποία ήταν η στάση των Αγίων όλων των αιώνων προς τους Αιρετικούς; 

•Ποία θα πρέπει να είναι σύμφωνα με την Αγία Γραφή, τις Άγιες Συνόδους και το Consensus Patrum, η ενδεδειγμένη στάση μας προς αυτούς; 

•Είναι η Ιερά Αποτείχιση (Διακοπή Εκκλησιαστικής Κοινωνίας) η λύση που μας δίνει η ανά τους αιώνες Παράδοση της Εκκλησίας προς τους Αιρετικούς; 

Παρακαλούμε να απαντήσετε σύμφωνα με την Εκκλησιαστική Γραμματεία. Είστε ένας πολύ σημαντικός Άνθρωπος που ασκείται επιρροή σε ένα μεγάλο ποσοστό των Χριστιανών και πρέπει να είστε στην Βασιλική Οδό της Σωτηρίας διότι αν δεν είστε σύμφωνα με τον Νόμο του Θεού << τυφλὸς δὲ τυφλὸν ἐὰν ὁδηγῇ, ἀμφότεροι εἰς βόθυνον πεσοῦνται. 
Ματθ. 1:14 >> 

Παρακαλούμε η Απάντηση να είναι Δημόσια. 

Δηλώνουμε ότι δεν έχουμε καμία κοινωνία με παρατάξεις της Παρασυναγωγής των Παλαιοημερολογητών ΓΟΧ.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. 

Ὁ Ἅγιος Μελέτιος Ὁμολογητής: «Τό τήν ἀλήθειαν σιγᾶν κίνδυνος ὄντως μέγας, καί κόλασις αἰώνιος, καί βόθρος ἀπωλείας· οὐ δίκαιον οὐ θεμιτόν οὐ πρέπον εὐσεβέσιν, ὅλως σιγᾶν ἔνθα Θεοῦ τούς νόμους ἀθετοῦσιν, οἱ τήν ἀπάτην σπεύδοντες συστῆσαι καί τήν πλάνην». 

(Ἀλφαβηταλφάβητος Ἁγίου Μελετίου)
(Άρθρο αναγνώστη που μας εστάλει)