.

.

Δός μας,

Τίμιε Πρόδρομε, φωνή συ που υπήρξες η φωνή του Λόγου. Δος μας την αυγή εσύ που είσαι το λυχνάρι του θεϊκού φωτός. Βάλε σήμερα τα λόγια μας σε σωστό δρόμο, εσύ που υπήρξες ο Πρόδρομος του Θεού Λόγου. Δεν θέλουμε να σε εγκωμιάσουμε με τα δικά μας λόγια, επειδή τα λόγια μας δεν έχουν μεγαλοπρέπεια και τιμή. Όσοι θα θελήσουν να σε στεφανώσουν με τα εγκώμιά τους, ασφαλώς θα πετύχουν κάτι πολύ πιό μικρό από την αξία σου. Λοιπόν να σιγήσω και να μη προσπαθήσω να διακηρύξω την ευγνωμοσύνη μου και τον θαυμασμό μου, επειδή υπάρχει ο κίνδυνος να μη πετύχω ένα εγκώμιο, άξιο του προσώπου σου;

Εκείνος όμως που θα σιωπήσει, πηγαίνει με τη μερίδα των αχαρίστων, γιατί δεν προσπαθεί με όλη του τη δύναμη να εγκωμιάσει τον ευεργέτη του. Γι’ αυτό, όλο και πιό πολύ σου ζητάμε να συμμαχήσεις μαζί μας και σε παρακαλούμε να ελευθερώσεις τη γλώσσα μας από την αδυναμία, που την κρατάει δεμένη, όπως και τότε κατάργησες, με τη σύλληψη και γέννησή σου, τη σιωπή του πατέρα σου του Ζαχαρία.

Άγιος Σωφρόνιος Ιεροσολύμων

Τά 3 'Φ'...


Τρία πράγματα νά φοβάσαι στήν ζωή.

Τήν φιληδονία, τήν φιλαργυρία καί τήν φιλαρχία.


Φιληδονία, είναι να είσαι δέσμιος των απολαύσεων. 


Να τις υπηρετείς και όχι να σε υπηρετούνε. 


Φτάνει ο άνθρωπος σε τέτοιο σημείο παραδόσεως σε αυτές, που για χάρη τους χάνει τον εαυτό του…


Η φιλαργυρία είναι πιό ύπουλη. 


Πιό σοβαρή. 


Πιό ζημιογόνα… 


Τό να είναι φιλήδονος κανείς έχει και «κάποια» ελαφρυντικά… 


Είναι η αδυναμία του σώματος που πολλές φορές τον ρίχνει . 


Τά λεφτά όμως. 


Τό χρήμα. 


Ο χρυσός… 


Εκεί ο άνθρωπος γίνεται υπόδουλος εκούσια, χωρίς δικαιολογία.


Μα από τίς τρεις, η πιο ύπουλη και η πιο σοβαρή, είναι η φιλαρχία. 


Το να θεωρείς πως είσαι εσύ και άλλος κανείς. 


Το να θες να είσαι πάντοτε ο πρώτος. 


Το να πιστεύεις ότι είσαι ο Θεός ο ίδιος.


Φιληδονία, φιλαργυρία καί φιλαρχία…


Να τις φοβάσαι και τις τρείς.


Μα πάνω από όλα, πρόσεχε τον εγωϊσμό. 


Πρόσεχε τήν φιλαρχία.


Ψυχολόγος Ελευθεριάδης Ελευθέριος