.

.

Δός μας,

Τίμιε Πρόδρομε, φωνή συ που υπήρξες η φωνή του Λόγου. Δος μας την αυγή εσύ που είσαι το λυχνάρι του θεϊκού φωτός. Βάλε σήμερα τα λόγια μας σε σωστό δρόμο, εσύ που υπήρξες ο Πρόδρομος του Θεού Λόγου. Δεν θέλουμε να σε εγκωμιάσουμε με τα δικά μας λόγια, επειδή τα λόγια μας δεν έχουν μεγαλοπρέπεια και τιμή. Όσοι θα θελήσουν να σε στεφανώσουν με τα εγκώμιά τους, ασφαλώς θα πετύχουν κάτι πολύ πιό μικρό από την αξία σου. Λοιπόν να σιγήσω και να μη προσπαθήσω να διακηρύξω την ευγνωμοσύνη μου και τον θαυμασμό μου, επειδή υπάρχει ο κίνδυνος να μη πετύχω ένα εγκώμιο, άξιο του προσώπου σου;

Εκείνος όμως που θα σιωπήσει, πηγαίνει με τη μερίδα των αχαρίστων, γιατί δεν προσπαθεί με όλη του τη δύναμη να εγκωμιάσει τον ευεργέτη του. Γι’ αυτό, όλο και πιό πολύ σου ζητάμε να συμμαχήσεις μαζί μας και σε παρακαλούμε να ελευθερώσεις τη γλώσσα μας από την αδυναμία, που την κρατάει δεμένη, όπως και τότε κατάργησες, με τη σύλληψη και γέννησή σου, τη σιωπή του πατέρα σου του Ζαχαρία.

Άγιος Σωφρόνιος Ιεροσολύμων

ΕΚΤΡΩΜΕΝΑ ΕΜΒΡΥΑ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΒΟΛΙΟΥ COVID-19

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη
Vaxzevria, ενέσιμο εναιώρημα

Εμβόλιο COVID-19 (ChAdOx1-S [ανασυνδυασμένο])
Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο
προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Μπορείτε να βοηθήσετε μέσω της αναφοράς πιθανών
ανεπιθύμητων ενεργειών που ενδεχομένως παρουσιάζετε. Βλ. τέλος της παραγράφου 4 για τον τρόπο
αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών. 

Τι περιέχει το Vaxzevria
Μια δόση (0,5 ml) περιέχει:
Αδενοϊό Χιμπατζή που κωδικοποιεί τη γλυκοπρωτεΐνη της ακίδας (S) του SARSCoV2 ChAdOx1-S*,
όχι λιγότερο από 2,5 × 10 8 μολυσματικές μονάδες
*Παράγεται σε γενετικά τροποποιημένα εμβρυικά νεφρικά κύτταρα ανθρώπου (HEK) 293 μέσω
τεχνολογίας ανασυνδυασμένου DNA.
Αυτό το προϊόν περιέχει γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (GMOs).

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας
AstraZeneca AB
SE-151 85 Södertälje
Σουηδία


Παρασκευαστής
AstraZeneca Nijmegen B.V.
5Lagelandseweg 78
Nijmegen, 6545CG
Ολλανδία 

Ψάξαμε στη wikipedia (https://en.wikipedia.org/wiki/HEK_293_cells) τί είναι το ΗΕΚ 293 : «The cells were obtained from a single, aborted or miscarried fetus, the precise origin of which is unclear». 

Είναι μια κυτταρική σειρά όπου τα κύτταρα ελήφθησαν από ένα εκτρωμένο ή αποβληθέν έμβρυο...... (έντονη υπογράμμιση)

Πάμε σε ένα άλλο εμβόλιο, διαβάζουμε το φύλλο οδηγιών χρήσης. 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
COVID-19 Vaccine Janssen ενέσιμο εναιώρημα
Εμβόλιο COVID-19 (Ad26.COV2-S [ανασυνδυασμένο])
(Johnson & Johnson)

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Αυτό είναι ένα φιαλίδιο πολλαπλών δόσεων, το οποίο περιέχει 5 δόσεις των 0,5ml.
Μία δόση (0,5 ml) περιέχει:
Aδενοϊό τύπου 26 που κωδικοποιεί την γλυκοπρωτεΐνη-ακίδα* του SARS-CoV-2 (Ad26.COV2-S),
όχι λιγότερες από 8,92 log 10 μολυσματικές μονάδες (Inf.U).
*
Παράγεται στην Κυτταρική Σειρά PER.C6 TetR μέσω τεχνολογίας ανασυνδυασμένου DNA.
Το προϊόν περιέχει γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤO). 

Ψάξαμε τί είναι η κυτταρική σειρά PER.C6 tetr.

Η κυτταρική σειρά PER.C6 προέρχεται από εκλεκτική άμβλωση (ΠΗΓΗ : ΕΔΩ)

Σύμφωνα με έρευνα του ιστολογίου the conversation (βλέπε εδώ) : 

Δύο εμβρυϊκές κυτταρικές σειρές έχουν χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη εμβολίων COVID-19: ανθρώπινα εμβρυϊκά νεφρικά κύτταρα που ονομάζονται HEK 293 και ανθρώπινα εμβρυϊκά κύτταρα αμφιβληστροειδούς που ονομάζονται PER.C6. Η κυτταρική σειρά PER.C6 προέρχεται από εκλεκτική άμβλωση στις Κάτω Χώρες το 1985 και η κυτταρική σειρά HEK 293 προέρχεται από άγνωστη πηγή (είτε αυθόρμητη αποβολή είτε εκλεκτική έκτρωση) στην Ολλανδία το 1972.

Η Johnson & Johnson χρησιμοποίησε κύτταρα PER.C6 στην ανάπτυξη του εμβολίου COVID-19 και το εμβόλιο Oxford/AstraZeneca χρησιμοποίησε κύτταραHEC 293 . Τα εμβόλια Sputnik V των CanSino Biologics και Gamaleya Research Institute έχουν επίσης χρησιμοποιήσει κύτταρα HEK 293.

Οι Moderna και Pfizer/BioNTech χρησιμοποίησαν κύτταρα HEK 293 στις δοκιμές απόδειξης της ιδέας τους για να δουν αποτελεσματικά τη λήψη των γενετικών οδηγιών που περιέχονται σε αυτά τα εμβόλια και την παραγωγή της απαιτούμενης πρωτεϊνης αιχμής . Όμως, ανθρώπινες εμβρυϊκές κυτταρικές σειρές δεν χρησιμοποιήθηκαν για να φτιάξουν το τελικό εμβόλιο οποιασδήποτε εταιρείας.

Αυτά όσον αφορά την έρευνά μας για τη σύσταση παραγωγής των εμβολίων κατά του κοβιντ. Το ερώτημα είναι, γιατί να εμπλακεί η Διοικούσα Εκκλησία στην Κυβερνητική διαδικασία προώθησης των συγκεκριμένων εμβολίων, όταν υπάρχουν σαφέστατες αποδείξεις για την χρήση εκτρωμένων εμβρύων στην ανάπτυξή των;