.

.

Δός μας,

Τίμιε Πρόδρομε, φωνή συ που υπήρξες η φωνή του Λόγου. Δος μας την αυγή εσύ που είσαι το λυχνάρι του θεϊκού φωτός. Βάλε σήμερα τα λόγια μας σε σωστό δρόμο, εσύ που υπήρξες ο Πρόδρομος του Θεού Λόγου. Δεν θέλουμε να σε εγκωμιάσουμε με τα δικά μας λόγια, επειδή τα λόγια μας δεν έχουν μεγαλοπρέπεια και τιμή. Όσοι θα θελήσουν να σε στεφανώσουν με τα εγκώμιά τους, ασφαλώς θα πετύχουν κάτι πολύ πιό μικρό από την αξία σου. Λοιπόν να σιγήσω και να μη προσπαθήσω να διακηρύξω την ευγνωμοσύνη μου και τον θαυμασμό μου, επειδή υπάρχει ο κίνδυνος να μη πετύχω ένα εγκώμιο, άξιο του προσώπου σου;

Εκείνος όμως που θα σιωπήσει, πηγαίνει με τη μερίδα των αχαρίστων, γιατί δεν προσπαθεί με όλη του τη δύναμη να εγκωμιάσει τον ευεργέτη του. Γι’ αυτό, όλο και πιό πολύ σου ζητάμε να συμμαχήσεις μαζί μας και σε παρακαλούμε να ελευθερώσεις τη γλώσσα μας από την αδυναμία, που την κρατάει δεμένη, όπως και τότε κατάργησες, με τη σύλληψη και γέννησή σου, τη σιωπή του πατέρα σου του Ζαχαρία.

Άγιος Σωφρόνιος Ιεροσολύμων

ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΚΟΜΒΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥΜετά την πρόσφατη αντιπαράθεση που έλαβε χώρα στον χώρο της Αποτείχισης σχετικά με τις σχέσεις των Αποτειχισμένων με τους Γ.Ο.Χ., και κυρίως με βάση το κείμενο που δημοσίευσαν οι εμπλεκόμενοι αγιορείτες, π. Σάββας Λαυριώτης, π. Χαρίτωνας Καρυώτης και π. Επιφάνιος Καψαλιώτης, στο οποίο δηλώνουν ότι οι Γ.Ο.Χ. έχουν έγκυρα Μυστήρια(!), ενώ στον επίλογο του κειμένου –κατά φανερή αντίφαση- δηλώνουν ότι είναι βλασφημία να πούμε ότι τα έγκυρα Μυστήρια υπάρχουν στο Παλαιό ή στο Νέο ημερολόγιο(!) και ότι πρέπει να γίνει Σύνοδος για να το αποφασίσει,

Δηλώνουμε ότι:
Παραμένουμε στα Πατερικά και Ιεροκανονικά όρια της Αποτείχισης και δεν συναινούμε στην προσχώρηση ή τη δημιουργία οποιασδήποτε παράταξης ή παρασυναγωγής που πιθανόν κυοφορείται. 

Κατακόμβη Κορίνθου