.

.

Δός μας,

Τίμιε Πρόδρομε, φωνή συ που υπήρξες η φωνή του Λόγου. Δος μας την αυγή εσύ που είσαι το λυχνάρι του θεϊκού φωτός. Βάλε σήμερα τα λόγια μας σε σωστό δρόμο, εσύ που υπήρξες ο Πρόδρομος του Θεού Λόγου. Δεν θέλουμε να σε εγκωμιάσουμε με τα δικά μας λόγια, επειδή τα λόγια μας δεν έχουν μεγαλοπρέπεια και τιμή. Όσοι θα θελήσουν να σε στεφανώσουν με τα εγκώμιά τους, ασφαλώς θα πετύχουν κάτι πολύ πιό μικρό από την αξία σου. Λοιπόν να σιγήσω και να μη προσπαθήσω να διακηρύξω την ευγνωμοσύνη μου και τον θαυμασμό μου, επειδή υπάρχει ο κίνδυνος να μη πετύχω ένα εγκώμιο, άξιο του προσώπου σου;

Εκείνος όμως που θα σιωπήσει, πηγαίνει με τη μερίδα των αχαρίστων, γιατί δεν προσπαθεί με όλη του τη δύναμη να εγκωμιάσει τον ευεργέτη του. Γι’ αυτό, όλο και πιό πολύ σου ζητάμε να συμμαχήσεις μαζί μας και σε παρακαλούμε να ελευθερώσεις τη γλώσσα μας από την αδυναμία, που την κρατάει δεμένη, όπως και τότε κατάργησες, με τη σύλληψη και γέννησή σου, τη σιωπή του πατέρα σου του Ζαχαρία.

Άγιος Σωφρόνιος Ιεροσολύμων

Ὁ ἀπόκρυφος συμβολισμός σέ τοιχογραφίες τῆς Pfizer


καὶ φῶς λύχνου οὐ μὴ φανῇ ἐν σοὶ ἔτι, καὶ φωνὴ νυμφίου καὶ νύμφης οὐ μὴ ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι· ὅτι οἱ ἔμποροί σου ἦσαν οἱ μεγιστᾶνες τῆς γῆς, ὅτι ἐν τῇ φαρμακείᾳ σου ἐπλανήθησαν πάντα τὰ ἔθνη 
Και φως λύχνου δεν θα φανή εις τα χαλάσματά σου και χαρμόσυνος φωνή νυμφίου και νύμφης δεν θα ακουσθή στον τόπον σου. Διότι οι άπληστοι έμποροί σου, οι πλουτοκράται και εκμεταλευταί, ήσαν οι κύριοι και οι δυνάσται της οικουμένης· διότι με τα μαγικά σου φάρμακα και τας αμαρτωλάς γοητείας σου επλανήθησαν και παρεσύρθησαν εις την εξαχρείωσιν όλα τα έθνη. (Ἀποκάλυψις 18:23)


Η τοιχογραφία της Pfizer που δημιουργήθηκε το 1960 εκτίθεται μόνιμα στο λόμπι της παγκόσμιας έδρας της Pfizer στη Νέα Υόρκη. Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή, η τοιχογραφία απεικονίζει την Ιστορία της Ιατρικής. Το έργο τέχνης είναι γεμάτο με αποκρυφιστικά σύμβολα και ενοχλητικά προγνωστικό προγραμματισμό. 

Αυτό είναι ένα από τα αμέτρητα παραδείγματα των παγκόσμιων δυνάμεων του Εωσφόρου που αποκαλύπτουν ανοιχτά τις προθέσεις τους χρησιμοποιώντας σύμβολα και προγνωστικό προγραμματισμό ενώ πλασάρουν και επιβάλλουν το «ασφαλές και αποτελεσματικό» δηλητήριο της Pfizer στον ανυποψίαστο (εξαπατημένο) πληθυσμό παγκοσμίως.

Οι παρακάτω φωτογραφίες είναι μόνο μερικά παραδείγματα, η τοιχογραφία είναι κυριολεκτικά γεμάτη με Εωσφορικούς συμβολισμούς:

Ώρος ο γιος του Όσιρι, αναπαράσταση του Αντίχριστου γιου του ΣατανάΟ Πανόπτης οφθαλμός 


Σταυρός με το αιγυπτιακό Ankh, 


σύμβολο που χρησιμοποιείται στους σταυρούς του Σατανά και του Λεβιάθαν (Ο Λεβιάθαν είναι ένα φίδι και σύμβολο των εχθρών του Ισραήλ, που θα σκοτωθούν από τον Θεό. Ησαΐας 27:1) 

Ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐπάξει ὁ Θεὸς τὴν μάχαιραν τὴν ἁγίαν καὶ τὴν μεγάλην καὶ τὴν ἰσχυρὰν ἐπὶ τὸν δράκοντα ὄφιν φεύγοντα, ἐπὶ τὸν δράκοντα ὄφιν σκολιὸν καὶ ἀνελεῖ τὸν δράκοντα.

Κατά την μεγάλην και επίσημον εκείνην ημέραν της κρίσεως ο Θεός θα καταφέρη την μάχαιράν του την αγίαν, την μεγάλην και ισχυράν, εναντίον του μεγάλου όφεως, ο οποίος φεύγει με ταχύτητα· εναντίον του δράκοντας αυτού του πανούργου και διεστραμμένου. Και ο Κύριος θα φονεύση τον μεγάλον αυτόν δράκοντα.( Ἠσαΐας 27: 1 ) 

Κοιτάξτε, εδώ είναι ο κορώνεις! 


Η τοιχογραφία Pfizer δημιουργήθηκε το 1960. «Οι επιστήμονες εντόπισαν για πρώτη φορά έναν ανθρώπινο κορωνοϊό το 1965… Αργότερα εκείνη τη δεκαετία, οι ερευνητές βρήκαν μια ομάδα παρόμοιων ιών ανθρώπων και ζώων και τους ονόμασαν από την εμφάνισή τους που μοιάζει με στέμμα»: Coronavirus History 

Τι «προφητική» τοιχογραφία! 


Πινακίδες κυκλοφορίας σ᾿αυτοκίνητα εργαζομένων της Pfizer. Τίποτα το αξιοπερίεργο :Δεῖτε καί τό βίντεο :