.

.

Δός μας,

Τίμιε Πρόδρομε, φωνή συ που υπήρξες η φωνή του Λόγου. Δος μας την αυγή εσύ που είσαι το λυχνάρι του θεϊκού φωτός. Βάλε σήμερα τα λόγια μας σε σωστό δρόμο, εσύ που υπήρξες ο Πρόδρομος του Θεού Λόγου. Δεν θέλουμε να σε εγκωμιάσουμε με τα δικά μας λόγια, επειδή τα λόγια μας δεν έχουν μεγαλοπρέπεια και τιμή. Όσοι θα θελήσουν να σε στεφανώσουν με τα εγκώμιά τους, ασφαλώς θα πετύχουν κάτι πολύ πιό μικρό από την αξία σου. Λοιπόν να σιγήσω και να μη προσπαθήσω να διακηρύξω την ευγνωμοσύνη μου και τον θαυμασμό μου, επειδή υπάρχει ο κίνδυνος να μη πετύχω ένα εγκώμιο, άξιο του προσώπου σου;

Εκείνος όμως που θα σιωπήσει, πηγαίνει με τη μερίδα των αχαρίστων, γιατί δεν προσπαθεί με όλη του τη δύναμη να εγκωμιάσει τον ευεργέτη του. Γι’ αυτό, όλο και πιό πολύ σου ζητάμε να συμμαχήσεις μαζί μας και σε παρακαλούμε να ελευθερώσεις τη γλώσσα μας από την αδυναμία, που την κρατάει δεμένη, όπως και τότε κατάργησες, με τη σύλληψη και γέννησή σου, τη σιωπή του πατέρα σου του Ζαχαρία.

Άγιος Σωφρόνιος Ιεροσολύμων

Ψευδεπίσκοποι -τύπου Πειραιώς Σεραφείμ- παραπλανούν τους πιστούς, ώστε να μένουν σε κοινωνία με τους αιρετικούς και τον κ. Βαρθολομαίο!
Τὴν διακοινωνία και τὴν ἐπίσημη ἀναγνώριση ἐκκλησιαστικότητος στὶς αἱρέσεις τὰ βεβαιώνουν καὶ οἱ συνεργάτες του στὴν Μητρόπολη (ὅπως ὁ π. Παῦλος καὶ π. Ματθαῖος), ἀλλὰ καὶ οἱ συναγωνιστές του στὸν ἀντι-Οἰκουμενιστικὸ ἀγώνα (π. Θ. Ζήσης, π. Γ. Μεταλληνός, π. Σ. Σαράντος, κ. Δ. Τσελεγγίδης κ.ἄ.).
Ὁπότε, ἐπίσημα πλέον ὁ κ. Σεραφεὶμ κατατάσσει τὸν ἑαυτό του στὸν χῶρο τῶν ψευδεπισκόπων! ἀποδεικνύοντας ὅτι τόσα χρόνια ...κοροϊδεύει τὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ!

Ἂς τὸν χαίρονται, ὅσοι κατὰ καιροὺς μᾶς κατηγοροῦσαν ὅτι ἀδικοῦμε τὸν Μητροπολίτη Πειραιῶς!

Ἀναδημοσιεύουμε τὴν σχετικὴ ἀνάρτηση:

Με αφορμή την Επιστολή στο ιστολόγιο "Ο Παιδαγωγός": 
ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΤΕ κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ;

Διαβάστε τι λέει ο π. Γεώργιος Μεταλληνός και θα καταλάβετε!


Ἀσφαλῶς, ὄχι μόνο οἱ λέξεις ἔχουν χάσει τὸ νόημά τους, ἀλλὰ καὶ οἱ συνειδήσεις τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἀνδρῶν, ἔχουν χάσει (μερικῶς τουλάχιστον) τὴν δυνατότητα διάκρισης καλοῦ καὶ κακοῦ, τὴν πνευματικὴ ἐκείνη διαύγεια, ποὺ θὰ τοὺς βοηθοῦσε νὰ καθοδηγοῦν Εὐαγγελικὰ τὸ Ποίμνιο. Ἄλλα λέγουν τὴν μιὰ στιγμή, κι ἄλλα τὴν ἄλλη. Ἄλλα λέγουν κι ἄλλα κάνουν.
Καὶ ἐπὶ τοῦ προκειμένου. Ὁ π. Γεώργιος γράφει πρὶν ἀπὸ δέκα χρόνια, ὅτι ὑπάρχουν Οἰκουμενιστὲς Ἐπίσκοποι, ποὺ κατασπαράσσουν τὸ Ποίμνιο! Κι ὅμως· ἀντὶ νὰ τοὺς κατονομάσει καὶ νὰ βροντοφωνάξει, καὶ νὰ προτρέψει τοὺς πιστοὺς τὴν ἀπομάκρυνση ἀπὸ αὐτούς, κοινωνεῖ μὲ τοὺς λύκους, τὴν φονικὴ λύσσα τῶν ὁποίων καταγγέλλει!
Διδάσκει ὅτι «ὅταν ἀναγνωρίζουμε τὸν Πάπα καὶ τὸνπροσφωνοῦμε Ἐπίσκοπο τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ»συμμαχοῦμε, «παίρνουμε τὸν Διάβολο», κι ὅμως, ὁ π. Γεώργιος (καὶ ὁ μητροπ. Πειραιῶς, ἀλλὰ καὶ ὅλοι οἱ ἀντι-Οἰκουμενιστές)κοινωνεῖ μὲ τὸν Ζηζιούλα καὶ τὸν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο (καὶ τὸν κάθε Ζηζιούλα) ποὺ κάνει ἀκριβῶς αὐτό:
ἀναγνωρίζει τὸν Πάπα, συμμαχεῖ καὶ παίρνει τὸν …Διάβολο!!! (κατὰ τὸν π. Γεώργιο).

Κι ὁ Πειραιῶς κ. Σεραφείμ, τὴν σημερινὴ ΕΠΙΣΤΟΛΗ τοῦ ὁποίου δημοσιεύουμε, πράττει παρομοίως. Συγκεκριμένα· ὁ κ. Σεραφείμ, ἔστειλε στοὺς διαχειριστὲς τοῦ ἱστολογίου «Ὁ Παιδαγωγός» μιὰ Ἐπιστολή (ποὺ δὲν θὰ χαρακτηρίσουμε, οὔτε θὰ ἀπαντήσουμε ἐμεῖς γι’ αὐτοὺς ἐπὶ τῆς οὐσίας), στὴν ὁποία 
ἀποκαλύπτει τὶς διαθέσεις τῆς καρδίας του καὶ συνιστᾶ καὶ τὰ ἑξῆς
ἀποτρεπτικὰ τῆς Ἀποτειχίσεως στὸ ἱστολόγιο «Ὁ Παιδαγωγός», ποὺ τελευταῖα τόλμησε νὰ ὑπενθυμίσει τὴν Ἁγιοπατερικὴ Παράδοση στὸ θέμα τῆς Διακοπῆς Μνημοσύνου τῶν αἱρετιζόντων:
Δὲν «θά ἔπρεπε νά εὔχεσθε (τοὺς προτρέπει) τήνδιακοπή τοῦ μνημοσύνου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη, πού ἀσφαλῶς θά ἐπισυμβεῖ ἐάν διαβῆ τόν “Ρουβίκωνα” τῆς intercommunion μέ τήν αἵρεσι ἤ τῆς ἀποδόσεωςσυνοδικῶς ἐκκλησιαστικότητος σέ αὐτήν».
Καλά, δὲ ἄκουσε ποτὲ ὁ κ. Σεραφείμ (ἂν καὶ συναναστρέφεται τοὺς πατέρες τῆς «Συνάξεως» τῆς Γατζέας) ὅτι ἔχουν τοποθετηθεῖ δημόσια ἐδῶ καὶ μιὰ δεκαετία ὡς πρὸς τὸ θέμα τῆςδιακοινωνίας (intercommunion), ἀποκαλύπτοντας ὅτι ὁ Πατριάρχης καὶ ἡ παρεούλα του (τῶν Οἰκουμενιστῶν Ἐπισκόπων καὶ θεολόγων) τελοῦν τὴν διακοινωνία ἐδῶ καὶ δεκαετίες; Ὅτι ἡ ἀπόδοση ἐκκλησιαστικότητος στὸν Παπισμὸεἶναι γεγονός, ἀφοῦ συνέρχονται ἡ μία Σύνοδος μετὰ τὴν ἄλλη, ἡ μία Ἱεραρχία μετὰ τὴν ἄλλη, καὶ καμία δὲν ἀσχολεῖται μὲ τὴν καταδίκη τῆς Παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἀλλὰ ὅλες τὸν ἀποδέχονται …σιωποῦσες, καὶ μάλιστα κατὰ τριαντάδες οἱ Ἐπίσκοποι ὑποδέχονται τὸν ἡγέτη τῆς Παναιρέσεως πατριάρχη Βαρθολομαῖο (ὅπως καὶ τὴν φατρία του) κραυγάζοντες «Εὐλογημένος ὁ Ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου»; Δεῖτε ὅτι, αὐτὸ ἀκριβῶς καυτηριάζει στὶς ὁμιλίες του (ποὺ παρακάτω θὰ διαβάσετε) ὁ π. Γεώργιος Μεταλληνός.
Ἀλλὰ ὁ κ. Σεραφεὶμ «οὐκ ἠβουλήθη συνιέναι»!
Παραθέτουμε τὴν ἀνάρτηση τοῦ ἱστολογίου «Ὁ Παιδαγωγός» μὲ τὴν ἐπιστολὴ τοῦ κ. Σεραφείμ, καὶ στὴ συνέχεια τὰ σχετικὰ ἀποσπάσματα ἀπὸ τὶς ὁμιλίες τοῦ π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ.

Από το ιστολόγιο- Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός"
Η απάντηση του μητροπολίτου Πειραιώς στην ανάρτηση μας.

Λάβαμε σήμερα επιστολή - απάντηση του μητροπολίτου Πειραιώς Σεραφείμ, σε ανάρτηση μας (που περιέχει αναφορές εις βάρος του). 

Την ανάρτηση μας την είχαμε κοινοποιήσει στην μητρόπολη Πειραιώς, με την δέσμευση να δημοσιεύσουμε την απάντηση τους, αν θελήσουν να απαντήσουν. 
Για να έχετε ολοκληρωμένη εικόνα του τι δημοσιεύσαμε, την ανάρτηση μας μπορείτε να διαβάσετε εδώ

Δημοσιεύουμε άμεσα την απάντηση του μητροπολίτη (και προσεχώς θα την σχολιάσουμε)
Ιστολόγιο- Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
᾿Ακτὴ Θεμιστοκλέους 190
185 39 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ
Email: impireos@hotmail.com
Τηλ. 210 4514833
Fax 210 4518476

᾿Αριθμ. Πρωτ. 1420 ᾿Εν Πειραιεῖ τῇ 18ῃ Δεκεμβρίου 2015

Πρός Τό
Ἱστολόγιον
Ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ

Ἐλλογιμώτατοι,


Ἀνέγνωσα τό ἐπικριτικό γιά τήν ἐλαχιστότητά μου δημοσίευμά Σας καί ὀφείλω ἀπαντώντας πρός χάρι τῶν ἀναγνωστῶν Σας καί γιά νά μήν εὐτελίζεται τό Ἐπισκοπικό διακόνημα, νά ἀναφέρω μερικά στοιχεῖα πού θέλω νά πιστεύω ὅτι παρασιωπήσατε ἐξ ἀγνοίας. 
Ἐδῶ βέβαια ἐγείρεται τό κανονικό θέμα γιά τήν Ἐλλογιμότητά Σας, ὅτι παρεβιάσατε τήν ὑπό τοῦ Κυρίου μας κανονική δικονομία ἐγκλίσεως ἁμαρτάνοντος ἀδελφοῦ καί σπεύσατε νά μέ ἐγκαλέσετε ἐνώπιον τῶν ἀδελφῶν Χριστιανῶν χωρίς προηγουμένως νά μοῦ ὑποβάλλετε τό «κατηγορητήριο» Σας διά νά ἀπαντήσω ἐπ’ αὐτοῦ καί τοιουτοτρόπως οἱ ἀναγνῶστες Σας νά ἔχουν τήν δυνατότητα νά σχηματίσουν τήν ἀντίληψή τους, λαμβάνοντας ὑπ’ ὄψι καί τήν δική μου θέση.
Ἀγνοήσατε στό ἐπικριτικό Σας ἄρθρο ὅτι ὁμιλήσας κατά τοῦ διεθνοῦς Σιωνισμοῦ ἐδέχθην καταιγισμόν ὕβρεων καί ἐπικρίσεων ἀπό τόν τότε Κυβερνητικόν Ἐκπρόσωπον ὑπουργόν κ. Πεταλωτήν καί τήν Βουλευτή τῆς Νέας Δημοκρατίας κ. Ντόραν Μπακογιάννη, οἱ ὁποίοι ζητοῦσαν τήν ποινική μου καταδίωξη καθώς καί ἀπό τό Παγκόσμιο Ἑβραϊκό Κογκρέσο τῶν ΗΠΑ καί τό Εὐρωπαϊκό Ραββινικό Συμβούλιο, οἱ ὁποίοι ζητοῦσαν τήν ἀποπομπή μου ἀπό τήν Ἐκκλησίαστική μου θέσι. Μάλιστα ὁ τότε Ἀντιπρόεδρος τοῦ Ἰσραήλ κ. Λίμπερμαν ἐπεσκέφθη τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυμον ζητῶν τήν ἀπομακρυνσί μου ἐκ τῆς Σεπτῆς Ἱεραρχίας καί ἀναφέρων ὅτι εἰς τό κράτος τοῦ Ἰσραήλ εἶμαι persona non grata.
Persona non grata ὅμως εἶμαι καί εἰς τήν γείτονα Τουρκία ὅπου ἡ Διεύθυνσι Θρησκευτικῶν Ὑποθέσεων μέ χαρακτήρισε ἔτσι ἐπειδή ὁμιλῶ καί γράφω δημόσια ἐναντίον τοῦ Ἰσλάμ ὡς ἀνθρωποπαθοῦς καταστροφικῆς λατρείας ἀσύμβατης μέ τό Εὐρωπαϊκό κεκτημένο μέ προφανῆ κίνδυνο γιά τήν σωματική μου ἀκεραιότητα καί διότι προσέφυγα στήν Ὁλομέλεια τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας κατά τῆς ἀνεγέρσεως Ἰσλαμικοῦ τεμένους στήν Ἀθήνα. Μπορεῖτε νά ἀναγνώσετε στό διαδίκτυο τήν νομική κονιορτοποίησι τῆς ἀπορριπτικῆς ἀποφάσεως τῆς Ὁλομελείας τοῦ ΣτΕ τῆς αἰτήσεώς μου πού συνέταξα καί πού οὐδείς τόλμησε νά ἀντικρούσει. 
Θέλω νά πιστεύω ὅτι δέν μπορεῖ νά χαρακτηρισθῆ ὡς ἐμπαιγμός τοῦ λαοῦ ἡ προσφυγή μου ἐνώπιον τοῦ ΣτΕ κατά τοῦ ψευδεπιγράφου Τεκτονικοῦ Ἱδρύματος καί τῆς Μασωνίας τήν ὁποία δημοσίως ἔχω στηλιτεύσει ὡς παγανιστικό, ἀποκρυφιστικό καί σατανιστικό θρήσκευμα. Ἡ ὑπόθεσι ἐξεδικάσθη ὑπό τοῦ Δ΄ Τμήματος τοῦ ΣτΕ καί ἀναμένεται ἡ ἔκδοσι τῆς σχετικῆς Ἀποφάσεως. 
Στήν κρίσι Σας δέν ἐλήφθησαν ὑπ’ ὄψιν οὔτε οἱ καταμηνύσεις μου ὑπό τῶν λεγομένων ὁμοφυλοφιλικῶν ἀκτιβιστικῶν ὀργανώσεων τοῦ Σιωνιστικοῦ Ἱδρύματος Open Society τοῦ GeorgeSoros.
Παρέλκει βέβαια νά καταθέσω στήν ἀγάπη τῶν ἀναγνωστῶν Σας ὅτι οἱ ἐνστάσεις καί αἰτιάσεις πού κατά καιρούς ἀναφέρω γιά ἐκκλησιαστικά θέματα κρίνουν κανονικῶς καί θεολογικῶς θέσεις καί ἀπόψεις καί γνῶμες ἀλλά δέν ἔχω ἐκ τῶν Ἱερῶν Κανόνων τήν ἁρμοδιότητα νά ἀνάγομαι καί νά αὐτοανακηρύσσομαι σέ δωδεκαμελές Συνοδικό Δικαστήριο γιά νά κρίνω καί νά καταδικάζω συνεπισκόπους μου, ἔργο τό ὁποῖο ἡ Ἐκκλησία ἐν Συνόδῳ μόνο μπορεῖ νά ἐπιτελέση. Ἐπί πλέον κανόνες κοινωνικοί ὁρίζουν ὅτι στήν ὀνομαστική ἑορτή δέν ὑπάρχουν προσκλήσεις συνεπῶς ἡ καλή προαίρεση τῶν ἀδελφῶν Ἀρχιερέων τούς ὁδήγησε συλλειτουργούς διά νά τιμηθῆ ὁ Ἅγιος Ἱερομάρτυρς Σεραφείμ ἐπίσκοπος Φαναρίου στόν Πειραιᾶ καί καθηκόντως γιά τούς ἴδιους λόγους ἀνταποδίδω τήν ἐπίσκεψι εἰς τά ὀνομαστήριά των. Ποῦ τό μεμπτόν;
Τέλος δέν ἔχω ποτέ συμμετάσχει σέ οἰκουμενιστική ἐκδήλωση καί δέν γνωρίζω ὅτι τυγχάνω «ἐκ τῶν ἡγετῶν» τοῦ ἀντιοικουμενιστικοῦ ἀγῶνος ἐπιτελῶν τό καθῆκον μου καί μόνον. Ἄλλωστε ἐκ τῆς διακονίας κάθε Ἐπίσκοπος ὀφείλει νά ἀντιμετωπίζει κριτικῶς καί μέ ἐκκλησιολογικά κριτήρια τάς σχέσεις μετά τῶν ἑτεροδόξων καί τῶν ἀλλοπίστων καί αὐτό καλεῖται καθῆκον καί ὄχι ἀντιοικουμενιστικός ἀγών.
Νά γιατί Σᾶς εἶπα ὅτι παραβιάσατε τήν δικονομική τάξι τοῦ Κυρίου καί κατά ταῦτα μέ ἀδικήσατε. Θά ἔπρεπε γονυκλινῶς νά προσεύχεσθε νά ἐπανεύρη ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος τό ὀρθόδοξο κριτήριό του καί ὄχι νά εὔχεσθε τήν διακοπή τοῦ μνημοσύνου του πού ἀσφαλῶς θά ἐπισυμβεῖ ἐάν διαβῆ τόν «Ρουβίκωνα» τῆς intercommunio μέ τήν αἵρεσι ἤ τῆς ἀποδόσεως συνοδικῶς ἐκκλησιαστικότητος σέ αὐτήν.
Εὐχόμενος εἰλικρινῶς ὁ Πανάγιος Θεός νά Σᾶς φωτίσει νά ἐπανεύρετε τήν ὀρθή ἐκκλησιολογική Σας θέση διατελῶ,

Μεθ’ ἑορτίων εὐχῶν
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ