.

.

Δός μας,

Τίμιε Πρόδρομε, φωνή συ που υπήρξες η φωνή του Λόγου. Δος μας την αυγή εσύ που είσαι το λυχνάρι του θεϊκού φωτός. Βάλε σήμερα τα λόγια μας σε σωστό δρόμο, εσύ που υπήρξες ο Πρόδρομος του Θεού Λόγου. Δεν θέλουμε να σε εγκωμιάσουμε με τα δικά μας λόγια, επειδή τα λόγια μας δεν έχουν μεγαλοπρέπεια και τιμή. Όσοι θα θελήσουν να σε στεφανώσουν με τα εγκώμιά τους, ασφαλώς θα πετύχουν κάτι πολύ πιό μικρό από την αξία σου. Λοιπόν να σιγήσω και να μη προσπαθήσω να διακηρύξω την ευγνωμοσύνη μου και τον θαυμασμό μου, επειδή υπάρχει ο κίνδυνος να μη πετύχω ένα εγκώμιο, άξιο του προσώπου σου;

Εκείνος όμως που θα σιωπήσει, πηγαίνει με τη μερίδα των αχαρίστων, γιατί δεν προσπαθεί με όλη του τη δύναμη να εγκωμιάσει τον ευεργέτη του. Γι’ αυτό, όλο και πιό πολύ σου ζητάμε να συμμαχήσεις μαζί μας και σε παρακαλούμε να ελευθερώσεις τη γλώσσα μας από την αδυναμία, που την κρατάει δεμένη, όπως και τότε κατάργησες, με τη σύλληψη και γέννησή σου, τη σιωπή του πατέρα σου του Ζαχαρία.

Άγιος Σωφρόνιος Ιεροσολύμων

Κάθε μέρα οι Οικουμενιστές «προοδεύουν»(!) και οι Ορθόδοξοι συμβιβάζονται και αφομοιώνονται. Οι δε αντι-Οικουμενιστές συνεχίζουν τον χαρτοπόλεμο!Μᾶς ἐστάλησαν δυὸ φωτογραφίες ἀπὸ τὰ νέα …κατορθώματα τῶν «ὀρθοδόξων» ἱερωμένων, ποὺ μιμοῦνται μὲ τὸ παραπάνω τὸν Ἐπίσκοπό τους, ποὺ ἐδῶ "ἁγιάζει" καὶ "ἁγιάζεται" ἀπὸ αἱρετικό!


Πρόκειται γιὰ μιά πρόσφατη «τελετή» ἁγιασμοῦ. Ἐδῶ, λοιπόν, οἱ «ὀρθόδοξοι» ἱερεῖς, γιὰ νὰ δείξουν τὴν «ἑνότητά» τους μὲ τοὺς ἄλλους αἱρετικοὺς ποὺ εἶναι παρόντες, «παρασκευάζουν» ἀπὸ κοινοῦ τὸ νερὸ τοῦ ἁγιασμοῦ. Στὴν παραπάνω -πρώτη- εἰκόνα ἦρθε ἡ σειρὰ τῆς αἱρετικῆς κυρίας τῆς «παρέας» νὰ ρίξει νερό -μὲ εἰδικὸ δοχεῖο- γιὰ νὰ γεμίσει τὴν μικρή Κολυμβήθρα!


Στὴν δεύτερη εἰκόνα, ἀφοῦ «ἁγιάστηκε» τὸ νερό, μὲ τὴν παρουσία τῶν αἱρετικῶν, ὁ «ὀρθόδοξος» ἱερέας π. Κων/νος Μύρων, προσκαλεῖ τοὺς αἱρετικοὺς νὰ πάρουν «ἁγιασμό»! Στὴν φωτογραφία ἡ στιγμὴ ποὺ ἀνοίγει τὴν κάνουλα γιὰ νὰ πάρουν «ἁγιασμό» οἱ …Καρδινάλιοι!
Τὸ πρόσωπο ποὺ μᾶς ἔστειλε τὶς φωτογραφίες μᾶς διαβεβαίωσε ὅτι αὐτὸ τὸ περιστατικὸ δὲν εἶναι μοναδικό, ἀλλὰ ὑπάρχουν πολλὰ παρόμοια, μερικὰ δὲ ὄχι μόνο σὲ Ἀκολουθία Ἁγιασμοῦ, ἀλλὰ καὶ ἄλλων μυστηρίων!

Αὐτὰ κ. Σεραφεὶμ Πειραιῶς δὲν εἶναι intercommunion; Δηλώσατε πολλάκις δημοσίως ὅτι, ἂν ὑπάρξει διακοινωνία (intercommunion) θὰ διακόψετε τὴν μνημόνευση τοῦ Πατριάρχη. Παρὰ ὅσα ἔγιναν καὶ γίνονται, ἐσεῖς κοινωνεῖτε μαζί του. Κι ὄχι μόνο κοινωνεῖτε, ἀλλὰ τοῦ στέλνετε καὶ τὸ πορτραῖτο του γιὰ δῶρο στὸ Φαναάρι!


Νὰ δοῦμε, τώρα, τί θὰ πεῖτε; Ἀσφαλῶς τίποτα! Ἀλλὰ θὰ «διατάξετε» τὸν π. Ἄγγελο καὶ τὸν π. Παῦλο, νὰ γράψουν ἕνα αὐστηρὸ χαρτοπολεμικὸ κείμενο (ἀμορτισέρ, γιὰ τὴν ἀπόσβεση τῶν κραδασμῶν), γιὰ νὰ διασκεδάσετε τὶς κακὲς ἐντυπώσεις!

Καὶ οἱ ὀπαδοί σας θὰ χειροκροτήσουν τοὺς ἀγῶνες σας ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδοξίας!