.

.

Δός μας,

Τίμιε Πρόδρομε, φωνή συ που υπήρξες η φωνή του Λόγου. Δος μας την αυγή εσύ που είσαι το λυχνάρι του θεϊκού φωτός. Βάλε σήμερα τα λόγια μας σε σωστό δρόμο, εσύ που υπήρξες ο Πρόδρομος του Θεού Λόγου. Δεν θέλουμε να σε εγκωμιάσουμε με τα δικά μας λόγια, επειδή τα λόγια μας δεν έχουν μεγαλοπρέπεια και τιμή. Όσοι θα θελήσουν να σε στεφανώσουν με τα εγκώμιά τους, ασφαλώς θα πετύχουν κάτι πολύ πιό μικρό από την αξία σου. Λοιπόν να σιγήσω και να μη προσπαθήσω να διακηρύξω την ευγνωμοσύνη μου και τον θαυμασμό μου, επειδή υπάρχει ο κίνδυνος να μη πετύχω ένα εγκώμιο, άξιο του προσώπου σου;

Εκείνος όμως που θα σιωπήσει, πηγαίνει με τη μερίδα των αχαρίστων, γιατί δεν προσπαθεί με όλη του τη δύναμη να εγκωμιάσει τον ευεργέτη του. Γι’ αυτό, όλο και πιό πολύ σου ζητάμε να συμμαχήσεις μαζί μας και σε παρακαλούμε να ελευθερώσεις τη γλώσσα μας από την αδυναμία, που την κρατάει δεμένη, όπως και τότε κατάργησες, με τη σύλληψη και γέννησή σου, τη σιωπή του πατέρα σου του Ζαχαρία.

Άγιος Σωφρόνιος Ιεροσολύμων

Γιόγκα: Μύθοι καὶ ἀλήθειες (Ἀποκαλυπτικὸ ἄρθρο)Πρὶν ἀπὸ 25 χρόνια περίπου ἡ γιόγκα ἦταν ἄγνωστη στὴν Ἑλλάδα. Σήμερα διαφημίζεται παντοῦ. Ἐφημερίδες, περιοδικὰ μεγάλης κυκλοφορίας καὶ πολλὰ βιβλία προσπαθοῦν νὰ τὴν «περάσουν» στὸν κόσμο, ἐνῶ ὑπάρχουν καὶ πολλὲς σχετικὲς ὀργανώσεις καὶ σχολές. Τὰ περισσότερα γυμναστήρια, σὲ κάθε σχεδὸν συνοικία, ἔχουν καὶ ἕνα τμῆμα γιόγκα. Προσπαθοῦν νὰ τὴν εἰσαγάγουν ἀκόμα καὶ στὰ νοσοκομεῖα καὶ στὴν ἐκπαίδευση! Φαίνεται ὅτι αὐτὸ τὸ σύστημα κάνει γιὰ ὅλα, πὼς εἶναι μία πανάκεια!

Είναι ὅμως ἔτσι τὰ πράγματα; Μόνο κάποιος ποὺ ἔχει προσωπικὴ ἐμπειρία, μπορεῖ νὰ ξέρει. Ἐμεῖς σήμερα θὰ τολμήσουμε μία κριτική, λέγοντας πράγματα ποὺ κρύβονται.[1] Γιατί εμεις γνωρίζουμε τὰ πράγματα ἀπὸ «μέσα». Κάποιοι ἀπὸ μᾶς ἤμασταν μαθητές, ὀπαδοί, φίλοι, τρώγαμε μαζί, συζητούσαμε καὶ παρακολουθούσαμε τὶς σχετικὲς ὁμιλίες καὶ τὰ σεμινάρια τότε, στὴν ἀρχή, γύρω στὸ 1980. Ξέρουμε πολλὰ περισσότερα ἀπὸ τοὺς σημερινοὺς μαθητές.
Ξέρουμε γνωστοὺς ποὺ τρελάθηκαν ἀπὸ τὴν μακροχρόνια ἐξάσκηση αὐτῶν τῶν «τεχνικῶν», ἀλλὰ και κάποιον ποὺ αὐτοκτόνησε.[2] Ξέρουμε ὅλα τὰ ψέματα ποὺ λένε καὶ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο συνεχῶς διαστρέφουν τὴν πραγματικότητα καὶ παραπληροφοροῦν. Ἂς πάρουμε λοιπὸν...
τὰ πράγματα μὲ τὴ σειρά:

ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Από τὴ μία λένε ὅτι δὲν εἶναι κερδοσκοπικὰ σωματεῖα, ἀπὸ τὴν ἄλλη ὅμως ὀργανώνουν σεμινάρια, ποὺ γιὰ νὰ συμμετάσχεις πρέπει νὰ πληρώσεις τεράστια ποσά. Στὴν πραγματικότητα τίποτα δὲν δίνεται δωρεάν. Εἶναι μία καλοστημένη ἐμπορικὴ ἐπιχείρηση ποὺ πουλάει «φιλοσοφία», «κοσμοθεωρία», «ὑπαρξιακὴ ἀναζήτηση», «αὐτογνωσία», «ψυχολογικὴ ὑποστήριξη» καὶ ὅ,τι παραπλήσιο θέλετε.

Η ΓΙΟΓΚΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Λένε ὅτι ἡ γιόγκα εἶναι ἐπιστήμη καὶ χρησιμοποιοῦν ἐπιστημονικὴ ὁρολογία, γιὰ νὰ «ψήσουν» τοὺς ἀνυποψίαστους. Πῶς εἶναι ὅμως δυνατὸ νὰ ὀνομάζεις ἐπιστήμη ἕνα σύστημα ποὺ ἀσχολεῖται μὲ μεταφυσικὲς ἔννοιες (ὅπως ἡ ὕπαρξη ψυχῆς, ἡ ὕπαρξη Θεοῦ, ἡ ζωὴ μετὰ τὸ θάνατο καὶ ἡ μετεμψύχωση) καὶ πού ἀποκαλύφθηκε στοὺς ἀνθρώπους ἀπὸ τὸν «θεὸ» Κρίσνα ὡς μία μορφὴ λατρείας, ὡς ἕνας δρόμος πού ὁδηγεῖ πρὸς αὐτόν;[3] Μήπως δὲν ψέλνουν στὸ κεντρικὸ ἄσραμ στὸ Μουνγκὺρ τῆς Ἰνδίας κάθε μέρα ἐπὶ μία ὥρα ἀποσπάσματα ἀπὸ τη Μπαγκαβὰτ Γκιτὰ (τὸ εὐαγγέλιο τοῦ Ἰνδουισμοῦ);

Ὁ ἴδιος ὁ Σατυανάντα (στὸν πρόλογο τοῦ βιβλίου του «ΑΣΑΝΑ, ΠΡΑΝΑΓΙΑΜΑ, ΜΟΥΝΤΡΑ, ΜΠΑΝΤΑ», σελ. 7) γράφει: «Σύμφωνα μὲ τὴν παράδοση καὶ τὶς γραφές, ἱδρυτὴς τῆς Γιόγκα, συμπεριλαμβανόμενων τῶν ἀσάνων, εἶναι ὁ Σίβα (σ.σ. πρόκειται γιὰ θεὸ τοῦ Ἰνδουισμοῦ μὲ τεράστιο πλῆθος ναῶν σὲ ὅλη τὴν Ἰνδία). Αὐτὸς δημιούργησε τὶς ἀσάνες καὶ τὶς δίδαξε στὴν πρώτη του μαθήτρια Παρβάτι», ἡ ὁποία, ὅπως ἐξηγεῖ πιὸ κάτω, «θεωρεῖται ἡ μητέρα ὁλόκληρου τοῦ σύμπαντος». 

Ἄρα καὶ ὁ ἴδιος ὁ Σατυανάντα παραδέχεται ὅτι ἡ Γιόγκα εἶναι θεϊκὸ δημιούργημα κι ὄχι ἀνθρώπινη ἐπιστήμη! Γιατί τότε μᾶς δουλεύουν; Γιατί ἁπλούστατα, ἂν ποῦν ἐξαρχῆς σὲ κάποιον Ἕλληνα ὅτι ὁ Σίβα εἶναι θεός, δὲν θὰ τὸ δεχτεῖ. Χρησιμοποιοῦν συνεπῶς τὸ ὄνομα τῆς ἐπιστήμης, γιὰ νὰ ρίξουν στάχτη στὰ μάτια μας. Πᾶνε σιγὰ-σιγὰ νὰ μᾶς κάνουν νὰ πιστέψουμε στὴν εἰδωλολατρία καὶ νὰ ἀρνηθοῦμε τὴ θεότητα τοῦ Χριστοῦ. Αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι δὲν εἶναι ἐπιστήμονες, ἀλλὰ Ἰνδουιστὲς μοναχοί, ἱεραπόστολοι μίας εἰδωλολατρικῆς θρησκείας.

Η ΑΠΟΚΡΥΨΗ ΤΩΝ ΤΕΡΑΣΤΙΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Λένε ὅτι ἡ γιόγκα μόνο ὠφέλειες ἔχει γιὰ τὴν ὑγεία. Ναί, ὅταν μένει κανεὶς στὰ ἀρχικὰ στάδια καὶ ἀσκεῖται λίγο, αἰσθάνεται μία εὐεξία, ὅπως ἀπὸ κάθε εἶδος γυμναστικῆς. Ὅταν ὅμως προχωρήσει βαθύτερα στὸν διαλογισμό, στὴν Κουνταλίνι Γιόγκα, τότε μπορεῖ νὰ τρελαθεῖ. Ἀκόμη καὶ ὁ ἴδιος ὁ γκουρού Σατυανάντα, ὁμολογεῖ ὅτι «πολλοὶ μαθητὲς ἔρχονται καὶ μοῦ λένε ὅτι ἔχουν πολλὰ σεξουαλικὰ προβλήματα ἀπὸ τότε ποὺ κάνουν Κουνταλίνι Γιόγκα»[4], ἐνῶ «μπορεῖ νὰ συμβεῖ καὶ ἀτύχημα καὶ ἴσως καταλήξετε σὲ ψυχιατρεῖο γιὰ λίγο καιρό».[5] 

Θυμᾶμαι χαρακτηριστικὰ ἐπίσης ὅτι οἱ διάφοροι ὑπνωτιστὲς ποὺ γνώρισα, δὲν ὑπνώτιζαν ποτὲ τὰ παιδιά τους ἢ τὸν ἑαυτό τους. Χρόνια πέρασαν γιὰ νὰ μοῦ ποῦν τὸν λόγο. Αὐτοὶ πού ὑπνωτίζονται (π.χ. μέντιουμ) παθαίνουν διάφορα ψυχολογικὰ (ὑστερία, ψυχολογικὲς διαταραχές, παράνοια). Ὑπάρχουν ἄλλωστε καὶ πανεπιστημιακὲς μελέτες ποὺ ἀποδεικνύουν ὅτι ἡ ὕπνωση καὶ μάλιστα ἡ τακτικὰ ἐπαναλαμβανόμενη εἶναι ἐξαιρετικὰ ἐπικίνδυνη!

Ακόμα καὶ οἱ ἀσάνες ὅμως εἶναι ἐπικίνδυνες. Αυτές οἱ «περίεργες» στάσεις τοῦ σώματος εἶναι ἔτσι σχεδιασμένες, ὥστε νὰ ἀσκοῦν πίεση στοὺς ἐνδοκρινεῖς ἀδένες, ἀλλάζοντας τὴν ὁρμονικὴ ἰσορροπία τοῦ ὀργανισμοῦ. Ὁποιοσδήποτε γιατρὸς θὰ σᾶς βεβαιώσει ὅτι οἱ ὁρμονικὲς διαταραχὲς εἶναι πολὺ ἐπικίνδυνο πράγμα. 

Μποροῦν νὰ προκαλέσουν ἀκουστικὲς καὶ ὀπτικὲς παραισθήσεις (ποὺ θὰ σᾶς τὰ ἑρμηνεύσουν ὡς πνευματικὰ γεγονότα, ὡς πνευματικὴ πρόοδο, γιὰ νὰ σᾶς ἀνοίξουν τὴν ὄρεξη) ἢ ἀκόμη καὶ καλπάζουσα μορφὴ καρκίνου, ἰδιαίτερα στὴν Κρίγια γιόγκα. Ἕνας δάσκαλος κάποιου φίλου, μαθητὴς τοῦ Παραχάμσα Γιογκανάντα, ποῦ ἔκανε Κρίγια γιόγκα πέθανε ἔτσι ἀκριβῶς. Δὲν λέω ὅτι αὐτὸ θὰ συμβεῖ στὸν καθένα ποὺ κάνει λίγες ἀσάνες ποῦ καὶ ποῦ, λέω ὅμως ὅτι παίζουμε ἐπικίνδυνα μὲ τὶς ὁρμόνες μας, ἐπειδὴ πιστέψαμε ἕνα παραμύθι. 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΥΣΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΟΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ἀσκούν ἐπιστημονικὰ μελετημένη ψυχολογικὴ χειραγώγηση, παραβιάζουν τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα, μετατρέπουν σταδιακά τούς ὀπαδούς τους σὲ ἄβουλους ἄμισθους ἐργάτες χωρὶς κανένα δικαίωμα. Τὸ μόνο τους «δικαίωμα» εἶναι νὰ ὑπηρετοῦν τὸν γκουρού Κοιτάξτε τί λέει ἡ Σουάμι Ἀτμανάντα γιὰ τὸ γκουρού τῆς Σατυανάντα: «Ὁ γκουρού μου μπορεῖ νὰ κάνει ὅ,τι θελήσει μὲ μένα, γιατί εἶμαι δική του… Δὲν προσέχω ἂν μὲ ἀγαπᾶ ἢ ὄχι, ἂν μὲ εὐλογεῖ ἢ ὄχι. Παρακαλῶ νὰ μὲ κατηγορεῖ, νὰ μὲ βλάπτει καὶ νὰ μὲ ἀπαρνιέται. Τὸν ζητῶ μόνο στὴν καρδιά μου» (=στὶς φαντασιώσεις της δηλαδή, στὴ διάρκεια τῆς αὐτοΰπνωσης ποὺ τὴ βάφτισαν διαλογισμό).[6] 

Καὶ αὐτὴ ἡ ψυχικὴ στάση προβάλλεται ἀπὸ τὴν ὀργάνωση ὡς παράδειγμα πρὸς μίμηση! Θὰ θέλατε τώρα ἐσεῖς τὸ παιδί σας νὰ φτάσει σὲ ἕνα τόσο… ἐξελιγμένο πνευματικὰ ἐπίπεδο; Γνωρίσαμε νέους ἀνθρώπους ποὺ παράτησαν τὶς σπουδὲς καὶ τὴν οἰκογένειά τους καὶ πῆγαν σὲ κάποιο ἄσραμ σὲ ἄλλη χώρα, ἀφιερώνοντας τὸν ἑαυτό τους στὴν ὑπηρεσία τοῦ γκουρού…

Στόχος τους ἡ δουλοποιηση τοῦ ἀτόμου. Ἴσως φαίνεται δύσκολο, ὅμως καὶ τὰ «μέσα» ποὺ διαθέτουν εἶναι ὕπουλα καὶ ἰσχυρά. Βασικὰ πάντως τὸ ὅλο σύστημα στηρίζεται σὲ δύο πυλῶνες: α) στὴ θεοποίηση τοῦ γκουρού (ὑποτάσσεται κανεὶς πιὸ εὔκολα σὲ ἕνα θεό, ὅποτε ὁ γκουρού προβάλλεται καὶ λατρεύεται ὡς ὑπεράνθρωπος μὲ φανταστικὲς δυνάμεις καὶ πολλὲς φορὲς ὡς «ζωντανὸς θεός»), β) στὴν τεχνική τοῦ διαλογισμοῦ, ποὺ εἶναι μία μορφὴ αὐτοΰπνωσης, ἕνα ἰσχυρὸ μέσο αὐθυποβολῆς. 

Ἂν ὁδηγηθεῖ κανεὶς νὰ αὐτοϋπνωτισθεῖ πάνω στὸ πρόσωπο τοῦ γκουροὺ (ὅπως γίνεται συχνὰ) θεωρώντας τον ὡς ζῶντα θεό, τότε σιγὰ-σιγά, θὰ τὸ πιστέψει, ἔστω κι ἂν δὲν τὸν ἔχει συναντήσει ποτὲ στὴ ζωή του. Μὲ τὸν ἴδιο τρόπο μποροῦν νὰ «φυτέψουν» στὸ μυαλό σου ὁποιαδήποτε φανταστικὴ πεποίθηση καὶ πλάνη καὶ ν’ ἀρχίσουν νὰ σὲ χειραγωγοῦν μέχρι τὴν πλήρη δουλοποίηση. Εὐτυχῶς ὅμως βέβαια δὲν τὰ καταφέρνουν μὲ ὅλους…

ΤΟ ΦΑΣΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΚΑΣΤΩΝ

Λέμε ὄχι στὸ σύστημα ποὺ ἐπέβαλαν οἱ γκουροὺ καὶ οἱ «ἱερὲς βέδες» ἀπὸ τὰ ἀρχαία χρόνια μέχρι σήμερα στὴν Ἰνδία καὶ ποὺ θέλουν νὰ μεταλαμπαδεύσουν καὶ στὴ χώρα μας (μέσω τῆς γιόγκα). Μάθετε γιὰ τὶς κάστες, στὶς ὁποῖες διαιροῦνται οἱ Ἰνδοί. Οἱ ἀνώτεροι εἶναι οἱ Βραχμάνοι, ποὺ διαβάζουν τὶς «γραφές», ἐξασκοῦνται στὴ γιόγκα, κάνουν θυσίες στὰ εἴδωλά τους. Εἶναι οἱ γκουρού. 

Στὶς κατώτερες κάστες δὲν ἐπιτρέπεται οὔτε νὰ ἀκοῦν τὶς γραφές, οὔτε νὰ ἔχουν ἰδιοκτησία, οὔτε ἀκόμα καὶ νὰ πλένουν στὸ κοινὸ πηγάδι τοῦ χωριοῦ. Ἀπαγορεύεται νὰ μιλήσει κανείς, νὰ ἀκουμπήσει ἢ νὰ ἔχει ὁποιαδήποτε συναναστροφὴ μὲ ἄτομα κατώτερης κάστας, ἐνῶ κάθε προσπάθεια νὰ μεταπηδήσει κάποιος σὲ ἀνώτερη κάστα, τιμωρεῖται καὶ σ’ αὐτὴ τὴ ζωὴ καὶ στὴν ἄλλη. Βραχμάνος δὲν γίνεται κανείς, ἀλλὰ γεννιέται! Ἄρα ὅλοι οἱ ὀπαδοὶ τῶν γκουροὺ ἀνὰ τὸν κόσμο ἀνήκουν στὶς κατώτερες κάστες, ὅσο τουλάχιστο ἰσχύουν οἱ «ἱερὲς Βέδες»! Πόσοι τὸ συνειδητοποιοῦν αὐτό;

Εἴμαστε Ἕλληνες, ὁ λαὸς ποὺ γέννησε τὴ δημοκρατία. Ἐμεῖς λειτουργοῦμε ἀνοιχτά, δημοκρατικά, μὲ κριτικὸ πνεῦμα καὶ δὲν ἐγκαθιδρύουμε πνευματικὰ ἀπολυταρχικὲς ὀργανώσεις, ὅπως εἶναι τὸ ἄσραμ μὲ τὸν θεοποιημένο γκουρού. Ὅσοι ἀπὸ ἐσᾶς εἶστε ἐπηρεασμένοι ἀπὸ αὐτὲς τὶς θρησκευτικο-μεταφυσικὲς φιλοσοφίες, τὸ χρωστᾶτε στὸν ἑαυτό σας: ἀκοῦστε καὶ τὴν ἄλλη ἄποψη, σκεφτεῖτε ἀνεξάρτητα καὶ μὴ δέχεστε μονόπλευρη πληροφόρηση! Μὴν ἐμπιστεύεστε ἀγνώστους, ποὺ σᾶς ἀγάπησαν ξαφνικὰ πιὸ πολὺ ἀπὸ τή… μαμά σας. Ἐδῶ μιλᾶμε γιὰ ἰσοπέδωση τῆς ἐλεύθερης βούλησης καὶ τῆς προσωπικότητας τοῦ ἀτόμου! 

Γνωρίσαμε πολλοὺς ποὺ πέρασαν ἀπ’ αὐτὰ τὰ λούκια. Σὲ κανέναν δὲν πραγματοποιήθηκαν οἱ ὑποσχέσεις γιὰ γνώση, ἠρεμία, αὐτογνωσία καὶ φανταστικὲς δυνάμεις. Ἀρκετοὶ ὅμως μπερδεύτηκαν ψυχολογικὰ καὶ ὅλους τούς ἐκμεταλλεύτηκαν γιὰ χρόνια. Εἶναι πλάνοι καὶ γόητες. Κάποτε τοὺς ἐξαπάτησαν, τώρα αὐτοὶ ἐξαπατοῦν ἄλλους, ὄντας εξαπατημενοι (μέσα σ’ ἕνα σύστημα ποὺ δουλεύει σὰν τὴ γνωστὴ οἰκονομικὴ ἀπάτη τῆς «πυραμίδας»).[7] Καὶ ὅλα ὅσα γράψαμε ἐδῶ, εἶναι μόνο μερικά. Ὑπάρχουν καὶ πολλὰ ἀκόμη ποὺ μποροῦμε νὰ ποῦμε γιὰ τὶς παραθρησκευτικὲς αὐτὲς σέχτες καὶ γιὰ τὸ πόσο ἐπικίνδυνες εἶναι. Ἐμεῖς πάθαμε καὶ μάθαμε. Ευχόμαστε ἐσεῖς νὰ μάθετε, χωρὶς νὰ πάθετε…

Γράφει ὁ Ἀθανάσιος Ρακοβαλὴς