.

.

Δός μας,

Τίμιε Πρόδρομε, φωνή συ που υπήρξες η φωνή του Λόγου. Δος μας την αυγή εσύ που είσαι το λυχνάρι του θεϊκού φωτός. Βάλε σήμερα τα λόγια μας σε σωστό δρόμο, εσύ που υπήρξες ο Πρόδρομος του Θεού Λόγου. Δεν θέλουμε να σε εγκωμιάσουμε με τα δικά μας λόγια, επειδή τα λόγια μας δεν έχουν μεγαλοπρέπεια και τιμή. Όσοι θα θελήσουν να σε στεφανώσουν με τα εγκώμιά τους, ασφαλώς θα πετύχουν κάτι πολύ πιό μικρό από την αξία σου. Λοιπόν να σιγήσω και να μη προσπαθήσω να διακηρύξω την ευγνωμοσύνη μου και τον θαυμασμό μου, επειδή υπάρχει ο κίνδυνος να μη πετύχω ένα εγκώμιο, άξιο του προσώπου σου;

Εκείνος όμως που θα σιωπήσει, πηγαίνει με τη μερίδα των αχαρίστων, γιατί δεν προσπαθεί με όλη του τη δύναμη να εγκωμιάσει τον ευεργέτη του. Γι’ αυτό, όλο και πιό πολύ σου ζητάμε να συμμαχήσεις μαζί μας και σε παρακαλούμε να ελευθερώσεις τη γλώσσα μας από την αδυναμία, που την κρατάει δεμένη, όπως και τότε κατάργησες, με τη σύλληψη και γέννησή σου, τη σιωπή του πατέρα σου του Ζαχαρία.

Άγιος Σωφρόνιος Ιεροσολύμων

Μητροπολίτης Ἀντινόης Παντελεήμων: Λυπάμαι ειλικρινά που Αρχιερείς έφθασαν νά ἀπειλοῦν


ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΡΧΙΕΡΕΩΣ

Λυπᾶμαι πού Ἀρχιερεῖς ἔφθασαν στό σημεῖο νά ἀπειλοῦν καί νά καταδιώκουν τούς πιστούς ἱερεῖς καί πιστούς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας.

Ὁ ποιμένας ὀφείλει νά καλεῖ τον κάθε ἄνθρωπο καί οxι νά τόν διώχνει ἡ νά ἀπειλεῖ. Αὐτός δέν εἶναι ποιμένας, ἀλλά «κλέφτης», ὅπως τόν χαρακτηρίζει στό Ἱερό Εὐαγγέλιο ὁ ἴδιος ὁ Κύριος μᾶς Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ.

Οἱ γνήσιοι ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας θυσιάζονται γιά τό ποίμνιό τους.

Στούς πρώτους αἰῶνες εἴχαμε τούς Ρωμαίους Αὐτοκράτορες καί τήν Ρωμαϊκή ἐξουσία ὡς διῶκτες τῶν Χριστιανῶν. Ἐπακολούθησαν οἱ αἱρετικοί πού καταδιώκουν τούς Ὀρθοδόξους. Κατόπιν, ἐπακολούθησε ἡ Ὀθωμανική Τουρκοκρατία πού πίεζε ἀφόρητα τόν Ἑλληνικό Λαό νά ἐξισλαμισθεῖ. 

Τώρα, ἐμφανίστηκαν κάποιοι Ἀρχιερεῖς!

Σήμερα, δυστυχῶς, καί μετά λύπης μου τό γράφω, ἔχομε κάποιους Ἀρχιερεῖς πού ἐναντιώνονται στήν ἐλεύθερη βουλή-συνείδηση τῶν πιστῶν καί τούς κατατρέχουν.

Φυσικά καί πρέπει νά προσέχουμε. Φυσικά καί πρέπει νά τηρηθοῦν τά ὑγειονομικά μέτρα (ἀποστάσεις, μάσκες), ἀλλά ΟΧΙ ὑποχρεωτικό ἐμβολιασμό. ΟΧΙ ἀπειλές! ΟΧΙ Καταδιώξεις!

Ὁ κάθε Ἕλληνας πολίτης εἶναι ἐλεύθερος νά ἀποφασίσει γιά τόν ἑαυτόν του.

Δέν εἶναι ἔργο τῶν Ἀρχιερέων νά ἀπειλοῦν τούς συλλειτουργούς ἱερεῖς (μέ διακοπή μισθοδοσίας, λές καί τούς πληρώνουν ἀπό τήν τσέπη τους!), ἤ τούς μοναχούς καί πολύ περισσότερο τούς πιστούς.

Ἔργο τῶν Ἀρχιερέων εἶναι τό κάλεσμα ὅλων σέ μετάνοια. Ὁ Ἀρχιερέας ὀφείλει νά εἶναι ἡ ζωντανή εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ.

Ἐξ ἄλλου, εἶναι γνωστή ἡ βιοτή καί τό φιλάργυρο ὁρισμένων ὑπερμάχων τοῦ ἐμβολιασμοῦ. Ἀλλά, δέν εἶναι τῆς ὥρας αὐτό τό ζήτημα.

Οἱ Ὀρθόδοξοι πιστοί πιέζονται νά ἐμβολιαστοῦν, γιατί ΔΕΝ πιέζονται καί οἱ Λαθρομετανάστες, πού εἰσβάλλουν ἀνεξέλεγκτα μέσα στήν Πατρίδα μας, τήν Ἑλλάδα;

Ποῦ εἶναι αὐτοί οἱ Ἀρχιερεῖς; ποῦ εἶναι οἱ πολιτικοί, νά μιλήσουν καί νά βροντοφωνάξουν; Γιατί δέν μιλᾶ ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος νά ἐμβολιαστοῦν καί οἱ λαθρομετανάστες.

Ὡς πρός τό ζήτημα, ἐάν θά πρέπει νά θεωρεῖται κανείς ΕΚΤΟΣ Ἐκκλησίας ἤ ὡς ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ, ἐπειδή δέν ἔχει ἐμβολιαστεῖ.. (!!)

Ἐκεῖνος ὁ Ἀρχιερέας πού ἐκστομίζει τέτοιες βλασφημίες, ΔΕΝ γνωρίζει τήν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησιολογία. 

Αἱρετικός εἶναι αὐτός πού πρεσβεύει λανθασμένο πιστεύω ὡς πρός τήν Χριστιανική Πίστη. Σχισματικός εἶναι ἐκεῖνος πού διαφωνεῖ ὡς πρός τήν διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας.

Ἡ Ἐκκλησία δέν εἶναι περιουσία τῶν Ἀρχιερέων, δηλαδή τῆς γιαγιᾶς τους! Ξεχνοῦν, ὅτι καί αὐτοί πληρώνονται ἀπό τόν Ἑλληνικό Λαό.. (...)

Λυπᾶμαι, εἰλικρινά λυπᾶμαι, πού Ὀρθόδοξοι Ἀρχιερεῖς ἔφθασαν στό σημεῖο αὐτό. Ντροπή τούς. Εὔχομαι, νά ἔχουμε ὅλοι εἰλικρινῆ μετάνοια.

Νά προσέχουμε καί ὁ καθένας, ἄς ἀναλάβει τήν εὐθύνη του, ὡς ἐλεύθεροι πολῖτες.

Μέ σεβασμό καί εἰλικρινήν ἀγάπην Χριστοῦ.

+Ὁ Μητροπολίτης Ἀντινόης Παντελεήμων
(Λαμπαδάριος, ὁ ἐκ Καλύμνου)
Ἐφησυχάζων Μητροπολίτης Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς
Κάλυμνος, 5 Νοεμβρίου, 2021.