.

.

Δός μας,

Τίμιε Πρόδρομε, φωνή συ που υπήρξες η φωνή του Λόγου. Δος μας την αυγή εσύ που είσαι το λυχνάρι του θεϊκού φωτός. Βάλε σήμερα τα λόγια μας σε σωστό δρόμο, εσύ που υπήρξες ο Πρόδρομος του Θεού Λόγου. Δεν θέλουμε να σε εγκωμιάσουμε με τα δικά μας λόγια, επειδή τα λόγια μας δεν έχουν μεγαλοπρέπεια και τιμή. Όσοι θα θελήσουν να σε στεφανώσουν με τα εγκώμιά τους, ασφαλώς θα πετύχουν κάτι πολύ πιό μικρό από την αξία σου. Λοιπόν να σιγήσω και να μη προσπαθήσω να διακηρύξω την ευγνωμοσύνη μου και τον θαυμασμό μου, επειδή υπάρχει ο κίνδυνος να μη πετύχω ένα εγκώμιο, άξιο του προσώπου σου;

Εκείνος όμως που θα σιωπήσει, πηγαίνει με τη μερίδα των αχαρίστων, γιατί δεν προσπαθεί με όλη του τη δύναμη να εγκωμιάσει τον ευεργέτη του. Γι’ αυτό, όλο και πιό πολύ σου ζητάμε να συμμαχήσεις μαζί μας και σε παρακαλούμε να ελευθερώσεις τη γλώσσα μας από την αδυναμία, που την κρατάει δεμένη, όπως και τότε κατάργησες, με τη σύλληψη και γέννησή σου, τη σιωπή του πατέρα σου του Ζαχαρία.

Άγιος Σωφρόνιος Ιεροσολύμων

Πληθαίνουν οι φωνές για παύση του μνημοσύνου των προσκυνημένων δεσποτάδων


Πληθαίνουν οι φωνές για παύση του μνημοσύνου των προσκυνημένων δεσποτάδων.

Ανάστατη η Εκκλησία κλήρος και λαός

Αληθεύει ότι οι κληρικοί προειδοποίησαν με ολική αποχή από τα θρησκευτικά τους καθήκοντα και ακόμη ότι θα ασκούν τα καθήκοντά τους εκτός των εκκλησιών, για να μην έρθουν σε αντίθεση με το κοινό αίσθημα;

Πληθαίνουν οι φωνές για παύση του μνημοσύνου των προσκυνημένων δεσποτάδων. Ήδη πολλοί ιερείς δημοσίως ή μη έχουν παύσει το μνημόσυνό τους.

Οι δε πιστοί δεν επιθυμούν καμία κοινωνία με τους δεσποτάδες που πρόδωσαν, έκλεισαν τις Εκκλησίες και διώκουν ιερείς και πιστούς.