.

.

Δός μας,

Τίμιε Πρόδρομε, φωνή συ που υπήρξες η φωνή του Λόγου. Δος μας την αυγή εσύ που είσαι το λυχνάρι του θεϊκού φωτός. Βάλε σήμερα τα λόγια μας σε σωστό δρόμο, εσύ που υπήρξες ο Πρόδρομος του Θεού Λόγου. Δεν θέλουμε να σε εγκωμιάσουμε με τα δικά μας λόγια, επειδή τα λόγια μας δεν έχουν μεγαλοπρέπεια και τιμή. Όσοι θα θελήσουν να σε στεφανώσουν με τα εγκώμιά τους, ασφαλώς θα πετύχουν κάτι πολύ πιό μικρό από την αξία σου. Λοιπόν να σιγήσω και να μη προσπαθήσω να διακηρύξω την ευγνωμοσύνη μου και τον θαυμασμό μου, επειδή υπάρχει ο κίνδυνος να μη πετύχω ένα εγκώμιο, άξιο του προσώπου σου;

Εκείνος όμως που θα σιωπήσει, πηγαίνει με τη μερίδα των αχαρίστων, γιατί δεν προσπαθεί με όλη του τη δύναμη να εγκωμιάσει τον ευεργέτη του. Γι’ αυτό, όλο και πιό πολύ σου ζητάμε να συμμαχήσεις μαζί μας και σε παρακαλούμε να ελευθερώσεις τη γλώσσα μας από την αδυναμία, που την κρατάει δεμένη, όπως και τότε κατάργησες, με τη σύλληψη και γέννησή σου, τη σιωπή του πατέρα σου του Ζαχαρία.

Άγιος Σωφρόνιος Ιεροσολύμων

Τόν προαγωγό τοῦ σοδομισμοῦ (σύν τοῖς ἄλλοις) θά τολμήσουν νά ὑποδεχθοῦν οἱ Ἀρχιποιμένες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος;


Ὄχι μόνο γκλομπαλιστής ὑπέρμαχος τῆς Νέας Ἐποχῆς καί τοῦ Great Reset, οἰκουμενιστής, αἱρετικός καί σατανικῶς καί ὑπερήφανα "ἀλάθητος"...-primus sine paribus, ὁ "πεφιλημένος" καί "ἀδελφός ἐν Χριστῷ", κατά τόν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο σέ προσφωνήσεις του πρός αὐτόν..., ἀλλά καί προαγωγός τοῦ σοδομισμοῦ!

Γιατί ὄχι μόνο ἔχει προμοτάρει κι ἔχει ὑποστηρίξει, ὡς γνωστόν, τήν ὁμοφυλοφιλία σέ κατά καιρούς ὁμιλίες καί συνεντεύξεις του ὡς πνευματικῶς καί ἠθικῶς νόμιμη, ἀλλά βλασφήμως ἔσπευσε ἀνερυθριάστως ἀκόμη καί νά φορέσει σέ σχῆμα σταυροῦ τά συμβολικά χρώματα τοῦ ὁμοφυλοφιλικοῦ οὐρανίου τόξου πλάι στόν Σταυρό του καί μάλιστα σέ ἀνάλογο μέγεθος, γιά τούς πιό παρατηρητικούς, ὅπερ ὑποσυνείδητα μεταφράζεται πώς ἡ σταυρική θυσία τοῦ Χριστοῦ καί ἡ κάθε εἴδους παρά φύσιν σεξουαλική πράξη εἶναι ἰσότιμες, πέρα κι ἀπό νόμιμες ἀμφότερες...!

Αὐτόν θά ὑποδεχθεῖτε Σεβασμιώτατε Ἀρχιεπίσκοπε κ. Ἱερώνυμε καί Σεβασμιώτατοι Ἀρχιποιμένες μας;


Β Κορ. 6,14 Μὴ γίνεσθε ἑτεροζυγοῦντες ἀπίστοις· τίς γὰρ μετοχὴ δικαιοσύνῃ καὶ ἀνομίᾳ; τίς δὲ κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος; 

Β Κορ. 6,14 Μη συνδέεσθε στενά και μη συνοδοιπορείτε με τους απίστους (με τους οποίους, ως εκ της απιστίας των, είναι αδύνατος η καλή συνεννόησις και συνεργασία σας). Διότι ποία συνάφεια και ανάμιξις ημπορεί να υπάρχη μεταξύ της δικαιοσύνης και της παρανομίας; Ποία επικοινωνία μεταξύ φωτός και σκότους; 

Β Κορ. 6,15 τίς δὲ συμφώνησις Χριστῷ πρὸς Βελίαλ; ἢ τίς μερὶς πιστῷ μετὰ ἀπίστου;Β Κορ. 6,15 Ποία συννενόησις και συμφωνία μεταξύ Χριστού και διαβόλου; Τι κοινόν ημπορεί να έχη ένας πιστός με έναν άπιστον; 

Ἄν ναί, ἔχετε συνειδητοποιήσει πόσο ὑπεύθυνοι εἶσθε καί σέ τί περιπέτειες καί συμφορές θά ρίξετε τήν Πατρίδα μας ἄν δέν κρατηθεῖτε μακριά του καί δέν τοῦ γυρίστε τήν πλάτη χωρίς καμμία ἀπολύτως ἐπικοινωνία μαζί του, ὥστε νά λάβει τό μήνυμα πώς ὁ Ὀρθόδοξος τόπος μας δέν εἶναι γιά τό τραγίσιο πόδι του καί νά μήν διανοηθεῖ νά τό πατήσει Ὑμῶν συναινούντων; 

Ἤδη, θά ἔπρεπε νά εἴχατε ἀντιδράσει σύσσωμοι ὡς Ἱερά Σύνοδος ἀποστέλλοντας Ἐπίσημη Ἐπιστολή πρός τήν Πολιτεία καί τήν Πρόεδρο κ. Σακελλαροπούλου πού τόν κάλεσε, γιά νά ξεκαθαρίσετε πώς ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος σέ καμμία περίπτωση δέν θά ἐμπλακεῖ καί δέν θά παραστεῖ σέ ὁποιοδήποτε γεγονός πού θά ἀφορᾶ τήν ἐπίσκεψη Πάπα κι ἔτι περισσότερο νά τήν συμβουλεύσετε καί νά τήν προτρέψετε νά ἀκύρωσει αὐτήν τήν πρόσκληση, μέ τό δικαίωμα πού Σᾶς δίνει ἡ Ποιμαντική Σας ράβδος ἐπί τῇ ἐπισκέψει θρησκευτικοῦ (καί ὄχι μόνο πολιτικοῦ) ἡγέτη.

Ἀλλά, ὅσο ταχεῖς ὑπάρχετε κι ἀπασχολημένοι στό νά γράφετε Ἐγκυκλίους συμμορφούμενες μέ τόν κοσμικό Καίσαρα σέ θέματα πού Ὑμεῖς ἔχετε πεῖ πώς εἶναι ἰατρικά καί ὄχι θρησκευτικά, δηλαδή ὑπέρ τοῦ ἐμβολιασμοῦ, τῶν ὑποχρεωτικῶν ράπιντ καί μοριακῶν τέστ πρός τούς Ἱερεῖς, τό ἐκκλησιαστικό προσωπικό τῶν Ναῶν καί τῶν πιστῶν, νά καλεῖτε Ἀστυνομία, νά ἀπειλεῖτε μέ ἀναστολές μισθοῦ καί ἐνῶ τό Κράτος εἶναι ὁ μισθοδότης καί ὄχι Ὑμεῖς καί νά ἀσκεῖτε διώξεις καί πειθαναγκαστικές "προτροπές" σέ κλῆρο καί λαό μέσα στό "πνεῦμα" τῆς ὑγειονομικῆς δικτατορίας, τόσο βραδεῖς ὑπάρχετε στό νά πράξετε τά πνευματικῶς δέοντα ἐπί τοῦ παρόντος θέματος!...

Μᾶλλον συναινεῖτε καί στήν ἐπίσκεψη τοῦ κατσικοπόδαρου! (;)...

Δέν εἶσθε πολιτικοί γιά νά δικαιολογηθεῖτε πίσω ἀπό διπλωματικές πράξεις σέ περίπτωση πού ὑποδεχθεῖτε τόν Πάπα μέ τιμές καί παρευρεθεῖτε μαζί του συγκοινωνοῦντες μέ αὐτόν σέ "happenings" καί "events", πολλῷ δέ μᾶλλον ἄν αὐτά περιλαμβάνουν ἐκκλησιαστικά περιβάλλοντα καί ἐκκλησιαστικές ἐνέργειες, ἀλλά Ποιμένες τῆς Ὀρθοδοξίας ὅπου κατά τήν χειροτονία Σας ἀναλάβατε ἐκ Πνεύματος Ἁγίου τό ἱερό χρέος τῆς διαφύλαξης τῶν δογμάτων τῆς Πίστεώς μας καί τῶν προβάτων Σας ἀπό κάθε αἱρετικό λύκο καί διαβολοκινούμενο ἐπιβουλευτή τῆς Ἱερᾶς Παραδόσεως τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας!

Ἐπί τοῦ θέματος λοιπόν, Χριστός, Σταυρός καί ὁμοφυλοφιλία δέν συνάδουν. Πῶς ὁ "ἀλάθητος" δέν γνωρίζει τί λέει τό Εὐαγγέλιο; Κι ἄν αὐτός δέν τό γνωρίζει ὡς αἱρετικός καί σκοτισμένος, Ὑμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι Ποιμένες καί ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι λαϊκοί ποιά δικαιολογία ἔχουμε;

Ρωμ. 1,21 διότι γνόντες τὸν Θεὸν οὐχ ὡς Θεὸν ἐδόξασαν ἢ εὐχαρίστησαν, ἀλλ᾿ ἐματαιώθησαν ἐν τοῖς διαλογισμοῖς αὐτῶν, καὶ ἐσκοτίσθη ἡ ἀσύνετος αὐτῶν καρδία·

Ρωμ. 1,21 διότι, ενώ εγνώρισαν δια μέσου της δημιουργίας τον πάνσοφον και πανάγαθον Θεόν, δεν τον εδόξασαν ως αληθινόν Θεόν δια τα μεγαλεία του και δεν τον ευχαρίστησαν δια τας αναριθμήτους ευεργεσίας του, αλλ' επλανήθησαν με τους μωρούς και ψευδείς συλλογισμούς των περί των ειδώλων και της αμαρτωλής ζωής και εσκοτίσθη η ασύνετος αυτών διάνοια· 

Ρωμ. 1,22 φάσκοντες εἶναι σοφοὶ ἐμωράνθησαν, 

Ρωμ. 1,22 και ενώ διακηρύττουν ότι είναι σοφοί, απεδείχθησαν μωροί και ανόητοι· 

Ρωμ. 1,23 καὶ ἤλλαξαν τὴν δόξαν τοῦ ἀφθάρτου Θεοῦ ἐν ὁμοιώματι εἰκόνος φθαρτοῦ ἀνθρώπου καὶ πετεινῶν καὶ τετραπόδων καὶ ἑρπετῶν. 

Ρωμ. 1,23 και αντικατέστησαν την άπειρον και μεγαλειώδη δόξαν του αφθάρτου Θεού με υλικά αγάλματα, με είδωλα, που εικονίζουν φθαρτούς ανθρώπους και πτηνά και τετράποδα και ερπετά. 

Ρωμ. 1,24 Διὸ καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις τῶν καρδιῶν αὐτῶν εἰς ἀκαθαρσίαν τοῦ ἀτιμάζεσθαι τὰ σώματα αὐτῶν ἐν αὐτοῖς, 

Ρωμ. 1,24 Δια την ασέβειαν δε και την αποστασίαν των αυτήν απέσυρεν ο Θεός την χάριν του και έτσι παρεδόθησαν και υπεδουλώθησαν εις τας αμαρτωλάς επιθυμίας των καρδιών των, εις ηθικήν ακαθαρσίαν, ώστε να εξευτελίζωνται τα σώματα των από αυτούς τους ιδίους. 

Ρωμ. 1,25 οἵτινες μετήλλαξαν τὴν ἀλήθειαν τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ ψεύδει, καὶ ἐσεβάσθησαν καὶ ἐλάτρευσαν τῇ κτίσει παρὰ τὸν κτίσαντα, ὅς ἐστιν εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας· ἀμήν. 

Ρωμ. 1,25 Αυτοί αντήλλαξαν και αντικατέστησαν την αλήθειαν του Θεού με το ψεύδος της ειδωλολατρίας, εσεβάσθησαν δε και ελάτρευσαν την άψυχον και άλογον και πεπερασμένην κτίσιν, αντί του Δημιουργού, ο οποίος την έκτισε και πρέπει δια τούτο να ευλογήται και να δοξάζεται εις όλους τους αιώνας. Αμήν. 

Ρωμ. 1,26 Διὰ τοῦτο παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς εἰς πάθη ἀτιμίας. αἵ τε γὰρ θήλειαι αὐτῶν μετήλλαξαν τὴν φυσικὴν χρῆσιν εἰς τὴν παρὰ φύσιν, 

Ρωμ. 1,26 Ακριβώς δε διότι ελάτρευσαν ψευδείς και φαύλους θεούς, παρεχώρησεν ο Θεός να παραδοθούν και υποδουλωθούν εις εξευτελιστικά πάθη. Διότι και αι γυναίκες των (χωρίς να εντραπούν και σεβασθούν ούτε τον ευατόν των) αλλάξαν την φυσικήν χρήσιν του φύλου των εις την παρά φύσιν και εξετράπησαν εις ακατανομάστους πράξεις. 

Ρωμ. 1,27 ὁμοίως δὲ καὶ οἱ ἄρσενες ἀφέντες τὴν φυσικὴν χρῆσιν τῆς θηλείας ἐξεκαύθησαν ἐν τῇ ὀρέξει αὐτῶν εἰς ἀλλήλους, ἄρσενες ἐν ἄρσεσι τὴν ἀσχημοσύνην κατεργαζόμενοι καὶ τὴν ἀντιμισθίαν ἣν ἔδει τῆς πλάνης αὐτῶν ἐν ἑαυτοῖς ἀπολαμβάνοντες. 

Ρωμ. 1,27 Κατά παρόμοιον τρόπον και οι άρρενες αφήκαν την φυσικήν σχέσιν και χρήσιν της γυναικός και εφλογίσθησαν εις τας εμπαθείς ορέξεις μεταξύ των, ώστε άνδρες εις άνδρας να ενεργούν αναισχύντους και εξευτελιστικάς πράξεις και να λαμβάνουν τον μισθόν, που τους έπρεπε δια την πλάνην των, από τον ίδιον τον ευατόν των. 

Ρωμ. 1,28 Καὶ καθὼς οὐκ ἐδοκίμασαν τὸν Θεὸν ἔχειν ἐν ἐπιγνώσει, παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς εἰς ἀδόκιμον νοῦν, ποιεῖν τὰ μὴ καθήκοντα, 

Ρωμ. 1,28 Και καθώς δεν έκριναν καλόν και δεν ηθέλησαν να κατέχουν την αληθή και σοφήν γνώσιν περί του Θεού, παρεχώρησεν ο Θεός να παραδοθούν και υποδουλωθούν εις νουν ανίκανον να διακρίνη το ορθόν, με αποτέλεσμα να διαπράττουν αυτά τα απρεπή και επαίσχυντα. 

Ρωμ. 1,29 πεπληρωμένους πάσῃ ἀδικίᾳ, πορνείᾳ, πονηρίᾳ, πλεονεξία, κακίᾳ, μεστοὺς φθόνου, φόνου, ἔριδος, δόλου κακοηθείας, 

Ρωμ. 1,29 Και έτσι εγέμισαν και διεποτίσθησαν, κατά την ψυχήν και το σώμα, από κάθε αδικίαν, πορνείαν, πονηρίαν, πλεονεξίαν, κακίαν· εγέμισαν από φθόνον, φόνον, φιλόνεικον διάθεσιν, δολιότητα και κάθε κακοήθειαν. 

Ρωμ. 1,30 ψιθυριστάς, καταλάλους, θεοστυγεῖς, ὑβριστάς, ὑπερηφάνους, ἀλαζόνας, ἐφευρετὰς κακῶν, γονεῦσιν ἀπειθεῖς, 

Ρωμ. 1,30 Εγιναν κρυφοί κατήγοροι σιγοψιθυρίζοντες μεταξύ των εις βάρος των άλλων, θρασείς συκοφάνται των απόντων, γεμάτοι μίσος εναντίον του Θεού, υβρισταί, φαντασμένοι και κομπασταί, επιδειξιομανείς, επινοηταί κακών εις βάρος των άλλων, ασεβείς και ανυπάκοοι απέναντι των γονέων· 

Ρωμ. 1,31 ἀσυνέτους, ἀσυνθέτους, ἀστόργους, ἀσπόνδους, ἀνελεήμονας· 

Ρωμ. 1,31 άνθρωποι χωρίς σύνεσιν, που χωρίς εντροπήν καταπατούν τον λόγον των και τας συμφωνίας που έχουν κάμει, άστοργοι απέναντι των οικείων των, αδιάλλακτοι και μνησίκακοι, σκληροί και ανάλγητοι εις την ξένην δυστυχίαν. 

Ρωμ. 1,32 οἵτινες τὸ δικαίωμα τοῦ Θεοῦ ἐπιγνόντες, ὅτι οἱ τὰ τοιαῦτα πράσσοντες ἄξιοι θανάτου εἰσίν, οὐ μόνον αὐτὰ ποιοῦσιν, ἀλλὰ καὶ συνευδοκοῦσι τοῖς πράσσουσι. Ρωμ. 1,32 Αυτοί, μολονότι εγνώρισαν καλά το θέλημα και την δικαιοσύνην του Θεού, ότι δηλαδή όσοι διαπράττουν τέτοια πονηρά έργα είναι άξιοι θανάτου, όχι μόνον πράττουν αυτά, αλλά από ψυχικήν πώρωσιν και κακότητα επιδοκιμάζουν με όλην των την καρδιά και εκείνους που τα πράττουν.

Ἔχετε συνειδητοποιήσει ὅτι θά συγκαταλεχθεῖτε στούς συνευδοκοῦντες;

Ἄν ναί, ἐνεργεῖσθε τάχιστα τά θεάρεστα πνευματικά δέοντα καί ἀφῆστε τά ἰατρικά, πού καί σέ αὐτά σφάλλετε στίς πνευματικές προεκτάσεις τους.
Μέ πόνο ψυχῆς τά γραφόμενα καί ἐκλιπαρῶντας τήν πατρική Σας ἐν Κυρίῳ ἀνταπόκριση. 

Πηγή φωτό:
https://www.lifesitenews.com/news/another-vatican-pr-disaster-pope-francis-wears-rainbow-cross-during-youth-s/