.

.

Δός μας,

Τίμιε Πρόδρομε, φωνή συ που υπήρξες η φωνή του Λόγου. Δος μας την αυγή εσύ που είσαι το λυχνάρι του θεϊκού φωτός. Βάλε σήμερα τα λόγια μας σε σωστό δρόμο, εσύ που υπήρξες ο Πρόδρομος του Θεού Λόγου. Δεν θέλουμε να σε εγκωμιάσουμε με τα δικά μας λόγια, επειδή τα λόγια μας δεν έχουν μεγαλοπρέπεια και τιμή. Όσοι θα θελήσουν να σε στεφανώσουν με τα εγκώμιά τους, ασφαλώς θα πετύχουν κάτι πολύ πιό μικρό από την αξία σου. Λοιπόν να σιγήσω και να μη προσπαθήσω να διακηρύξω την ευγνωμοσύνη μου και τον θαυμασμό μου, επειδή υπάρχει ο κίνδυνος να μη πετύχω ένα εγκώμιο, άξιο του προσώπου σου;

Εκείνος όμως που θα σιωπήσει, πηγαίνει με τη μερίδα των αχαρίστων, γιατί δεν προσπαθεί με όλη του τη δύναμη να εγκωμιάσει τον ευεργέτη του. Γι’ αυτό, όλο και πιό πολύ σου ζητάμε να συμμαχήσεις μαζί μας και σε παρακαλούμε να ελευθερώσεις τη γλώσσα μας από την αδυναμία, που την κρατάει δεμένη, όπως και τότε κατάργησες, με τη σύλληψη και γέννησή σου, τη σιωπή του πατέρα σου του Ζαχαρία.

Άγιος Σωφρόνιος Ιεροσολύμων

ΝΑ ΑΠΟΔΟΚΙΜΑΣΩΜΕ ΤOΝ ΠΑΠΑ

Δὲν ξέρω γιὰ πότε ὁ Πατριάρχης καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπός μας ἀναμένουν τὸν πάπα!!! Ἐκεῖνο ποὺ τοὺς ὑπενθυμίζω, ὅταν κάποιος ἄλλος εἶχε τὴν φιλοδοξία νὰ ΠΡΟΣΚΑΛΕΣΕΙ τὸν πάπα εἴδαμε τὰ τέλη του ποὺ δὲν ἦταν οὔτε ἀνώδυνα οὔτε ἀνεπαίσχυντα, δὲν ξέρουμε ὅμως τί ἀπολογίαν εἶχε, ὅταν ἔφτασε πρὸ τοῦ ΦΟΒΕΡΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ. Μποροῦμε ὅμως νὰ ὑποθέσουμε καὶ νὰ εὐχηθοῦμε στὸν Κύριο νὰ μετριάσει τὴν ἀπόφασή Του. Γιὰ Σᾶς ὅμως οὔτε ἕνα κεράκι δὲν θὰ Σᾶς ἀνάψουμε, διότι γνωρίζουμε τὶς διεργασίες ποὺ γίνονται στὸ Φανάρι, γιὰ νὰ μᾶς ὑποδουλώσουν στὸν πάπα! Αὐτὸ φάνηκε καθαρὰ μὲ τὸ ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ! Ἔχουν γραφεῖ πολλὰ γιὰ τοὺς ΚΑΘΗΡΗΜΕΝΟΥΣ, τοὺς ΑΥΤΟΧΕΙΡΟΤΟΝΗΤΟΥΣ, τοὺς ΑΦΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ μαζὶ μὲ τοὺς ΟΥΝΙΤΕΣ, ποὺ ἄνοιξαν οἱ Πόρτες, γιὰ τὴν ὑποταγή μας!!!

Ξεχνᾶνε ὅμως αὐτοὶ οἱ ταγοὶ τῆς Ἐκκλησίας ὅτι αὐτοὶ δὲν ΕΙΝΑΙ ἡ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ὅσο καὶ ἂν οἱ ἴδιοι πιστεύουν ὅτι: L’ EGLISE C’ EST NOYS!

Ξεχνᾶνε οἱ κακόμοιροι ὅτι τὴν ΕΚΚΛΗΣΙΑ τὴν ἀποτελοῦν ὁ Κλῆρος καὶ ὁ ΛΑΟΣ… αὐτοὶ μόνο εἶναι οἱ ΠΟΙΜΕΝΕΣ, οἱ ὁποῖοι ἀπεδείχθησαν ΛΥΚΟΙ ΒΑΡΕΙΣ, μὴ φειδόμενοι τοῦ Ποιμνίου!

Καὶ μία πρόταση στοὺς Ἀδελφούς μου ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ καὶ σὲ ὅλο τὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας, ὅταν μάθουμε τὴν ἡμερομηνία καὶ τὴν ὥρα, ποὺ θὰ φτάσει τὸ ἀεροπλάνο ἢ ὁποιοδήποτε ἄλλο συγκοινωνιακὸ Μέσο νὰ συγκεντωθοῦμε καὶ νὰ ΓΙΟΥΧΑΡΟΥΜΕ καὶ τοὺς τρεῖς. Βέβαια οἱ «ΕΝΤΕΤΑΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ» Ἀστυνομικοὶ θὰ μᾶς ΞΥΛΟΚΟΠΗΣΟΥΝ σύμφωνα μὲ τὶς ἐντολές, ποὺ θὰ λάβουν ἄνωθεν ἀπὸ τοὺς ΜΑΣΟΝΟ – ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ Ἄρχοντές μας, οἱ ὁποῖοι ὄχι μόνο δὲν πιστεύουν (ΤΟ ΑΠΕΔΕΙΞΑΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ)!!!, ἀλλὰ ἔχουν κηρύξει καὶ διωγμὸ ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας.

Στοὺς ἀγαπημένους μου Ἀστυνομικούς, ποὺ τόσο ἀγαπῶ καὶ σέβομαι, ἔχω νὰ τοὺς πῶ νὰ μιμηθοῦν τὸ παράδειγμα τοῦ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ: ὁ ΟΠΟΙΟΣ πῆρε ἐντολὴ ἀπὸ τὸ διώκτη τῶν Χριστιανῶν Διοκλητιανὸ νὰ συλλάβει καὶ νὰ ἐξοντώσει τοὺς Χριστιανούς· βλέποντας τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖον Μαρτυροῦσαν καὶ ἀπέθνησκαν οἱ Χριστιανοὶ καὶ ἀπὸ εἰδωλολάτρης μετεστράφη καὶ ἔγινε Χριστιανός, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ τὸ μάθει αὐτὸ ὁ αὐτοκράτορας νὰ τὸν κλείση στὴ φυλακὴ καὶ ἐκεῖ νὰ παραδώσει τὴν Ψυχή του στὸν Κύριο.

Δὲν τὸ λέγω αὐτὸ σὲ σᾶς, ἀγαπημένοι μου Ἀστυνομικοί, νὰ ἀφήσετε τὴν ὑπηρεσία σας καὶ νὰ γιουχάσετε τὸν πάπα καὶ αὐτοὺς ποὺ τὸν περιμένουν νὰ τὸν ὑποδεχθοῦν, ἀλλὰ νὰ μᾶς ἀφήσουν νὰ δηλώσουμε τὰ αἰσθήματά μας ἐναντίον αὐτῶν, ποὺ θέλουν νὰ μᾶς πουλήσουν στὸν πάπα, ἀφοῦ προηγουμένως πρόδωσαν τὴν ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ μας, στὸ Κολυμπάρι, «ΒΑΠΤΙΖΟΝΤΑΣ» τὸν Αἱρετικὸ πάπα καὶ ὅλους τοὺς αἱρετικοὺς ὡς ἐκκλησίες! Ἕνα μόνο τοὺς διέφυγε νὰ ἀναγνωρίσουν καὶ τοὺς ΣΑΤΑΝΙΣΤΕΣ ὡς ἐκκλησία, τῇ ὑποδείξει τοῦ καταργήσαντος ὅλα τὰ Ὀρθόδοξα δόγματα, τοῦ Ἀκαδημαϊκοῦ ΖΗΖΙΟΥΛΑ! ΜΗ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ!

Ἀρχιμανδρίτης Θεόκλητος Κ. Τσίρκας