.

.

Δός μας,

Τίμιε Πρόδρομε, φωνή συ που υπήρξες η φωνή του Λόγου. Δος μας την αυγή εσύ που είσαι το λυχνάρι του θεϊκού φωτός. Βάλε σήμερα τα λόγια μας σε σωστό δρόμο, εσύ που υπήρξες ο Πρόδρομος του Θεού Λόγου. Δεν θέλουμε να σε εγκωμιάσουμε με τα δικά μας λόγια, επειδή τα λόγια μας δεν έχουν μεγαλοπρέπεια και τιμή. Όσοι θα θελήσουν να σε στεφανώσουν με τα εγκώμιά τους, ασφαλώς θα πετύχουν κάτι πολύ πιό μικρό από την αξία σου. Λοιπόν να σιγήσω και να μη προσπαθήσω να διακηρύξω την ευγνωμοσύνη μου και τον θαυμασμό μου, επειδή υπάρχει ο κίνδυνος να μη πετύχω ένα εγκώμιο, άξιο του προσώπου σου;

Εκείνος όμως που θα σιωπήσει, πηγαίνει με τη μερίδα των αχαρίστων, γιατί δεν προσπαθεί με όλη του τη δύναμη να εγκωμιάσει τον ευεργέτη του. Γι’ αυτό, όλο και πιό πολύ σου ζητάμε να συμμαχήσεις μαζί μας και σε παρακαλούμε να ελευθερώσεις τη γλώσσα μας από την αδυναμία, που την κρατάει δεμένη, όπως και τότε κατάργησες, με τη σύλληψη και γέννησή σου, τη σιωπή του πατέρα σου του Ζαχαρία.

Άγιος Σωφρόνιος Ιεροσολύμων

Νέα ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ ΜΟΝΑΧΟΥΔΙΑΚΟΠΗ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ

ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ ΜΟΝΑΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΙΡΕΣΙΑΡΧΗ ΑΡΧΙ - ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗ

ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ

Στην Ιερά διδασκαλία του Πανόσιου και Ομολογητού, Θεοδώρου Στουδίτη, όπως προσφωνείται ο Άγιος στο συνοδικό της Ζ' Οικουμενικής Συνόδου αναφέρονται τα εξής:
"Η κατάργησις των Ευαγγελικών Εντολών και η διαλυσις του Ευαγγελιου δεν γίνεται συνήθως δια της ακυρώσεως Συνοδικώς των Εντολών, αλλά δια της αχρηστεύσεως των στην πράξι, καθ' όσον θεσπίζομε ως γραμμή της Εκκλησίας κάτι αντίθετο στο Ευαγγέλιο". 
Μία από τις αντίχριστες διδασκαλίες της Αιρέσεως του Οικουμενισμού, που διακήρυξε επισήμως η Σύνοδος της Κρήτης, αντίθετη προς την Χριστιανική διδασκαλία, την οποία ασπαστηκαν
είτε εν γνώση τους είτε εν άγνοια τους, η πλειοψηφία των Κληρικων και λιγότερο των λαϊκών, είναι το να μην Ομολογουμε την Πίστη μας φανερά αλλά κρυφά. 
Δηλαδή δεν έχουνε Δογμα την Εντολη του Κυριου που λέγει:
"Σας βεβαιώνω πως οποίος με ομολογησει έμπροσθεν των ανθρώπων ότι ανήκει σε εμένα, το ίδιο θα κάνει γι αυτόν και ο Υιός του Ανθρώπου έμπροσθεν των Αγγέλων Του Θεου", αλλά μάλλον έχουνε το:
"Σας βεβαιώνω πως όποιος με ομολογήσει κρυφά στους ανθρώπους ότι ανήκει σε εμένα, το ίδιο θα κάνει γι αυτόν και ο Υιός του Ανθρώπου κρυφά στους Αγγέλους Του Θεού". 
"Το να εφησυχάζη κανείς" μας παραγγέλλει ο Μέγας Βασίλειος, "όταν το κινδυνευόμενον είναι η Πίστης, τούτο είναι ίδιον της αρνήσεως, το δε να ελέγχη είναι ομολογία ειλικρινής... της σιωπής το κρίμα φοβερόν εστι". 

Συγχωρέστε με 
Εύχεστε και για εμένα 
Μοναχος Μακαριος