.

.

Δός μας,

Τίμιε Πρόδρομε, φωνή συ που υπήρξες η φωνή του Λόγου. Δος μας την αυγή εσύ που είσαι το λυχνάρι του θεϊκού φωτός. Βάλε σήμερα τα λόγια μας σε σωστό δρόμο, εσύ που υπήρξες ο Πρόδρομος του Θεού Λόγου. Δεν θέλουμε να σε εγκωμιάσουμε με τα δικά μας λόγια, επειδή τα λόγια μας δεν έχουν μεγαλοπρέπεια και τιμή. Όσοι θα θελήσουν να σε στεφανώσουν με τα εγκώμιά τους, ασφαλώς θα πετύχουν κάτι πολύ πιό μικρό από την αξία σου. Λοιπόν να σιγήσω και να μη προσπαθήσω να διακηρύξω την ευγνωμοσύνη μου και τον θαυμασμό μου, επειδή υπάρχει ο κίνδυνος να μη πετύχω ένα εγκώμιο, άξιο του προσώπου σου;

Εκείνος όμως που θα σιωπήσει, πηγαίνει με τη μερίδα των αχαρίστων, γιατί δεν προσπαθεί με όλη του τη δύναμη να εγκωμιάσει τον ευεργέτη του. Γι’ αυτό, όλο και πιό πολύ σου ζητάμε να συμμαχήσεις μαζί μας και σε παρακαλούμε να ελευθερώσεις τη γλώσσα μας από την αδυναμία, που την κρατάει δεμένη, όπως και τότε κατάργησες, με τη σύλληψη και γέννησή σου, τη σιωπή του πατέρα σου του Ζαχαρία.

Άγιος Σωφρόνιος Ιεροσολύμων

Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΜΑΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΕκείνος που αγωνίζεται, δε γνωρίζει αν θα νικήση. Αρκετό όμως είναι το να μην πέσουμε στον αγώνα. Η νίκη τότε είναι πιο ένδοξη, όταν τελειώση ο αγώνας. Για παράδειγμα˙ ας υποτεθή ότι υπάρχει μία πονηρή επιθυμία. Το παράξενο είναι όχι το να τη δεχθούμε, αλλά να την εξαλείψουμε. Αν όμως αυτό δεν μπορή να γίνη, ας αγωνιζώμαστε και ας τη δαμάζουμε˙ αν εξέλθουμε από την πάλη αυτή, μένοντας πάνω στον αγώνα, έχουμε νικήσει. Διότι εδώ δε συμβαίνει ό,τι και στην περίπτωσι των αθλητών. Διότι εκεί, αν δεν καταβάλης τον αντίπαλο, δε νίκησες˙ εδώ όμως, αν δε σε καταβάλη ο αντίπαλος, νίκησες. Αν δεν καταβληθής, νίκησες.
Και είναι εύλογο. Διότι και οι δύο εκεί αγωνίζονται για τη νίκη˙ και αν ο ένας νικηθή, ο άλλος στεφανώνεται. Εδώ όμως δε γίνεται αυτό˙ αλλά ο διάβολος φροντίζει πάρα πολύ να μας νικήση. Όταν, λοιπόν, του στερήσω εκείνο για το οποίο αγωνίζεται, νίκησα˙ διότι ο διάβολος δεν αγωνίζεται απλώς για να νικήση, αλλά για να μας καταβάλλη εντελώς. Ήδη λοιπόν έχει νικηθή˙ έχει καταβληθή και βρίσκεται στην απώλεια. Η νίκη του όμως δε βρίσκεται στο να στεφανωθή αυτός, αλλά στο να καταστρέψη εμένα. Επομένως, αν δεν τον νικήσω, αλλά και αν δεν νικηθώ, έχω νικήσει.
Ποια, λοιπόν, είναι η ένδοξη νίκη; Να τον κατανικήσουμε με το παραπάνω, όπως έκαμνε ο Παύλος, νομίζοντας ότι τα πράγματα της ζωής αυτής δεν έχουν καμμία αξία. Αυτόν και μεις ας μιμούμαστε, κι ας φροντίζουμε να γίνουμε ανώτεροι άνθρωποι και ας μη δίνουμε από πουθενά αφορμή σ’ αυτόν.


ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
«Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΜΑΓΕΙΑ» 
ΥΠΟ ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ
Έκδοσις: Συνοδία Σπυρίδωνος Ιερομονάχου
Νέα Σκήτη Αγίου Όρους
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ, Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙΣ ΤΟΥ.