.

.

Δός μας,

Τίμιε Πρόδρομε, φωνή συ που υπήρξες η φωνή του Λόγου. Δος μας την αυγή εσύ που είσαι το λυχνάρι του θεϊκού φωτός. Βάλε σήμερα τα λόγια μας σε σωστό δρόμο, εσύ που υπήρξες ο Πρόδρομος του Θεού Λόγου. Δεν θέλουμε να σε εγκωμιάσουμε με τα δικά μας λόγια, επειδή τα λόγια μας δεν έχουν μεγαλοπρέπεια και τιμή. Όσοι θα θελήσουν να σε στεφανώσουν με τα εγκώμιά τους, ασφαλώς θα πετύχουν κάτι πολύ πιό μικρό από την αξία σου. Λοιπόν να σιγήσω και να μη προσπαθήσω να διακηρύξω την ευγνωμοσύνη μου και τον θαυμασμό μου, επειδή υπάρχει ο κίνδυνος να μη πετύχω ένα εγκώμιο, άξιο του προσώπου σου;

Εκείνος όμως που θα σιωπήσει, πηγαίνει με τη μερίδα των αχαρίστων, γιατί δεν προσπαθεί με όλη του τη δύναμη να εγκωμιάσει τον ευεργέτη του. Γι’ αυτό, όλο και πιό πολύ σου ζητάμε να συμμαχήσεις μαζί μας και σε παρακαλούμε να ελευθερώσεις τη γλώσσα μας από την αδυναμία, που την κρατάει δεμένη, όπως και τότε κατάργησες, με τη σύλληψη και γέννησή σου, τη σιωπή του πατέρα σου του Ζαχαρία.

Άγιος Σωφρόνιος Ιεροσολύμων

Λόγια σοφά καί ἐπίκαιρα Ἀειμνήστου Δημητρίου Παναγοπούλου
Δέν μπορεῖς νά μιλᾶς σέ κάποιον γιά τόν Θεό, ἐνῶ ἐκεῖνος πεινάει, ἐνῶ δέν ἔχει ροῦχο νά βάλει ἐπάνω του ἤ ἔχει ὁποιαδήποτε ἄλλη ὑλική ἀνάγκη. Θά τόν βοηθήσεις πρῶτα, ὅσο γίνεται, στήν ὑλική του ἀνάγκη καί ἔπειτα θά τοῦ μιλήσεις καί γιά τήν ψυχή του.

Σᾶς τό λέω μέ ἀπόλυτη πεποίθηση. Ἕνα δίνεις δέκα σοῦ προσφέρει ὁ Θεός. Κανείς δέν γίνεται πτωχός ἀπό ἐλεημοσύνη. Ἀπό τσιγκουνιά πτωχεύει!
Ὁ Θεός δέν κάνει λάθη. Ὅ,τι κάνει εἶναι καλό καί πάνσοφο. Ὅλα χρειάζονται καί μή θέλομε νά τοῦ κάνουμε τόν ἔξυπνο.

Ἄν θέλετε ἀκοῦστε με. Φροντίστε μόνον νά κάνετε τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί Αὐτός θά σᾶς δώσει ὅ,τι χρειασθεῖτε στή ζωή. Νά εἶσθε βέβαιοι, βεβαιότατοι!

Καλλίτερα, νά μᾶς λείψει τό ὀξυγόνο, παρά ὁ κλῆρος. Τό ὀξυγόνο εἶναι γιά τό φθαρτό σῶμα, ἐνῶ ὁ κλῆρος εἶναι γιά τήν αἰωνία ψυχή. Χάσαμε τόν κλῆρο; Χάσαμε τόν Θεό. Χωρίς τόν κλῆρο Θεό δέ βλέπομε. Ἄν γνωρίζαμε τήν ἀξία τοῦ κληρικοῦ, θά φιλούσαμε καί τά πόδια του! Ἀλλ' ὁ διάβολος πού τήν γνωρίζει, βάζει ἔχθρα ἀνάμεσα σ' ἐμᾶς καί στόν κλῆρο καί ἀπό κεῖ καί πέρα μᾶς παίρνει χωρίς κόπο. 

Νά βλέπομε ὄχι τί κάνει ὁ Ἱερεύς, ἀλλά τί στέλνει σ' ἐμᾶς ὁ Θεός διά τοῦ Ἱερέως.

Ὁ Μοναχισμός, εἶναι ὁ πνεύμονας τῶν ἀνθρώπων καί ἄν ὁ πνεύμονας σταματήσει καί δέ δώσει ὀξυγόνο στήν καρδιά, σταματᾶ ἡ ζωή.

Ἄν δέν μᾶς ἔχει ἀφανίσει ὁ διάβολος, τό χρωστοῦμε στίς προσευχές τῶν Μοναχῶν.


ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΜΑΡΤΥΡΙΑ
Ἐκδόσεις: "ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ"