.

.

Δός μας,

Τίμιε Πρόδρομε, φωνή συ που υπήρξες η φωνή του Λόγου. Δος μας την αυγή εσύ που είσαι το λυχνάρι του θεϊκού φωτός. Βάλε σήμερα τα λόγια μας σε σωστό δρόμο, εσύ που υπήρξες ο Πρόδρομος του Θεού Λόγου. Δεν θέλουμε να σε εγκωμιάσουμε με τα δικά μας λόγια, επειδή τα λόγια μας δεν έχουν μεγαλοπρέπεια και τιμή. Όσοι θα θελήσουν να σε στεφανώσουν με τα εγκώμιά τους, ασφαλώς θα πετύχουν κάτι πολύ πιό μικρό από την αξία σου. Λοιπόν να σιγήσω και να μη προσπαθήσω να διακηρύξω την ευγνωμοσύνη μου και τον θαυμασμό μου, επειδή υπάρχει ο κίνδυνος να μη πετύχω ένα εγκώμιο, άξιο του προσώπου σου;

Εκείνος όμως που θα σιωπήσει, πηγαίνει με τη μερίδα των αχαρίστων, γιατί δεν προσπαθεί με όλη του τη δύναμη να εγκωμιάσει τον ευεργέτη του. Γι’ αυτό, όλο και πιό πολύ σου ζητάμε να συμμαχήσεις μαζί μας και σε παρακαλούμε να ελευθερώσεις τη γλώσσα μας από την αδυναμία, που την κρατάει δεμένη, όπως και τότε κατάργησες, με τη σύλληψη και γέννησή σου, τη σιωπή του πατέρα σου του Ζαχαρία.

Άγιος Σωφρόνιος Ιεροσολύμων

Ἀνθολόγιο λογίων τοῦ Γέροντα Θαδδαῖου: περί προσευχῆςἩ Ὑπεραγία Θεοτόκος ἐμφανίστηκε καί μίλησε σέ πολλούς ἀνθρώπους σέ πρόσφατες ἐποχές. Εἶπε ὅτι μεσιτεύει στόν Υἱό της γιά μᾶς, ἀλλά ἐμεῖς δέν μετανοοῦμε. Μᾶς συμβούλευσε σέ πολλές περιπτώσεις νά μετανοήσουμε, διότι ὁ καιρός περνάει κι ἔρχονται δύσκολες μέρες γιά τούς χριστιανούς. Μᾶς λέει ὅτι πρέπει νά μετανοήσουμε, ἔτσι ὥστε νά μήν ἔχουμε τήν ἴδια τύχη μέ ἐκείνους πού ἀπομακρύνθηκαν ἀπό τόν Θεό. 
Οἱ Ἅγιοι Πατέρες λένε ὅτι ἡ γῆ προσέφερε τό σπήλαιο γιά τή γέννηση τοῦ Σωτῆρα, καί ἡ ἀνθρωπότητα προσέφερε τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο. Καί αὐτό ἔγινε προκειμένου ὁ Κύριος νά κατέλθει ἀνάμεσά μας καί νά γίνει ἄνθρωπος γιά νά μᾶς σῶσει. Πῆρε πάνω Τοῦ τή φύση μας γιά νά μπορέσει νά τή μεταμορφώσει καί νά τήν ἀνανεώσει. Καί ὅλοι ὅσοι εἶναι ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ εἶναι καινή κτίση, νέοι ἄνθρωποι.

Ἡ ζωή στή γῆ εἶναι πολύ μικρή, ἀφάνταστα μικρή. Ἀλλά μᾶς ἔχουν δοθεῖ πολλά σ᾿ αὐτή τή μικρή χρονική περίοδο τῆς ζωῆς μας. Μᾶς ἔχουν δοθεῖ προκειμένου νά μπορέσουμε νά στραφοῦμε πρός τόν Θεό ἐκ βάθους καρδίας. Ἐκεῖνος εἶναι ὁ Ἕνας πού μπορεῖ νά μεταμορφώσει καί νά ἀναστήσει τίς ψυχές μᾶς. Οἱ χριστιανοί εἴμαστε πράγματι πολύ τυχεροί πού ἔχουμε τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο νά πρεσβεύει γιά μᾶς ἐνώπιον τοῦ θρόνου τοῦ Θεοῦ. 
Μπορεῖτε ἐπίσης νά δεῖτε ὅτι ἐδῶ, σ᾿ αὐτή τή ζωή, ὅταν ζητάμε κάτι ἀπό τούς γονεῖς μας, μᾶς τό δίνουν - ἄν φυσικά τούς εἴμαστε ὑπάκουοι. 
Ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος προσεύχεται ἀδιάκοπα στόν Υἱό της γιά μᾶς. 


Ἀπό τό βιβλίο: «Οἱ λογισμοί καθορίζουν τή ζωή μᾶς».

Ἐκδόσεις " Ἐν πλῷ "