.

.

Δός μας,

Τίμιε Πρόδρομε, φωνή συ που υπήρξες η φωνή του Λόγου. Δος μας την αυγή εσύ που είσαι το λυχνάρι του θεϊκού φωτός. Βάλε σήμερα τα λόγια μας σε σωστό δρόμο, εσύ που υπήρξες ο Πρόδρομος του Θεού Λόγου. Δεν θέλουμε να σε εγκωμιάσουμε με τα δικά μας λόγια, επειδή τα λόγια μας δεν έχουν μεγαλοπρέπεια και τιμή. Όσοι θα θελήσουν να σε στεφανώσουν με τα εγκώμιά τους, ασφαλώς θα πετύχουν κάτι πολύ πιό μικρό από την αξία σου. Λοιπόν να σιγήσω και να μη προσπαθήσω να διακηρύξω την ευγνωμοσύνη μου και τον θαυμασμό μου, επειδή υπάρχει ο κίνδυνος να μη πετύχω ένα εγκώμιο, άξιο του προσώπου σου;

Εκείνος όμως που θα σιωπήσει, πηγαίνει με τη μερίδα των αχαρίστων, γιατί δεν προσπαθεί με όλη του τη δύναμη να εγκωμιάσει τον ευεργέτη του. Γι’ αυτό, όλο και πιό πολύ σου ζητάμε να συμμαχήσεις μαζί μας και σε παρακαλούμε να ελευθερώσεις τη γλώσσα μας από την αδυναμία, που την κρατάει δεμένη, όπως και τότε κατάργησες, με τη σύλληψη και γέννησή σου, τη σιωπή του πατέρα σου του Ζαχαρία.

Άγιος Σωφρόνιος Ιεροσολύμων

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Αρχάγγελος Μιχαήλ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Αρχάγγελος Μιχαήλ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Προσευχή στον Αρχάγγελο Μιχαήλ


Κύριε Θεέ, Βασιλεῦ Μέγα, Ἄναρχε! Ἀπόστειλον, Κύριε, τόν Σόν Ἀρχάγγελον Μιχαήλ, 
ἐπί τόν δοῦλον Σου (ὄνομα) ίνα ρύσης με ἀπό ἐχθρῶν ὁρατῶν καί ἀοράτων.

Ἀρχάγγελε Κυρίου Μιχαήλ, δός εἰρήνην καί εὐημερίαν τῷ Σῷ δούλῳ (ὄνομα).

Ἀρχάγγελε Κυρίου Μιχαήλ, τῶν δαιμόνων μαχητά, πολέμησον τούς ἐχθρούς τούς πολεμοῦντας με, ποίησον αὐτούς ὥσπερ ἀμνούς καί ἀπόστρεψον αὐτούς ὡς ὁ ἄνεμος τήν κόνιν. 

Ὦ Μέγα Ἀρχάγγελε Κυρίου Μιχαήλ! Ἀρχιστράτηγε, Πρῶτε τῶν ἑξαπτερύγων Χερουβείμ καί Σεραφείμ καί πάντων τῶν Ἁγίων, γενοῦ μοι προστάτης καί βοηθός ἐν ταῖς θλίψεσι καί ταῖς στενοχωρίαις μου, ἐν τῇ ἐρήμῳ, εἰς τάς ὁδούς, εἰς τούς ποταμούς, καί ἐν τῇ θαλάσσῃ γενοῦ μοι γαλήνιος λιμήν. 

Σῶσον με, Ἀρχάγγελε Μιχαήλ, ἀπό τῶν πονηριῶν τοῦ διαβόλου, ὅταν ἀκούσης με, τόν ἁμαρτωλόν δοῦλον (ὄνομα), καλοῦντα τό ὄνομά Σου τό Ἅγιον. 
Γενοῦ μοι βηθός ταχύς καί ἐπάκουσον τῆς προσευχῆς μου. 

Ὦ Μέγα Ἀρχάγγελε Μιχαήλ! Νίκα πάντας τούς ἐναντίους μου τῇ δυνάμει τοῦ Τίμιου καί Ζωοποιοῦ Οὐράνιου Σταυροῦ τοῦ Κυρίου, εὐχαῖς τῆςὙπεραγίας Θεοτόκου, τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων, τῶν Ἀποστόλων, τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἡλιοῦ, τοῦ Ἁγίου Νικολάου τοῦ Θαυματουργοῦ, τοῦ Ἁγίου Ἀνδρεου τοῦ διά Χριστόν Σαλοῦ, τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Νικῆτα καί Εὐσταθίου καί πάντων Σου τῶν Ἁγίων. 

Ὦ Μέγα Ἀρχάγγελε Μιχαήλ! Βοήθει με τόν ἁμαρτωλόν δοῦλον Σου (ὄνομα), σῶσον με ἀπό σεισμοῦ, πλημμύρας καί πυρός, ἀπό ἀοράτων ἐνθρῶν, ἀπό ἀνοήτου θανάτου, ἀπό παντός κακοῦ καί ἀπό πονηρῶν δαιμόνων, Μέγα Μιχαήλ Ἀρχάγγελε Κυρίου, νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰὠνων. 

Ἀμήν.

Ύμνος στους Αγίους αρχιστρατήγους και τις λοιπές ουράνιες Δυνάμεις

Ουράνιοι Αρχιστράτηγοι,
εσείς που άνωθεν επιβλέπετε με μεγάλη στοργή,
σκεπάστε μας με τις φτερούγες σας,
προστατέψτε μας με τη δύναμή σας.

Είσαστε οπλισμένοι με τη δύναμη του Θεού,
στεφανωμένοι με τη δόξα Του,
κρατάτε πύρινες ρομφαίες
για να θερίζετε τους δαίμονες.

Αστραπιαία, σαν ακτίνες φωτός
διασχίζετε τα σύννεφα,
τα σύννεφα του αέρα, όπου δίνετε μάχες,
παλεύοντας υπέρ του Θεού.

Ακούραστοι, άγρυπνοι φρουροί, χαριέστατοι,
ακαταπαύστως υπερίπτασθε
πάνω από τους ανθρώπους και όλη την κτίση,
πάνω από αναρίθμητους κόσμους.

Όλες οι κραταιές στρατιές του ουρανού
– οι ενάρετες λεγεώνες
με τα αγαθοποιά τάγματα των αγγέλων –
δικές σας είναι,
αδελφοί μας, κατά τον κοινό μας Πλάστη!

Θείοι αρχιστράτηγοι των ουρανίων Δυνάμεων,
οδηγήστε μας εκεί όπου πρέπει να αρθούμε,
στον θρόνο του Υψίστου Θεού,
ο Οποίος τα πάντα δημιούργησε εκ του μηδενός!

Προσευχή Αρχαγγέλου Μιχαήλ Μανταμάδου ΛέσβουΑρχων Αγγέλων Μιχαήλ Πρωτάγγελος υπάρχεις

Στας ουρανίους στρατιάς Ζει Μέγας Αρχιστράτηγος.

Βολίς το θείο βλέμμα σου τα πέρατα ελέγχει.

Σε ποια παράκληση πιστού η χάρις σου δεν τρέχει!

Γοργόφτερος κι αστραφτερός πάνοπλος παραστέκεις,

Μπροστά στο θρόνο του Θεού Μεγάλος Αρχιγέτης.

Δέος και φόβο Αρχάγγελε μπρος τη μορφή σου έχω,

Μη με τις πράξεις στερηθώ τη χάρη σου προσέχω.

Ελέγχεις και παρατηρείς τις πράξεις της ζωής μας.

Μ` αυτές θα κρίνεις τελικά την τύχη της ψυχής μας.

Ζυγόν κρατάς Αρχάγγελε, ζυγόν δικαιοσύνης,

κατά τα έργα καθενός ανάλογα θα κρίνεις.

Η θεωρία σου φρικτή σ` όσους παραστρατούνε.

Αλοίμονο! του ξίφους σου το τέλος θα δεχτούνε.

Θυριωδίες και κλαυθμοί σκεπάσανε τη γη μας.

Πρόφθασε Ταξιάρχα μου, γίνε καταφυγή μας.

Ίσταται πρόδηλος παντού λέων καθοπλισμένος,

Έτοιμος να εκδικηθείς τους παραστρατημένους.

Κάλλη ουρανία κοσμούν την άυλη μορφή σου.

Τίνους πιστού το καύχημα δεν είναι η δυναμής σου;

Λάμπεις και ακτινοβολείς σαν υλαρός κοιτάζει

Γίνεσαι μέγας τιμωρός, σαν τους κακούς δικάζεις.

Μεγάλε Ταξιάρχα μου μεγάλη σου η χάρις.

Μη με θυμό την άθλιαν ψυχήν μου παραλάβεις.

Νόμοι απαραβίαστοι, οι θείες προσταγές σου,

Μύρια, άυλα τάγματα εις τις διαταγές σου.

Ξίφος αμφίστομο κρατάς στην κραταιά σου χείρα.

Συ, των θνητών σου τας ψυχάς καθοδηγείς τη μοίρα.

Ουρανόδρομε Μιχαήλ, Ταξίαρχε Μεγάλε,

Εις τους κινδύνους της ζωής τα` άγιο σου χέρι βάλε.

Πολέμους γέμισε η γη άφρονες κυβερνούνε,

Στο χείλος της καταστροφής τον κόσμο οδηγούνε.

Ροαίς τα δάκρυα κυλούν από μύριους πόνους.

Πρόφθασε, Ταξιάρχα μου, μη μας αφήνεις μόνους.

Ζω στο καμίνι, η ζωή βράζει σαν Αμαρτία,

Παραφροσύνη οδηγεί μόνο στην απληστία.

Το τέλος κάθε μέρας μας κοντά σε Σε μας φέρνει,

Στο νου μας όμως δεν περνά, ποιος την ψυχή μας παίρνει.

Υμνος ας γίνει ολόκληρη η ταπεινή ψυχή μου.

Φύλαξ παγκόσμιος Εσύ, πρόμαχος παραστάτης.

Γένου Μέγα Ταξιάρχε όλων μας ο Προστάτης!

Χριστού μας δημιούργημα όσο κι αν αμαρτήσω

Την θύρα του ελέους σου φώτισε να χτυπήσω.

Ψάλλουν τα χείλη των πιστών ύμνους από καρδίας.

Θεράπευσον τα τραύματα της μαύρης αμαρτίας.

Ω! προστάτα Μιχαήλ την ταπεινή γραφή μου

Δέξου την σαν την πιο αγνή που έχω προσευχή μου.


ΠΟΙΗΜΑ ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΚΑΙ ΟΜΩΣ! Ο Αργάγγελος Μιχαήλ ήταν «παραβάτης»;;;

Πολλά ονόματα εορτάζουν σήμερα εκ των οποίων το «ΣΤΑΜΑΤΗΣ» και τούτο διότι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ με την αποτελεσματική παρέμβασή του ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ την πτώση στο σκοτάδι και κατρακύλα πολλών εκ των Αρχαγγελικών δυνάμεων βοώντας το γνωστό : 
«Στώμεν καλώς,…»


Και όμως μέσα στην σωτήριο παρέμβασή του ενέργησε εντούτοις «παραβατικά» και κατά εκτροπή του Αγγελικού του αξιώματος και ρόλου, αφού έφθασε σε σημείο να ελέγξει, να διορθώσει και να νουθετήσει τις θεσμικά ανώτερες από αυτού Αγγελικές ιεραρχίες και τάξεις.
Είναι λοιπόν δυνατόν ο κατώτερος σε βαθμό και τάξη να διορθώνει τον ανώτερο; 
Είναι πρέπον ο λοχαγός να ελέγχει τον Στρατηγό;

Όλα αυτά τα βεβαιώνει και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στο Συναξαριστή του(1) :

Οι εκπεσόντες Άγγελοι, δεν έπεσον από ένα μόνον τάγμα, αλλά από πολλά και ανώτερα του τάγματος των Aρχαγγέλων, οποίαι είναι αι Aρχαί και αι Eξουσίαι… 
Τούτου χάριν ο Aρχάγγελος Mιχαήλ σταθείς εν τη οικεία τάξει του αγαθού, εμύησε τας ανωτέρω Aρχάς και Eξουσίας να μένουν εν τη τάξει του αγαθού καθ’ ην εκτίσθησαν.

Tι λοιπόν άτακτον, ή άτοπον ακολουθεί, ανίσως ο κατώτερος Mιχαήλ και μείνας εν τω αγαθώ, βλέπων τας ανωτέρω Aρχάς και Eξουσίας να εκπίπτουν του αγαθού, εμύησεν αυτάς και εδίδαξε να μένουν εν τω αγαθώ; Bέβαια ουδέν.
Kαι εν τη καθ’ ημάς γαρ ιεραρχία, του Iερέως και Iεράρχου ατακτούντων και κακώς φρονούντων,(αιρετιζόντων) και Διάκονος και Mοναχός ευτακτούντες και ορθώς φρονούντες, δύνανται νουθετήσαι και ευτακτήσαι αυτούς, καθώς τα παραδείγματά εισι πάμπολλα.

Δηλαδή και συμπερασματικά όταν πρόκειται περί της ορθής πίστεως ο λόγος, τότε δύναται και ένας απλός Κληρικός ή Μοναχός ή ένα μικρό παιδάκι να ελέγξει και επαναφέρει ακόμα και ένα Οικουμενικό Πατριάρχη.

Επίσης γράφει ο Άγιος Νικόδημος :

Αι ανωτέρω Aρχαί και Eξουσίαι αντιστρέψασαι την τάξιν, αντί να μυήσουν και να φωτίσουν τα κατώτερα τάγματα εις το αγαθόν, εμύησαν αυτά εις το κακόν και εσκότισαν.

Και σήμερα λοιπόν βλέπουμε να συμβαίνουν παρόμοια στην Εκκλησία μας όπου αντί κάποιοι από τους ανώτερους Κληρικούς, Επισκόπους και Πατριάρχες να διδάσκουν και μυήσουν τον λαό Του Θεού στην ορθή πίστη,
αντιστρέφοντας την τάξιν, διδάσκουν και προτρέπουν στην αίρεση και στο σκοτάδι της πλάνης.Στώμεν λοιπόν καλώς,
Στώμεν μετα φόβου! 

-ammoulianos-

(1)Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´.8η Νοεμβρίου- Εκδόσεις Δόμος, 2005)

Προσευχή στον Αρχάγγελο Μιχαήλ για προστασία και για απαλλαγή από προβλήματαΗ προσευχή είναι η νοερή επικοινωνία και προσωπική μας συνομιλία με το Θεό, κατά την οποία, παράλληλα με τη δοξολογία και ευχαριστία που απευθύνουμε σ’ Αυτόν, ζητάμε και την εκπλήρωση ορισμένων αιτημάτων μας.

Προσευχή στον Αρχάγγελο Μιχαήλ 
για προστασία 
και για απαλλαγή από προβλήματα


Αρχάγγελε Μιχαήλ, Βοήθησέ με!

Βοήθησέ με! Βοήθησέ με! Αρχάγγελε Μιχαήλ! Έλα στη ζωή μου…

Αρχάγγελε Μιχαήλ! Απομάκρυνε τα προβλήματά μου και ελευθέρωσέ με από τις δύσκολες καταστάσεις της ζωής μου.

Απάλλαξέ με τώρα από …………………………,

Απάλλαξέ με από την έλλειψη εμπιστοσύνης στον εαυτό μου και ενίσχυσε την πίστη μου
στη Δύναμη του Θεού, να σώσει τη ζωή μου και να μου δώσει τη νίκη.

Αρχάγγελε Μιχαήλ, Βοήθησέ με! Βοήθησέ με! Βοήθησέ με!

Αρχάγγελε Μιχαήλ, έλα στη ζωή μου

Αρχάγγελε Μιχαήλ, στάσου μαζί μου!

Προστάτεψε τα παιδιά όλου του κόσμου.

Προστάτεψε τα σπίτια όλου του κόσμου.

Προστάτεψε την πατρίδα μου και απομάκρυνε τους εχθρούς της ελευθερίας.

Εγώ είμαι εδώ. Είμαι το όργανο των επτά Αρχαγγέλων και δεν θα υποχωρήσω.

Θα σταθώ στο ύψος μου και δεν θα φοβηθώ να …

Θα γίνω όργανο του θελήματος του Θεού ότι και αν είναι αυτό.

Είμαι εδώ γι αυτό βοήθησέ με Θεέ μου.

Εις το όνομα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ και των Στρατιών του, είμαι ελεύθερος/η
και θα παραμείνω ελεύθερος!

Και δεν θα σκλαβωθώ από κανέναν εχθρό, από μέσα ή από έξω.

Αμήν.