.

.

Δός μας,

Τίμιε Πρόδρομε, φωνή συ που υπήρξες η φωνή του Λόγου. Δος μας την αυγή εσύ που είσαι το λυχνάρι του θεϊκού φωτός. Βάλε σήμερα τα λόγια μας σε σωστό δρόμο, εσύ που υπήρξες ο Πρόδρομος του Θεού Λόγου. Δεν θέλουμε να σε εγκωμιάσουμε με τα δικά μας λόγια, επειδή τα λόγια μας δεν έχουν μεγαλοπρέπεια και τιμή. Όσοι θα θελήσουν να σε στεφανώσουν με τα εγκώμιά τους, ασφαλώς θα πετύχουν κάτι πολύ πιό μικρό από την αξία σου. Λοιπόν να σιγήσω και να μη προσπαθήσω να διακηρύξω την ευγνωμοσύνη μου και τον θαυμασμό μου, επειδή υπάρχει ο κίνδυνος να μη πετύχω ένα εγκώμιο, άξιο του προσώπου σου;

Εκείνος όμως που θα σιωπήσει, πηγαίνει με τη μερίδα των αχαρίστων, γιατί δεν προσπαθεί με όλη του τη δύναμη να εγκωμιάσει τον ευεργέτη του. Γι’ αυτό, όλο και πιό πολύ σου ζητάμε να συμμαχήσεις μαζί μας και σε παρακαλούμε να ελευθερώσεις τη γλώσσα μας από την αδυναμία, που την κρατάει δεμένη, όπως και τότε κατάργησες, με τη σύλληψη και γέννησή σου, τη σιωπή του πατέρα σου του Ζαχαρία.

Άγιος Σωφρόνιος Ιεροσολύμων

«ΜΟΥΦΤΗΔΕΣ» ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ!!!

Στου αντιχρίστου τον καιρό, ποὺ ψάχνεις γιὰ ἀνθρώπους, μ᾽ ἀφατη θλίψη βλέπουμε «Μουφτῆδες» ἐπισκόπους. Καὶ θέλουν στὴν Ελλάδα μας μὲ τὴν Ορθοδοξία, νὰ βάλλουν τὸ Κοράνιο μέσ᾽ στὴν Θεολογία. Πρῶτος ὁ Οἱκουμενικός, εἰς τὴν Ἀμερικὴ «ἅγιον» τ᾽ ἀπεκάλεσε χωρίς καμμιά ντροπή.
Ἔπειτα ἠκολούθησε μιὰ νέα κουστωδία ποὺ θέλουν νὰ ἱδρύσουνε, μέσ᾽στὴν Θεολογία, «Τμῆμα Ισλαμικῶν Σπουδῶν», Τζιγαντιστῶν θρησκεία, ὅπου θὰ μᾶς διδάσκουνε…

Θὰ μᾶς διδάσκουνε ἐκεῖ πως κόβουν τὰ κεφάλια τῶν «ἀπίστων» χριστιανῶν καὶ βάζουν στὰ τσουβάλια… Καὶ ὅσοι τοὺς ἀκολουθοῦν ἀπὸ τοὺς ἐπισκόπους, ἄς παν ἐκεῖ νὰ διδαχθοῦν πως σφάζουν τοὺς ἀνθρώπους.

Δὲν μᾶς ἀρκοῦσε ἡ βουλή, π᾽ ἐγίνανε «Μουφτῆδες» καὶ θέλουνε νὰ κτίσουνε τζαμί γιὰ Τζιχαντῆδες, «ἔπρεπε» καὶ ἐπίσκοποι νὰ τοὺς ἀκολουθήσουν καὶ νὰ ζητοῦν Τζιγαντιστῶν Σχολή γιὰ νὰ ἱδρύσουν  μες στὸ Πανεπιστήμιο είς τὴν θεολογία χωρὶς νὰ φοβηθοῦν Θεόν, χωρὶς ντροπή καμμία;

Ω Κύριε τοῦ Οὐρανοῦ, στήριξε τὶς καρδιές μας νὰ μείνωμε Ορθόδοξοι μέσα στην Ἐκκλησία.

Του ιερομονάχου Μαξίμου Καραβά